Finansinės atskaitomybės ataskaitos, buhalterinės ir vadybinės ataskaitos

Ataskaitos

Įvairių ataskaitų generavimas ir jų spausdinimas

Atsargų ataskaitos
Atsargų, pardavimų, Intrastat ir kitų ataskaitų generavimas ir spausdinimas

Didžioji knyga
Apyvartų, nurašymo aktų, skolos valdymo ir kitų ataskaitų generavimas ir spausdinimas

Pardavimai / Pirkimai
Pirkimų ir pardavimų stebėjimas, skolų valdymas ir dokumentų sudengimas

Balansai / Pelnas
Skirtingų įmonių kategorijoms tinkančios balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos
 

Kitos ataskaitos
Kitų, nesusijusių su DK ataskaitų generavimas
 

Skolų valdymas
Automatinis priminimas apie neapmokėtas sąskaitas
 

Klausimai / Atsakymai
Dažniausiai užduodami klientų klausimai ir atsakymai
 

Vaizdinė pamoka
Ataskaitų generavimo mokomoji medžiaga

Atsargų ataskaitos

Sugeneruoti ir atspausdinti šias ataskaitas:
 • Atsargų ataskaitas;
 • Pardavimo ataskaitas;
 • Pardavimo PVM nuo maržos apskaičiavimas,
 • ES pirkimai (pagal kliento PVM tarifą);
 • Pirkimo ir Pardavimo dokumentai;
 • Pardavimai kasos aparatu;
 • Pardavimai el. parduotuvėje;
 • Greitieji kreditai;
 • Intrastato įvežimų ir išvežimų ataskaitas;

Didžioji knyga

Sugeneruoti ir atspausdinti šias ataskaitas:
 • Apyvartos ataskaitos;
 • Apyvartos žiniaraštis;
 • DK ataskaitas;
 • Bendrasis žurnalas;
 • Pajamos / sąnaudos pamėnesiui;
 • Kaštų centrai ataskaita;
 • Tarpusavio atsiskaitymų derinimo santrauka; išplėstinis;
 • Avansinė apyskaita — pasirinktam darbuotojui;
 • Nurašymo aktas ir Reprezentacinių sąnaudų nurašymo aktas
 • Skolų valdymo ataskaitos


Ataskaitas formuoti galima .PDF .DOC .EXCEL formatais. Vartotojai, turintys planą „Ekspertas“ arba „Partneris“, gali ataskaitas siųsti elektroniniu paštu tiesiai iš programos.

Pardavimai / Pirkimai

Modulyje galima matyti skolų ataskaitas pagal tiekėjus / pirkėjus su sąskaitų numeriais ir sumomis. Yra galimybė sudengti to paties kliento ir atitinkančios korespondentinės sąskaitos įrašą. Pvz., pirkimas su pirkimo grąžinimu (tik vartotojams, turintiems planą „Ekspertas“ arba „Partneris“).

Kitos ataskaitos

 • Komandiruočių ataskaita – informacija apie komandiruotėse buvusius darbuotojus. Ataskaitoje nurodoma šalis, komandiruotės laikotarpis, komandiruotpinigių dienos norma ir bendra mokėtina suma.
 • OSS ataskaita – skirta pardavėjams, parduodantiems tam tikras prekes ar paslaugas nuotoline prekyba naudojant elektronines sąsajas Europos Sąjungoje, už kurias PVM turėtų būti sumokėtas kitoje valstybėje narėje.

Balansas / Pelnas

Sugeneruoti ir atspausdinti balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitas pagal įmonių dydi ir statusą:

 • Labai mažos įmonės;
 • MB ir neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys;
 • Mažos įmonės ir labai mažos įmonės;
 • Vidutinės ir didelės įmonės.
Ataskaitas formuoti galima .PDF .DOC .EXCEL formatais. Vartotojai, kurie turi planą „Ekspertas“ arba „Partneris“, ataskaitas gali siųsti elektroniniu paštu tiesiai iš programos.

