Atsargų apskaita, pirkimo ir pardavimo dokumentų registras

Sandėlis

Pirkimų ir pardavimų registravimas, prekių judėjimas ir likučių stebėjimas bei elektroninės prekybos vykdymas
Prekyba modulis

Pirkimai

Naudojant modulį galima registruoti pirkimo dokumentus.
Funkcija „Pridėtinės išlaidos“ leidžia didinti prekių pirkimo savikainą, remiantis duomenimis pateiktais:

 • prekių pirkimo sąskaitoje;
 • kito pirkimo dokumente;
 • bendro žurnalo įraše.

Yra galimybė taikyti pirkimo įrašui reikiamą išskaičiavimo metodą.

Pirkimai modulis

Prekių likučiai
Esamas prekių likutis įmonėje šiai dienai pagal sandėlį, kodą, tiekėją ir kitus požymius

Konsignaciniai likučiai
Prekių likučių tikrinimas arba pardavimų konsignaciniais pagrindais registravimas

Prekės judėjimas
Pasirinktos prekės judėjimas pasirinktame sandėlyje
El. prekyba grafikas

Kliento kainos
Individualios kainos priskyrimas kiekvienam klientui


Automatinės sąskaitos
Sąskaitų generavimas pagal sudarytas sutartis su klientais


Perkainavimas
Pasirinktų prekių perkainavimas pagal pasirinktą būdą


Inventorizacija
Likučių faktinis ir buhalterinis sutikrinimas

Judėjimo patvirtinimas
Vidinio įrašo tarp sandėlių patvirtinimas

Kasos pardavimai
Integruotų programoje kasos aparatų pardavimai

Pardavimų grąžinimai

Modulyje leidžiama registruoti parduotų prekių ar paslaugų grąžinimus.
Visus įmonėje užregistruotus grąžinimus galima peržiūrėti, redaguoti arba ištrinti.

Pardavimų grąžinimai

Kaip naudotis moduliu „Sandėlis“?


Populiariausi atsakymai į klausimus

Dažnai užduodami klausimai

Prekyba

Kaip atsispausdinti išankstininę sąskaitą (komercinį pasiūlymą)?
Norint sukurti ir atspausdinti sąskaitą, reikia atlikti:
1. Sukurti operacijos rūšį
Žinynai → Sandėlio → Operacijos rūšys

2. Sukurtą operaciją sujungti su seriją
Žinynai → Sandėlio → Dok. serijos
Jei žymėjimo „Spausdinti sąskaitą?“ nebus uždėtas, bus galima atspausdinti išankstinę sąskaitą ar komercinį pasiūlymą..

3. Sukurti išankstinę sąskaitą
Sandėlis → Prekyba

4. Spausti mygtuką „Spausdinti“, kad atspausdinti išankstinę sąskaitą ir pasirinkti tinkamą šablono variantą:

5. Spausti „Sugeneruoti“

Pastaba. Išankstines sąskaitas galima formuoti:
 • .pdf, .doc, .xlsx formatais;
 •  skirtingomis kalbomis;

Komercinio pasiūlymio formavimas daromas pagal tuos pačiu žingsnius išskyrus 4 punktą. Pasirinkti sąskaitos šabloną t.y. „Komercinis pasiūlymas su PVM" arba „Komercinis pasiūlymas be PVM“:

Kaip užregistruoti pardavimo dokumentą?
Sandėlis → Prekyba
1. Spausti  pardavimo įvedimui:

2. Pardavimo registravimas:
2.1 Pasirinkti „Sandėlį“ spaudžiant pieštuką:

Atsidariusiame lange pasirinkti tinkamą „Sandėli“ spaudžiant ikonėlę 

3. Pasirinkti tinkamą „Operacijos rūšį“ spaudžiant pieštuką:

3.1 Atsidariusiame lange pasirinkti tinkamą variantą:
4. Užpildyti „Klientas“ laukelį:
Jei klientas naujas, reikia sukurti „Pirkėjo“ kortelę spaudžiant „Pieštuko“ ikonėlę:

4.1 Kortelės kūrimui spauti 

4.2 Užpildyti turimą informaciją. Taip pat užpildyti adresą, jei jis  žinomas spaudžiant tab „Adresai, filialai“.
Užpildžius laukus spausti „Išsaugoti ir pasirinkti“

5. Registruojamas pardavimas prekės/paslaugos:

5.1 Pasirinkti prekės/paslaugos kortelę pardavimui registruoti:

5.2  Atsidariusiame lange pasirinkti iš sąrašo tinkamą poziciją:

5.3 Užpildyti parduodamos prekės/paslaugos kiekį ir kainą:
5.4 Jei parduota tik viena pozicija spausti išsaugoti , jei parduodama daugiau nei viena skirtingų prekių, tuomet spausti „Išsaugoti ir sukurti naują“ .
6. Spausti „Išsaugoti“ dokumentą:

7. Pardavimo dokumentą galima atspausdinti: 

8. Arba siųsti tiesiai iš programos, klientui:

Išrašius sąskaitą rodoma klaida "Neteisingai užpildytos kor. sąskaitos". Kodėl?
Yra neteisingai aprašyta operacijos rūšis, nurodyta tik viena iš dvejybiniam įrašui reikalinga pusė (nurodytas pvz. tik debeto ar kredito kor. sąskaita). Pasitikrinkite kor. sąskaitas "Operacijų rūšys".
Kaip išsiųsti sąskaitą el. paštu tiesiai iš B1.lt programos?
Sandėlis → Prekyba
Užregistravus pardavimo dokumentą spausti mygtuką „Kiti veiksmai“ → „Siųsti el. paštu“.

Atsidariusiame lange pasirinkti norimą spausdinimo šabloną, kalbą, formatą, nurodyti el. paštą (jei kliento kortelėje yra nurodytas el. paštas, tuomet bus automatiškai užpildytaslaukas „Gavėjo/(-ų) el. paštai), jei reikia pažymėti varnele „Kopiją sau“, ir papildyti siunčiamos žinutės tekstą. Spausti mygtuką „Siųsti“, sąskaitą galima siųsti tik vienu el. paštu.

Kodėl PVM suma sąskaitoje ir pardavimo pozicijų lentelėje kartais skiriasi 1ct?

Taip gaunasi dėl to, kad pozicijų lentelėje sumos skaičiuojamos nuo keturių skaičių po kablelio - pvz. 16,6942, o sąskaitoje - jau nuo suapvalintos sumos - pvz. 16,69.

Į sąskaitą faktūrą įtraukiama apvalinta suma, o sumavimas pozicijų lentelės apačioje yra tik dėl bendros informacijos.

Taip pat skirtumas galimas dėl to, kad B1.lt sistemoje pagrindinė kaina - tai kaina be PVM, todėl visi skaičiavimai yra daromi pridedant PVM prie tos kainos, o neišskaičiuojant.

Noriu parduoti pagal PVM str. 96. Kaip tai padaryti?
1. Žinynai → Sandėlio → Operacijos rūšys
Jeigu Jūs išrašote sąskaitas su PVM str. 96 , susikurkite naują operacijos rūšį, kurioje pažymėkite PVM suma neįrašoma į bendrą žurnalą“, PVM suma nebus įrašyta į bendrą žurnalą.

2. Sandėlis → Prekyba
Sukurkite pardavimo sąskaitą prekyba modulyje ir priskirkite naujai sukurą operaciją Operacijos rūšis“ laukelyje.
PASTABA: PVM laukelyje galite nurodyti 96PVM, tada matysite PVM sąskaitoje faktūroje komentarą ties PVM grafa, kad sąskaita išrašyta remiantis PVM 96 str.
PVM sąskaitoje faktūroje nerašo sumos žodžiais, kai valiuta GBP (Anglijos svarai). Tiesiog toje vietoje rašo "null".
Sistema supranta tris galūnes -as, -a, -is. Jei jūs parašėte galūnę -ai (svarai) - tai tada sistema nesupranta kaip turi rašyti, vienas piniginis vienetas yra anglijos svaras. Pakoreguoti galūnę galima: Žinynai → Valiutos
Kaip užsisakyti individualų spausdinimo formos šabloną?
 1. Atsiųsti norimą šablono pavyzdį į programoje esantį „Konsultavimas“  (galimi šriftai: DejaVu Sans, DejaVu Sans Mono, DejaVu Serif);
 2. Sulaukti B1.lt patvirtinimo, kad galimas pageidaujamo šablono sukūrimas;
 3. Minimali šablono kaina (PVM sąskaita — faktūra, sąskaita —faktūra, važtaraštis) nuo 250 € + PVM;
 4. Pervesti sutartą mokestį pagal pateiktą išankstinę sąskaitą į kontaktuose nurodytą sąskaitą;
 5. Sulaukti individualaus spausdinimo formos šablono (paruošimas trunka nuo 2 dienų iki mėnesio);

Pastaba:

 • Individualus šablonas, tai bet kokie B1.lt šablono dizaino pokyčiai: pavadinimo pakeitimas, šrifto pasirinkimas, stulpelių ar eilučių išdėstymo pakeitimas, teksto dydžio ar ryškumo koregavimas ir pan. arba funkcijų pakeitimai: papildomos informacijos įkėlimas, nereikalingos informacijos nuėmimas ir pan. Užsakyti individualų šabloną galima arba dėl dizaino pokyčių, arba dėl funkcijų pakeitimų. Jeigu pageidaujama ir dizaino ir funkcijų pakeitimo, kaina derinama individualiai.
 • Po užsakymo įvykdymo, papildomi (užsakyme neaprašyti) koregavimai daromi tik už papildomą mokestį.
 • Šablonas niekada neatitiks 100% užsakyto šablono pavyzdžio, kadangi šablonas ruošiamas su JasperReports programa (ne Paint, Word ar PhotoShop), patikrinamas jo veikimas B1.lt sistemoje ir tik tada pajungiamas įmonės paskyroje.
 • Individualaus šablono kopijavimas neįmanomas kitam spausdinimo formos šablonui ar kitai vartotojo įmonei, nes skiriasi kiekvieno šablono struktūra (pvz.: PVM sąskaitos faktūros turi 35 laukus, prekių priėmimo-perdavimo aktas - 26).
 • Užsakytas šablonas nėra susietas su programos atnaujinimais, todėl individualus šablonas gali po kurio laiko "pasenti" ir neturėti papildomų reikiamų laukų. Norint atlikti bet kokius atnaujinimus ar pakeitimus, šie darbai bus apmokestinti.
Spausdinant sąskaitą faktūrą anglų kalba, išrašančio asmens pareigos rašomos tik LT kalba.

Personalas→ ŽinynaiPareigos
Norint, kad išrašančio asmens pareigos matytųsi ant sąskaitos faktūros anglų kalba, reikia įvesti vertimą.

Pastaba. Pasirinkus spausdinti „Sąskaitą faktūra (liet. + angl.)“ ar „PVM sąskaita faktūra (liet. + angl.)“ - šio vertimo nesimatys.

Kaip parduoti paslaugas nekuriant naujos prekės kortelės?
Žinynai → Prekių kortelės → Prekės
Sukurkite prekės kortelę pavadinimu „Paslaugos“.
Formuodami pardavimo dokumentą iš prekių sąrašo pasirenkite sukurtą kortelę „Paslaugos“, laukelyje „Prierašas“ įrašykite norimą tekstą. Prierašas laukelyje įrašyta informacija matysis spausdintoje sąskaitoje.
Kodėl negaliu atspausdinti PVM sąskaitos?

Jei užregistravus pardavimo įrašą tarp siūlomų šablonų nėra sąskaitos faktūros ar PVM sąskaitos faktūros šablono pasirinkimo, reikia tikrinti:

Žinynai → Sandėlio → Dok. Serijos
Ar susieta naudojama pardavimo operacijos rūšis su dokumento serija.
Jei susiejimas nėra nurodytas, tada reikia aprašyti.

spausti „+“, naujo įrašo kūrimui.
 • priskirti pardavimo operacijos rūšį;
 • įvesti seriją ir numerio ilgį (nurodyti skaitmenų skaičių iš kiek bus sudartytas numeris vz.: jei nurodyta 6, vadinasi numeris atvaizduojamas 00000X);
 • pažymėti varnele „Spausdinti sąskaitą“;

Pastaba.  Jei nurodytas „Sandėlis“, tuomet automatinis serijos ir numerio priskyrimas veiks tik tuo atveju, jei pardavimo metu bus pasirinktas tas pats sandėlis.
Žymėti varnele „Spausdinti sąskaitą?“ nereikia, kai su nurodyta operacijos rūšimis formuojamas: nurašymas, išankstinė sąskaita ar komercinis pasiūlymas.

Kaip atsispausdinti sąskaitą, kad vienodos prekės nebūtų padalintos į dvi eilutes, kai yra iš skirtingų pirkimų?
Norint, kad sąskaitoje vienodos prekės atsispindėtų vienoje eilutėje, generuojant sąskaitą laukelyje „Grupavimas“, pasirinkite „Grupuoti vienodas prekes“.
Kaip pardavimo PVM sąskaitose pakeisti banko atsiskaitomąją sąskaitą?
KlientaiKlientai
Raskite savo įmonę, laukelyje „Banko sąskaitos“ įrašykite naują įmonės banko sąskaitą.
Svarbūs požymiai vedant banko sąskaitų duomenis:
Pagrindinė - ši banko sąskaita bus spausdinama pirmu numeriu sąskaitose - faktūrose.
Rodyti sąskaitose - tik su šiuo nurodytu požymiu banko sąskaitos bus spausdinamos sąskaitose - faktūrose.
Logotipas sąskaitoje, kur įkelti?
Logotipas įkeliamas Parametrai → Nustatymai → Sistema ir logotipai
Pardavimo sąskaitose PVM nukrypimas
Pavyzdžiui: suma be PVM = 254,79, PVM suma = 53,53, o galutinė suma = 308,32, o turėtų būti: 254,79 + 21% = 308,2959 t.y. 308,30 ir 254,79 x 21% = 53,506, o ne 53,53
Sistema Parametrai Pardavimai
Pažymėkite „Pardavimuose pagrindinė suma be PVM ir PVM apskaičiuojama nuo bendros sumos“ (o ne iš pozicijų, todėl jei rodoma sąskaitoje kaina su PVM ir suma su PVM, gali nesutapti).
Programoje yra 2 būdai PVM skaičiavimo:
 1. Kiekvienos prekės pozicijos kainos be PVM suma + prekės pozicijos PVM suma = Kaina su PVM (varnelė nuimta).
 2. Kiekvienos prekės pozicijos kainos be PVM suma + PVM tarifas (pvz.: 21%) = Kaina su PVM (varnelė uždėta).
Pastaba: Po parametrų pakeitimo, jei koreguosite jau suformuotas sąskaitas - jos pasikeis pagal naują žymėjimą, todėl, jei nenorite, kad pasikeistų duomenys - jas prieš tai užrakinkite.
Kaip galima prekes iš pagrindinio sandėlio į kitą sandėlį perkelti? (Vidinis judėjimas)
1. Sukurkite naują operaciją
Žinynai Sandėlis Operacijos rūšys

2. Suformuokite vidinio judėjimo operaciją.
Sandėlis Prekyba
Formuodami perkėlimą atkreipkite dėmesį, jei varnelė bus uždėta ant „Patvirtinti vid. judėjimą“ papildomai, turėsite atlikti veiksmą, pasitikrinimui, nuėjus į skiltį Sandėlis Vid. judėjimo patvirtinimas. Bet jeigu ji nebus uždėta, nieko patvirtinti nereikės. Užregistravus operaciją paspauskite mygtuką „Išsaugoti“.
 

