Atsargų, didžiosios knygos, pardavimų ir pirkimų ataskaitos bei balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos

Ataskaitos


Įvairių ataskaitų generavimas ir jų spausdinimas

PRADĖKITE NAUDOTIS

Atsargų ataskaitos

Atsargų, pardavimų, Intrastat ir kitų ataskaitų generavimas ir spausdinimas

Didžioji knyga

Apyvartų, nurašymo aktų, skolos valdymo ir kitų ataskaitų generavimas ir spausdinimas

Pardavimai/Pirkimai

Pirkimų ir pardavimų stebėjimas, skolų valdymas ir dokumentų sudengimas

Balansai/Pelnas

Skirtingų įmonių kategorijoms tinkančios balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos
 

Kitos ataskaitos

Kitų, nesusijusių su DK ataskaitų generavimas
 

Klausimai/Atsakymai

Dažniausiai užduodami klientų klausimai ir atsakymai
 

Vaizdinė pamoka

Ataskaitų generavimo mokomoji medžiaga
 

Atsargų ataskaitos

Sugeneruoti ir atspausdinti šias ataskaitas:
 • Atsargos už laikotarpį;
 • Atsargų likutis nurodytai datai;
 • Prekių stygius;
 • Realizacija pilna; su prekės požymiu; išplėstinė
 • Vadybinė ataskaita;
 • Pardavimo PVM nuo maržos apskaičiavimas (PVM įst. 92str.);
 • Pardavimo PVM nuo maržos apskaičiavimas (PVM įst. 102str.2d.);
 • Pirkimai pilna;
 • Pirkimai išplėstinė;
 • ES pirkimai (pagal kliento PVM tarifą);
 • Pirkimo dokumentai;
 • Pardavimo dokumentai;
 • Pardavimai per kasos aparatą;
 • Pardavimai per el. parsuotuvę;
 • Greitieji kreditai;
 • Itrastato įvežimai;
 • Intrastato įvežimai (pagal dokumentus);
 • Intrastato išvežimai;
 • Intrastato išvežimai (pagal dokumentus).

Didžioji knyga

Sugeneruoti ir atspausdinti šias ataskaitas:
 • Apyvarta (santrauka); su suminėmis sąskaitomis;
 • Debeto/Kredito apyvarta;
 • Apyvartos žiniaraštis pilnas; išplėstinis; dok.santrauka; valiutinis;
 • DK santrauka; su suminėmis sąskaitomis; pagal klientus; likučiai datai iki;
 • DK pilna; mėnesinė; santrauka;
 • Bendras žurnalas;
 • BŽ sąrašas;
 • Pajamos / sąnaudos pamėnesiui;
 • Skolų amžiaus lentelė;
 • Kaštų centrai (pagal sąskaitų plane paskirtą kor.sąskaitos sąsają);
 • Kaštų centrai (pagal BŽ įrašus);
 • Dokumentų kontrolė; iš BŽ;
 • Tarpusavio atsiskaitymų derinimo (santrauka); (išplėstinis);
 • Avansinė apyskaita - pasirinktam darbuotojui;
 • Nurašymo aktas;
 • Reprezentacinių sąnaudų nurašymo aktas;
 • Klientų / tiekėjų skolos ir įsipareigojimai;
 • Klientų įsipareigojimai (Pardavimai); (Pardavimai / Data); (pagal klientus);
 • Įsipareigojimai tiekėjams (Pirkimai); (Pirkimai / Data); (pagal klientus).


Ataskaitas formuoti galima .PDF .DOC .EXCEL formatais. Vartotojai turintys planą "Ekspertas" arba "Partneris" gali ataskaitas siųsti elektroniniu paštu tiesiai iš programos.