Skolų valdymas

Galimybė stebėti ir siųsti  el.paštu savo klientams priminimus apie laiku neapmokėtas sąskaitas. Automatinis priminimas apie skolas aktyvuojamas įmonės parametruose. Priminimai siunčiami tris kartus nurodytais datų periodais. Priminimą galima siųsti rankiniu budu parinktiems klientams. Pateikiamas detalus išsiųstų priminimo laiškų registras. Galimybė siųsti priminimus per savo SMTP serverį.

Šis funkcionalumas prieinamas planų „Ekspertas“ arba „Partneris“ vartotojams.

Dažnai užduodami klausimai

Nuo ko pradėti? 

Ką daryti, jei formuojant Excel ataskaitą, puslapį kelia į kiekvieną lapą?

Parametrai → Nustatymai → Ataskaitos → Bendri nustatymai

Pažymėkite požymį varnele „Vienas puslapis per lapą“.


Atsargų ataskaitos
Kaip suformuoti pirkimų ir pardavimų ataskaitą?

Yra galimybė suformuoti ataskaitą apie pirkimus ar pardavimus, kad matytųsi visos užregistruotos sąskaitos.

Ataskaitos Atsargų ataskaitos

 • Atsidariusiame lange prie Šablonas skilties iš galimų ataskaitų pasirinkite „Pirkimo dokumentai“ ar „Pardavimo dokumentai“ ataskaitą.
 • Taip pat nurodykite laikotarpį, už kurį norite suformuoti ataskaitą.
 • Ataskaitos duomenis galima generuoti pagal filtrus „Sandėliai“, „Tiekėjai“, „Pirkimų operacijos“ ir „Darbuotojai“.
Kaip paskaičiuoti Sodros mokesčius, dirbantiems mažiau nei MMA?
Sugeneruotoje SAM deklaracijoje reikės susiskaičiuoti skirtumą ir pakeisti, o tą skirtumą įsivesti per bendrą žurnalą.
Kaip suformuoti pirkimų ir pardavimų ataskaitą, kai įmonė pirko iš fizinių asmenų?

Ataskaitos → Atsargų ataskaitos

Pasirinkite ataskaitą „Pirkimo dokumentai“ ir lentelėje „Tiekėjai“ iš galimų stulpelyje „Juridinis?“ pasirinkite „Taip“. Kai pasirinkite visus įrašus perkelkite juos į kairę pusę prie „Pasirinkti“.
Paveiksliuke matosi kaip reikia padaryti, kad surinktų visas operacijas.

Ataskaitoje pamatysite visus pirkimus, kuriuos pirkote iš fizinių asmenų jei Klientai Klientai modulyje bus nuimta varnelė nuo „Juridinis“.

Kodėl sąskaitos/ataskaitos nesugeneruojamos?

Bandant sugeneruoti išrašytą PVM sąskaitą faktūrą ar ataskaitą spausdinimui bei i.SAF xml failą, lange matomas pranešimas: „Ataskaita įtraukta į generavimo eilę... 0%“
Patikrinkite ar su kita interneto naršykle sąskaitos ar ataskaitos generavimas veikia.
Dažniausiu atveju problema išsprendžiama kai išvalomas interneto naršyklės Cashe ir cookies.
Plačiau paskaityti galite kaip išvalyti slapukus jei naudojate Chrome naryklę: https://support.google.com/accounts/answer/32050?hl=lt&co=GENIE.Platform%3DDesktop

Kur galiu rasti ataskaitą pirkimo dokumentų pagal PVM?

Ataskaitos  → Atsargų ataskaitos 
Laukelyje „Šablonas“ surasti ataskaitos formą „Pirkimai pagal PVM“.

Užpildyti datos periodą, kuriam formuojama ataskaita, jei reikia galima pasirinkti duomenų filtravimą pagal:

 • Sandėlį;
 • Pirkėją;
 • Pirkimo operacijos rūšį.
Taip pat galima pasirinkti tinkamą ataskaitos formatą: .pdf, .doc, excel.
Užpildžius reikiamus laukus spausti mygtuką „Spausdinti“:

Suformuotoje ataskaitoje pateikiama informacija apie vykusius pirkimus pasirinktame periode, pateikiant informaciją apie pritaikytą PVM tarifą ir PVM klasifikatorių.
Kur galiu rasti ataskaitą pardavimo dokumentų pagal PVM?
Ataskaitos  → Atsargų ataskaitos 
1. Laukelyje „Šablonas“ surasti ataskaitos formą „Pardavimai pagal PVM“

