Pavyzdinės operacijų rūšys
Naudojamas moduliuose: Operacijos rūšys

DUK / Pavyzdinės operacijų rūšys

Pirkimo grąžinimas

1. Jei grąžinama tik paslauga ar pritaikoma nuolaida:

akcijos

2. Jei tai yra prekių gražinimas (turi sumažėti prekių likutis):

kredit


3. Vidinis judėjimas (prekių perkėlimas tarp sandėlių)

vidinis_judėjimas

4. Prekių nurašymas

Sąnaudų kor. sąskaita - dažniausiai naudojama nurašymų sąskaita, jei nurašant prie prekės pažymėsite kitą kor. sąskaitą, tai nurašymas bus į nurodytą sąskaitą.

nurašymas

5. Pardavimas iš kasos aparato:

Pardavimas su kasos čekiu

kasos_cekis

6. Pardavimas pagal dienos lapą

dienos_lapas

7. Komercinis pasiūlymas

komercinis_pasiūlymas

8. Inventorizacijai įvesti "Trūkumo operacija"


9. Inventorizacijai įvesti "Pertekliaus operacija"


Pastaba.
Instrukcijoje pateikiamos pavyzdinės korespondencinės sąskaitos iš sąskaitų plano, kad duomenys būtų teisingi, rekomenduojame kor. sąskaitas naudoti pagal savo įmonės patvirtintą sąskaitų planą ir apskaitos vedimo politiką.


Kiti panašūs DUK pavadinimai
Pertekliaus ir trūkumo fiksavimas
Kokios korespondencijos operacijų rūšyse?
Kaip nurašyti brokuotas prekes?
Operacija Vidiniai perkėlimai, kaip įvesti?
Nesusikuria kreditinės pardavimo sąskaitos operacija
Vidinio judėjimo operacijos sukūrimas
Kaip sukurti pirkimo nuolaidos operacijos rūšį?
Kaip sukurti Kreditinės operacijos rūšį (pardavimo grąžinimo)?
Kaip sukurti nurašymo operacijos rūšį?
Kaip sukurti Dienos lapo operacijos rūšį?
Kaip sukurti pardavimo pagal kasos čekį operacijos rūšį?
Kaip sukurti komercinio pasiūlymo operacijos rūšį?
Kaip sukurti inventorizacijos trūkumo operacijos rūšį?
Kaip sukurti inventorizacijos pertekliaus operacijos rūšį?
Kaip apsirašyti operacijų rūšis?
Kaip užpildyti korespondencijas operacijos tipui?
Operacijų tipų pavyzdžiai, kur rasti?
Kokia operaciją naudoti prekių perkėlimui?
Kokią operaciją naudoti pirkimo nuolaidai registruoti?
Kokią operaciją naudoti inventorizacijai?