1. Pradinių likučių nustatymas:
     1.1. Susitvarkome sąskaitų planą pagal savo įmonės veiklą;
     1.2. Nusistatome visus reikiamus Parametrus;
     1.3. Importuojame klientus/tiekėjus ir prekių korteles;
     1.4. Susivedame visus likučius: buhalterinius, banko, kasos, pradinius prekių, ilgalaikįo turto;
2. Pirkimo ir pardavimų dokumentų registravimas:
     2.1. Pirkimo dokumento registravimas;
     2.2. Pardavimo dokumento registravimas;
3. Žinynų užpildymas:
     3.1. Prekių kortelių: prekės (paslaugos), prekių požymiai, prekių grupės, mato vienetai, gamintojai;
     3.1. Sandėlių;
4. Darbo užmokesčio parametrų nustatymas: 
     4.1. Darbo užmokesčio skaičiavimas;
     4.2. Įvairių DU ataskaitų spausdinimas;
5. DK ataskaitų bei i.MAS deklaracijų, parametrų nustatymas:
     5.1. Finansinės atskaitomybės straipsnių susiejimas balanso ir P/N ataskaitoms;
     5.2. Sodros bei VMI deklaracijos;
     5.3. i.SAF bei i.VAZ deklaracijos;
6. El. parduotuvių, Amazon bei eBay susiejimas su B1.lt.
7. POS kasos aparato susiejimas su B1.lt.
 
 

 

Webinar
Trumpa video instrukcija