Prekių kortelių, sandėlių, PVM tarifų ir valiutų sukūrimas.

Žinynai

Modulis, skirtas aprašyti programos veiksmus, prekes, valiutas ir papildomus požymius

Prekių kortelės
Informacijos įvestis apie prekes / paslaugas


Sandėlio
IInformacijos įvestis apie įmonės sandėlius ir operacijų rūšis


Intrastat
Ataskaitoms reikalingos aprašymų informacijos kūrimas


Vietovės
Aprašymai apie miestus, savivaldybes, apskritis ir šalis


Bankai
Banko kodo ir SWIFT kodo įvestis į programą

Kor. bankai
Papildoma informacija apie korespondentinį banką

Valiutos
Valiutų kurso priskyrimas ir importas iš Centrinio Banko

Klausimai / Atsakymai
Dažniausiai užduodami klientų klausimai ir atsakymai

Prekių kortelės

Skirta įvesti duomenis apie prekes / paslaugas. Sukurtos kortelės informaciją galima redaguoti,  pridėti vertimą, prekių grupę, gamintoją.
Jei konkrečios prekės kortelė jau buvo panaudota apskaitoje, jos požymio keisti iš kiekinės apskaitos į ne kiekinę sistemą neleis. Visa kita informacija apie prekę gali būti keičiama.

Sandėlio

Skirta įvesti duomenis apie:

 • Naudojamus sandėlius;
 • Operacijos rūšys;
 • Dokumento serijos;
 • Naudojami PVM tarifus. Užpildžius komentarą jis atvaizduojamas išrašomoje sąskaitoje.
 • PVM klasifikatoriai;

Intrastatas

Ataskaitoms reikalingos informacijos pildymas:

 • Intrastato prekių kodai;
 • Intrastato pristatymo sąlygos;
 • Intrastato transportai;
 • Intrastato sandoriai;
Suvesta informacija bus atvaizduojama ataskaitose, kurias galite išsaugoti .PDF formatu.

Vietovės

Papildoma informacija, kurią galima pateikti prekių, klientų ar personalo kortelėse:

 • Lietuvos miestai. Informaciją galima koreguoti bei papildyti, jei sąraše nėra;
 • Savivaldybių sąrašas. Informaciją galima koreguoti arba papildyti;
 • Lietuvos apskričių sąrašas. Jei nėra reikiamos, ją galima sukurti;
 • Šalių sąrašas. Informaciją galima tik redaguoti, tačiau negalima jos papildyti ar ištrinti, nes šalys žymimos pagal kodą. Galima pridėti vertimą.

Bankai

Žinynas, kuriame pateikiama informacija apie programoje esantį bankų sąrašą. Šią informaciją galima koreguoti, trinti arba įtraukti naują

Korespondentiniai bankai

Bankai korespondentai — tai bankai tarpininkai, kuriuose mokėtojo arba gavėjo bankas turi lėšoms pervesti skirtas korespondentines sąskaitas.

Valiutos

Žinynas, kuriame suvedami duomenys apie programoje naudojamas valiutas, priskiriami tarptautiniai valiutų kodai, galima priskirti pagrindinę valiutą.

Valiutų kursai

Suvedama jau programoje esantivaliuta, norint importuoti valiutos kursą tiesiai iš Centrinio Banko, pasirinkta data.

