Kaip nustatyti parametrus „Gyventojo individualios veiklos pajamų – išlaidų žurnalui“?
Naudojamas moduliuose: Individuali veikla (IV)

DUK / Kaip nustatyti parametrus „Gyventojo individualios veiklos pajamų – išlaidų žurnalui“?

Parametrai  → Nustatymai  →  Individuali veikla (IV)

Užpildyti parametrus ataskaitos formavimui atlikti:
1. Įmokų apskaičiavimo metodas (šiuo metu nenaudojama):
1.1 Įmokas apskaičiuoja SoDra pagal bendras visų metų pajamų ir atskaitymų sumas;
1.2 Įmokas apskaičiuoja SoDra pagal atskiras kalendorinių mėnesių pajamų ir bendras visų metų atskaitymų sumas;

2. Individuali veikla pagal pažymą:
Įvesti spaudžiant mygtuką „+“ veiklas, kurios bus rodomos "Gyventojo individualios veiklos pajamų – išlaidų apskaitos žurnale".


3. Taikomas išlaidų atskaitymo metodas ir apskaitos principas: 
3.1 Įvesti metodui spausti mygtuką „+“;
3.2 Pasirinkti tinkamą atskaitymo metodą ir apskaitos principą:


3.3 Išlaidų atskaitymų metodas:
30 proc. nuo pajamų atskaitymo metodas – šiuo atveju, 30 proc. pajamų yra neapmokestinamos, t. y. apmokestinamos likusios 70 proc. pajamų. Naudojant šį metodą, nereikia rinkti išlaidas patvirtinančių dokumentų.
Faktinių išlaidų metodas – suma, kuri bus apmokestinama, apskaičiuojama, iš pajamų atėmus faktines išlaidas. Naudojant šį metodą, reikia turėti išlaidas patvirtinančius dokumentus.

3.4 Apskaitos principas:
Pinigų principas – pajamos pripažįstamos faktiškai pajamų gavimo momentu.
Kaupimo principas – pajamos pripažįstamos, kai pajamos uždirbamos, neatsižvelgiant į apmokėjimo laiką. Šį principą būtina rinktis asmenims, kurie savo veiklai yra priskyrę ilgalaikį turtą arba yra PVM mokėtojai. Pradėjus taikyti kaupimo principą, jis taikomas iki veiklos vykdymo pabaigos.

Pastaba. Už kuriuos metus suvesti nustatymai, tik tuos metus duoda pasirinkti "Gyventojo individualios veiklos pajamų–išlaidų apskaitos žurnale". Jei nėra suvesti nustatymai, tai nebus metų pasirinkimo iš viso ir nebus galima suformuoti ataskaitos.


Kiti panašūs DUK pavadinimai
Kokie pradiniai nustatymai individualios veiklos atskaitos žurnalui formuoti?
Kaip pasirinkti IV ataskaitos metus?
IDV pajamų-išlaidų žurnalas.
Individuali veikla.
Dėl darbo su individualia veikla nustatymų.
Kokius parametrus užpildyti IV ataskaitos formavimui?
Kaip pasirinkti IV ataskaitos metus.
Apskaitos principo pasirinkimas individualiai veiklai.
Išlaidų atskaitymo metodo pasirinkimas individualiai veiklai.
Pinigų apskaitos principo pasirinkimas individualiai veiklai.
Kaupimo principo pasirinkimas individualiai veiklai.
30 proc. nuo pajamų išlaidų atskaitymo metodas.
Faktinių išlaidų atskaitymo metodo pasirinkimas.
Individuali veikla EVRK kodo pasirinkimas.
IV pairinkimas EVRK kodo.
EVRK kodo pakeitimas individualiai veiklai.
Kaip pasirinkti IV atskaitymo metodą ir apskaitos principą?