Pardavimai/Pirkimai

Modulyje galima matyti:

 • Skolų ataskaitą pagal tiekėjus/pirkėjus su sąskaitų numeriais ir sumomis;
 • Diagramą už pasirinktą laikotarpį (mėnesiais);
 • Išplėstinę ataskaita (skolų valdymas).
Yra galimybė sudengti to paties kliento, su ta pačia korespondentine sąskaita esantį įrašą. Pvz.: Pirkimas su pirkimo grąžinimu (tik vartotojams turintiems planą "Ekspertas" arba "Partneris").Kitos ataskaitos

 • Komandiruočių ataskaita — informacija apie darbuotojus buvusius komandiruotėje parinktu laikotarpiu, kurioje nurodoma šalis, prabūtų dienų skaičius, dienos norma ir bendra mokėtina suma.

Balansai/Pelnas

Sugeneruoti ir atspausdinti balanso ir pelno (nuostolių) ataskaita pagal įmonių dydi ir statusą:

 • Labai mažos įmonės;
 • MB ir neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys;
 • Mažų įmonių ir labai mažų įmonių;
 • Vidutinių ir didelių įmonių.
Ataskaitas formuoti galima .PDF .DOC .EXCEL formatais. Vartotojai turintys planą "Ekspertas" arba "Partneris" gali ataskaitas siųsti elektroniniu paštu tiesiai iš programos.

Dažnai užduodami klausimai

Nuo ko pradėti? 

Kaip nustatyti modulio parametrus?

Modulyje nustatomi parametrai:

 • Vienas puslapis per lapą
 • Pardavimai. Sąskaitos
 • Pardavimai. Išankstiniai mokėjimai
 • Pirkimai
 • Pirkimai. Išankstiniai mokėjimai
Pažymėkite varnele „Vienas puslapis per lapą“, jei norite, kad formuojant ataskaitą xlsx formatu, būtų kiekvienas ataskaitos lapas atskirame Excel puslapyje.

Nustatymai reikalingi Ataskaitos → Pardavimai/Pirkimai, bei Ataskaitos → DK ataskaitos skolų valdymas ataskaitoms generuoti, kad ateitų į ataskaitos duomenys iš nurodytų kor. sąskaitų.

Ką daryti, jei formuojant Excel ataskaitą, puslapį kelia į kiekvieną lapą?

Parametrai → Ataskaitos

Pažymėkite požymį varnele „Vienas puslapis per lapą“.


Atsargų ataskaitos
Kaip suformuoti pirkimų ir pardavimų ataskaitą?

Yra galimybė suformuoti ataskaitą apie pirkimus ar pardavimus, kad matytųsi visos užregistruotos sąskaitos.

Ataskaitos Atsargų ataskaitos

 • Atsidariusiame lange prie Šablonas skilties iš galimų ataskaitų pasirinkite „Pirkimo dokumentai“ ar „Pardavimo dokumentai“ ataskaitą.
 • Taip pat nurodykite laikotarpį, už kurį norite suformuoti ataskaitą.
 • Ataskaitos gali būti skirstomos pagal filtrus „Sandėliai“, „Tiekėjai“, „Pirkimų operacijos“ ir „Darbuotojai“.
Kaip paskaičiuoti Sodros mokesčius, dirbantiems mažiau nei MMA?
Sugeneruotoje SAM deklaracijoje reikės susiskaičiuoti skirtumą ir pakeisti, o tą skirtumą įsivesti per bendrą žurnalą.
Kaip suformuoti pirkimų ir pardavimų ataskaitą, kai įmonė pirko iš fizinių asmenų?

Ataskaitos → Atsargų ataskaitos

Pasirinkite ataskaitą „Pirkimo dokumentai“ ir lentelėje „Tiekėjai“ iš galimų stulpelyje „Juridinis?“ pasirinkite „Taip“. Kai pasirinkite visus įrašus perkelkite juos į kairę pusę prie „Pasirinkti“.
Paveiksliuke matosi kaip reikia padaryti, kad surinktų visas operacijas.

Ataskaitoje pamatysite visus pirkimus, kuriuos pirkote iš fizinių asmenų jei Klientai Klientai modulyje bus nuimta varnelė nuo „Juridinis“.


Skolų valdymas
Kaip patikrinti skolas tiekėjams ir pirkėjų skolas?