 

Kaip sukurti pardavimo dokumentą su KPO (kasos pajamų orderis)?

Sandėlis → Prekyba
Užregistruokite pardavimo dokumentą.
Pardavimo dokumente spauskite mygtuką „Kiti veiksmai“ → „Kurti kasos pajamų orderį“. Būsite perkelti į Kasa → Kasa modulyje sukurtą Kasos pajamų orderio įrašą. Reikia patikrinti ar duomenys atkelti teisingi, jei reikia pakoreguokite ir atspausdinkite orderį.

Kaip užregistruoti klientą registruojant pirkimus/pardavimus?

Sandėlis → Prekyba
Registruodami naują pirkimą/pardavimą eilutėje Klientas“ įveskite įmonės pavadinimą: 

 • Iš vidinių šaltinių - ateina įmonių rekvizitai, kurie yra užregistruoti rankiniu būdu Klientai → Klientai kortelėje. 
 • Iš viešųjų šaltinių - ateina įmonių rekvizitai, kurie yra B1.lt duombazėje. Kai pasirenkate naują klientą iš Iš viešųjų šaltinių, automatiškai yra sukuriama kliento kortelė Klientai→ Klientai modulyje.

Kaip užregistruoti pirkimus/pardavimus pagal ,,Marža“?
1. Sukurkite naują prekės kortelę, priskirkite grupę „Marža“.
Žinynai → Prekių kortelės → Prekės
Pastaba, jei parduodate prekę su paprastu PVM ir pardavimai pagal „Marža“, susikurkite dvi atskiras korteles.
 
2. Formuojant pirkimą ar pardavimą pagal maržą, naudokite būtent tas prekių korteles, kurias sukūrėte su prekių grupe „Marža“.
Sandėlis Prekyba/Pirkimai
 
3. Prieš formuojant FR0600 deklaraciją sugeneruokite ataskaitą, su PVM nuo maržos apskaitymui:
Ataskaitos → Atsargų ataskaitos
Pasirinkite:
1. „Pardavimo PVM nuo maržos apskaičiavimas (PVM įst. 92 str.)“
2. „Pardavimo PVM nuo maržos apskaičiavimas (PVM įst. 103 str. 2 d.)“ ataskaitą.

Ataskaitos → Atsargų ataskaitos „Galimi“ pasirinkite atitinkama filtrą, kokie duomenys reikalingi.
 
4. Pasitikrinkite, ar visi pirkimai ir pardavimai pagal „Marža“ ateina į ataskaitą.

5. Remiantis Marža ataskaitos duomenimis, užregistruokite papildomą įrašą apie priskaitytą nuo maržos gautiną arba mokėtiną PVM.
DK Bendras žurnalas

6. Į PVM deklaraciją įrašykite sumas (rankiniu būdu pildant deklaraciją) arba susiekite korespondentinę sąskaitą, kurioje apskaitote maržą su atitinkamu FR0600 deklaracijos laukeliu.
Deklaravimas Deklaracijų požymiai 
Kaip užregistruoti pardavimo sąskaitą, nesukuriant prekės kortelės?

1. Sukurkite prekės kortelę su prekės požymis Paslauga“.

Žinynai → Prekių kortelės → Prekės

2. Įrašykite norimą tekstą, kuris atsispindės sąskaitoje faktūroje.

Sandėlis → Prekyba
Registruojant pardavimo sąskaitą faktūrą prie ,,Pardavimo pozicijos” stulpelyje pasirinkite sukurtą prekę, o stulpelyje ,,Prierašas“ įrašykite norimą tekstą.
3. Įrašius tekstą paspauskite mygtuką „Spausdinti“.

Kaip sujungti išankstines sąskaitas B1.lt sistemoje ir išrašyti vieną PVM sąskaitą faktūrą?

Sandėlis → Prekyba
Kaip veikia sujungimas? Sujunkite vienodo tipo sąskaitas, pvz. išankstines sąskaitas. Pažymėkite įrašus, kuriuos reikia sujungti ir spausti mygtuką :


Atsidariusioje lentelėje pažymėkite įrašą rutuliuku, kurį įrašą palikti ir spausti mygtuką sujungti.
Kai dokumentai sujungti, atidaryti įrašą ir priskirti naują operaciją jei reikia.

Pastaba. Sujungus sąskaitas, atgal atšaukti veiksmo nebus galima, todėl reikia atsakingai  atlikti sąskaitų sujungimą. Taip pat, jei išankstinėje sąskaitoje pasirinktos prekės ir prekės iškeliauja iš sandėlio, išankstinės sąskaitos panaikinamos ir prekės pozicijos atsiranda PVM sąskaitoje faktūroje. Jei išrašomoje sąskaitoje naudojamos paslaugų kortelės (nes prekių tuo metu dar nebuvo sandėlyje) atlikus sąskaitų sujungimą,  prekių pozicijos neparenkamos, užregistruoti jas reikia ranka.

Kur galima įrašyti informaciją apie prekės gamintoją?

Žinynai → Prekių kortelės → Prekės

Atidarykite prekės kortelę ir laukelyje „Gamintojas“ sukurkite naują gamintoją ir pasirinkite informaciją.

Vėliau formuodami pardavimo dokumentą prie prekės pozicijos pasirinkus prekę, užpildoma ir informacija apie gamintoją.

Kaip parduoti prekę, kai prekės sandėlyje nėra?

B1.lt programoje parduoti prekių į minusą nėra galimybės. Jei reikia išrašyti klientui pardavimo sąskaitą, o prekių dar nėra:

 1. Žinynai → Prekių kortelės → Prekės → Spausti žalią pliusą → Susikurti prekių korteles su požymiu „Paslaugos“ → Išsaugoti.
 2. Modulyje „Sandėlis“ → „Prekyba“  naudokite tą pačią prekės kortelę, tik pavadinimą koreguokite laukelyje „Prierašas“Yra du galimi variantai, kaip sutvarkyti sandėlį po prekių pardavimo su Paslaugos požymiu:
  a) Gavus prekes į sandėlį ankstesne data nei pardavimas, galėsite pakeisti parduotas prekes su Paslaugos požymiu į realias prekes, kurių nebuvo pardavimo metu sandėlyje.
  b) Gavus prekes į sandėlį vėlesne data nei pardavimas, turėsite sukurti nurašymo aktą modulyje „Sandėlis“ → „Prekyba“.
Prekės kaina 5 simboliai po kablelio

Nėra galimybės reguliuoti skaitmenų skaičiaus po kablelio, nei pirkimuose, nei pardavimuose.
Kai kurie klientai naudoja tik 2, kiti 4, kiti 5, o kriptovaliutos pardavėjai net 6 simbolius po kablelio, todėl šiam pakeitimuį įvesti nėra greito ir lengvo sprendimo būdo. Nors pakeitimas nedidelis, bet daro įtaką visoms ataskaitoms programoje.
1-2 metų laikotarpyje galimai bus atlikti pakeitimai, nes poreikis didėja, o prekiaujantiems kriptovaliuta tai ypač svarbu.

Kodėl sąskaitos/ataskaitos nesugeneruojamos?

Bandant sugeneruoti išrašytą PVM sąskaitą faktūrą ar ataskaitą spausdinimui bei i.SAF xml failą, lange matomas pranešimas: „Ataskaita įtraukta į generavimo eilę... 0%“
Patikrinkite ar su kita interneto naršykle sąskaitos ar ataskaitos generavimas veikia.
Dažniausiu atveju problema išsprendžiama kai išvalomas interneto naršyklės Cashe ir cookies.
Plačiau paskaityti galite kaip išvalyti slapukus jei naudojate Chrome naryklę: https://support.google.com/accounts/answer/32050?hl=lt&co=GENIE.Platform%3DDesktop

Kaip išsiųsti pardavimo sąskaitą kartu su papildomu failu?

Sandėlis → Prekyba modulis

Sukurti pardavimo įrašą ir išsaugoti papildomus dokumentus „Failų saugykla“.

Pardavimo dokumentui siųsti spausti „Kiti veiksmai“ → „Siųsti el.paštu“.

Atsidariusiame lange pasirinkti siunčiamos pardavimo sąskaitos šabloną, patikrinti ar matomas laiško gavėjo adresas, pagal poreikį papildyti siunčiamos žinutės tekstą ir pažymėti papildomus failus, kurie turi būti išsiųsti kartu su pardavimo sąskaita ir spausti mygtuką "Siųsti".

Kaip išsiųsti daug pardavimo sąskaitų, skirtingiems klientams vienu metu?

Sandėlis → Prekyba modulis

Pažymėti pardavimo įrašus, kurių pardavimo sąskaitas reikia išsiųsti klientams ir spausti mygtuką „Masinis sąskaitų siuntimas klientams“


Atsidariusiame papildomame lange:
1. Pasirinkti pardavimo sąskaitos šabloną;
2. Užpildyti laukelius „Tema“ ir „Žinutė“
3. Spausti „Siųsti“ 
Apie sėkmingai atliktą dokumentų siuntimą, informaciją matoma lange:


Išsiųstus dokumentus galite rasti "Išsiųstų el. laiškų registras" modulyje. 

Pastaba. Kad sąskaitų siuntimas vyktų sklandžiai, reikia patikrinti Klientai → Klientai modulyje laukelį „El. paštas“ ar užpildytas el.pašto adresas.

Kaip galiu matyti tik pasirinktus įrašus?
Veiksmų eiga:
 • Pažymėti reikiamus įrašus, jei reikia galima žymėti skirtinguose puslapiuose;
 • Įrankių juostoje rodomas mygtukas su pasirinktų įrašų skaičiumi;

 • Paspaudus mygtuką  rodomi tik pasirinkti įrašai lange:

Norint atšaukti įrašų išrinkimą, spausti mygtuką:  ir nuimti pažymėtas „varneles“.
Kaip veikia mygtukas su smeigtuku?
Greitesniam įrašų registravimui galima naudoti reikšmių įsiminimą spaudžiant mygtuką .
Iš sąrašo pasirinkti "Įsimįnti reikšmę", jei norima kad kuriant įrašą užpildyta informacija būtų atkelta kitą kartą.
Iš sąrašo pasirinkti "Pamiršti reikšmę", jei norima kad kurint įrašą užpildyta informacija kitą kartą nebūtų atkelta.
Registruojant pirkimo dokumentą atsiranda paklaida dėl PVM, tarkim skiriasi 1 centu.
Pirkimo dokumento PVM suma gali būti įrašoma ranka į lauką „PVM suma“, kokia PVM suma yra užfiksuota šiame lauke, tokia suma ir registruojasi apskaitoje. Sistema tik suskaičiuoja ir praneša, kad skiriasi su apskaičiuotu.
Kaip registruoti iš ES prekių ar paslaugų grąžinimą tiekėjui?

Pirktų prekių ar paslaugų grąžinimas tiekėjui iš ES ar trečiųjų šalių.
Nuo 2023 - 09 - 01 yra surašomi menamo PVM bendro žurnalo įrašai, privalomai reikia užpildyti nurodytus parametrus sklandžiam darbui nuo rugsėjo 1 dienos.

1. Naujų kor. sąskaitų kūrimas sąskaitų plane:
DK → Sąskaitų planas 
Sukurti naujas kor sąskaitas menamo PVM registravimui.  Rekomenduojame sukurti atskiras korespondentines sąskaitas:

 • pirktoms prekėms;
 • pirktoms paslaugoms (ne ES prekėms);
 • menamo PVM atskaitymui vieną bendrą kor sąskaitą (tiek prekių, tiek paslaugų).


2. Parametrų užpildymas:
Parametrai → Nustatymai → Buhalterija

3. Priskirti PVM klasifikatorių prie PVM tarifo.
Žinynai → Sandėlio → PVM tarifai

4. Sukurti grąžinimo operacijos rūšį
Žinynai → Sandėlio → Operacijų rūšys

5. Menamo PVM surašymas į bendrą žurnalą registruojant grąžinimą iš ES ar trečiųjų šalių.
Sandėlis → Prekyba
Grąžinimo pozicijoje būtina nurodyti PVM klasifikatorių:
Prekių grąžinimui naudoti tinkamą klasifikatorių: PVM 16, PVM17, PVM18;
Paslaugų grąžinimui naudoti tinkamą klasifikatorių: PVM20, PVM21, PVM37, PVM38, PVM39, PVM40, PVM41, PVM42;
Pagal priskirtą klasifikatorių programoje daromas įrašas menamo PVM surašymui į Bendrą žurnalą ir automatiškai užpildomi FR0600 formos reikiami laukai:

6. Išsaugoti grąžinimo įrašą;
7. Patikrinti menamo PVM surašymą dvejybiniame įraše:
Pastaba.

 • Menamo PVM kor. sąskaitų nereikia sieti su deklaracijos straipsniais.
 • Pakeitimai dėl menamo PVM automatinio registravimo veikia tik nuo 2023-09-01. Jei įrašas kurio data iki 2023-09-01 bus koreguojamas, menamo PVM surašymas nebus pritaikytas.
 • Instrukcijoje pateikiamos pavyzdinės korespondencinės sąskaitos iš sąskaitų plano, kad duomenys būtų teisingi, rekomenduojame kor. sąskaitas naudoti pagal savo įmonės patvirtintą sąskaitų planą ir apskaitos vedimo politiką.
Pardavimo sąskaitos formavimas vykdantiems kelionių organizatoriaus paslaugas?

