Prekių kortelių, sandėlių, PVM tarifų ir valiutų sukūrimas.

Žinynai


Programos naudojimui būtinu veiksmų, prekių, valiutų ir papildomų požymių aprašymo modulis

PRADĖKITE NAUDOTIS

Prekių kortelės

Informacija apie prekes/paslaugas ir jų suvedimas

Sandėlio

Informacijos suvedimas apie įmonės sandelius ir operacijų rūšis

Intrastat

Ataskaitoms reikalingos informacjos aprašymų sukurimas

Vietovės

Miestų, savivaldybių, apskričių ir šalių aprašymų sukurimas

Bankai

Banko kodo ir SWIFT kodo įvedimas į programą

Kor. bankai

Papildoma informacija apie korespondentinį banką

Valiutos

Naudojamos valiutos pasirinkimas ir naujų įtraukimas

Valiutų kursai

Įtrauktų valiutų kurso priskyrimas ir importas iš centrinio banko

Klausimai/Atsakymai

Dažniausiai užduodami klientų klausimai ir atsakymai

Prekių kortelės

Skirta įvesti duomenis apie prekes/paslaugas.

 • Prekės: pateikiamos visos prekės/paslaugos, galima redeguoti, kurti naują kortelę ir filtruoti pagal pavadinimą, kodą, prekės požymį, ir pan. Kuriant prekės/paslaugos kortelę galima įvesti visą reikiamą informaciją, taip pat pridėti tiekėjo kodą ir vertimą;
 • Prekių požymiai: kuriami prekių požymiai kuriuos priskiriate naujai kuriamai prekei/paslaugai;
 • Prekių grupės: kariamos prekių grupės norint prekes/paslaugas rūšiuoti ir filtruoti pagal priskiras grupes;
 • Matavimo vienetai: sistemoje suteikiami pagrindiniai matavimo vienetai kuriuos galima koreguoti arba sukurti naujų;
 • Gamintojai: sukurimas reikiamų gamintojų kortelės.
Pastaba: Jei konkrečios prekės kortelė jau buvo panaudota apskaitoje, jos prekės/paslaugos požymio keisti iš kiekinės apskaitos į nekiekinį sistema neleis, visa kita informacija apie prekę gali būti keičiama.

Sandėlio

Skirta įvesti duomenis apie įmonėje esamus sandėlius ir kas su jais susyję:

 • Sandėliai: programoje yra suteikiami du sandėliai, juos galima koreguoti, trinti ir kurti naujus, pasirinkti kuris yra pagrindinis įmonės sandėlys;
 • Operacijos rūšys: sąrašas įmonėje vykdomų operacijų;
 • Dokumento serijos: suvedamos visų operacijų dokumentų serijos;
 • PVM tarifai: sąskaitose naudojami PVM tarifai. Palikus komentarą ir pasirinkus tarifą išrašomoje sąskaitoje, komentaras atsivaizduoja
 • PVM klasifikatoriai: suteikti visi reikiami klasifikatoriai, kurie reikalingi teikiant deklaracijas. Galima sukurti savo arba koreguoti jau esamus.
 • Dokumento būsenos: sukurti papildomas sąskaitos būsenas, kad būtų galima jas visas išfiltruoti ir atskirti pagal pasirinktą būseną;
 • Automobiliai: aprašomi įmonėję esantys automobiliai kuriuos galima įtrauktį į sąskaitos informaciją ir pagal tai filtruoti.
 • Automobių markės: sukuriamos įmonėję esamų automobilių markės.
 • Kuro kortelės: esamų automobilių kuro kortelės, kurias galim priskirti kai įmonėje perkamas kuras konkrečiam automobiliui.

Intrastat

Ataskaitoms reikalingos informacijos pildymas:

 • Intrastato prekių kodai: gaunamų ar išvežamų prekių kodai;
 • Intrastato pristatymo sąlygos: suvedamos visos galimos pristatymo sąlygos;
 • Intrastato transportai: transportas kuriuo gabenamos prekės į/iš europos sąjungos šalis Jūsų įmonėję;
 • Intrastato sandoriai: reikiamų ar įvykdytų sandorių kodai.
Suvedus visą reikiamą informaciją, tai bus atvaizduojama ataskaitose kurias galite atspausdinti .PDF formatu.