Užpildyti datos periodą, kuriam formuojama ataskaita, jei reikia galima pasirinkti duomenų filtravimą pagal:

 • Sandėlį;
 • Pirkėją;
 • Pirkimo operacijos rūšį.
Taip pat galima pasirinkti tinkamą ataskaitos formatą: .pdf, .doc, excel.
2. Užpildžius reikiamus laukus spausti mygtuką „Spausdinti“.
3. Suformuotoje ataskaitoje pateikiama informacija apie vykusius pardavimus pasirinktame periode, pateikiant informaciją apie pritaikytą PVM tarifą ir PVM klasifikatorių.

DK ataskaitos
Kaip atspausdinti tarpusavio skolų suderinimo aktą?

Ataskaitos → DK ataskaitos 

Pasirinkti ataskaitos šabloną „Tarpusavio atsiskaitymų derinimo (santrauka)“ arba „Tarpusavio atsiskaitymų derinimo (išplėstinis)“.
Užpildyti privalomus laukus ir pasirinkti korespondencinę sąskaitą iš sąskaitų plano:

Spausti mygtuką „Spausdinti“.

Kaip naudotis Grupinis mokėjimų sudengimas moduliu?

Ataskaitos → Pardavimai/Pirkimai → Grupinis sudengimas

Automatinius sudengimus galima atlikti pagal požymius:
 • Sudengti pagal klientą (sudengimai atliekami remiantis FIFO metodu, skolų registravimo apskaitoje datai)
 • Sudengti pagal dokumento numerį (sudengimai atliekami jeigu yra apmokėjimo metu įvedamas apmokamo dokumento numeris)
Ši funkcija veikia, jei banko įrašas turi užpildytą laukelį „Pastabos“

 • Sudengti pagal užsakymo numerį (sudengimai atliekami jeigu yra apmokėjimo metu įvedamas elektroninės parduotuvės užsakymo numeris.
  Ši funkcija veikia, jei pardavimo dokumente nurodytas užsakymo numeris laukelyje „Užsakymo numeris (e-parduotuvės)“


Taip pat užsakymo numeris turi būti užpildytas banko įrašo laukelyje „Pastabos“

VEIKSMŲ SEKA
1. Pasirinkti vieną iš 3 funkcijų automatiniam sudengimui atlikti spaudžiant funkcijos mygtuką

2. iššokusioje lentelėje patikrinti automatiškai atrinktus įrašus boke „Sudengiami sandoriai“, jei įrašai atrinkti teisingai, pažymėti ir spausti mygtuką „Išsaugoti sujungimą“

Jei atrinktų įrašų nereikia dengti: bloke „Sudengiami sandoriai“ spausti mygtuką „Uždaryti“.

3. Pavienius sudengimus galima atlikti rankiniu metodu:

Pažymėkite bent du įrašus, kuriuos norite sudengti ir spauskite mygtuką „Rankinis sudengimas“.

Bloke „Sudengiami sandoriai“ sudengimui pasirinktus įrašus reikia patvirtinti mygtuku „išsaugoti sujungimą“ arba spausti mygtuką „Uždaryti“.

Sudengimo anuliavimas:
Sudengtus įrašus (kai klientai sutampa) galėsite anuliuoti modulyje Dok.sudengimai .
Jei atlikto sudengimo metu, parinkti klientai buvo skirtingi: sudengimo įrašą, bus galima anuliuoti (ištrinti) per DK Bendras žurnalas, sudengimo įrašą bus galima rasti pagal datą, kada veiksmas buvo atliekamas.

Kaip sudengti skolą valiuta jei jau suskaičiuota valiutos įtaka?

Jei atliktas valiutų perskaičiavimas, ir nėra galima sudengti dokumentų, siūlomas koregavimas sudengimo įrašui atlikti.

Veiksmų seka: 
 1. DK → Valiutų svyravimai 
Reikia ištrinti paskaičiuotą valiutos svyravimą su klientu, kurio skolos negalite sudengti dėl paskaičiuotos valiutos įtakos.