Jei kelionių organizatorius pirkėjui (klientui) taiko specialiąją apmokestinimo PVM schemą.
Kai apmokestinamos tokios turizmo paslaugos, kurias kelionės organizatorius, PVM mokėtojas, įsigyja iš kitų apmokestinamųjų asmenų, ir savo vardu jas teikia pirkėjui (klientui).
Tokiu atveju galima suformuoti pardavimo sąskaitą kai PVM suma nenurodoma nuo visos paslaugos vertės.
Sąskaitą formuojama paspaudus mygtuką spausdinti ir pasirenkant atitinkamą šabloną: 

Kaip importuoti pardavimo dokumentus į B1.lt?

Šio pardavimo importo pagalba sukuriami pardavimo įrašai programoje, bet prekių nurašymas nėra vykdomas, todėl netinka vedantiems kiekinę apskaitą, kad mažėtų prekių kiekiai sandėlyje.
Prieš darant pardavimo dokumentų importą reikia:

A. importuoti klientų korteles
B. importuoti prekių (paslaugų) korteles

Parametrai → Duomenų importas → Pardavimai

2. Atsidariusiame lange parsisiųsti duomenų failo Excel šabloną, spausti mygtuką „Parsisiųsti šabloną” ir spausti mygtuką „Kitas žingsnis”.
Šablono užpildymui stulpelių reikšmės nurodytos B1.lt programoje, atkreipti dėmesį kurie laukai yra privalomi, neprivalomi laukai gali likti neužpildyti.

3. Įkelti paruoštą failą 

4. Automatiškai importuojamas paruoštas failas

Modulyje Sandėlis → Prekyba galima rasti importuotus pardavimo dokumentus. 

Pastaba. Viename faile galima registruoti daugiau nei vieną pardavimo dokumento įrašą.
Jei pardavimo dokumente yra daugiau nei viena pardavimo eilutė, tuomet dokumento numeris, data, klientas (pirkėjas) ir kita besikartojanti informacija užpildoma tiek kartų, kiek paslaugų eilučių.
Kadangi importuojamos tik paslaugos galima rinktis vieną iš bendrų paslaugų kortelių, ir naudoti stulpelį AD „postscript“ ir jame pildyti detalią informaciją apie parduodamą prekę – paslaugą.

Kodėl skiriasi užsienio valiuta pardavimų suma tarp OSS ataskaitos sumos?
OSS ataskaitoje atsiranda neatitikimas, nes naudota kita valiuta turi būti perskaičiuojama į eurus pagal Europos Centrinio Banko patvirtintą valiutų keitimo kursą, naudoti paskutinę mokestinio laikotarpio dienos kurso datą.
Šis perskaičiavimas vykdomas pagal įstatymo nurodymą, kad sumos valiuta turi būti perskaičiuojamos.
  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f3f25cb0254911ec99bbc1b08701c7f8?jfwid=q8i88mia1  taisyklių II skyrius, 15 punktas.
Kaip įvesti pardavimą su skirtingais PVM tarifais?

Sandėlis → Prekyba
Užpildyti visus privalomus laukus pardavimo registravimui: 
sandėlis, operacijos rūšis, pardavimo data, dokumento serija ir numeris.
Registruojant parduodamas prekes ar paslaugas skiltyje „Pardavimo pozicijos“ nurodomas naudojamas PVM tarifas.

Kiekvienai pardavimo pozicijai galima naudoti skirtingus PVM tarifus:


Sukurtą pardavimo dokumentą galima atspausdinti pasirenknt šabloną „PVM sąskaita faktūra“:


Nurašymas
Kaip nurašyti medžiagas/kurą apskaitant pagal suminę apskaitą?

1. Perkant prekes ar kurą pasitikrinkite, ar sąskaitų plane medžiagų kor. sąskaitoje (20XX) nėra uždėta varnelė ties „Atsargos“. Jei yra, nuimkite.

DK → Sąskaitų planas


2. Sukurkite operacijos rūšį Nurašymas (suminė apskaita)“.

Žinynai → Sandėlio → Operacijų rūšys


3. Sukurkite prekės kortelę su Prekės požymis“ – Paslauga.

Žinynai Prekių kortelės Prekės


4. Sukurkite naują dokumentą.

Sandėlis → Prekyba

Spauskite „+“, t.y. pridėti naują įrašą, sukurkite naują įrašą su operacijos rūšimi „Nurašymas (Suminė apskaita)“. Prie prekės pozicijos pasirinkite 3 punkte sukurtą prekę.


5. Išsaugokite dokumentą, spauskite ,,Išsaugoti".


6. Pasitikrinkite ar gerai užregistravote dvejybinį įrašą.

Kaip nurašyti medžiagas/kurą?

 

 1. Perkant prekes ar kurą pasitikrinkite, ar sąskaitų plane medžiagų kor. sąskaitoje (20XX) yra uždėta varnelė ties „Atsargos“.

Prekyba → Sąskaitų planas

 1. Sukurkite operacijos rūšį ,,Nurašymas“:

Žinynai → Sandėlio → Operacijų rūšys

Aprašant kor. sąskaitą, būtina nurodyti tik vieną sąnaudų sąskaitą (6XXX).

 

 1. Sukurkite naują dokumentą:

Sandėlis → Prekyba

Spauskite „+“, t.y. pridėti naują įrašą, sukurkite naują įrašą su operacijos rūšimi „Nurašymas“. Aprašykite prie prekių pozicijos, ką ir kiek nurašote, išsaugokite įrašą. Laukelyje prie prekės pardavimo pozicijos galite nurodyti kitą kor. sąskaitą, laukelis „Savik. kor. sąskaita“, jei norite kad sąnaudos užsiregistruotų į kitą kor. sąskaitą. Taip pat, jei prekės kortelėje buvo nurodyta sąnaudų kor. sąskaita, programa automatiškai paims šią sąskaitą, ją taip pat galite koreguoti į reikiamą.


 1. Išsaugokite dokumentą.
 2. Pasitikrinkite ar gerai užregistravote dvejybinį įrašą.

Pastaba. Nurašymo aktui visada atkeliamas visas prekės kortelės likutis, reikia tik pakoreguoti faktiškai nurašomų prekių ar kitų atsargų kiekį.

Kodėl nurašymo įrašas su kaštų centrais nekorektiškas?
Kad įrašas būtu teisingai atvaizduojamas apskaitoje, nurašymas turi būti formuojamas pagal kiekvieną kaštu centrą atskirai.

Klientų kainos
Kaip priskirti tą pačia konkrečios prekės kainą keliems klientams?

Sandėlis → Kliento kainos
1. Pasirinkti klientą iš sąrašo;
2. Pasirinkti prekę iš sąrašo (du kartus paspaudus ant prekės eilutės), arba pažymėjus prekę spausti redagavimo mygtuką;

3. Atsidariusioje formoje pasirinkti klientus, kuriems taikyti pasirinktos prekės kainą;

4. Užpildyti prekės pardavimo kainą laukelyje "Kaina";

5. Spausti mygtuką  pardavimo kainų surašymui.

Kaip priskirti konkrečios prekės kainą pasirinktam klientui?

Sandėlis → Kliento kainos

1. Modulyje išsirenkamas klientas. Lentelėje „Kliento kainos“ išfiltruojama konkreti prekė arba prekės kelios. P.S. Kiek bus prekių eilučių tiek visoms ir priskirs norimą kainą.
išfiltruojamas_klientas_ir_prekė

2. Įvedama reikiama suma ir paspaudžiamas mygtukas „Atnaujinti kainas“.
priskiriama_kainą

3. Po atlikto veiksmo prie prekių, stulpelyje „Kaina“ atsiranda suma kurią nurodėte atnaujinti. Jei norite pridėti/atimti procentą, programa kainą ims bazinę iš prekių kortelės.
jau_priskirta
Pastaba. Jei nustatyta prekės kaina klientui neatkeliama, reikia patikrinti nustatymus ar priskirtas požymis „Prekės kaina be PVM iš prekės kortelės“ (Parametrai Nustatymai Pardavimai)

Automatinis sąskaitų išrašymas
Kaip užregistruoti sutartį, automatiniam sąskaitų išrašymui?

1. Dokumentai → Sutartys → Sutartys
Nauja sutartis įvedama pasirinkus sukurti ir užpildžius lentelę. Įrašą išsaugojame. 
2. Sandėlis → Automatinis sąskaitų išrašymas
Įvestai sutarčiai galima nustatyti automatinį sąskaitų išrašymą (sąskaita bus išrašoma kiekvieną mėnesį).
Šiame modulyje užpildykite laukus „Sąskaitos data“ ir „Darbuotojas“, tik tada spauskite generuoti. Programa sugeneruos sąskaitas pagal pasirinktas sutartis ir jus perkels į Sandėlis → Prekybą modulį. Sukurtos pardavimos sąskaitosi dalyvaus apskaitoje. Sukurti įrašai bus mėlynos spalvos kad identifikuoti automatinio kūrimo procesą.


Pirkimai
Kaip užregistruoti pirkimo dokumentą?

Sandėlis → Pirkimai
1. Spausti  pirkimo įvedimui:

2. Pirkimo registravimas:
2.1 pasirinkti „Sandėlį“ spaudžiant pieštuką:

Atsidariusiame lange pasirinkti tinkamą „Sandėli“ spaudžiant ikonėlę 

3. Pasirinkti tinkamą „Operacijos rūšį“ spaudžiant pieštuką:

3.1 Atsidariusiame lange pasirinkti tinkamą variantą:

4. Užpildyti „Tiekėjas“ laukelį:
Jei klientas naujas, reikia sukurti „Tiekėjo“ kortelę spaudžiant „Pieštuko“ ikonėlę:

4.1 Kortelės kūrimui spauti 

4.2 Užpildyti turimą informaciją:
Taip pat užpildyti adresą, jei jis  žinomas spaudžiant tab „Adresai, filialai“.
4.3 Užpildžius laukus spausti „Išsaugoti ir pasirinkti“

5. Nurodyti dokumento seriją ir numerį:

6. Registruojamos pirktos prekės/paslaugos:

6.1 Sukurti prekės/paslaugos kortelę:


6.2  Atsidariusiame lange spausti
6.3 Užpildyti prekės/paslaugos pavadinimą, požymį, matavimo vienetą:

6.4 Užpildžius laukus spausti „Išsaugoti ir pasirinkti“.
6.5 Užpildyti perkamos prekės/paslaugos kiekį ir kainą:

6.6 Jei pirkta tik viena pozicija spausti išsaugoti , jei pirkta daugiau nei viena skirtingų prekių, tuomet spausti „Išsaugoti ir sukurti naują“ .

7. Patikrinti ar suminiai duomenys sutampa su pirkimo dokumentu:


8. Spausti „Išsaugoti“ dokumentą:

9. Pirkimas užregistruotas ir pateikiamas Pirkimai modulyje:

Pastaba. Kokią funkciją atlieką mygtukas, galima pamatyti privedus pelytės žymeklį:

Kaip registruoti pirkimų sąskaitas, kai perkamos prekės iš ES? (FR0600)

1. Parametrai → Nustatymai → Buhalterija
Užpildyti menamo PVM kor. sąskaitas

2. Klientai→ Klientai
Kad pirkimai iš ES patektų į atitinkamus laukus FR0600 formoje, kliento kortelėje pažymėkite požymį „ES narė“. Laukelyje „PVM kodas“ įrašykite PVM kodą (jei tiekėjas iš trečiųjų šalių, parinkite laukelyje „Užsienietis?“ Užsienis PVM registro požymį priskirti prie pozicijos: "ES paslaugos, ne ES prekės").

3. Sandėlis → Pirkimai

Laukelyje „PVM tarifas“ nurodykite 0 PVM. Skola klientui nebus didinama, taip pat į DKBendras žurnalas bus neįrašomos menamos PVM sumos, bet ateis į deklaracijos tinkamus laukus.
Registruojant sąskaitas, kiekvienai prekei galima nustatyti požymį „PVM registro požymis“, kuriame vartotojas pasirenka ar tai - ES prekė arba ES paslauga, ne ES prekė. Pažymėjus šiuos duomenis, sistema automatiškai užpildo FR0600 formos reikiamus laukus.
Pastaba. Jei laukas „PVM registras“ neatsiranda, patikrinkite lentelės nustatymus.

Kaip užregistruoti pirkimą kita valiuta?

Parametrai Buhalterija
Įvedame kor. sąskaitas (paveiksle pateiktos pavyzdinės kor. sąskaitos) ir įrašą išsaugome.

Sandėlis Pirkimai

Registruojant pirkimo dokumentą, pasirinkite prekei reikiamą valiutą.

Banko žinyne kiekvienai valiutai pasirenkama atskira kor. sąskaita.  Vykdant apmokėjimą per banką už prekes kita valiuta, galima iškart sudengti norimą dokumentą, lauke „Dengiamo dokumento Nr.“ pasirinkus norimą sudengti dokumentą.

Jeigu jūs dengiate kintančios valiutos dokumentus, tai valiutų skirtumai surašomi automatiškai. Taip pat valiutų skirtumo santykio pokytį reikia suskaičiuoti kiekvieno mėnesio paskutinę dieną per banką (kintančios valiutos).

Valiutų kursų perskaičiavime galima pažymėti kelias kor. sąskaitas ir joms suskaičiuoti valiutų kursų svyravimą, kuriame galima peržiūrėti, kokie valiutos kurso perskaičiavimai buvo skaičiuoti.

Kaip teisingai suvesti pridėtines išlaidas?

