Kaip sujungti ASPA kasos aparatą ir B1.lt?
Naudojamas moduliuose: Kasos pardavimai, Aspa/SPS kasos aparatai

DUK / Kaip sujungti ASPA kasos aparatą ir B1.lt?

1. Atidarykite nuorodą https://jdk.java.net/archive/ ir parsisiųskite 13.0.2 (build 13.0.2+8) windows/x64 ZIP archyvą.

2. Sukurkite naują aplankalą pavadinimu ,,Java“

, kur saugosite išarchyvuotą failą. Kelias turi atrodyti taip: C:\Program Files\Java.
3. Išarchyvuokite Java aplankale ,,windows/x64 ZIP archyvą“. Kelias iki Java.exe turi atrodyti taip: C:\Program Files\Java\jdk-13.0.1\bin\java.exe.

Nustatykite kelią:

4. Atidarykite „Variables“ nustatymus.

Paspauskite „Start“ meniu mygtuką  ir įrašykite „Variables“.

5. Atsidarys langas ,,System Properties“. Spauskite mygtuką ,, Environment Variables“

6. Sukurkite naują kintamąjį, atsidariusiame lange spauskite ,,New“.

7. Atsidariusiame lange ,,New System Variable“, įrašykite reikšmes:

Name: JAVA_HOME.

Value: C:\Program Files\Java\jdk-13.0.2

Įrašę laukus, spauskite OK“.

8. Atsidariusiame lange „Environment Variables“, pažymėkite ant Path ir paspauskite ,,Edit...“ mygtuką.

9. Atsidariusiame lange „Edit environment variable“, spauskite ant mygtuko „New“

Aktyvuosis eilutė ir įrašykite į ją reikšmę: %JAVA_HOME%\bin. Įrašę reikšmę, spauskite „OK“.

10. Atidarykite „Command Prompt“.

Paspauskite „Start“ meniu mygtuką  ir įrašykite „Command Prompt“

11. Atsidariusiame lange „Command Prompt“, įrašykite „Java -version“ ir patikrinkite, ar viskas teisingai sukonfigūruota.

Turi parodyti:

    java version "13.0.1" 2019-10-15

    Java(TM) SE Runtime Environment (build 13.0.1+9)

    Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 13.0.1+9, mixed mode, sharing)

Jei šios informacijos nerodo, įsitikinkite, ar teisingai suformuoti nustatymai. Taip pat gali padėti kompiuterio perkrovimas.

12. B1.lt svetainėje parsisiųskite sinchronizavimo programą (skyriuje „Kaip tai veikia“).

13. Išarchyvuokite parsiųstą *.jar failą į Jums patogiausią vietą.

14. Tada pažymėkite failą su dešiniu mygtuku, atsidariusiame lange spauskite Create shortsut“.

15. Ant naujo failo, t.y., ant „Shortsut“ pažymėkite failą su dešiniu mygtuku, atsiradusiame lange pasirinkite Properties“.

16. Atsidariusiame lange „Shortsut“, į Target lauką įrašykite - javaw -jar ir spauskite OK“.

17. b1_data_sync turėtų visada būti įjungtas, kai kompiuteris paleidžiamas.

Be atidaryto lango duomenys nebus sinchronizuojami į B1.lt. Kai norėsite dirbti, paleiskite b1_data_sync.
18. b1_data_sync lange įrašykite iš B1.lt programos Parametrai → Kasos aparatai sukonfiguruotą „API raktas“ ir „API slaptažodis“, išsaugokite.


Kiti panašūs DUK pavadinimai
Dėl kasos aparato ASPA.
Kasos pardavimų programa ASPA.
Klausimai dėl ASPA POS pajungimo su programa.
ASPA parametrų nustatymo.
ASPA pajungimas per API raktą.
Kaip susieti ASPA kasos aparatą su B1.lt?
Kaip integruoti ASPA kasos aparato ir B1.lt funkcijas?
Kaip sujungti ASPA kasos aparato funkcijas su B1.lt?
ASPA kasos aparato pajungimas kartu su B1.lt
Kasos pardavimų programa ASPA susiejimas su B1.lt.
ASPA POS sistemos sujungimas su B1.lt.
ASPOS kasos aparato sistemos pajungimas su B1.lt
Kaip sujungti ASPA ir B1.lt?
Kaip priskirti ASPA kasos aparato funkcijas ir B1.lt ?
Dėl POS kasos aparato ASPA.
ASPA susijiemas su B1.lt.
Instrukcija kaip susieti ASPA POS kasos aparatą kartu B1.lt.
Integracija ASPA kasos aparto kartu su B1.lt.
Kaip susieti APSA per API raktą kartu su B1.lt.
Per API raktą susiejimas ASPA POS kasos aparato kartu su B1.t sistema.