2. Ataskaitos → Pardavimai/Pirkimai
Atsiranda nesudengta skola su šiuo klientu

3. DK → Bendrasis žurnalas → Korekcinis įrašas
Įvesti korekcinį įrašą pasirinktam periodui:
3.1.  Pasirenkamas įrašas

3.2 Užpildomas klientas, kor sąskaitos ir suma: 

3.3 Išsaugotas įrašas atvaizuojamas bendrąjame žurnale:

4. Ataskaitos → DK Ataskaitos → Tarpusavio skolų derinimo ataskaita
Patikrinti Suderinimo akte pasirinktam periodui atvaizduojamą skolos likutį eurais. 

5. Ataskaitos → Dok.sudengimas
Atvaizduojamas įrašas su klientu, kurį galima sudengti.
5.1 Užpildomas klientas, kor sąskaita ir spaudžiamas mygtukas "Filtruoti".
Pasirenkami įrašai sudengimui atlikti.


5.2 Po atlikto sudengimo, įrašas atvaizduojamas lentelėje „Sudengti“:

Kaip pamatyti įmonėje gautas pajamas ir patirtas sąnaudas mėnesiais?

Ataskaitos → DK ataskaitos → Pajamos /sąnaudos pamėnesiui

Ataskaitoje atvaizduojamos užregistruotos pajamos ir sąnaudos per pasirinktą laikotarpį (rekomenduojame formuoti tik už metus).
Užpildyti ataskaitos periodą ir spausti mygtuką „Spausdinti“. Automatiškai formuojama .pdf formatu, bet galima pasirinkti ir kitus: excel, doc.

Pastaba.  Ataskaita veikia tik vartotojams turintiems planą „Ekspertas“ arba „Partneris“.


Pardavimai/pirkimai 
Kaip patikrinti skolas tiekėjams ir pirkėjų skolas?

Galimi keli variantai:

 1. Ataskaitos DK ataskaitos pasirinkite kokią ataskaitą norite matyti:
  1. Apyvartos žiniaraštis - kor. sąskaita 4431, laikotarpį ir tuomet pasirinkite klientus.
  2. DK santrauka pagal klientus - būtinai nurodykite kor. sąskaitą, periodo pradžią ir pabaigą.
  3. Skolų valdymo ataskaitos
 2.  Ataskaitos Pardavimai/Pirkimai
Formuojant skolų tiekėjams ataskaitą nuo 2017-01-01 iki 2017-12-31 nerodo 2017 metų sąskaitų, buvo apmokėtos 2018 m.?

Skolų ataskaitos nerodo skolų į praeitį. Ši ataskaita rodo kiek šiam momentui yra nesudengtų skolų išrašytiems dokumentas iki 2017-12-31. Jei dokumentas sudengtas 2018 sausio mėn., tai skolos neberodys.

Kokie yra įspareigojimai yra pagal klientus galite matyti Ataskaitos →  DK ataskaitos „DK santrauka pagal klientus“ ar „DK santrauka pagal klientus (likutis datai)“.

Kodėl skolų valdymo ataskaitose nerodomi duomenys? Visos ataskaitos tuščios.

Parametrai → Nustatymai → Ataskaitos nurodykite kor. sąskaitas pagal įmonėje naudojamą sąskaitų planą.

Nes šie nustatymai ataskaitai formuoti atlikti pagal pavyzdinį sąskaitų planą, jei pirkėjų skoloms ar skolas tiekėjams registruojate kitose kor. sąskaitose, tuomet nurodykite reikiamas kor. sąskaitas.


Balansas
Veiksmai, norint sugeneruoti balanso ir/ar pelno nuostolio ataskaitas.

Norint sugeneruoti balanso ir/ar pelno (nuostolių) ataskaitas, reikia:

1. Peržiūrėti ar balanso ir pelno (nuostolių) straipsniai susieti su kor. sąskaitomis DK Finansinės atskaitomybės straipsniai Finansinės atskaitomybės straipsniai;

2. Surašyti ankstesnių metų duomenis - DK Finansinės atskaitomybės straipsniai Ankstesnių metų finansinės atskaitomybės duomenys;

3. Sugeneruoti pasirinktą balanso ir/ar pelno (nuostolių) ataskaitą Ataskaitos Balansai/PLN:

Pastaba. Jei laukelyje įrašomas pelno mokestis, šią sumą įrašykite su minuso ženklu.
Užpildžius laukus, spauskite spausdinti ir pasirinkta ataskaita bus sugeneruota.