Sandėlis → Pirkimai

Prekių savikainą padidinti galima 3 būdais:
I. Kai pridėtinės išlaidos (transportas, pakavimas ir kita) išskirtos tiekėjo sąskaitoje
II. Kai sąskaita gaunama iš kito tiekėjo kaip. pvz: prekių pristattymo paslauga
III. Kai įrašas registruojamas bendrąjame žurnale, pvz; pagal muitinės deklaraciją paskaičiuoti mokesciai.
Galima naudoti visus 3 pridėtinių išlaidų variantus vienu metu, tik pirma užpildomi variantai ir tik tada spaudžiamas mygtukas „Surašyti savikainas“.

veiksmų seka pagal I variantą:
1. Užpajamuoti įsigytas prekes pagal pirkimo sąskaitą įprastai, tik išlaidų suma netraukiama į pirkimo poziciją
2. Įvesti apmokestinamą PVM sumą pagal pirkimo sąskaitą, nes po surašymo nebus galima koreguoti:

3. Paspausti tab „Pridėtinės išlaidos“
4. Laukelyje „Pridėtinės išlaidos iš sąskaitos“ įvesti sumą, kuri nurodyta sąskaitoje prekių savikainai pakelti ir spausti „Surašyti savikainas“
5. Po atlikto „Surašymo“ dokumentas nekoreguojamas 
6. Galite matyti stulpelyje "Savikaina" kokia prekių savikaina, po pridėtinių išlaidų surašymo:

veiksmų seka pagal II variantą:
1. Užpajamuoti įsigytas prekes pagal pirkimo sąskaitą įprastai
2. Užpajamuoti iš kito tiekėjo įsigytą paslaugą. Paslauga turi būti užpajamuota tame pačiame sandėlyje kaip ir prekės, ir ši palsauga turi būti registruojama kaip "prekė". Vadinasi jei perkamas transportas, šis transportas bus matomas prekių likučiuose.
3. Prekių pirkimo dokumente spausti tab „Pridėtinės išlaidos
4. Bloke „Pridėtinės iš pirkimų“ spausti
5. Paspaudus „Pieštuką“ surasti pirkimo dokumentą, kuriuo turi būti didinama prekių įsigijimo kaina
6. Išsaugoti pasirinkimą ir atlikti surašymą spaudžiant „surašyti savikainas“
7. Po surašymo dokumentas užrakinamas, koreguoti jo negalima.

Taip pat galite matyti, prekės vertės padidėjimą stulpelyje „Savikaina“

veiksmų seka pagal III variantą:
1. Užpajamuoti įsigytas prekes pagal pirkimo sąskaitą įprastai
2. DK → Bendras žurnalas kurti „D“ arba „K“ įrašą
3. Prekių pirkimo dokumente spausti tab „Pridėtinės išlaidos
4. Bloke „Pridėtinės iš BŽ“ spausti 
5. Paspaudus „Pieštuką“ surasti įrašą bendrąjame žurnale, kuriuo turi būti didinama prekių įsigijimo kaina

6. Išsaugoti pasirinkimą ir atlikti surašymą spaudžiant „surašyti savikainas“

7. Po surašymo dokumentas užrakinamas, koreguoti jo negalima.

Taip pat galite matyti, prekės vertės padidėjimą stulpelyje „Savikaina“

Kol prekių nėra parduota iš pirminio prekių įsigijimo dokumento, pridėtines išlaidas galima atšaukti, taip prekių savikaina vėl bus priskirta pagal Pirkimo sąskaitą. Norint atšaukti pridėtinių išlaidų surašymą spausti mygtuką „Ištrinti surašytas savikainas“

Pastaba. Jei surašant savikainas gaunamas klaidos pranešimas , kad nėra pozicijos =1 ...,  vadinasi reikia pirkimo poziciją išdalinti: viena eilutė - prekių kiekis 1 vienetas, ir kita eilutė - visas likęs prekių kiekis. Šis veiksmas reikalingas, nes paklaidos išlyginimui reikalinga pirkimo pozicija, kurios kiekis lygus 1vnt.
Jei prekės bent viena prekė jau parduota iš pirkimo dokumento, pridėtinių išlaidų funkcijos nebus galima naudoti, kol nebus panaikintas pardavimo įrašas.
Operacijose nurodytos pavyzdinės kor. sąskaitos. Kor. sąskaitas naudokite pagal savo įmonės patvirtintą sąskaitų planą ir apskaitos tvarką.

Kaip užregistruoti pirkimo grąžinimą (kreditinė sąskaita)?

Galimi du variantai:

1. Žinynai→ Sandėlio →Operacijos rūšys ir Sandėlis → Pirkimai
Jeigu tai tik nuolaidos, ar paslaugos, kurios neįtakoja prekių liukučius, galima registruoti grąžinimą (Kreditinė arba nuolaidos). Formuojant tokį pirkimą sumos įvedamos su minuso ženklu.

akcijos

2. Sandėlis → Prekyba
Jeigu turi sumažėti prekių likutis - turi būti registruojama operacija susikūrus Operacijos rūšys per Sandėlis → Prekyba modulį.
Registruojant dokumentus su šia operacija sumažės skola tiekėjui ir pirkimo PVM, o prekės bus nurašytos iš tos korespondencinės sąskaitos, į kurią ji buvo padėta pirkimo metu (pagal pirkimo operacijos rūšį naudojamas kor.sąskaitas arba pagal prekės kortelėje priskirtas kor.sąskaitas).
Uždėjus varnelę Prioritetas? -  buhalterinis įrašas bus įrašytas į Operacijos rūšys lauke Kredito kor. sąskaita nurodytą kor. sąskaitą.
Rinkdamiesi grąžinamas prekes, jas turime surasti sandėlio likučiuose. Į grąžinimo dokumentą grąžinamos prekės atkeliamos jų įsigijimo kaina.

kredit

Kaip užregistruoti pirkimo grąžinimą kai yra pridėtinės išlaidos?

Pirkimų grąžinimas, kai savikainoje yra pridėtinių išlaidų veiksmų seka:

 1. Prekyba modulyje pasirenkame + ir nurašome į sąnaudas tą/as prekes, kurios turi būti grąžintos. Nurašome kartu su pridėtinėmis išlaidomis.
 2. Pirkimai modulyje sukuriame naują įrašą „+“ ir iš naujo užpajamuojame prekes, kurios turi būti grąžintos tik be pridėtinių išlaidų. Rekomenduojame Operacijos rūšį naudoti ne įprastą Pirkimui, bet susikurti naują, kuriame nebūtų skolos tiekėjui, bet tik 2 klasės korespondencijos.
 3. Žinynai → Sandėlio → Operacijos rūšys sukuriame naują operacijos rūšį Pirkimo grąžinimui registruoti spausti „+“
 4. Prekyba modulyje pasirenkame naują įrašą „+“ ir nurodome operacijos rūšį (pirkimo grąžinimas). Šiuo įrašu jums bus atkeliamas grąžinimas prekės be pridėtinių išlaidų (užpajamuotos 2 žingsnyje).
PVM registrai ir teisingas PVM išskaitymas (reprezentacija, neleidžiami atskaitymai, pirkimas pagal 96 str.)

Galimi keli variantai užregistruoti pirkimo dokumentą su skirtingais PVM tarifais.Tačiau į PVM registrus turi būti sukeliama pirminė informacija, o ne taip, kaip yra apskaityta apskaitoje. Sistemoje yra realizuoti šie PVM įskaitymo būdai:

 1. Reprezentacinių sąnaudų pirkimas;
 2. Neleidžiamų atskaitymų pirkimas;
 3. Mišrių atskaitymų pirkimas;
 4. Pirkimas pagal PVM 96 str.

Reprezentacinės sąnaudos

 • Pirmiausia reikia nustatyti Neleidžiamų atskaitymų korespondentinę sąskaitą: Parametrai → Nustatymai → Buhalterija. Su šia sąskaita bus surašyti 50% reprezentacinių sąnaudų bei PVM sumų.
 • Užregistruojamas pirkimo dokumentas.
 • Kai dokumentas užregistruotas, tuomet nuspaudžiate mygtuką Išskaičiavimai ir pasirenkate Suskaičiuoti reprezentaciją:

B1.lt pirkimai reprezentacijai

 • Jei reikia ištrinti surašytus duomenis, tuomet nuspaudžiate mygtuką Išskaičiavimai ir pasirenkate Ištrinti suskaičiuotą reprezentaciją.
 • Kokios sumos surašytos, galite pažiūrėti per dvejybinį įrašą šiam pirkimui arba per bendrą žurnalą, šių įrašų dok. tipas yra REP.

 

Neleidžiami atskaitymai

 • Pirmiausia reikia nustatyti Neleidžiamų atskaitymų korespondentinę sąskaitą: Parametrai →Nustatymai → Buhalterija.
 • Užregistruojamas pirkimo dokumentas.
 • Kai dokumentas užregistruotas, tuomet nuspaudžiate mygtuką Išskaičiavimai ir pasirenkate Iš PVM į neleidžiamus:

pvm_ne

 • Atidaroma kortelė, kurioje įrašote sumą. Ši suma bus įrašyta į neleidžiamus atskaitymus ir spaudžiate mygtuką Skaičiuoti.

pvm_ne2

 • Jei reikia ištrinti surašytus duomenis, tuomet nuspaudžiate mygtuką Išskaičiavimai ir pasirenkate Ištrinti PVM neleidžiamus.
 • Kokios sumos surašytos galite pažiūrėti per dvejybinį įrašą šiam pirkimui arba per bendrą žurnalą, šių įrašų dok. tipas yra PVM-N.

 

Mišrūs atskaitymai

 • Užregistruojamas pirkimo dokumentas.
 • Kai dokumentas užregistruotas, tuomet nuspaudžiate mygtuką Išskaičiavimai ir pasirenkate Iš PVM į kitas:

pvm_kiti

 • Atidaroma kortelė, kurioje įrašote sumą ir nurodote, į kokią kor. sąskaitą perkelti sumą ir spaudžiate mygtuką Skaičiuoti.

pvm_kiti2

 

 • Jei reikia ištrinti surašytus duomenis, tuomet nuspaudžiate mygtuką Išskaičiavimai ir pasirenkate Ištrinti PVM į kitus.
 • Kokios sumos surašytos galite pažiūrėti per dvejybinį įrašą šiam pirkimui arba per bendrą žurnalą, šių įrašų dok. tipas yra PVM-M.

 

Pirkimas pagal PVM 96 str.

 • Nustatykite parametrus: Parametrai → Nustatymai → Buhalterija. Nustatykite kor. sąskaitą „PVM str. 96 straipsnio surašymui“ naudojama išskaičiavimui pagal 96 str. surašyti. Kiekviena įmonė renkasi kokią sąskaitą naudoti.
 • Užregistruojamas pirkimo dokumentas.
 • Kai dokumentas užregistruotas, tuomet spausti mygtuką Išskaičiavimai ir pasirinkti Surašyti 96 str. PVM:

pvm_96

 • Jei reikia ištrinti surašytus duomenis, tuomet nuspaudžiate mygtuką Išskaičiavimai ir pasirenkate Ištrinti 96 str. PVM.
 • Kokios sumos surašytos galite pažiūrėti per dvejybinį įrašą šiam pirkimui arba per bendrą žurnalą, šių įrašų dok. tipas yra PVM96.
Kodėl neleidžia kopijuoti pirkimo dokumento, rodo klaidą "Klaida kopijuojant. Neunikalus įrašas."
 • Pirmą kartą kopijuojant automatiškai sukuriamas dok. numeris – šios dienos data;
 • Turite pakeisti numerį į jums reikalingą;
 • Nepakeitus - kopijuojant tą pačią dieną sekantį dokumentą, bus rodomas šios klaidos pranešimas.
Gaunu klaidos pranešimą: "Negali būti paslaugos įtrauktos į atsargų sąskaitą." Ką darau ne taip?
Kai registruojate paslaugų pirkimą, pagal operacijos rūšį priskiriama korespondentinė sąskaita su požymiu "atsargos", todėl rodomas klaidos pranešimas "Negali būti paslaugos įtrauktos į atsargų sąskaitą".
Galite pirkimo pozicijoje pakeisti korespondentinę sąskaitą, ją įrašykite į stulpelį „Kor. sąskaita“.

Kad nereikėtų kiekvieną kartą rinkti kor. sąskaitų, galite kortelėje įrašyti kor. sąskaitas. Kai registruosite tokį pirkimą, ar pardavimą kor. sąskaita bus imama iš prekės kortelės.
Kaip užregistruoti pavėluotai gautą PVM sąskaitą faktūrą?

1. DK → Sąskaitų planas
Susikurti naują tarpinę gautino PVM kor. sąskaitą sąskaitų plane:2. Parametrai →  Nustatymai → Buhalterija
Priskirti tarpinę PVM kor. sąskaitą laukelio nustatymuose „Tarpinė PVM sąskaita (kai registruojamas PVM vėliau nei pirkimo dokumento data)“:

3. Sandėlis → Pirkimai

Užregistruoti pirkimo dokumentą įprastai tik: 
Laukelyje Pirkimo data“ nurodoma data iš pirkimo dokumento;
Laukelyje „PVM data“ nurodoma data, kada gautas dokumentas (jei dokumentas gautas ir įtrauktas į apskaitą laiku, šio laukelio nepildyti):


Apskaitoje įrašai atvaizduojami:

Pagal dokumento datą išrenkami duomenys į ataskaitas: pirkimo dokumentai, suderinimo aktas, pirktos prekės;
PVM deklaracija (FR0600) formuojama pagal laukelio „PVM data“ duomenis (jei jis užpildytas) ir i.Saf registre pateikiamos iš pirkimo dokumento dvi datos. 

Pastaba. Jei pildomas laukas „PVM data“ iki 2023-05-31 įrašai nėra registruojami per tarpinę PVM kor sąskaitą. Pakeitimas įsigalioja tik tada jei laukelyje „PVM data“ nurodyta data yra  2023-06-01 ir vėlesnė.
Instrukcijoje pateikiamos pavyzdinės korespondencinės sąskaitos iš sąskaitų plano, kad duomenys būtų teisingi, rekomenduojame kor. sąskaitas naudoti pagal savo įmonės patvirtintą sąskaitų planą ir apskaitos vedimo politiką.

Kaip užregistruoti pirkimo sąskaitą, jei sąskaitoje pirkimas su 96 str. ir paprastu PVM?

1. Parametrai →Nustatymai → Buhalterija
Parametruose nustatykite kurią kor. sąskaitą naudosite pirkimo sąskaitos PVM pagal 96 straipsnio surašymui.
Laukelyje „PVM str. 96 straipsnio surašymui“ įrašykite kor. sąskaitą. Gali būti naudojama 4 klasės atskira kor. sąskaita, bet kiekviena įmonė renkasi kokią sąskaitą naudoti. Įrašius informaciją išsaugokite.

2. Sandėlys → Pirkimai
Užregistruokite pirkimo sąskaitą. Prie „Pirkimo pozicijos“ užregistruokite pozicijas, kurios bus apskaitomos pagal 96 str. PVM. Užregistravus 96 str. pozicijas spauskite mygtuką „Išskaičiavimai“ ir „Surašyti 96 str. PVM“. Ir tik atlikus išskaičiavimus, užregistruokite visas kitas ne 96 str. pirkimo pozicijas.