Vietovės

Papildoma informacija kurią galima pateikti prekių, klientų ar personalo kortelėse:

 • Miestai: pateikti lietuvos miestai, juos galima koreguoti arba pridėti naują jei sąraše jo nėra;
 • Savivaldybės: visų lietuvoje esančių savivaldybių sąrašas, galima koreguoti arba pridėti naują;
 • Apskritys: lietuvos apskritys, jei nėra Jums reikiamos, ją galima sukurti;
 • Šalys: galite tik redaguoti, tačiau negalite pridėti ar trinti, nes šalys yra eksportuotos pagal kodą. Galima pridėti vertimą.

Bankai

Žinynas, kuriame pateikiama informacija apie bankus, kurie yra naudojami programoje. Galima bankų informaciją koreguoti, trinti arba sukurti įrašą apie naują banką.

Korespondentiniai bankai

Bankai korespondentai — tai bankai tarpininkai, kuriuose mokėtojo arba gavėjo bankas turi lėšoms pervesti skirtas korespondentines sąskaitas.

Valiutos

Žinynas, kuriame suvedami duomenys apie programoje naudojamas valiutas, priskiriami tarptautiniai valiutų kodai, galima priskirti pagrindinę nauojamą valiutą.

Valiutų kursai

Suvedama jau programoje suvesta valiuta, tam, pačioje programoje būtų galima importuoti valiutos kursą tiesiai iš centrinio banko pasirinktai datai.

Dažnai užduodami klausimai

Kaip sukurti prekės/paslaugos kortelę
Žinynai → Prekių kortelės Prekės

Modulyje spauskite žalią mygtuką „+“ sukurti naują įrašą.
Atsidariusiame lange „Prekė“ užpildykite laukus. Tik trys laukai yra privalomi pažymėti žvaigždute, visus kitus galite pildyti pagal poreikį:
 • Pavadinimas - įrašykite pavadinimą. Šis laukas yra privalomas;
 • Prekės požymis - pasirinkite prekės požymį „Prekė“ arba „Paslaugos“ arba sukurkite naują požymi. Svarbiausia atkreipti dėmesį ties kokiu požymiu priskirta kiekinė apskaita. Šis laukas yra privalomas;
 • Kodas - įrašykite kodą;
 • Kaina be PVM - nurodoma prekės pardavimo kaina, priklauso nuo nustatytų parametrų;
 • PVM tarifas - nurodomas PVM tarifas;
 • Gamintojas - nurodomas gamintojas;
 • Savikaina - matosi prekės savikaina, šis skaičius ateina iš sandėlio;
 • Grupė - gali būti sukurta grupė ir priskirta prekėje;
 • Mato vnt. - nurodomas mato vienetas, jį galite pasirinkti iš galimų paspaudus ant pieštuko. Šis laukas yra privalomas;
 • Kaina su PVM - nurodoma pardavimo kaina su PVM;
 • Min. kiekis - minimalus gaminio kiekis;
 • Kilmės šalis - nurodoma gaminio kilmės šalis;
 • Likutis - matosi prekės likutis, šis skaičius ateina iš sandėlio;
 • Barkodas - įveskite barkodą;
 • Pirkimo kor. sąskaitą - galite įrašyti pirkimo kor. sąskaitą. Registruojant pirkimą pasirinkus šią kortelę bus imama kor. sąskaita iš šio lauko;
 • Pardavimo kor. sąskaita - galite įrašyti pardavimo kor. sąskaitą. Registruojant pardavimą pasirinkus šią kortelę bus imama kor. sąskaita iš šio lauko;
 • Sąnaudų kor. sąskaitą - galite įrašyti nurašymo kor. sąskaitą. Registruojant nurašymą pasirinkus šią kortelę bus imama kor. sąskaita iš šio lauko.
,,Tiekėjų kodai“ galite įrašyti tiekėją ir kodą. ,,Vertimai“ galite įrašyti prekės vertimą. 
Aprašę laukus, spauskite ,,Išsaugoti“.
Kaip užfiksuoti prekės kortelėje pardavimo kainą?

