Atsargų apskaita, pirkimo ir pardavimo dokumentų registras

Sandėlis

Pirkimų ir pardavimų registravimas, prekių judėjimas ir likučių stebėjimas bei elektroninės prekybos vykdymas
Sandėlis modulis
Prekyba modulis

Pirkimai

Naudojant modulį galima registruoti pirkimo dokumentus.
Funkcija „Pridėtinės išlaidos“ leidžia didinti prekių pirkimo savikainą, remiantis duomenimis pateiktais:

  • prekių pirkimo sąskaitoje;
  • kito pirkimo dokumente;
  • bendro žurnalo įraše.

Yra galimybė taikyti pirkimo įrašui reikiamą išskaičiavimo metodą.

Pirkimai modulis

Prekių likučiai
Esamas prekių likutis įmonėje šiai dienai pagal sandėlį, kodą, tiekėją ir kitus požymius

Konsignaciniai likučiai
Prekių likučių tikrinimas arba pardavimų konsignaciniais pagrindais registravimas

Prekės judėjimas
Pasirinktos prekės judėjimas pasirinktame sandėlyje
El. prekyba grafikas

Kliento kainos
Individualios kainos priskyrimas kiekvienam klientui


Automatinės sąskaitos
Sąskaitų generavimas pagal sudarytas sutartis su klientais


Perkainavimas
Pasirinktų prekių perkainavimas pagal pasirinktą būdą


Inventorizacija
Likučių faktinis ir buhalterinis sutikrinimas

Judėjimo patvirtinimas
Vidinio įrašo tarp sandėlių patvirtinimas

Kasos pardavimai
Integruotų programoje kasos aparatų pardavimai

Pardavimų grąžinimai

Modulyje leidžiama registruoti parduotų prekių ar paslaugų grąžinimus.
Visus įmonėje užregistruotus grąžinimus galima peržiūrėti, redaguoti arba ištrinti.

Pardavimų grąžinimai

Žinių bazė


Pastaba:
 Daugiau apie atsargų apskaitą, pajamų ir sąnaudų grupavimą ir apskaitą nemokamuose apskaitos kursuose.

Kaip naudotis sandėlio moduliu