PASTABA: Pritaikyti 96 str. PVM atskaitymui galite tik surašytoms prekėms ar paslaugoms. Po atlikto surašymo, užregistruokite pirktas prekes ar paslaugas su PVM, kurio atskaityti nereikia.

Kaip užregistruoti pirkimą, jei atskaitingas asmuo sumokėjo savo lėšomis?
1. Atskaitingam asmeniui sukurti kor. sąskaitą 2445X:

DK → Sąskaitų planas


2. Sukurti pirkimui operacijos rūšį:

Žinynai → Sandėlio → Operacijos rūšys

Įrašyti į operacijos rūšį reikiamas kor. sąskaitas pagal savo įmonės patvirtintą sąskaitų planą. Varneles sužymėkite ties „Aktyvi“, „Įtraukti į PVM registrą“ ir „Pirkimas“.

3. Registruoti pirkimo dokumentą:
Sandėlis → Pirkimai

Spausti , laukelyje „Operacija“ naudoti naujai sukurtą operaciją. Taip pat „Avansinis darbuotojas“ lauke užpildyti avansinį darbuotoją.

4. Patikrinti dvejybinio įrašo kor. sąskaitas:


5. Norėdami suformuoti darbuotojo avanso apyskaitą spauskite Ataskaitos → DK ataskaitos ataskaita „Avansinė apyskaita - pasirinktam darbuotojui".

Pastaba. Registruojant pirkimą su kor. sąskaitą 443X,  ši sąskaita uždaroma, o skola perkeliama atskaitingam asmeniui.

Kaip užregistruoti pirkimą, kad nepatektų į i.SAF ?

Žinynai → Sandėlio → Operacijos rūšys
Sukurkite naują operaciją Pirkimas, ne i.SAF su reikiamais nustatymais.

Registruojant pirkimą pasirinkite naujai sukurtą operaciją. Taip užregstruota sąskaita nepateks į iSAF.

Kaip užregistruoti sąskaitą su DI pagalba?

1. Įkelti sąskaitą į B1.lt programą:

Sandėlis Pirkimai

Įkelti sąskaitą galima keliais būdais:
 • paspaudžiant mygtuką „+ Pridėti failą“ (pasirenkant reikiamą sąskaitą iš dokumentų aplanko savo kompiuteryje);
 • nutempiant failą į lauką „+ Pridėti failą“
 • siunčiant el.pašto adresu nurodytu dabalaukio lange. 

2. Duomenų perkėlimas į apskaitą.

2.1. Kai failas įkeltas, spausti ant failo:


2.2. Laukelyje „Tipas“ parinkti „Pirkimas“ ir spausti žalią mygtuką „+ Įtraukti į apskaitą“.
Programa sukurs buhalterinį įrašą iš atpažintų duomenų, failą prisegs prie pirkimo dokumento. 

3. Atpažinto dokumento patikrinimas ir išsaugojimas:

3.1. Neužpildytus laukus, užpildyti rankiniu būdu. Programa neatpažįsta Pirkimo pozicijos“, pirktas prekes ar paslaugas užregistruoti rankiniu būdu.
Taip pat, galima kiekvienam klientui (tiekėjui) įsiminti reikšmes spaudžiant smeigtuką . Sekantį kartą įkėlus dokumentą ar registruojant rankiniu būdu pirkimą laukai būtų užpildyti automatiškai.

3.2 Kai dokumentas užregistruotas. Spausti mygtuką „Sukurti“.

4. Užregistruoto dokumento,  dvejybinio įrašo patikrinimas:

Kaip užregistruoti kuro pirkimą, nenaudojant skaičiavimo mašinėlės?

Sandėlis → Pirkimai

Spauskite „+“. Atsidariusiame lange užpildykite laukus. Prie Pirkimo pozicijos“ pasirinkite prekę, kurią norite užpajamuoti, pvz. „benzinas“. Įrašykite kiekį ir į lauką Suma su PVM“ įrašykite galutinę sumą iš čekio, t.y. sumą su PVM. Jei turite galutinę sumą be PVM, galite šią reikšmę įrašyti į lauką Suma su nuolaida be PVM“.

Kaip įvesti kuro pirkimą, jei atskaitingas asmuo sumokėjo savo lėšomis?

1. Atskaitingam asmeniui sukurti kor. sąskaitą 2445X.

DK → Sąskaitų planas

2. Sukurti pirkimui operacijos rūšį:

Žinynai → Sandėlio → Operacijos rūšys

Įrašyti į operacijos rūšį reikiamas kor. sąskaitas pagal savo įmonės patvirtintą sąskaitų planą. Varneles sužymėkite ties „Aktyvi“, „Pirkimas“.
Jei pirkimo įrašas turi patekti į i.SAF registrą tuomet papildomai uždėti požymį „Įtraukti į PVM registrą“.

3. Registruoti pirkimo dokumentą:

Sandėlis → Pirkimai

Spausti , laukelyje „Operacija“ naudoti naujai sukurtą operaciją. Taip pat „Avansinis darbuotojas“ lauke užpildyti avansinį darbuotoją.

4. Patikrinti dvejybinio įrašo kor. sąskaitas:

5. Norėdami suformuoti darbuotojo avanso apyskaitą spauskite Ataskaitos → DK ataskaitos ataskaita „Avansinė apyskaita - pasirinktam darbuotojui".

Pastaba. Registruojant pirkimą su kor. sąskaitą 443X,  ši sąskaita užsidaroma, o skola perkeliama atskaitingam asmeniui.

Kaip užregistruoti gautą sąskaitą (pirkimą) paslaugų iš trečiųjų šalių, kad sumos patektų į FR0600 deklaraciją?

Registruojant sąskaitą nurodykite PVM registro požymį prie pozicijos: "ES paslaugos, ne ES prekės".

Pastaba. Sumos pateks į deklaraciją FR0600, jei teisingai bus nurodytas požymis prie kliento – Užsienis.

Pirktų prekių grąžinimas kita valiuta?
Savikaina nesutampa dėl valiutos svyravimo skirtumo, todėl kreditinę siūlytume įvesti kaip paslaugą, o prekę nurašyti aktu eurais, tada atsiradusi valiutų skirtumą įvesti per bendrą žurnalą.
Kaip užregistruoti trumpalaikį turtą ar suformuoti ataskaitą?

Yra ataskaita, kurioje galite matyti įmonės įsigytą ilgalaikį ir trumpalaikį turtą ir kuriam darbuotojui jis yra priskirtas. Darbuotojas, jam priskirtą turtą, gali matyti savo darbuotojo paskyroje. Vadovas dabar gali matyti – kiek kompiuterių, stalų, telefonų ir t.t. faktiškai yra įmonėje.

 

1. Užregistruokite turtą ir priskirkite darbuotojui.

Turtas Mažavertis turtas Mažavertis turtas

Aprašykite reikiamus laukus.

2. Taip pat galite užregistruoti turtą registruodami pirkimą.

Sandėlis Pirkimai

Suformuotame pirkimo dokumente prie „Pirkimo pozicijos“ paspauskite mygtuką „Perkelti į mažavertį turtą“ ir aprašykite reikiamus laukus.

3. Priskirtą turtą galite pamatyti ataskaitoje.

Turtas → Bendra ataskaita

4. Darbuotojas prisijungęs prie darbuotojo kabineto, taip pat gali matyti jam išduotą turtą.

Paskyra → Darbuotojo kabinetas → Išduotas inventorius

Kaip įvesti draudimo sutartį? Kaip išdalinti būsimas laikotarpių sąnaudas?
Išdalinti būsimas sąnaudas galima per Bendro žurnalo kortelę, registruojant Pirkimus ir jei tai Draudimo sutartis per Draudimo registrą.

Draudimo sutarties įvedimas: 

 • Dokumentai=>Draudimai=>Draudimų registras įvedama nauja draudimo sutartis paspaudus mygtuką
 • Atsidariusiame lange užpildote Draudimo sutarties duomenis, nurodote, kurį automobilį draudžiate, įvedate draudimo Įmokos sumą bei draudimo pradžios ir pabaigos datas. Draudimo objektas ,,Automobilis Nr.1", sukurkite prekės kortelę.
 • Įvedamos Debeto ir Kredito kor. sąskaitos, jei reikia įsirašomos pastabos.
draudimas
 • Žemiau esančioje lentelėje įvedami būsimieji įrašai į bendrą žurnalą.
 • Galima būsimas sąnaudas išdalinti pasinaudojus automatinio išdalinimo funkcija. Įrašai sugeneruojami paspaudus mygtuką . Atsidariusioje lentelėje pasirenkate kas kiek surašyti draudimo įmokas, bei į kurią debeto kor. sąskaitą.
draudimas3
 • Spaudžiam .
 • BŽ įrašai lentelėje susirašo korespondencijos.
draudimas3
 • Užbaigti draudimo įrašo įvedimui, spaudžiame .
 
Kaip užregistruoti prekių likučius perkeliant apskaitą į B1.lt programą?
Prekių likučių įkėlimui galite naudoti du pasirinkimus:
1 variantas
Importuoti paruoštą excel, kuriame surašote prekių korteles ir likučius. Vadovaudamiesi nuosekliomis instrukcijomis įkeliate į B1.lt programą paruoštą excel failą:
Duomenų importas → Prekių likučiai

2 variantas
1. Sukurkite operaciją prekių likučių įkėlimui
Žinynai → Sandėlis → Operacijos rūšys
Spauskite „+“, sukurkite naują operaciją „Likučių įvedimas prekės“. Nurodykite kredito kor. sąskaitą (pvz. 99) ir debeto kor. sąskaitą (20XX, nurodykite atsargų kor. sąskaitą). Dešinėje pusėje nurodykite aktyvi ir pirkimas.
Pastaba. Debeto kor. sąskaitą taip pat galėsite nurodyti prie kiekvienos prekės pozicijos.
Pastaba. Jei perkeliate buhalterinius likučius iš kitos programos, vadovaukitės taisykle, klientą nurodykite savo įmonę. Perkeliant likučius įrašus registruokite tą pačia data ir vienoje pusėje nurodykite kor. sąskaitą 99. Tik registruojant ilgalaikio turto įsigijimą, turtą registruokite kada tas turtas buvo įsigytas.

2. Sukurkite prekių korteles
Žinynai → Prekių kortelės→ Prekės
Sukurkite prekės kortelę su prekės požymiu „Prekės“. Spauskite mygtuką „Išsaugoti“.

3. Užregistruokite likučius
Sandėlis → Pirkimai
Spauskite „+“ ir sukurkite operaciją likučių įkėlimui. Pasirinkite sandėlį, kur laikysite užregistruotas prekes, operaciją pasirinkite kur sukūrėte pirmame žingsnyje. Klientą pasirinkite savo įmonę. Prie „Pozicijos“ pasirinkite prekių korteles kur sukūrėte antrame žingsnyje, pasirinkus prekę įrašykite vienetus ir kainą.

Pastaba. Būtina prekių apskaitymui naudoti kor. sąskaitą su Kiekiniu prekės požymiu: DK → Sąskaitų planas ties atsargų kor. sąskaita pažymėkite varnelę „Atsargos“.
Kodėl negaliu pasirinkti darbuotojo?
Patikrinti darbuotojui priskirtą Darb.grupę ir jos požymį.
 • Jei darbuotojas dirba pagal darbo sutartį:
 1. Personalas → Darbuotojai → „Vardenis Pavardenis“ turi būti priskirta Darb.grupė su požymiu „Darbuotojai pagal darbo sutartis“ ir sukurta darbo sutartis.
 • Jei darbuotojas dirba ne pagal darbo sutartį:
 1. Personalas → Žinynai → Darbuotojų grupės → Sukurti naują darbuotojų grupę, kurioje nėra požymio „Darbuotojai pagal darbo sutartis“.
 2. Personalas → Darbuotojai → „Vardenis Pavardenis“ turi būti priskirta naujai sukurta Darb.grupė, kurioje nėra požymio „Darbuotojai pagal darbo sutartis“, tada šis darbuotojas bus matomas kaip dirbantis.
Kaip perkelti prekių likučius į B1.lt programą

Jūsų ankstesnė buhalterinė programa turėtų palaikyti duomenų eksportą  Excel formatu. Jums tereikia suformuoti prekių likučių failą su reikiamais duomenimis.

Parametrai → Duomenų importas → Prekių likučiai.

Prekių likučių perkėlimą sudaro 4 žingsniai:

 • Pasirinkti šabloną;
 • Parsisiųsti šabloną;
 • Įkelti paruoštą failą;
 • Importuoti failą.

Modulyje pasirinkite ,,Prekių likučiai“, pažymėkite ir spauskite ant mygtuko ,,Kitas žingsnis“.

Atsidariusiame lange parsisiųskite duomenų failo Excel šabloną, į kurį reikės pildyti prekių likučius. Norėdami tai padaryti, spauskite žalią mygtuką ,,Parsisiųsti šabloną“. Užpildykite parsisiųstą lentelę (laukelių reikšmės nurodytos B1.lt programoje) atkreipkite dėmesį, kurie laukai yra privalomi. Tų, kurie neprivalomi, galite nepildyti. Jūsų ankstesnė buhalterinė programa turėtų palaikyti duomenų eksportą Excel formatu. Jums tereikia nukopijuoti duomenis iš ankstesnės buhalterinės programos eksporto failo į B1.lt šablono atitinkamus stulpelius.
{remainder-import-attributes}

Kai užpildysite lentelę, spauskite mygtuką,,Kitas žingsnis“.

Laukelyje ,,Failas“ nutemkite failą į įkėlimui skirtą sritį ekrane arba spragtelėkite kairiu pelės klavišu ir pasirinkite failą iš aplanko, kuriame jis išsaugotas. Tokiu būdu įkelsite jį į B1.lt programą.

Importavus likučius, suformuotą failą rasite modulyje Sandėlis Pirkimai,  funkcija ,,Likučių įvedimas“. Importavus failą, būtinai jį patikrinkite. Taip pat modulyje Žinynai Sandėlio Prekės, bus užregistruotos prekių kortelės.

Prekės kaina 5 simboliai po kablelio

Nėra galimybės reguliuoti skaitmenų skaičiaus po kablelio, nei pirkimuose, nei pardavimuose.
Kai kurie klientai naudoja tik 2, kiti 4, kiti 5, o kriptovaliutos pardavėjai net 6 simbolius po kablelio, todėl šiam pakeitimuį įvesti nėra greito ir lengvo sprendimo būdo. Nors pakeitimas nedidelis, bet daro įtaką visoms ataskaitoms programoje.
1-2 metų laikotarpyje galimai bus atlikti pakeitimai, nes poreikis didėja, o prekiaujantiems kriptovaliuta tai ypač svarbu.