Dažnai užduodami klausimai

Kaip sukurti prekės / paslaugos kortelę
Žinynai → Prekių kortelės Prekės

Modulyje spauskite žalią mygtuką „+“ sukurti naują įrašą.
Atsidariusiame lange „Prekė“ užpildykite laukus. Tik trys laukai yra privalomi, jie pažymėti žvaigždute. Visus kitus galite pildyti pagal poreikį:
 • Pavadinimas — įrašykite pavadinimą. Šis laukas yra privalomas;
 • Prekės požymis — pasirinkite prekės požymį „Prekė“ arba „Paslaugos“, arba sukurkite naują požymi. Svarbiausia atkreipti dėmesį, kuriampožymiui priskirta kiekinė apskaita. Šis laukas yra privalomas;
 • Kodas — įrašykite kodą;
 • Kaina be PVM — nurodoma prekės pardavimo kaina, priklauso nuo nustatytų parametrų;
 • PVM tarifas — nurodomas PVM tarifas;
 • Gamintojas — nurodomas gamintojas;
 • Savikaina — rodomaprekės savikaina, šis skaičius koreliuoja su sandėlio informacija;
 • Grupė — gali būti sukurta grupė ir priskirta prekei;
 • Mato vnt. — nurodomas mato vienetas, jį galite pasirinkti iš galimų, paspaudus pieštuko ikoną. Šis laukas yra privalomas;
 • Kaina su PVM — nurodoma pardavimo kaina su PVM;
 • Min. kiekis — minimalus gaminio kiekis;
 • Kilmės šalis — nurodoma gaminio kilmės šalis;
 • Likutis — rodomas prekės likučio skaičius, šis skaičius koreliuoja su sandėlio informacija;
 • Barkodas — įveskite brūkšninį kodą;
 • Pirkimo kor. sąskaitą — galite įrašyti pirkimo kor. sąskaitą. Registruojant pirkimą, pasirinkus šią kortelę, kor. sąskaitos informacija koreliuos su  šiuo laukeliu;
 • Pardavimo kor. sąskaita — galite įrašyti pardavimo kor. sąskaitą. Registruojant pardavimą, pasirinkus šią kortelę, kor. sąskaitos informacija koreliuos su šiuo laukeliu;
 • Sąnaudų kor. sąskaitą — galite įrašyti nurašymo kor. sąskaitą. Registruojant nurašymą, pasirinkus šią kortelę, kor. sąskaitos informacija koreliuos su šiuo laukeliu.
Parinktyje ,,Tiekėjų kodai“ galite įrašyti tiekėją ir kodą. Parinktyje ,,Vertimai“ galite įrašyti prekės vertimą.
Aprašę laukus, spauskite ,,Išsaugoti“.
Kaip užfiksuoti prekės kortelėje pardavimo kainą?

Pasiruošimui:

1. Nustatykite kokį metodą naudojate prekių pardavimams.

Parametrai → Pardavimai

Ties ,,Pardavimo kaina” nurodykite kaip norite parduoti.
Jei norite, kad pardavimo kainą imtų iš prekės kortelės pasirinkite ,,Prekės kaina be PVM iš prekės kortelės”.
Jei norite, kad pardavimo kainą nustatytų prekės savikainą, pasirinkite ,,Prekės savikaina”.

2. Prekės kortelėje įrašykite pardavimo kainą.

Žinynai → Prekių kortelės → Prekės

Užregistruokite kortelę ir įrašykite pardavimo kainą į lauką ,,Kaina be PVM”.

Pavyzdinės operacijų rūšys

Pirkimo grąžinimas

1. Jei grąžinama tik paslauga ar pritaikoma nuolaida:

akcijos

2. Jei tai yra prekių gražinimas (turi sumažėti prekių likutis):

kredit


3. Vidinis judėjimas (prekių perkėlimas tarp sandėlių)

vidinis_judėjimas

4. Prekių nurašymas

Sąnaudų kor. sąskaita - dažniausiai naudojama nurašymų sąskaita, jei nurašant prie prekės pažymėsite kitą kor. sąskaitą, tai nurašymas bus į nurodytą sąskaitą.

nurašymas

5. Pardavimas iš kasos aparato:

Pardavimas su kasos čekiu

kasos_cekis

6. Pardavimas pagal dienos lapą

dienos_lapas

7. Komercinis pasiūlymas

komercinis_pasiūlymas

8. Inventorizacijai įvesti "Trūkumo operacija"


9. Inventorizacijai įvesti "Pertekliaus operacija"


Pastaba.
Instrukcijoje pateikiamos pavyzdinės korespondencinės sąskaitos iš sąskaitų plano, kad duomenys būtų teisingi, rekomenduojame kor. sąskaitas naudoti pagal savo įmonės patvirtintą sąskaitų planą ir apskaitos vedimo politiką.

Ką daryti, jei PVM neateina į ataskaitą FR0600?

