Technologinės kortelės, komplektacija ir dekomplektacija, gamybos operacijos

Gamyba


Modulis tinkamas įmonėms vykdančioms gamyba, taip pat parduodančioms prekes, kurias reikia išardyti į atskirus vienetus arba jas sujungti

PRADĖKITE NAUDOTIS

Technologinės kortelės

Gaminamo produkto sudedamosios dalies kūrimas

Gamyba

Produkto gaminimas iš technologinių kortelių

(De)komplektacija

Gaminio sukomplektavimas arba skaidymas

Vaizdinė pamoka

Gamybos procesų valdymo mokomoji medžiaga

Klausimai/Atsakymai

Dažniausiai užduodami klientų klausimai ir atsakymai

Technologinės kortelės

Gaminio recepto paruošimas su reikiamomis žaliavomis ir jų kiekiais, bei paruoštų kortelių spausdinimas.

Technologinės kortelės yra skirtos vykdant masinę gamybą iš skirtingų žaliavų.

Gamyba iš technologinių kortelių

Produkto gaminimas ir akto paruošimas. Sudedamosios dalys yra automatiškai surenkamos ir nurašomos gamybai iš jau paruoštų kortelių.

Komplektacija / dekomplektacija

Žaliavų sujungimas į vieną gaminį be technologinės kortelės. Reikiamo komplekto išardymas pardavimui arba gamybai atskiromis dalimis.

Dažnai užduodami klausimai

Kaip nustatyti gamybos modulio parametrus?

1. Žinynai → Sandėlio → Operacijos rūšys
Sukurkite naują gamybos operaciją su reikiamais nustatymais. Spauskite žalią mygtuką „+“. Atsiradusiame lange įveskite operacijos pavadinimą Gamyba/komplektacija“, įrašykite kor. sąskaitas kurias naudosite operacijoje, pažymėkite varneles ir įrašą išsaugokite.


2. Parametrai → Buhalterija
Parametruose priskirkite gamybai naudojamą sukurtą operaciją ir pakeitimus išsaugokite. Kai registruosite gamybą programa ims šią operaciją iš šių parametrų.
Kaip sukurti technologinę kortelę?

Gamyba → Technologinės kortelės

Gaminys - iš prekių žinyno pasirenkame prekę. Nurodome pagaminamą vienoje pakuotėje esančių gaminių kiekį.

Sudedamosios dalys - įvedame žaliavas (medžiagas, prekes), kurios reikalingos gaminio gamybai. Spaudžiame , pasirenkame reikalingą žaliavą ir nurodome žaliavos kiekį. Taip įvedame visas žaliavas, medžiagas, prekes ir kt.
Nurodomos vienam gaminiui pagaminti reikalingus žaliavų kiekius.

Šios technologinės kortelės bus naudojamos gamybai iš technologinių kortelių.

Kodėl gamybos aktai atsiranda pirkimuose ir pardavimuose?
Gamybos aktai pardavimuose atsiranda, nes nurašomos medžiagos iš sandėlio, kurios buvo panaudotos gamyboje. Pirkimuose - nes užpajamuojamas gaminys.
Kaip užregistruoti komplektacija/dekomplektacija?

Komplektacija

Gamyba → Komplektacija/dekomplektacija
Modulyje pridėkite naują įrašą sukurti. Atsiradusiame lange suveskite visą reikiamą informaciją, priskirkite žaliavų ir gaminių sandėlį. 
Laukelyje „Galminiai / Žaliavos“ spauskite sukurti. Atsidariusiame lange atsiranda dvi atskiros skiltys „Galminiai“ ir „Žaliavos“. Norint sukomplektuoti gaminį turite gamino skiltyje nurodyti kokį produktą gaminate, taip pat įrašykite kiekį ir kainą galite įrašyti „0“, kai bus priskirtos prekės kaina automatiškai bus paimta iš prekių savikainos.
„Žaliavos“ - Spaudžiate sukurtiatsiranda žalia eilutė. Joje spaudžiate juodą pieštuko mygtuką, atsiranda pasirinkto sandėlio prekių kortelės. Kad pasirinkti norimą gamini iš sandėlio paspauskite žalią varnelę. Užregistruotą informaciją išsaugokite.


Atsiradusiame lange laukelyje „Gamyba baigta“ įrašykite gamybos datą ir informaciją išsaugokite.

Patikrinkite kokios kor. sąskaitos užregistravo išsaugojus šį įrašą.

Modulyje Sandėlis → Prekyba ir Sandėlis → Pirkimai užregistruos dvi skirtingos operacijos, viename modulyje užsiregistruos prekių nurašymas, kitame pagaminta produkcija. Dokumento pavadinimas bus toks, kokia serija ir numeris buvo panaudoti registruojant gamybos operaciją.

Dekomplektacija atliekama analogiškai tik „Gaminiai“ skiltyje sudedame produktus kuriuos gausime iškompletavus gaminius skiltyje „Žaliavos“ parinkta prekę.


Kaip naudotis gamybos moduliu

Trumpa vaizdinė pamoka, kurioje rasite kaip:

  1. Sukurti reikiamas operacijų rūšis;
  2. Nustatyti pagrindinius parametrus reikalingus gamybai;
  3. Sukurti technologinę kortelę ir ją atsispausdinti;
  4. Kaip pradėti gamyba;
  5. Komplektacijos/Dekomplektacijos naudojimas.