Technologinės kortelės, komplektacija ir dekomplektacija, gamybos operacijos

Gamyba

Gamybos procesų apskaita:
 • Techologinės kortelės
 • Gamyba pagal technologines korteles
 • Komplektavimas / iškomplektavimas
 • Sunaudotų gamybai žaliavų nurašymas
 • Technologinių kortelių ir gamybos aktų spausdinimas
Techologinės kortelės

Gamyba pagal technologines korteles

 • Standartizacija: užtikrina, kad gaminiai būtų nuoseklūs ir atitiktų nustatytus standartus;
 • Laiko taupymas: taupomas laikas, nes viskas yra iš anksto paruošta;
 • Lengva naudoti: technologinės kortelės yra lengvai suprantamos ir naudojamos;
Gamyba pagal technologines korteles

Gamybos būdai
Gamyba iš technologinių kortelių arba komplektavimas / iškomplektavimas

Žaliavų nurašymas
Sunaudotų gamybai žaliavų, medžiagų ar komponentų nurašymas

Spausdinimas
Technologinių kortelių, gamybos ir komplektavimo aktų spausdinimas
Komplektavimas / iškomplektavimas

Dažnai užduodami klausimai

Kaip nustatyti gamybos modulio parametrus?

1. Žinynai → Sandėlio → Operacijos rūšys
Sukurti naują gamybos operaciją su reikiamais nustatymais. Spausti žalią mygtuką „+“. Atsiradusiame lange įvesti operacijos pavadinimą pavz: Gamyba/komplektacija“, įrašyti kor. sąskaitas kurias naudosite operacijoje, pažymėti varneles ties: Atyvi, Pirkimas, Pardavimas ir Gamyba.
Sukurtą operaciją išsaugoti.


2. Parametrai → Nustatymai → Buhalterija
Nustatymuose priskirti gamybai naudojamą sukurtą operaciją ir pakeitimus išsaugoti.
Registruojant gamybą programa naudos šią operaciją iš šių parametrų.

Pastaba. Instrukcijoje pateikiamos pavyzdinės korespondencinės sąskaitos iš sąskaitų plano, kad duomenys būtų teisingi, rekomenduojame kor. sąskaitas naudoti pagal savo įmonės patvirtintą sąskaitų planą ir apskaitos vedimo politiką.
Kaip sukurti technologinę kortelę?

Gamyba → Technologinės kortelės

Gaminys - iš prekių žinyno pasirenkame prekę. Nurodome pagaminamą vienoje pakuotėje esančių gaminių kiekį.

Sudedamosios dalys - įvedame žaliavas (medžiagas, prekes), kurios reikalingos gaminio gamybai. Spaudžiame , pasirenkame reikalingą žaliavą ir nurodome žaliavos kiekį. Taip įvedame visas žaliavas, medžiagas, prekes ir kt.
Nurodomos vienam gaminiui pagaminti reikalingus žaliavų kiekius.

Šios technologinės kortelės bus naudojamos gamybai iš technologinių kortelių.

Kaip registruoti gamybą iš technologinių kortelių?

Gamyba → Gamyba iš technologinių kortelių

Veiksmų eiga:

Preš registruojant gamybos įrašą patikrinti ar aprašyti gamybos parametrai nustatymuose: Parametrai → Nustatymai → Buhalterija;
1. Įrašo registravimui spausti .
2. Užpildyti:
  Gaminių sandėlis: parinkti sandėlį iš sąrašo, į kurį perkelti pagamintą gaminį;
  Žaliavų sandėlis: parinkti sandėlį iš sąrašo, iš kurio imti žaliavas ar medžiagas gaminio gamininimui;
3. Laukelyje „Gaminiai“ spausti sukurti;
3.1 į laukelį „Prekės“ įvesti gaminio pavadinimą arba spaudžiant „Pieštuką“ pasirinkti gaminio technologinę kortelę:
3.2 nurodyti pagaminamų gaminių kiekį ir spausti „Išsaugoti“:

Po išsaugojimo automatiškai atliekamas žaliavų išrinkimas iš pasirinkto žaliavų sandėlio gaminio gamybai.
Taip pat galima atsispausdinti gamybos aktą, spaudžiant mygtuką „Spausdinti“.

4. Gamybos įrašą „Išsaugoti“.

5. Patikrinti kor. sąskaitas po gamybos įrašo išsaugojimo.

Pastaba. Modulyje Sandėlis → Prekyba ir Sandėlis → Pirkimai, sukuriami du įrašai: prekybos modulyje – prekių nurašymas, pirkimų modulyje – pagaminta produkcija. Dokumento pavadinimas bus toks, kokia serija ir numeris buvo panaudoti registruojant gamybos operaciją.

Kodėl gamybos aktai atsiranda pirkimuose ir pardavimuose?
Gamybos aktai pardavimuose atsiranda, nes nurašomos medžiagos iš sandėlio, kurios buvo panaudotos gamyboje. Pirkimuose - nes užpajamuojamas gaminys.
Kaip užregistruoti komplektavimą/iškomplektavimą?

Komplektacija

Gamyba → Komplektavimas / Iškomplektavimas

Modulyje pridėti naują įrašą sukurti. Atsiradusiame lange suvesti žaliavų ir gaminių sandėlį. 
Laukelyje „Gaminiai / Žaliavos“ spausti sukurti, atidaromas naujas langas išskirtas į „Gaminiai“ ir „Žaliavos“.

Skiltyje  „Gaminiai“ registruoti gaminį:

 • spausti ir nurodyti produktą kurį gaminate;
 • pagaminamą kiekį;
 • kainą, galite įrašyti „0“, nes gaminio savikaina automatiškai bus paimta iš prekių savikainos.
 • Įvedus gaminį spauskite išsaugojimo mygtuką .
Skiltyje „Žaliavos“ išrinkti naudojamas medžiagas:
 • spausti sukurti  ir nurodyti žaliavas, naudojamas gaminiui gaminti;
 • kiekį žaliavų, gaminiui pagaminti;
 • įvedus žaliavą spausti išsaugojimo mygtuką .


Atsiradusiame lange laukelyje „Gamyba baigta“ įrašykite gamybos datą ir išsaugokite informaciją.

Patikrinkite kokios kor. sąskaitos užregistravo išsaugojus šį įrašą.

Modulyje Sandėlis → Prekyba ir Sandėlis → Pirkimai, užregistruos dvi skirtingos operacijos, Prekybos modulyje — prekių nurašymas, pirkimų modulyje — pagaminta produkcija. Dokumento pavadinimas bus toks, kokia serija ir numeris buvo panaudoti registruojant gamybos operaciją.

Iškomplektavimas atliekamas analogiškai tik „Gaminiai“ skiltyje sudedame produktus, kuriuos gausime iškompletavus gaminius skiltyje „Žaliavos“ parinkta prekę.


Kaip naudotis gamybos moduliu?

Trumpa vaizdinė pamoka, kurioje sužinosite, kaip:

 • Sukurti reikiamas operacijų rūšis;
 • Nustatyti pagrindinius parametrus, reikalingus gamybai;
 • Sukurti technologinę kortelę ir ją atsispausdinti;
 • Pradėti gamybą;
 • Naudotis komplektavimu / iškomplektavimu