Užregistruokite operaciją likučių įkėlimui
Naudojamas moduliuose: Pirkimai, Operacijos rūšys

DUK / Užregistruokite operaciją likučių įkėlimui

Žinynai → Sandėlio → Operacijos rūšys

1. Spauskite "+" , naujos operacijos sukūrimui ,,Likučių įvedimas”;
2. Užpildyti kredito kor. sąskaitą (pvz. 99) ir debeto kor. sąskaitą (20XX atsargų kor. sąskaita).

3. Spausti „Išsaugoti“.

Pastaba. Debeto kor. sąskaitą taip pat galima nurodyti prie kiekvienos prekės pozicijos, tokiu būdu nereikės kurti papildomai pirkimo operacijos rūšies, tik būtina atkreipti dėmesį į požymį „Prioritetas?“

Instrukcijoje pateikiamos pavyzdinės korespondencinės sąskaitos iš sąskaitų plano, kad duomenys būtų teisingi rekomenduojame kor. sąskaitas naudoti pagal savo įmonės patvirtintą sąskaitų planą ir apskaitos vedimo politiką.


Kiti panašūs DUK pavadinimai
Kokią operaciją naudoti likučių įkėlimui?
Su kokia operaciją registruoti prekių likučius?
Kaip sukurti operaciją likučių įkėlimui?
Kaip užregistruoti operaciją likučių įkėlimui?
Kaip sukurti operacijos rūšį likučių įkėlimui?
Kaip sukurti operacijos tipą likučių įkėlimui?
Kaip užregistruoti operaciją likučių registravimui?
Kaip sukurti operacijos rūšį likučių registravimui?
Kaip sukurti operacijos tipą likučių registravimui?
Kokią operaciją naudoti likučių registravimui?
Nauja operacija likučiams
Kokią operaciją naudoti prekių likučių registravimui?
Kokią operaciją naudoti prekių likučių įvedimui?
Dėl operacijos prekių likučiams registruoti sukūrimo
Kokią operaciją naudoti prekių pradiniams likučiams įvesti?
Operacija pradiniams prekių likučiams įvesti
Prekių likučių įkėlimo operacija
Prekių likučių registravimo operacija
Atsargų likučių įvedimo operacija
Atsargų likučių registravimo operacija