Kaip pakoreguoti balansą, kai dėl apvalinimo atsiranda 1 Eur skirtumas?

DK → Bendras žurnalas

Galima per Bendras žurnalas užregistruoti įrašą.
Spauskti mygtuką „Pridėti“ D įrašą arba K įrašą. Įrašykti 0,49 cnt į kurią nors pusę. Kitoje pusėje pasirinkti užbalansinę sąskaitą, kuri neįtakoja bendro metų rezultato

Arba galima eksportuoti failą ir pakoreguoti jį ranka.


Skolų valdymas
Kas gali naudotis „Automatinis skolų priminimas“ funkcija?
Modulis „Skolų valdymas“ yra prieinamas vartotojams kurie yra:
 • Bandomojo plano „Ekspertas (trial) vartotojai;
 • Plano „Ekspertas“ vartotojai;
 • Plano „Partneris“ vartotojai;
 • B1.lt partnerių klientai.
Kaip pasikeisti planą?
Kaip aktyvuoti automatinį skolų priminimą?
 1. Prieš aktyvuojant „Automatinis skolų priminimas“ funkciją būtina sudengti visus gautus mokėjimus su pardavimo dokumentais.
 2. Parametrai → Nustatymai →  Ataskaitos 
Nustatyti korespondentines sąskaitas, įrašų išrinkimui
Nustatyti dienų vėlavimo skaičių priminimo siuntimui apie neapmokėtas sąskaitas. Užpildžius 3 laukelius, vadinasi priminimo laiškas siunčiamas 3 kartus nurodytų vėluojamų dienų intervalais.

   3.  Automatinis skolų priminimas bus siunčiamas visiems klientams kurių kortelėse „Klientai“ → „Klientai“ modulyje bus nurodytas elektroninis paštas ir uždėtas požymis „Siųsti automatinį skolų priminimą“.
Pastaba.
 • Jeigu atliktas dalinis sąskaitos apmokėjimas ir atliktas sudengimas – laiškas siunčiamas likutinei sąskaitos sumai;
 • Jeigu dalis sąskaitų apmokėta ir jau yra papildomai naujų neapmokėtų sąskaitų – siunčiamas priminimo laiškas pagal užpildytą periodiškumą bendrai likutinei neapmokėtų sąskaitų sumai;
Kaip atšaukti automatinį skolų priminimą parinktam klientui?
 1. Klientai → Klientai → Pasirinkti norimą klientą kuriam nebus siunčiami priminimai apie neapmokėtas sąskaitas.
 2. Nuiimti varnelę „Siųsti automatinį skolų priminimą“:
 3. Išsaugoti.
PASTABA: klientams kuriems bus nuiimta varnelė nebus siunčiamas automatinis skolų priminimas, tačiau per Ataskaitos → Skolų valdymas galėsite rankiniu būdu išsiųsti priminimą apie neapmokėtas sąskaitas.
Kaip išsiųsti skolos priminimą rankiniu būdu?
 1. Ataskaitos → Skolų valdymas → Pasirinkti neapmokėtas sąskaitas apie kurias norite priminti klientams. Spaudžiate „Priminti el.paštu“. 


 2. Atsidariusioje lentelėje spausti „Siųsti“.
PASTABA: prieš siunčiant priminimą įsitikinkite, kad Klientai → Klientai modulyje yra nurodytas elektroninis paštas kliento kortelėje.
Kaip pamatyti išsiųstų priminimų sąrašą ir laiško turinį?
Yra du būdai stebėti, kam išsiųstas priminimas apie neapmokėtas sąskaitas:
 1. Dokumentai → Išsiųsti el. laiškai → Kam ir kada buvo nusiųstas skolų priminimas?
  PASTABA: apie kokias neapmokėtas sąskaitas buvo priminta galite peržiūrėti paspaudę „Skolų priminimas“:
 2. Ataskaitos → Skolų valdymas → Laukelyje „Paskutinis priminimas išsiųstas“ galite pamatyti, kam ir kada buvo nusiųstas skolų priminimas.
Kodėl siunčia priminimą, jei dokumentas apmokėtas?
Priminimo laiškai siunčiami klientui, jeigu:
nėra atliktas sudengimas, tada sistema siųs pranešimus visoms nesudengtoms/neapmokėtoms sąskaitoms;
balansinio skolos likučio suma yra daugiau už 0,00 eur.