Kaip išdalinti Būsimas laikotarpių sąnaudas Pirkimų modulyje?

Sandėlis  → Pirkimai

Veiksmų seka:
1. sukurti pirkimo įrašą;
2. pažymėti pirkimo poziciją;
3. pasirinkti išdalinimo mygtuką:
4. atsidariusiame lange užpildyti laukus ir spausti „Generuoti":

Periodo pradžios data - atkeliama įrašo data, jei reikia, galima keisti.
Periodo pabaigos data - iki kokios datos reikia išsidalinti.
Surašyti kas - pasirenkate sąnaudų surašymo periodiškumą: kas mėnesį, kas ketvirtį, kas metus.
Kor. sąskaitą - pasirenkate į kokią kor. sąskaitą išdalinti sumas.


Norėdami ištrinti surašytas būsimas sąnaudas — pažymėti pirkimo poziciją ir spausti mygtuką „Ištrinti surašytas būsimas sąnaudas“ .

Patikrinti sąnaudų išdalinimą galima pagrindiniame pirkimo įrašo lange spaudžiant mygtuką „Rodyti/Slėpti Dvejybinius įrašus 

Pastaba. sąnaudos paskirstomos pagal pasirinkto periodo dienų skaičių, o ne mėnesį, todėl atitinkamai vieną mėnesį sąnaudų suma gali būti didesnė arba mažesnė atsižvelgiant į dienų skaičių tame mėnesyje.

Kaip įvesti gautą nuolaidą pirktoms prekėms, kad mažėtų savikainą?

Jei prekių tiekėjas suteikė nuolaidą įsigytoms prekėms, įsigijimo savikainą sumažinti galima 2 būdais:

I Būdas. Jei prekės dar neparduodos iš pirkimo:
1. Grąžinimui naudoti operacijos rūšį tą pačią, kuri naudota pirkimui įvesti (kainą vesti su minusu), naudoti prekės kortelę:

2. Prekių įsigijimo savikainos mažinimas:
2.1 Surasti pirminį pirkimo dokumentą, kuriam turi būti pritaikyta suteikta nuolaida:
2.2 Atidarius įrašą spausti „Pridėtinės išlaidos“ „Pridėtinės iš pirkimų“ → išrinkti prekę → „Surašyti Savikainas“

3. Suteikta nuolaida proporcingai pritaikoma visoms įsigytoms prekėmėms:

II Būdas. Kai prekės jau parduotos ar dalis jų parduota: 
1. Susikurti tarpinę kor sąskaitą sąskaitų plane:


2. Susikurti grąžinimui operacijos rūšį Žinynai → Sandėlio → Operacijos rūšys: 

3. Gautą nuolaidą prekėms registruoti Sandėlis → Pirkimai modulyje, pasirenkant „Paslaugos kortelę“, kainą nurodyti su minuso ženklu.

Kadangi dalis prekių parduota anksčiau, surašytos savikainos pardavimo dokumente koreguoti nėra galima, todėl rekomenduotume parduotų prekių savikainos mažinimą iškelti į kitą kor sąskaitą, nei numatyta operacijos rūšyje, kaip pvz nurodyta: kor sąskaitą 609 
4. Sukurti nurašymo operacijos rūšį:

5. Sandėlis → Prekyba registruoti prekių nurašymą

6. Sukurti operacijos rūšį, prekių nauja savikainos kaina užpajamavimui: Žinynai → Sandėlio → Operacijos rūšys:

7. Prekių registravimas nauja savikaina: Sandėlis → Pirkimai modulyje.
Naują prekės kainą pasiskaičiuoti rankiniu būdu, įvertinat suteiktą nuodaidą prekėms:

8. Įvestų buhalterinių duomenų patikrinimas ataskaitose, nes tarpinė kor. sąskaita po atliktų veiksmų turi „užsidaryti“:

Pastaba. Instrukcijoje pateikiamos pavyzdinės korespondencinės sąskaitos iš sąskaitų plano, kad duomenys būtų teisingi, rekomenduojame kor. sąskaitas naudoti pagal savo įmonės patvirtintą sąskaitų planą ir apskaitos vedimo politiką.

Kodėl gaunu klaidą „Nėra nurodyta tarpinė PVM kor.sąskaita“?
Sandėlis → Pirkimai modulyje bandant saugoti pirkimo įrašą rodoma klaida: „Nėra nurodyta tarpinė PVM kor sąskaita“.
Rekomenduojama patikrinti ar Parametrai →  Nustatymai → Buhalterija yra nurodyta tarpinė PVM kor.sąskaita.

Ką daryti, jei PVM neateina į ataskaitą FR0600?

Žinynai Sandėlio PVM tarifai

Greičiausiai sistema negali nustatyti koks PVM turi būti apskaičiuotas. Turi būti vienas pagrindinis ir nuo kokios datos galioja. Pažiūrėkite paveiksliuką.

Kaip užregistruoti, kad PVM klasifikatorius atsirastų sąskaitoje arba i.SAF registrą?

Priskirkite PVM klasifikatorių prie PVM tarifo.

Žinynai Sandėlio PVM tarifai

 • „Pavadinimas“ lauke įrašykite pavadinimą;
 • „Skaitinė reikšmė“ nurodykite PVM tarifą;
 • „Klasifikatorius“ pasirinkite iš galimų kodų PVM1, PVM100, PVM12 ir t.t.;
 • „Data nuo“ taip pat nepamirškite nurodyti.

Pastaba. Nebūtina nurodyti PVM klasifikatoriaus sąskaitoje prie „Pardavimo pozicijos“. iSAF registras formuojamas tokiu būdu: jei nėra nurodytas klasifikatorius prie pozicijos, imamas iš PVM tarife nurodytas klasifikatorius, todėl pildymas pozicijoje nėra privalomas.

Kaip galiu matyti tik pasirinktus įrašus?
Veiksmų eiga:
 • Pažymėti reikiamus įrašus, jei reikia galima žymėti skirtinguose puslapiuose;
 • Įrankių juostoje rodomas mygtukas su pasirinktų įrašų skaičiumi;

 • Paspaudus mygtuką  rodomi tik pasirinkti įrašai lange:

Norint atšaukti įrašų išrinkimą, spausti mygtuką:  ir nuimti pažymėtas „varneles“.
Kaip rasti įrašus su neišdalintomis pridėtinėmis išlaidomis?
Jei pridėtinės išlaidos buvo įtrauktos į pirkimo dokumento įrašą, bet nepaspaustas mygtukas „Surašyti savikainas“: 
 • Pridėtinės iš pirkimų;
 • Pridėtinės iš BŽ;

Pirkimo modulyje rodomas netinkamų sąskaitų faktūrų skaičius su nesurašytomis pridėtinėmis išlaidomis.
Tokius dokumentus matyti ir juos tvarkyti galima spaudžiant oranžinį krepšelio mygtuką ir atlikti surašymo veiksmus:

Pastaba. Nustatyti datą nuo kada rodyti mygtuką „Neišdalintos prid.išlaidos“: Parametrai Nustatymai Pirkimai.
Jei prekės jau parduotos, savikainos surašymo nebus galima atlikti. 

Kodėl rodo pranešimą pirkimo įraše „Skirtumas tarp savikainos ir dokumento bendros sumos“?

Sandėlis → Pirkimai 

Registruojant pirkimo dokumentą jei atsiranda skirtumas lyginant duomenis tarp: „Viso be PVM Eur“ su  „Savikainos suma“ programoje pateikiama pranešimo žinutė apie susidariusį skirtumą.

Atsakingas darbuotojas turi nuspręsti ką daryti su gautu skirtumu:
1.  sukurti įrašą bendrame žurnale spaudžiant mygtuką „Pridėti“ ir pasirinkti „D įrašą“ arba „K įrašą“ kad išlyginti neatitikimą;

arba
2. metų pabaigoje pagal lyginamąją informaciją ataskaitose (atsargų likutis nurodytai datai  ir DK santrauka) bendrame žurnale kurti „D įrašą“ arba „K įrašą“, kad įvesti  ir tokiu būdu koreguoti bendrą susidariusį skirtumą;
Pastaba. skirtumas rodomas jei neatitikimas yra didesnis nei 0,49 Eur.

Kokie parametrų nustatymai pirkimui iš ES ir trečiųjų šalių (menamas PVM)?
Pirkimams iš ES ar trečiųjų šalių.
Nuo 2023 - 09 - 01 yra surašomi menamo PVM įrašai bendrame žurnale, privalomai reikia užpildyti nurodytus parametrus sklandžiam darbui nuo rugsėjo 1 dienos.

1. Naujų kor. sąskaitų kūrimas sąskaitų plane:
DK → Sąskaitų planas 
Sukurti naujas kor sąskaitas menamo PVM registravimui.  Rekomenduojame sukurti atskiras korespondentines sąskaitas:
 • pirktoms prekėms;
 • pirktoms paslaugoms (ne ES prekėms);
 • menamo PVM atskaitymui vieną bendrą kor sąskaitą (tiek prekių, tiek paslaugų);


2. Parametrų užpildymas:
Parametrai → Nustatymai → Buhalterija

3. Priskirti PVM klasifikatorių prie PVM tarifo.
Žinynai → Sandėlio → PVM tarifai
Atkreipti dėmesį į PVM tarifui priskirtą požymį „Pagrindinis“, nes esant daugiau nei vienam PVM tarifų su šiuo požymiu, formuojant FR0600 deklaraciją, duomenys gali būti netikslūs. Taip pat pagrindiniam PVM tarifui būtinai reikia nurodytą datą nuo kada galioja.

4. Menamo PVM surašymas į bendrą žurnalą registruojant pirkimą iš ES ar trečiųjų šalių.
Sandėlis → Pirkimai
Pirkimo pozicijose stulpelyje „PVM registro požymis“ parinkti vieną iš požymų:
 • ES prekės;
 • ES paslaugos, ne ES prekės.
Pažymėjus šiuos duomenis, sistema automatiškai užpildo FR0600 formos reikiamus laukus.

5. Išsaugoti pirkimo įrašą;
6. Patikrinti menamo PVM surašymą dvejybiniame įraše:

Pastaba.
 • Menamo PVM kor. sąskaitų nereikia sieti su deklaracijos straipsniais.
 • Pakeitimai dėl menamo PVM automatinio registravimo veikia tik nuo 2023-09-01. Jei įrašas kurio data iki 2023-09-01 bus koreguojamas, menamo PVM surašymas nebus pritaikytas.
 • Instrukcijoje pateikiamos pavyzdinės korespondencinės sąskaitos iš sąskaitų plano, kad duomenys būtų teisingi, rekomenduojame kor. sąskaitas naudoti pagal savo įmonės patvirtintą sąskaitų planą ir apskaitos vedimo politiką.
Kaip atsisiųsti visus dokumentus vienu failu?

Programoje yra galimybė atsisiųsti keletą dokumentų iš karto, kurie pridėti prie pirkimo įrašų. Tai galima padaryti vieno mygtuko paspaudimu.
Reikia pasirinkti įrašus, prie kurių yra pridėti norimi atsisiųti dokumentai ir spausti mygtuką "Eksportuoti prikabintus failus į ZIP archyvą". 
Failas bus suformuotas ZIP formatu.


Pardavimų grąžinimai
Kaip suformuoti pardavimo grąžinimą?

Jei pirkėjas nori grąžinti prekes (prekės grįžta į sandėlį):
1. Susikurti Operacijos rūšį: Žinynai → Sandėlio → Operacijų rūšys.
pvz.: Pardavimų grąžinimas. Varnelės - Pirkimas ir Pardavimų grąžinimas, Įtraukti į PVM registrą, pažymėti, kad tai Kreditinė sąskaita.

pard-graz
2. Grąžinimas registruojamas Sandėlis → Pardavimų grąžinimas modulį:
2.1 kurti grąžinimo įrašą spaudžiant mygtuką ;
2.2 užpildyti privalomus laukus ir surinkti „Grąžinimo pozicijas“;
Pildant grąžinimą ir pasirinkus iš sąrašo grąžinamą poziciją reikia įvesti tik kiekį, visi kiti laukai užpildomi automatiškai pagal pirminį pardavimo dokumentą

Pastaba. instrukcijoje pateikiamos pavyzdinės korespondencinės sąskaitos iš sąskaitų plano, kad duomenys būtų teisingi rekomenduojame kor. sąskaitas naudoti pagal savo įmonės patvirtintą sąskaitų planą ir apskaitos vedimo politiką.

Kaip suvesti prekių grąžinimus, kai jos buvo parduotos ankščiau?

Grąžinimas registruojamas Sandėlis → Pardavimų grąžinimas, susikūrus Operacijos rūšį pvz: Pardavimų grąžinimas be pardavimų.
Varnelės - Pirkimas ir Pardavimų grąžinimas be pardavimų, Įtraukti į PVM registrą, pažymėti, kad tai Kreditinė sąskaita.

Kaip suformuoti pardavimo grąžinimą, jei paslaugos parduotos pagal 96 str.?

Kadangi tai ne parduotų prekių, o paslaugų su PVM 96 str. grąžinimas, siūlome susikurti identišką pardavimo operacijos rūšiai operaciją, kurią naudojate "Grąžinimai" apskaitymui, tik operacijos rūšies tipą pasirinkite "Kreditinė PVM sąskaita faktūra".
Registruoti Sandėlis Pardavimai (Operacijos rūšis "Grąžinimas 96 str.") pasirinkti tą pačią paslaugą (96str) tik kainą nurodyti su minuso ženklu.
Sugeneravus Grąžinimą, pagal šią formą turite konvertuoti į Word ir ten parašyti prie PVM sąskaitos faktūros "Kreditinė".

Kodėl kuriant pardavimo grąžinimą nėra klientui išrašytų pardavimo sąskaitų?

Pildant pardavimo grąžinimą patikrinkite ar dokumentui parinkta ta pati valiuta, kokia yra naudojama pardavimo dokumente.

Kaip galiu matyti tik pasirinktus įrašus?
Veiksmų eiga:
 • Pažymėti reikiamus įrašus, jei reikia galima žymėti skirtinguose puslapiuose;
 • Įrankių juostoje rodomas mygtukas su pasirinktų įrašų skaičiumi;

 • Paspaudus mygtuką  rodomi tik pasirinkti įrašai lange:

Norint atšaukti įrašų išrinkimą, spausti mygtuką:  ir nuimti pažymėtas „varneles“.
Kaip sutvarkyti grąžinimo operacijas iš kasos aparato?

