Kaip įvesti pradinį banko likutį?
Naudojamas moduliuose: Bankas

DUK / Kaip įvesti pradinį banko likutį?

Bankas → Bankas

1. Pasirinkite banką
Pasirinkite, kuria banko sąskaita norite atlikti operacijas. Laukelyje „Bankas“ spauskite pieštuko ikoną ir pasirinkite banką.

Pastaba. Jei banko sąskaitos pasirinkti negalite, sujunkite banko sąskaitas su kor. sąskaitomis.

2. Užregistruokite banko likutį

Pasirinkus sąskaitą, atsiranda mygtukai „Sukurti (D)“ ir „Sukurti (K)“, atitinkamai leidžiantys sukurti debetinį ar kreditinį įrašą. Pradiniam likučiui įvesti, pasirinkite „Sukurti (D)“ įrašą.

Atsidariusioje lentelėje užpildykite laukus:

Pradinis klientas — iš kliento sąrašo pasirinkite Jūsų įmonę;
Data — įrašykite datą, kurios dienos didžiosios knygos likučius norite įkelti.

Norėdami sukurti naują įrašą, prie pozicijos paspauskite mygtuką „Pridėti naują įrašą“.
Kor. sąskaita — nurodykite tarpinę kor. sąskaitą, t.y. 99 kor. sąskaitą;
Suma — įrašykite nurodytos datos banko sąskaitos likutį.

Užpildžius laukus, spausti mygtuką „Išsaugoti“.
Išsaugojus įrašą, galite patikrinti, kokios kor. sąskaitos buvo užregistruotos.


Kiti panašūs DUK pavadinimai
Kaip užregistruoti pradinį banko likutį?
Kodėl nerodo Banko likučio?
Kaip įkelti Banko likutį?
Kaip galima įvesti Banko likutį?
Kaip galima įvesti pradinį Banko likutį?
Kur programoje galimas banko likučio įvedimas?
Ką pasirinkti banko likučio registravimui?
Kaip registruojamos banko įplaukos?
Kaip registruojamos išmokėjimo operacijos?
Kur programoje yra banko pradinių likučių suvedimas?
Kodėl niekaip nepavyksta įvesti banko likučio?
Kur yra banko pradinių likučių įvedimas?
Kur yra banko pradinių likučių registravimas?
Kur gauti instrukciją banko sąskaitos likučio įvedimas?
Kur gauti instrukciją dėl banko sąskaitos likučio registravimo?
Kaip įvesti banko likutį?
Kaip įvesti banko sąskaitos likutį?
Kaip sukelti banko likučius į programą?
Kaip įkelti banko likučius į programą?
Kaip registruoti banko likučius į programoje?