Kaip sukurti naują kor. sąskaitą sąskaitų plane?
Naudojamas moduliuose: Sąskaitų planas

DUK / Kaip sukurti naują kor. sąskaitą sąskaitų plane?

DK Sąskaitų planas

Užpildykite laukus:

1. „Kodas“ – naujas kodas korespondentinei sąskaitai
2. „Pavadinimas“ – įrašyti pavadinimą korespondentinei sąskaitai
3. „Priklausomybė“ – suminė korespondentinė sąskaita. Paspausti „pieštuko“ ikoną ir pasirinkiti iš sąskaitų plano kodą.

Atsargos — pažymėti varnele, jei toje kor. sąskaitoje yra vykdoma medžiagų / atsargų kiekinė apskaita. Jei vedama suminė atsargų apskaitą, varnele nežymėti.
Skaič. valiutų svyravimus — pažymėti varnele, jei kor. sąskaita naudojama įrašui valiuta išskyrus Eurus.
Avansinės apyskaitos — pažymėti varnele, jei šioje kor. sąskaitoje vykdoma avanso apyskaita.

4. Užregistravus kor. sąskaitą paspausti ,,Išsaugoti".

Pavyzdys: sukurti naują kor. sąskaitą bankui:

Pastaba. Laukelyje „Kodas“ esantis skaitmenų skaičius turi būti ilgesnis už kodą esantį laukelyje ,,Priklausomybės kodas".


Kiti panašūs DUK pavadinimai
Kaip sukurti naują kor. sąskaitą?
Kaip pasitaisyti kor sask. jeigu neteisingai buvo priskirta priklausomybės sąskaita?
Kaip įsivesti papildomą kor.sąskaitą?
Kaip pasipildyti sąskaitų planą?
Kaip užregistruoti naują kor. sąskaitą sąskaitų plane?
Kaip susikurti reikiamą kor.sąskaitą?
Kaip pasikoreguoti sąskaitų planą?
Kur reikia pasikoreguoti sąskaitų planą?
Kaip sukurti naują kor.sąskaitą bankui?
Kaip susmulkinti kor.sąskaitas?
Kaip papildyti sąskaitų planą?
Ar galiu koreguoti sąskaitų planą?
Kur galiu rasti sąskaitų planą?
Kaip sukurti naują sąskaitą sąskaitų plane?
Kaip koreguoti sąskaitų planą?
Kaip koreguoti įmonės sąskaitų planą?
Dėl sąskaitų plano papildymo
Kaip redaguoti pavyzdinį sąskaitų planą?
Kaip pakeisti sąskaitų planą pagal savo poreikius?
Kaip sukurti subsąskaitą?
Kaip įvesti subsąskaitą?