Žinynai Sandėlio PVM tarifai

Greičiausiai sistema negali nustatyti koks PVM turi būti apskaičiuotas. Turi būti vienas pagrindinis ir nuo kokios datos galioja. Pažiūrėkite paveiksliuką.

Kaip užregistruoti, kad PVM klasifikatorius atsirastų sąskaitoje arba i.SAF registrą?

Priskirkite PVM klasifikatorių prie PVM tarifo.

Žinynai Sandėlio PVM tarifai

 • „Pavadinimas“ lauke įrašykite pavadinimą;
 • „Skaitinė reikšmė“ nurodykite PVM tarifą;
 • „Klasifikatorius“ pasirinkite iš galimų kodų PVM1, PVM100, PVM12 ir t.t.;
 • „Data nuo“ taip pat nepamirškite nurodyti.

Pastaba. Nebūtina nurodyti PVM klasifikatoriaus sąskaitoje prie „Pardavimo pozicijos“. iSAF registras formuojamas tokiu būdu: jei nėra nurodytas klasifikatorius prie pozicijos, imamas iš PVM tarife nurodytas klasifikatorius, todėl pildymas pozicijoje nėra privalomas.

Kaip įkelti valiutos kursą?
 • Žinynai → Valiutos kursai norint importuoti valiutos kursą iš Lietuvos centrinio banko spausti .

 • Atsidariusiame lange įvesti datą ir spausti mygtuką „Importuoti“. 

 • Valiutos kursą galima įvesti rankiniu būdu spaudžiant mygtuką pridėti:
1. parinkti valiutą,
2. nurodyti keitimo datą ;
3. įvesti kiekį 
4. valiutos kursą
5. spausti „Išsaugoti“.

Kur galima įrašyti informaciją apie prekės gamintoją?

Žinynai → Prekių kortelės → Prekės

Atidarykite prekės kortelę ir laukelyje „Gamintojas“ sukurkite naują gamintoją ir pasirinkite informaciją.

Vėliau formuodami pardavimo dokumentą prie prekės pozicijos pasirinkus prekę, užpildoma ir informacija apie gamintoją.

Kaip nustatyti pardavimo (nurašymo) dokumentui seriją?

Žinynai → Sandėlio → Dok. Serijos

Spausti žalią mygtuką „+“, naujo įrašo kūrimui:

Aprašyti reikiamus laukus.
T.y. priskirti seriją ir numerio ilgį (nurodyti skaičių ir kiek skaitmenų sudarys numeris, pvz.: jei nurodyta 6, vadinasi numeris atvaizduojamas 000001). Taip pat pažymėti varnele „Spausdinti sąskaitą“.

Pastaba. Seriją ir numerį naudoti pagal savo įmonės specifinę numeraciją.
Žymėti varnele „Spausdinti sąskaitą?“ reikia tik tais atvejais, kai su nurodyta operacijos rūšimis ormuojamas pardavimo dokumentas: Sąskaita faktūra arba PVM sąskaita faktūra.
Žymėti varnele „Spausdinti sąskaitą?“ nereikia, kai su nurodyta operacijos rūšimis formuojamas: nurašymas, išankstinė sąskaita ar komercinis pasiūlymas.

Užregistruokite operaciją likučių įkėlimui

Žinynai → Sandėlio → Operacijos rūšys

1. Spauskite , naujos operacijos sukūrimui ,,Likučių įvedimas”;
2. Užpildyti kredito kor. sąskaitą (pvz. 99) ir debeto kor. sąskaitą (20XX atsargų kor. sąskaita).

3. Spausti „Išsaugoti“.

Pastaba. Debeto kor. sąskaitą taip pat galima nurodyti prie kiekvienos prekės pozicijos, tokiu būdu nereikės kurti papildomai pirkimo operacijos rūšies, tik būtina atkreipti dėmesį į požymį „Prioritetas?“

Instrukcijoje pateikiamos pavyzdinės korespondencinės sąskaitos iš sąskaitų plano, kad duomenys būtų teisingi rekomenduojame kor. sąskaitas naudoti pagal savo įmonės patvirtintą sąskaitų planą ir apskaitos vedimo politiką.