Pasiruošimui:

1.Nustatykite kokį metodą naudojate prekių pardavimams.

Parametrai → Pardavimai

Ties ,,Pardavimo kaina” nurodykite kaip norite parduoti. Jei norite, kad pardavimo kainą imtų iš prekės kortelės pasirinkite ,,Prekės kaina be PVM iš prekės kortelės”.

2.Prekės kortelėje įrašykite pardavimo kainą.

Žinynai → Prekių kortelės → Prekės

Užregistruokite kortelę ir įrašykite pardavimo kainą į lauką ,,Kaina be PVM”.

Pavyzdinės operacijų rūšys

Pirkimo grąžinimas

Jei grąžinama tik paslauga ar pritaikoma nuolaida:

akcijos

Jei tai yra prekių gražinimas (turi sumažėti prekių likutis):

kredit

Vidinis judėjimas (prekių perkėlimas tarp sandėlių)

vidinis_judėjimas

Prekių nurašymas

Sąnaudų kor. sąskaita - dažniausiai naudojama nurašymų sąskaita, jei nurašant prie prekės pažymėsite kitą kor. sąskaitą, tai nurašymas bus į nurodytą sąskaitą.

nurašymas

Pardavimas iš kasos aparato:

Pardavimas su kasos čekiu

kasos_cekis

Pardavimas pagal dienos lapą

dienos_lapas

Komercinis pasiūlymas

komercinis_pasiūlymas

Ką daryti, jei PVM neateina į ataskaitą FR0600?

Žinynai Sandėlio PVM tarifai

Greičiausiai sistema negali nustatyti koks PVM turi būti apskaičiuotas. Turi būti vienas pagrindinis ir nuo kokios datos galioja. Pažiūrėkite paveiksliuką.

Kaip užregistruoti, kad PVM klasifikatorius atsirastų sąskaitoje arba i.SAF ataskaitoje?

Priskirkite PVM klasifikatorių prie PVM tarifo.

Žinynai Sandėlio PVM tarifai

 • „Pavadinimas“ lauke įrašykite pavadinimą;
 • „Skaitinė reikšmė“ nurodykite PVM tarifą;
 • „Klasifikatorius“ pasirinkite iš galimų kodų PVM1, PVM100, PVM12 ir t.t.;
 • „Data nuo“ taip pat nepamirškite nurodyti.

Pastaba. Nebūtina nurodyti PVM klasifikatorių sąskaitoje prie „Padavimo pozicijos“, kad pareitų informaciją klasifikatorius į iSAF. iSAF formuojama informacija tokiu būdu, jei nėra nurodytas klasifikatorius prie pozicijos, imamas iš PVM tarife nurodytas klasifikatorius, todėl pildymas pozicijoje nėra privalomas.

Kaip įvesti korespondentinį banką?

kor_-lentele

Paspaudus  atidarytoje kortelėje užpildomi laukai - valiuta, tekstai EUR, EN, RU ir įrašas išsaugomas.

kor_bankai

Kaip įkelti valiutos kursą?
 • Norint importuoti valiutos kursą iš centrinio banko Žinynai=>Valiutos kursai spaudžiate importas.

valiutos_importas

 • Atsidariusiame lange, pasirenkate datą, kuriai norite importuoti ir spaudžiate Importuoti

valiut.import2

 • Jei reikia įvesti valiutos kursą ne iš Centrinio banko, tai spaudžiate pridėti, pasirenkate valiutą, keitimo datą, įvedate kiekį ir valiutos kursą ir spaudžiate Išsaugoti.

valiut,rank

Kur galima įrašyti informaciją apie prekės gamintoją?

Žinynai → Prekių kortelės → Prekės

Atidarykite prekės kortelę ir laukelyje „Gamintojas“ sukurkite naują gamintoją ir pasirinkite informaciją.

Vėliau formuodami pardavimo dokumentą prie prekės pozicijos pasirinkus prekę, ateina ir informacija apie gamintoją.