Technologinės kortelės, komplektacija ir dekomplektacija, gamybos operacijos

Gamyba

Modulis pritaikytas įmonėms, vykdančioms gamybą, taip pat parduodančioms prekes, kurias reikia išardyti atskirais vienetais arba sujungti jų dalis

Technologinės kortelės
Gaminamo produkto sudedamosios dalies kūrimas

Gamybos apskaita
Produkto gaminimas iš technologinių kortelių

(De)komplektacija
Gaminio sukomplektavimas arba skaidymas

Klausimai / Atsakymai
Dažniausiai užduodami klientų klausimai ir atsakymai

Technologinės kortelės

Gaminio recepto paruošimas su reikiamomis žaliavomis ir jų kiekiais bei paruoštų kortelių spausdinimas.

Technologinės kortelės skirtos, vykdant masinę skirtingų žaliavų gamybą

Gamyba iš technologinių kortelių

Produkto gaminimas ir akto paruošimas. Sudedamosios dalys yra automatiškai surenkamos ir nurašomos gamybai iš jau paruoštų kortelių.

Komplektacija / dekomplektacija

Žaliavų sujungimas į vieną gaminį be technologinės kortelės. Reikiamo komplekto išardymas prekybai arba gamybai atskiromis dalimis.

Dažnai užduodami klausimai

Kaip nustatyti gamybos modulio parametrus?

1. Žinynai → Sandėlio → Operacijos rūšys
Sukurkite naują gamybos operaciją su reikiamais nustatymais. Spauskite žalią mygtuką „+“. Atsiradusiame lange įveskite operacijos pavadinimą Gamyba/komplektacija“, įrašykite kor. sąskaitas kurias naudosite operacijoje, pažymėkite varneles ir įrašą išsaugokite.


2. Parametrai → Nustatymai → Buhalterija
Parametruose priskirkite gamybai naudojamą sukurtą operaciją ir pakeitimus išsaugokite. Kai registruosite gamybą programa ims šią operaciją iš šių parametrų.
Kaip sukurti technologinę kortelę?

Gamyba → Technologinės kortelės

Gaminys - iš prekių žinyno pasirenkame prekę. Nurodome pagaminamą vienoje pakuotėje esančių gaminių kiekį.

Sudedamosios dalys - įvedame žaliavas (medžiagas, prekes), kurios reikalingos gaminio gamybai. Spaudžiame , pasirenkame reikalingą žaliavą ir nurodome žaliavos kiekį. Taip įvedame visas žaliavas, medžiagas, prekes ir kt.
Nurodomos vienam gaminiui pagaminti reikalingus žaliavų kiekius.

Šios technologinės kortelės bus naudojamos gamybai iš technologinių kortelių.

Kodėl gamybos aktai atsiranda pirkimuose ir pardavimuose?
Gamybos aktai pardavimuose atsiranda, nes nurašomos medžiagos iš sandėlio, kurios buvo panaudotos gamyboje. Pirkimuose - nes užpajamuojamas gaminys.
Kaip užregistruoti komplektacija/dekomplektacija?

Komplektacija

Gamyba → Komplektacija / dekomplektacija

Modulyje pridėti naują įrašą sukurti. Atsiradusiame lange suvesti žaliavų ir gaminių sandėlį. 
Laukelyje „Gaminiai / Žaliavos“ spausti sukurti, atidaromas naujas langas išskirtas į „Gaminiai“ ir „Žaliavos“.

Skiltyje  „Gaminiai“ registruoti gaminį:

 • spausti ir nurodyti produktą kurį gaminate;
 • pagaminamą kiekį;
 • kainą, galite įrašyti „0“, nes gaminio savikaina automatiškai bus paimta iš prekių savikainos.
 • Įvedus gaminį spauskite išsaugojimo mygtuką .
Skiltyje „Žaliavos“ išrinkti naudojamas medžiagas:
 • spausti sukurti  ir nurodyti žaliavas, naudojamas gaminiui gaminti;
 • kiekį žaliavų, gaminiui pagaminti;
 • įvedus žaliavą spausti išsaugojimo mygtuką .

Atsiradusiame lange laukelyje „Gamyba baigta“ įrašykite gamybos datą ir išsaugokite informaciją.

Patikrinkite kokios kor. sąskaitos užregistravo išsaugojus šį įrašą.

Modulyje Sandėlis → Prekyba ir Sandėlis → Pirkimai, užregistruos dvi skirtingos operacijos, Prekybos modulyje — prekių nurašymas, pirkimų modulyje — pagaminta produkcija. Dokumento pavadinimas bus toks, kokia serija ir numeris buvo panaudoti registruojant gamybos operaciją.

Dekomplektacija atliekama analogiškai tik „Gaminiai“ skiltyje sudedame produktus, kuriuos gausime iškompletavus gaminius skiltyje „Žaliavos“ parinkta prekę.


Kaip naudotis gamybos moduliu?

Trumpa vaizdinė pamoka, kurioje sužinosite, kaip:

 1. Sukurti reikiamas operacijų rūšis;
 2. Nustatyti pagrindinius parametrus, reikalingus gamybai;
 3. Sukurti technologinę kortelę ir ją atsispausdinti;
 4. Pradėti gamybą;
 5. Naudotis komplektacija / dekomplektacija.