Priminimo laiškai nesiunčiami klientui, jeigu:
balansinis skolos likutis  (-) eur/0,00 eur;
nenurodytas el.pašto adresas kliento kortelėje;
nenurodytas vėluojamų dienų skaičius, kada turi būti siunčiamas Priminimo laiškas;

IV ataskaitos
Kaip suformuoti ataskaitą “Gyventojo individualios veiklos pajamų – išlaidų apskaitos žurnalas“?

Ataskaitos  →  Ind.veiklos ataskaitos

Pasirinkti laukelyje:
1. „Šablonas“ ataskaitos formą;
2. „Metai“  už kuriuos formuojama ataskaita;
3. Spausti mygtuką „Spausdinti“ ataskaitai suformuoti
Ataskaita gali būti formuojama už metus arba pasirinktam mėnesiui.

Suformuotos individualios veiklos ataskaitos stulpelių paaiškinimas:
2. Data. Kai apskaitos principas yra:
„Kaupimo“ naudojama Sąskaitos faktūros data;
„Pinigų“ - naudojama Pavedimo data;
3. Sąskaitos faktūros data, pavadinimas, serija ir numeris.
4. Operacijos turinys. Duomenys pildomi iš pozicijų eilučių aprašymo. Kai yra pirkimas, pridedama išlaidų rūšis (iki dvitaškio). Išlaidų rūšis - tai operacijos rūšis. Kad galima būtų skirstyti išlaidas pagal skirtingas rūšis.
5. Pajamų suma. Kreditinės sąskaitos atvaizduojamos su minusu ženklu. Jei IV savininko kortelėje nurodytas PVM kodas, tuomet sumos į ataskaitą patenka be PVM. Kitu atveju - su PVM.
6. 7. 8. Išlaidos. Jei Individualios veiklos savininko kortelėje nurodytas PVM kodas, sumos patenka be PVM. Kitu atveju - su PVM.

Periodo pradžiai ir pabaigai, jei yra likutis atsargų korespondencinėse sąskaitose, tuomet ataskaitoje automatiškai daroma korekcija „Atsargų likučių sumos koregavimas“ pagal Didžiosios knygos duomenis, kad teisingai parodyti išlaidas.

Į ataskaitą yra įtraukiamas darbo užmokestis ir Ilgalaikis turtas.

Pastaba. Jei pasirinkus ataskaitą, nėra galimybės pasirinkti metų, už kuriuos norima suformuoti ataskaitą, reikia patikrinti ar užpildyti parametrai.

Intrastat
Kaip suformuoti intrastato ataskaitą?
Kad suformuoti intrastato ataskaitas turite:
1. Sukurkite intrastato kodą, Žinynai → Intrastat → Intrastato prekių kodai.
2. Prekės kortelėje priskirkite intrastato prekės kodą, laukelyje „Intrastat“.
3. Pirkimo ar pardavimo metu užpildykite intrastato laukus.

4. Ataskaitos atspausdinimui pasirinkti tinkamą šabloną:  Ataskaitos  → Atsargų ataskaitos 

Kitos ataskaitos
Kaip atsispausdinti komandiruočių ataskaitą?

Ataskaitos → Kitos ataskaitos → Komandiruočių ataskaita → Užpildyti datą → Spausdinti.

OSS apyvartą pagal ES šalį
Prieš spausdinant šią ataskaitą reikia patikrinti:
 • Parametrai → Nustatymai → Ataskaitos → OSS nustatymai, ar prie šalių nurodyta pardavimo operacijos rūšis ir data;
 • Patikrinti aprašytus PVM tarifai ir klasifikatoriai.