Sandėlis → Kasos pardavimai įkeliami grąžinimo įrašai iš kasos aparato. Įrašą reikia sutvarkyti, nes eilutė būna baltos spalvos, nes prekė automatiškai negrįžta į sandėlį.

 1. Žinynai → Sandėlio → Operacijos rūšys sukurti:

 1. Sandėlis → Pardavimų grąžinimas sukurti grąžinimo įrašą.

  Prie grąžinimo pozicijos nurodyti kiekį ir patikrinti grąžinimo kainą.

  3.  Sandėlis → Kasos pardavimai surasti grąžinimo įrašą ir laukelyje „Pirkimo grąžinimas“ paspaudus „Pieštuko“ ikonėlę pasirinkti sukurtą grąžinimo įrašą. 

  4. Įrašą išsaugoti.


Prekių likučiai
Kodėl nerodo prekių likučių, nors pirkimo dokumentuose prekės įvestos?

Galimos priežastys:

1. DK → Sąskaitų planas
Sąskaitų plane kor. sąskaitai nurodykite požymį „Atsargos“ ir tada per naują užregistruokite atsargas. Jei nebus pažymėta, tada sandėlio prekės bus ne kaip kiekinė apskaita.

2. Pardavimo data yra ankstesnė, neip prekių įsigijimo data;
3. Prekės užajamuotos kitame sandėlyje, nei pasirinktas pardarive sandėls.


Prekės judėjimas
Kaip pamatyti prekės judėjimą?

Sandėlis → Prekės judėjimas

Užpildyti laukelius „Prekė“ ir „Sandėlis“, jei reikia koreguoti laukelį "Data nuo".
Ataskaitai formuoti spausti mygtuką „Gauti“.

Suformuotoje ataskaitoje pateikiama informacija, kada pasirinkta prekė buvo nupirkta, grąžinta, parduota ar nurašyta.


Elektroninė prekyba
Kaip sujungti B1.lt sistemą su el. parduotuve?

B1.lt sistemos su el. parduotuve sujungimas vykdomas:

Užsakymų iš el. parduotuvės pavyzdys

Sandėlis → El. prekyba
Sinchronizuoti užsakymai iš el. parduotuvės į B1.lt ateina į El. prekyba modulį. Jei įrašas pilkas, tai užsakymas sutvarkytas, t.y. prekė nusirašė iš sandėlio. Jei įrašas baltas, galite priskirti nurašoma prekę.


Atidarius vieną užsakymą (paskauskite ant įrašo du kartus) „Buhalterinė informacija“ lange galima pamatyti kokie įrašai užsiregistravo B1.lt sistemoje. Laukelyje Pardavimo dok. serija ir numeris atvaizduojamas pardavimo dokumentas, kuris bus užregistruotas apskaitoje. Nurašymo akto dok. serija ir numeris atvaizduojamas pardavimo dokumentas, kuris bus užregistruotas apskaitoje. Šie sugeneruoti dokumentai užsiregistruoja Sandėlis → Prekyba modulyje su kor. sąskaitomis. Paspaudus mygtuką ,,Peržiūrėti", programa atidaro dokumentą sandėlis modulyje. Skiltyje Sandėlio likučiai" matote likučius, kurie yra sandėlyje, jei matote ten įrašą, vadinasi programa nenurašė medžiagos.

Kaip žinoti, ar modulyje „E-prekyba“ prekė nurašyta iš sandėlio, ar ne?

Sandėlis → E-prekyba

Sinchronizuoti užsakymai iš el. parduotuvės į B1.lt užregistruojami modulyje „E-prekyba“. Jei įrašas – pilkas, vadinasi užsakymas – sutvarkytas, t.y., prekė iš sandėlio nurašyta. Jei įrašas – baltas, prekę prie nurašytų galite priskirti rankiniu būdu..

Įeikite į sutvarkytą užsakymą, t.y., pilkos spalvos įrašą, paspauskite ant jo du kartus.

Prie srities „Užsakymo pozicijos“ esančiame stulpelyje „Prekė“ nurodomos tos prekės, kurios atėjo iš Amazon parduotuvės. Jei stulpeliai „Nurašoma prekė“ ir „Nurašomos prekės kodas“ užsipildė, vadinasi šis užsakymas rado prekę B1.lt apskaitoje. Tai reiškia, jog tokia prekės kortelė yra užregistruota: Žinynai Prekių kortelės Prekės. Jei užsipildė stulpelis „Nurašytas kiekis“, vadinasi prekė buvo nurašyta, t. y., buvo sukurtas nurašymo dokumentas. Prekiaujant per modulį „E-prekyba“, prekė nurašoma atskiru dokumentu. Kaip atrodo šis dokumentas galite pamatyti srityje „Buhalterinė informacija“. Šie sugeneruoti dokumentai užsiregistruojami: Sandėlis Buhalterinė informacija modulis „Su kor. sąskaitomis“.

Įeikite į nesutvarkytą užsakymą, t.y., baltos spalvos įrašą, paspauskite ant jo du kartus.

Prie srities „Užsakymo pozicijos“ esančiame stulpelyje „Prekė“ nurodomos tos prekės prekės, kurios atėjo iš Amazon parduotuvės. Jei stulpeliai „Nurašoma prekė“ ir „Nurašomos prekės kodas“ užsipildė, vadinasi šis užsakymas rado prekę B1.lt apskaitoje. Tai reiškia, jog tokia prekės kortelė yra užregistruota: Žinynai Prekių kortelės Prekės. Jei stulpelis „Nurašytas kiekis“ neužsipildė, vadinasi prekė nebuvo nurašyta.

Pastaba. Jei prekė sandėlyje nebuvo užregistruota, t.y., jos nebuvo sandėlyje arba ji nebuvo sujungta per SKU kodą, prekė nenusirašys. Taip pat įrašai, kurie užregistruoti modulyje „E-prekyba“, neturi kor. sąskaitų ir buhalterinėje apskaitoje nedalyvauja.

Į ataskaitą „Nenurašytos pozicijos“ įeina tos prekės, kurios atėjo iš el.parduotuvės, tačiau nebuvo nurašytos, nes jos nebuvo sandėlyje. Šią ataskaitą galite naudoti prekėms užsakyti.

Kaip iš naujo suimportuoti užsakymus iš el. parduotuvės per API?

1. Sandėlis → „E-prekyba“ modulyje pažymėkite užsakymus, kuriuos norite ištrinti ir spauskite mygtuką „Trinti pasirinktus įrašus“. Atsidariusioje lentelėje spauskite mygtuką „Taip“. Bus ištrinti susieti pardavimo, nurašymo dokumentai. Trynimas gali užtrukti, nes programa tikrina susietus įrašus.

2. Nueikite į el. parduotuvę administracinę panelę, suraskite B1.lt įskiepį ir nustatykite datą, pakeitimus išsaugokite.
3. Spauskite mygtuką - „Reset order“, arba „Atstatyti užsakymus“. Taip bus ištrinta informacija, apie įkeltą užsakymą į B1.lt programą.
4. Paleiskite užsakymų sinchronizavimo komanda, kad į B1.lt programą Sandėlis → „E-prekyba“ modulį iš naujo įkristų užsakymai. 
5. Nueikite į Sandėlis → El. prekyba modulį ir patikrinkite ar užsakymai importuoti. Importas gali užtrukti, šiek tiek palaukite.
Pastaba. Ši instrukcija negalioja el. parduotuvėms Verskis, Amazon, Ebay, Shopify, Etsy.
Kaip koreguoti nurašymo aktus iš elektroninės prekybos?
Sandėlis → E-prekyba.
 1. Surandame užsakymą, kurio nurašymo aktą norime koreguoti.
 2. Atidarome užsakymą ir pasirenkame „Buhalterinė informacija“. Spaudžiame mygtuką „Peržiūrėti“.
 3. Automatiškai atsidaro nurašymo aktas.
 4. Pardavimo pozicijoje panaikiname prekę iš nurašymo akto.
 5. Išsaugome pakoreguotą nurašymo aktą paspaudę mygtuką „Išsaugoti“.
 6. Sandėlis → E-prekyba →Surandame užsakymą, kurio nurašymo aktą koregavome.
 7. Užsakymo pozicijoje pasirenkame prekę, kuriai norime priskiti kitą nurašomą prekę. Pažymime, kad prekės eilutė nusispalvintu žalia spalva ir spaudžiame mėlyną pieštuką:
 8. Atsidariusiame lange prie pozicijos „Nurašoma prekė“ spaudžiame pieštuką:
 9. Priskiriame norimą prekę iš sąrašo. Išsaugome.
 10. Užsakymo pozicijoje pasirenkame prekę, kuri buvo koreguota. Lentelėje „Sandėlio likučiai“ taip pat pasirenkame prekę, kuri bus nurašoma. Spaudžiame mygtuką „Nurašyti“.
PASTABA: Norint nurašyti paslaugos kortelę ar prekės kortelę su požymiu „Paslauga“ , jos likutis nebus rodomas lentelėje  „Sandėlio likučiai“.
Kaip iš naujo importuoti užsakymus iš el. parduotuvės platformos?

Veiksmų seka:
1. Modulyje „Sandėlis“ → „E-prekyba“ pažymėkite užsakymus, kuriuos norite ištrinti ir spauskite mygtuką „Trinti pasirinktus įrašus“.
Atsidariusioje lentelėje spauskite mygtuką „Taip“. Bus ištrinti susieti pardavimo, nurašymo dokumentai ir banko įrašai. Trynimas gali užtrukti, nes programa tikrina susietus įrašus.
2. „Parametrai“ → Integracijos → „eBay“, „Amazon“, „Shopify“, „Etsy“, „Pigu.lt“, „Varlė.lt“ ar „Verskis“ nustatykite datą, nuo kada iš naujo įkelti užsakymus į B1.lt.
3. Išsaugokite pakeitimus ir spauskite mygtuką „Gauti duomenis“.

Kaip el. prekybos nustatymuose parinkti PVM tarifą pagal šalį?
Jei naudojate WooComerce, PrestaShop, OpenCart, Magento ar savo suprogramuotą individualų įskiepį:
 • Parametrai → Integracijos → API → Pasirinkti prie savo elektroninės parduotuvės prijungtą raktą;
Jei naudojate Ebay, Amazon, Shopify, Etsy arba Verskis.lt;
 • Parametrai → Integracijos → eBay, Amazon, Shopify, Etsy arba Verskis.lt → Pasirinkti savo elektroninės parduotuvės raktą:

 1. Atsidariusiame parametrų lange spausti funkciją „Importuoti PVM tarifus“:
 2. Supildyti reikiamus laukus → Spausti „Importuoti“:
 3. Programa automatiškai importuoja visų šalių tarifus pagal Jūsų pasirinktus parametrus. Jei reikia pakoreguoti, susirandate šalį, šalia jos spaudžiate pieštuko ikoną ir pasirenkate reikiamą PVM:


Kaip el. prekybos nustatymuose parinkti PVM klasifikatorių?
Jei naudojate WooComerce, PrestaShop, opencart, Magento ar savo suprogramuotą individualų įskiepį:
 • Parametrai → Integracijos → API → Pasirinkti savo elektroninės parduotuvės raktą;
Jei naudojate eBay, Amazon, Shopify, Etsy arba Verskis.lt;
 • Parametrai → Integracijos → eBay, Amazon, Shopify, Etsy arba Verskis.lt → Pasirinkti savo elektroninės parduotuvės raktą:
 1. Atsidariusiame parametrų lange surasti parinktį „Naudojami PVM klasifikatoriai“ → Spausti pieštuko ikoną, norint priskirti reikiamą klasifikatorių pagal PVM kodą iš PVM klasifikatorių sąrašo:
 2. Spausti „Išsaugoti“.
Kaip įvesti grąžinimą parduotoms prekėms per elektroninę parduotuvę?

Sandėlis → Pardavimo grąžinimai modulis

Prekių ar paslaugų parduotų per elektroninę parduotuvę grąžinimą galima registruoti dviem būdais:

1. variantas:
1.1 sukurti grąžinimo operacijos rūšį: 

1.2 Sandėlis → Pardavimo grąžinimai kurti grąžinimo įrašą
užpildyti privalomus laukus ir grąžintas prekes ar paslaugas „Grąžinimo pozicijos“

Pildant grąžinimą atkreipti dėmesį į laukelį „Kaina be PVM“ šiame laukelyje pildoma prekės savikainos kaina, o Laukelyje „Grąžinimo kaina“ pildoma prekės ar paslaugos pardavimo kaina iš pirminio pardavimo dokumento.
Apskaitoje toks įrašas bus registruojamas su tokiomis korespondencijomis: 

2. variantas:
2.1 sukurti operacijos rūšis Žinynai → Sandėlio → operacijos rūšys
Grąžinimui: 

prekių grąžinimui į sandėlį operacijos rūšį: 

2.2 Sandėlis → Pardavimo grąžinimai
   2.2.1 kurti grąžinimo įrašą;
   2.2.2 užpildyti privalomus laukus ir surinkti  „Grąžinimo pozicijas“;
Pildant grąžinimą ir pasirinkus iš sąrašo grąžinamą poziciją reikia įvesti tik kiekį, visi kiti laukai užpildomi automatiškai pagal pirminį pardavimo dokumentą. Atkreipti dėmesį, kad grąžinimas registruojamas paslaugai, o ne prekei.
Apskaitoje toks įrašas bus registruojamas su tokiomis korespondencijomis: 
2.3 Sandėlis → Pirkimai 
Kurti pirkimo įrašą prekių grąžinimui į sandėlį:

Laukelyje „Tiekėjas“ parenkama “Jūsų„ įmonė į kurią vykdomas prekių grąžinimas;
Laukeliuose „Serija“ ir „Numeris“ pagal įmonės apskaitos vedimo tvarką pildomas vidinio dokumento numeris.
Pirkimo pozicijos „užpajamuoti“ grąžintas prekių pozicijas, kurios turi būti grąžintos atgal į sandėlį;
Laukelyje „Pirkimo kaina“ nurodoma prekės savikaina;

Apskaitoje šis įrašas registruojamas su tokiomis korespondencijomis: 

Pastaba. instrukcijoje pateikiamos pavyzdinės korespondencinės sąskaitos iš sąskaitų plano, kad duomenys būtų teisingi rekomenduojame kor. sąskaitas naudoti pagal savo įmonės patvirtintą sąskaitų planą ir apskaitos vedimo politiką.


