Prekės

Modulis skirtas įvesti duomenis apie prekes/paslaugas.

 • Prekės: pateikiamos visos prekės/paslaugos, galima filtruoti pagal pavadinimą, kodą, prekės požymį, kilmės šalį ir pan.
 • Bendra informacija: įvedama/koreguojama visa informacija apie prekes: 
  • Pagrindiniai - pavadinimas, prekės požymis, kodas ir pan.;
  • Papildomi - barkodas, pirkimo, pardavimo, sąnaudų kor.sąskaita;
   • Laisva kaina - pažymėjus, Kasos aparate galima įrašyti kitą pardavimo kainą.
  • Tiekėjų kodai - vedami tiekėjo naudojami prekės kodai. Kodų kiekis neribotas. Galima atlikti paiešką  pagal šiuos kodus.
  • Vertimai - galite įvesti prekės vertimą. Šis laukas atsispindi tik pardavimuose spausdinant sąskaitą (anglų, rusų kalba).
  • Intrastat - galite suvesti prekių kodus pagal kombinuotąją nomenklatūrą.

Pastaba: Jei konkrečios prekės kortelė jau buvo panaudota apskaitoje, jos prekės/paslaugos požymio keisti iš kiekinės apskaitos į nekiekinį sistema neleis, visa kita informacija apie prekę gali būti keičiama.

Žinynai → Prekių kortelės Prekės

Modulyje spauskite žalią mygtuką „+“ sukurti naują įrašą.
Atsidariusiame lange „Prekė“ užpildykite laukus. Tik trys laukai yra privalomi pažymėti žvaigždute, visus kitus galite pildyti pagal poreikį:
 • Pavadinimas - įrašykite pavadinimą. Šis laukas yra privalomas;
 • Prekės požymis - pasirinkite prekės požymį „Prekė“ arba „Paslaugos“ arba sukurkite naują požymi. Svarbiausia atkreipti dėmesį ties kokiu požymiu priskirta kiekinė apskaita. Šis laukas yra privalomas;
 • Kodas - įrašykite kodą;
 • Kaina be PVM - nurodoma prekės pardavimo kaina, priklauso nuo nustatytų parametrų;
 • PVM tarifas - nurodomas PVM tarifas;
 • Gamintojas - nurodomas gamintojas;
 • Savikaina - matosi prekės savikaina, šis skaičius ateina iš sandėlio;
 • Grupė - gali būti sukurta grupė ir priskirta prekėje;
 • Mato vnt. - nurodomas mato vienetas, jį galite pasirinkti iš galimų paspaudus ant pieštuko. Šis laukas yra privalomas;
 • Kaina su PVM - nurodoma pardavimo kaina su PVM;
 • Min. kiekis - minimalus gaminio kiekis;
 • Kilmės šalis - nurodoma gaminio kilmės šalis;
 • Likutis - matosi prekės likutis, šis skaičius ateina iš sandėlio;
 • Barkodas - įveskite barkodą;
 • Pirkimo kor. sąskaitą - galite įrašyti pirkimo kor. sąskaitą. Registruojant pirkimą pasirinkus šią kortelę bus imama kor. sąskaita iš šio lauko;
 • Pardavimo kor. sąskaita - galite įrašyti pardavimo kor. sąskaitą. Registruojant pardavimą pasirinkus šią kortelę bus imama kor. sąskaita iš šio lauko;
 • Sąnaudų kor. sąskaitą - galite įrašyti nurašymo kor. sąskaitą. Registruojant nurašymą pasirinkus šią kortelę bus imama kor. sąskaita iš šio lauko.
,,Tiekėjų kodai“ galite įrašyti tiekėją ir kodą. ,,Vertimai“ galite įrašyti prekės vertimą. 
Aprašę laukus, spauskite ,,Išsaugoti“.

Pasiruošimui:

1.Nustatykite kokį metodą naudojate prekių pardavimams.

Parametrai → Pardavimai

Ties ,,Pardavimo kaina” nurodykite kaip norite parduoti. Jei norite, kad pardavimo kainą imtų iš prekės kortelės pasirinkite ,,Prekės kaina be PVM iš prekės kortelės”.

2.Prekės kortelėje įrašykite pardavimo kainą.

Žinynai → Prekių kortelės → Prekės

Užregistruokite kortelę ir įrašykite pardavimo kainą į lauką ,,Kaina be PVM”.

Prekių požymiai

Šiame žinyne galima sukurti informaciją apie prekių požymius. Iš šio žinyno yra įtraukiama į kiekvienos prekės kortelės turinį ir nusako kaip ši prekė (paslauga) bus apskaitoma. Jei įrašas iš šio žinyno priskirtas prekei (paslaugai), tai iš kiekinės į nekiekinę, ir atvirkščiai, galima keisti, jei nėra užregistruotas pirkimas, pardavimas.

 

Prekių grupės

Visos įmonės prekės ir paslaugos gali būti skirstomos į grupes. Prekių grupavimas yra rekomendacinio pobūdžio. Prekių grupių pavadinimai yra sukuriami programos vartotojų. Užpildžius korespondentines sąskaitas ir prekių kortelėje pasirinkus šią grupę, prekei automatiškai užpildo kor. sąskaitas.

Pastaba: pakeitus kor. sąskaitas, jos prekių kortelėje nesikeičia. Šis pakeitimas įtakos tik naujus įrašus.

Matavimo vienetai

Sukuriama ir saugoma informacija apie matavimo vienetus.

Pastaba: Jei matavimo vnt. įrašas apskaitoje jau panaudotas – jo šalinti sistema neleidžia, koregavimui įrašas pilnai prieinamas, bet koks koregavimas keičia informaciją visuose susijusiuose įrašuose.

 • Sveriamas - pažymėjus, perduodama informacija Kasos aparatui ar prekė sveriama.
 • Mat. vieneto vertimai: Jei norite, kad rusų ar anglų kalbos sąskaitose būtų mato vienetas spausdinamas atitinkama kalba, tai kortelėje reikia įvesti vertimus.

 

Gamintojai

Gamintojų žinynas. Naujas įrašas sukuriamas paspaudus sukurti ir atsiradusioje papildomoje eilutėje įvedus gamintojo pavadinimą.