Galimi keli variantai:

 1. Ataskaitos DK ataskaitos pasirinkite kokią ataskaitą norite matyti:
  1. Apyvartos žiniaraštis - kor. sąskaita 4431, laikotarpį ir tuomet pasirinkite klientus.
  2. DK santrauka pagal klientus - būtinai nurodykite kor. sąskaitą, periodo pradžią ir pabaigą.
  3. Skolų valdymo ataskaitos
 2.  Ataskaitos Pardavimai/Pirkimai
Formuojant skolų tiekėjams ataskaitą nuo 2017-01-01 iki 2017-12-31 nerodo 2017 metų sąskaitų, buvo apmokėtos 2018 m.?

Skolų ataskaitos nerodo skolų į praeitį. Ši ataskaita rodo kiek šiam momentui yra nesudengtų skolų išrašytiems dokumentas iki 2017-12-31. Jei dokumentas sudengtas 2018 sausio mėn., tai skolos neberodys.

Kokie yra įspareigojimai yra pagal klientus galite matyti Ataskaitos →  DK ataskaitos „DK santrauka pagal klientus“ ar „DK santrauka pagal klientus (likutis datai)“.

Kodėl ataskaitoje nerodo skolų užsienio tiekėjams?
Užsienio skolas turbūt saugote ne 4430, todėl Sistema=>Parametrai=>Ataskaitos turite prirašyti papildomų kor. sąskaitų kodus.
Kodėl skolų valdymo ataskaitose nerodomi jokie duomenys? Visos ataskaitos tuščios.

Šios ataskaitos buvo nustatytos pagal pavyzdinį sąskaitų planą, jei jūs pirkėjų skoloms ar skolos tiekėjams naudojate kitokias kor. sąskaitas, tai Sistema Parametrai Ataskaitos nurodykite reikiamas kor. sąskaitas.


Balansas
Veiksmai, norint sugeneruoti balanso ir/ar pelno nuostolio ataskaitas.

Norint sugeneruoti balanso ir/ar pelno (nuostolių) ataskaitas, reikia:

1. Peržiūrėti ar balanso ir pelno (nuostolių) straipsniai susieti su kor. sąskaitomis DK Finansinės atskaitomybės straipsniai Finansinės atskaitomybės straipsniai;

2. Surašyti ankstesnių metų duomenis - DK Finansinės atskaitomybės straipsniai Ankstesnių metų finansinės atskaitomybės duomenys;

3. Sugeneruoti pasirinktą balanso ir/ar pelno (nuostolių) ataskaitą Ataskaitos Balansai/PLN:

Pastaba. Jei laukelyje įrašomas pelno mokestis, šią sumą įrašykite su minuso ženklu.
Užpildžius laukus, spauskite spausdinti ir pasirinkta ataskaita bus sugeneruota.

Kaip pakoreguoti balansą, kai dėl apvalinimo atsiranda 1 Eur skirtumas?

DK → Bendras žurnalas

Galite per Bendras žurnalas užregistruoti įrašą. Spauskite mygtuką „Pridėti“ D įrašą arba K įrašą. Įrašykite 0,49 cnt į kurią nors pusę.

Arba galima eksportuoti failą ir pakoreguoti jį ranka.


Intrastat
Kaip suformuoti intrastato ataskaitą?
Kad suformuoti intrastato ataskaitas turite:
1. Sukurkite intrastato kodą, Žinynai → Intrastat → Intrastato prekių kodai.
2. Prekės kortelėje priskirkite intrastato kodą, Žinynai → Prekių kortelės → Intrastato prekių kodai.
3. Pirkimo ar pardavimo metu užpildykite intrastato laukus.

Kaip naudotis ataskaitos moduliu

Trumpa vaizdinė pamoka, kurioje rasite kaip:

 1. Sugeneruoti atasrgų ataskaitas;
 2. Sugeneruoti DK ataskaitas;
 3. Susieti sąskaitas su mokėjimu pirkimai/pardavimai modulyje;
 4. Formuoti balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitas;
 5. Nustatyti reikiamus parametrus ataskaitoms.