Konsignaciniai likučiai
Konsignacija, kai jūsų įmonė duoda prekes klientui.
 1. Susikurkite užbalansines sąskaitas, pvz.: 80 - Konsignacinės prekės; 81 - Įsipareigojimai dėl konsignacinių prekių.
 2. Pasiruoškite operacijos rūšį. Siūlome pažymėti požymį "Prioritetas", kad nepriklausomai, kas nurodyta pirkimo pozicijoje, būtų teisingi bendro žurnalo įrašai. Jei žadate atiduoti prekes su išskirtu PVM, tuomet turite sukurti ir PVM kor. sąskaitą. Sąnaudų kor. sąskaitos nereikia pildyti. - pvz.:kosignacija
 3. Sukurkite su šia operacijos rūšimi prekių perdavimo dokumentą/aktą Sandėlis → Prekyba modulyje.
 4. Kai reikia išrašyti sąskaitą (kai klientas parduoda prekes)
  Sandėlis → Konsignaciniai likučiai
  Išfilrtuokite klientą (naudojant lentelės filtrus) kuriam norite išrašyti sąskaitą ir surašote prekių kiekius stulpelyje Konsigkiekis, kuriuos perkeliate į sąskaitą.

kons.pardavimas1


Užpildote reikiamus laukus: Dokumento data ir Operacijos rūšis ir paspaudžiate mygtuką Kurti dokumentą:

kons.pardavimas

Tada sistema iš konsignacinių dokumentų perkelia nurodytą prekių kiekį į pardavimo dokumentą. Konsignacinis įrašas pasikeičia, sumažėja tiek, kiek išrašoma prekių.
Pastaba:

 • Padarius atvirkštinį įrašą (prekių grąžinimą) Konsignacinių likučių kiekis išliks nepasikeitęs.
 • Praeitų metų Konsignacinio likučio koreguoti (parduoti) nebegalima.
Konsignacija, kai jūsų įmonė gauna prekes iš tiekėjo.
 • Susikurkite Operacijos rūšį, pagal kurią į sandėlį įkeliate prekes. Pvz.: D2014 (prekės) K44XX (mokėtinos sumos tiekėjams už konsignaciją). Pvz.:

kons.atsar

 • Pirkimus registruojate kaip ir bet kokią sąskaitą Sandėlis=>Pirkimai
 • Kai gaunate sąskaitą faktūrą prekes, kurias pardavėte, registruojate pirkimą taip D44XX  K443. Siūlome pažymėti požymį "Prioritetas", kad nepriklausomai, kas nurodyta pirkimo pozicijoje, būtų teisingi bendro žurnalo įrašai. Pvz.:

kons.pirk

 

Kokia turėtų būti operacija, norint grąžintis konsignacines prekes (mes parduodame konsignacijai ir jos grįžta pas mus)?

Jūs turite:

 • Keisti Konsignaciniame pardavime išrašytų prekių kiekius arba
 • Per Konsignaciniai likučiai suformuokite pardavimo dokumentą su atitinkama operacijos rūšimi ir tada pagal tai darykite grąžinimo dokumentą.

Inventorizacija
Kaip įmonėje atlikti inventorizaciją?

Prieš pradedant inventorizaciją patiktinti:
1. Parametrai → Nustatymai → Inventorizacija ar užpildytos operacijų rūšys.
Sukurti naują operacijos rūšį galite per Žinynai Sandėlio Operacijos rūšys.

2. Sandėlis → Inventorizacija sukurti naują įrašą, pasirinkus sukurti ir užpildyti Datą, Numerį, pasirinkti pagal ką rūšiuoti prekes.

B1.lt apskaita inventorizacija

pozymiaiinventorizaciją galima vykdyti pagal tam tikrus požymius, kuriuos galima pasirinkti paspaudus „Požymiai“. Atsidariusioje kortelėje pagal pateiktus požymius Sandėliai, Tiekėjai, Prekių/paslaugų požymiai, Prekių grupės, Prekės, Kor. Sąskaitos pasirenkame reikiamus požymius ir perkeliame atitinkamus įrašus. Pavyzdžiui pasirenkame požymį „Sandėlis“ ir pasirenkame, jog inventorizaciją vykdysime tik sandėlyje „Pagrindinis“. Pasirinkus spaudžiame atgal.

Pasirinkus ir užpildžius visu duomenis spaudžiate generuotilikucius, kuri pagal pasirinktus požymius, automatiškai sugeneruos visų prekių likučius ir bus vykdoma prekių inventorizacija. Informacija pateikiama lentelėje „Inventorizacijos pozicijos“.

Inventorizaciją taip pat galima vykdyti rankiniu būdu įvedant prekes. Kortelėje „Inventorizacijos pozicijos“ spaudžiame pridėti, lentelėje įvestoje eilutėje, laukelyje „Prekė“ pasirenkame (filtruojame) ir įvedame inventorizuojamas prekes ir užpildome kitus reikiamus laukus. Taip inventorizuojamos visos prekės.

invent.pozic

3. Suformavus dokumentą, galima spausdinti buhalterinį arba faktinį inventorizacijos aktą pasirinkus ir spausdinimo funkciją. Paspaudus veiksmaileis sukurti prekių pertekliaus ar nurašymo aktą.


Perkainavimas
Kaip atlikti prekių perkainavimą?

Sandėlis → Perkainavimas
Modulis naudojamas prekių pardavimo kainos keitimui pasirinktoms prekių kortelėms arba rūšiuojant jas pagal: prekių/paslaugų požymius, prekių grupes, prekes, gamintojus.

Prekių perkainavimui atlikti, galima naudoti 3 skirtingus metodus:
1. Fiksuota kaina: kai pasirinktoms prekių kortelėms priskiriama nurodyta pardavimo kaina be PVM. Užpildžius laukelyje „Fiksuota kaina“ spausti mygtuką „Perkainoti“.
Pakeitimai atvaizduojami bloke „Perkainotos prekės“


2. Procentas nuo savikainos: pasirinktoms prekių kortelėms nurodomas antkainio dydis procentais. Pardavimo kaina be PVM paskaičiuojama nuo paskutinės prekės įsigijimo kainos pridedant nurodytą procentą.
2.1 Paskutinė prekės įsigijimo savikaina atvaizduojama prekės kortelėje: Žinynai Prekių kortelės → Prekės

2.2 Sandėlis → Perkainavimas pasirinktoms prekių kortelėms nurodomas laukelyje „Procentinis dydis“ ir  spausti mygtuką „Perkainoti“.

Pakeitimai atvaizduojami bloke „Perkainotos prekės“

3. Bazinė kaina. Pridėti (arba „- atimti“) pasirinktoms prekių kortelėms nurodomas dydis kuriuo turi būti padidinta arba sumažinta prekės pardavimo kaina be PVM. Jei norima sumažinti - dydis nurodomas su minuso ženklu.
3.1 Bazinė kaina, tai prekės kortelėje nurodyta pardavimo kaina:


3.2 Pasirinktoms prekių kortelėms laukelyje  „Bazinė kaina. Pridėti (- atimti)“ nurodomas dydis, kuriuo turi būti padidinta arba sumažinta prekės pardavimo kaina ir  spausti mygtuką „Perkainoti“.

Pakeitimai atvaizduojami bloke „Perkainotos prekės“

Pastaba.
Atlikus pardavimo kainų pakeitimą (Perkainavimą) veiksmo atšaukti nėra galima, pastebėjus neatitikimą pardavimo kainą galimą koreguoti prekės kortelėje arba modulyje „Perkainavimas“ pagal tinkamą perkainavimo metodą.


Kasos pardavimai
Kaip suformuoti pardavimą su kasos čekiu?

Pasiruošimui:

1. Sukurkite operacijos rūšį:

Žinynai → Sandėlio Operacijos rūšys

2. Užregistruokite sąskaita iš kasos čekio

Sandėlis Prekyba

Spaudžiate sukurti pardavimo dokumentą, pasirenkate operacijos rūšį, kurią sukūrėte pirmame punkte. Įvedimo formoje atsiranda papildomas laukas „Pardavimas su kasos čekiu“,

Sąskaitos data  turi būti tokia pat, kaip ir kasos čekio data, kitu atveju nebus atkeliamos prekės. Kai suvedėte reikalingus duomenis, t.y. data, klientas ir kt., į „Pardavimas su kasos čekiu“ įrašote čekio numerį ir paspaudžiate mygtuką „Atkelti prekes“. Čekio informacija atkeliama ir tada galite spausdinti sąskaitą.

Pastaba. Taip registruojama operacija, kai B1.lt programa sujungta su kasos aparatu.

 


Parametrai moduliui "Sandėlis"
Neateina prekės pardavimo kaina, ką daryti?

Parametrai → Pardavimai

Aprašykite kokia kaina turėtų ateiti „Pardavimo kaina“ lauke:

 • Prekės kaina be PVM iš prekės kortelės
 • Prekės savikaina

Pasirenkama viena iš kainų, tuomet kai vykdomas pardavimas pasirenkant prekę automatiškai atkeliama viena iš kainų.

Pastaba. Pardavimo kaina gali būti užregistruota prekės kortelėje, arba ją galima priskirti konkrečiam klientui.


Prekės kaina prekės kortelėje.

Kam skirtas funkcionalumas Papildomas prekės požymis?
Parametrai → Nustatymai → Papildomi prekių požymiai
Jei norite aktyvuoti tik vieną lauką, eilutėje Papildomas laukas 1” įrašykite lauko pavadinimą. Jei norite aktyvuoti daugiau laukų, tada reikšmes įrašykite ir į kitus laukus. Pavyzdžiui, galite nurodyti prekės serijos numerį, ID kodą, IMEI kodą ar partijos numerį. Jei norite, kad naujai aktyvuoti laukai atsispindėtų ataskaitose ir sąskaitose, pažymėkite varnele. Užpildžius laukus, spauskite mygtuką Išsaugoti”.

Žinynai → Prekių kortelės → Prekės
Aktyvuoti laukai atsiranda šiame modulyje kiekvienoje kortelėje prie „Papildomi” lauko informacijos. Į šiuos laukus galite įrašyti prekės reikšmes.


PASTABA: Formuojant Pardavimo dokumentą, šie laukai matysis prie prekės pozicijos. Laukelyje Prekė” galite vykdyti paiešką pagal sukurtas reikšmes. Taip pat pardavimo sąskaitoje atsispindės šių užpildytų laukų duomenys. Modulyje „Prekės judėjimas” galite pagal papildomą požymį rasti kada prekė buvo pirkta, kam ir kada parduota.
Kokius parametrus nustatyti, kad pardavimo sąskaitoje atkeltų visą prekės likutį?
Parametrai → Nustatymai → Pardavimai

Įėjus į modulį pažymėkite varnele ,,Įkelti visą prekės kortelės likutį pardavimo sąskaitoje“. Registruojant pardavimo sąskaitą pasirinkus prekę iš sandėlio bus atkeltas visas prekės likutis.

Kokius parametrus nustatyti, kad visoms pardavimo sąskaitoms rodytų apmokėjimo data?

Parametrai → Nustatymai → Pardavimai

1. Laukelyje ,,Pardavimo sąskaitoje apmokėjimo terminas (dienomis)“ įrašyti apmokėjimo terminą dienomis. Registruojant pardavimo sąskaitą bus pridėta tiek dienų į laukelį ,,Apmokėti iki kiek nurodyta parametuose, nuo sąskaitos išrašymo dienos.
2. Uždėti požymį laukelyje „Pardavimo dokumente rodyti „Apmokėti iki““: 

Pastaba. Jei Klientai modulyje kliento kortelėje bus įrašytas kitas dienų skaičius laukelyje ,,Apmokėti per“ apmokėjimui atlikti, programa kaip prioritetinį nustatymą taikys iš kliento kortelės.

Kaip užregistruoti, kad PVM klasifikatorius atsirastų sąskaitoje arba i.SAF registrą?

Priskirkite PVM klasifikatorių prie PVM tarifo.

Žinynai Sandėlio PVM tarifai

 • „Pavadinimas“ lauke įrašykite pavadinimą;
 • „Skaitinė reikšmė“ nurodykite PVM tarifą;
 • „Klasifikatorius“ pasirinkite iš galimų kodų PVM1, PVM100, PVM12 ir t.t.;
 • „Data nuo“ taip pat nepamirškite nurodyti.

Pastaba. Nebūtina nurodyti PVM klasifikatoriaus sąskaitoje prie „Pardavimo pozicijos“. iSAF registras formuojamas tokiu būdu: jei nėra nurodytas klasifikatorius prie pozicijos, imamas iš PVM tarife nurodytas klasifikatorius, todėl pildymas pozicijoje nėra privalomas.

Kokius parametrus nustatyti, kad išrašyti supaprastintą sąskaitą?

Paskyra → Mano duomenys → Nustatymai
Pasirinkti „Naudoti supaprastintą SF sąsają“ → Atnaujinti duomenis. Įjungus šį parametrą visose įmonėse (jei prieiga suteikta daugiau nei prie vienos duomenų bazės) bus įjungta supaprastintos sąskaitos versija.

Pastaba. Norėdami išjungti šį funkcionalumą Paskyra → Mano duomenys → Nustatymai, nuimti požymį „Naudoti supaprastintą SF sąsają“.

Kam skirtas funkcionalumas Papildomas prekybos požymis?

Parametrai → Nustatymai → Papildomi prekybos požymiai
Jei norite aktyvuoti papildomą lauką - Prekyba modulyje, kur įmonė galės įrašyti papildomą informaciją, eilutėje „Požymis 1” įrašykite lauko pavadinimą. Jei norite aktyvuoti daugiau laukų, reikšmes įrašykite į kitus laukus. Pavyzdžiui, galite nurodyti krovinio važtaraščio numerį ir kt. informaciją. Užpildžius laukus, spauskite mygtuką „Išsaugoti”.


Sandėlis → Prekyba 
Modulyje formuojant pardavimo sąskaitą dešiniajame kampe prie „Pap.info” laukelio atsiras papildomai sukurti papildomi požymiai.
Į šiuos laukus pagal poreikį galima pildyti informaciją.

Pastaba. ataskaitoje ir pardavimo sąskaitoje ši informacija neatsispindės.

Pastaba: Daugiau apie atsargų apskaitą, pajamų ir sąnaudų grupavimą ir apskaitą nemokamuose apskaitos kursuose.

Kaip naudotis sandėlio moduliu