Ataskaitą galima spausdinti pagal:

 • Operacijos rūšį;
 • Šalį;
Ataskaitos → Kitos ataskaitos → OSS ataskaita → Pasirinkti datą → Pasirinkti pagal ką bus generuojama ataskaita → Spausdinti.

PASTABA: Nepasirinkus nei vieno požymio, laikoma, kad pasirinkti visi; Ataskaitoje atvaizduojamai pardavimai tik fiziniams asmenims iš Europos sąjungos.
Kodėl sąskaitos/ataskaitos nesugeneruojamos?

Bandant sugeneruoti išrašytą PVM sąskaitą faktūrą ar ataskaitą spausdinimui bei i.SAF xml failą, lange matomas pranešimas: „Ataskaita įtraukta į generavimo eilę... 0%“
Patikrinkite ar su kita interneto naršykle sąskaitos ar ataskaitos generavimas veikia.
Dažniausiu atveju problema išsprendžiama kai išvalomas interneto naršyklės Cashe ir cookies.
Plačiau paskaityti galite kaip išvalyti slapukus jei naudojate Chrome naryklę: https://support.google.com/accounts/answer/32050?hl=lt&co=GENIE.Platform%3DDesktop

Kokie OSS ataskaitai reikalingi duomenys?

1.Operacijos rūšis, kurioje:

1.1. nėra uždėtos varnelės ties <Įtraukti į PVM registrą> ir <Įtraukti į SAF-T> (tuo tikslu, kad šios rūšies pardavimai nebūtų papildomai apskaitomi iMAS deklaracijoje)

1.2. priskirtos subsąskaitos, kurios nėra naudojamos įprastiems Pardavimų sandoriams( tuo tikslu, kad šios rūšies pardavimai nebūtų papildomai apskaitomi FR0600 deklaracijoje)

2.Į OSS ataskaitą turi patekti klientai, kurie perka prekę/paslaugą:

2.1. Ne juridinis, Ne PVM mokėtojas, ES šalis

2.2. tik perkant prekę - Juridinis, ne PVM mokėtojas, ES šalis, nevykdantis PVM apmokestinamos veiklos

3.PVM priskaitymas ES šalių pardavimams:

3.1. Ne juridinis, Ne PVM mokėtojas - PVM tarifas, taikomas ES šalyje

3.2. Ne juridinis, PVM mokėtojas – PVM tarifas nulinis, nes galioja Atvirkštinio apmokestinimo principas

3.3. Juridinis, Ne PVM mokėtojas – PVM tarifas, taikomas LT šalyje, kai perka prekę iš Lietuvos sandėlio (perkant prekę iš kitos šalies sandėlio - Ne PVM objektas Lietuvoje, PVM tarifas nulinis), bet kai perka paslaugą PVM tarifas nulinis (ES atvirkštinis)

3.4. Juridinis, PVM mokėtojas - PVM tarifas nulinis, nes galioja Atvirkštinio apmokestinimo principas

4.Parametrai → Nustatymai → Ataskaitos → OSS nustatymai parenkame prie kiekvienos iš ES šalių operacijos rūšį, kuri aptarta punkte nr.1 ir nurodome datą, nuo, kurios duomenys turi keltis į Ataskaitą.

 


Kaip naudotis ataskaitos moduliu

Trumpa vaizdinė pamoka, kurioje rasite kaip:

 1. Sugeneruoti atsargų ataskaitas;
 2. Sugeneruoti DK ataskaitas;
 3. Susieti sąskaitas su mokėjimu pirkimai/pardavimai modulyje;
 4. Formuoti balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitas;
 5. Nustatyti reikiamus parametrus ataskaitoms.

Finansinė apskaita

Finansinės atskaitomybės sudarymas

00:40 Finansinės atskaitomybės sudarymą reglamentuojantys teisės aktai;
04:51 Finansinių ataskaitų formos;
05:08 Finansinių ataskaitų sudarymo reikalavimai
06:30 Ataskaita Balansas
07:11 Pelno (nuostolių) ataskaita
07:41 Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita
08:06 Pinigų srautų ataskaita
08:31 Aiškinamasis raštas
10:56 Metinis pranešimas ir kitos ataskaitos;
13:58 Finansinių ataskaitų auditas;
15:05 Finansinių ataskaitų teikimas Registrų centrui.