Deklaravimas

 

Deklaracijų generavimas


Modulis skirtas Sodros ir VMI deklaracijų formavimui.

Deklaracijose yra nurodomi standartiniai duomenys, tokie kaip įmonės pavadinimas, skyrius, EVRK kodas, kas užpildė ir kt. Visus šiuos duomenis reikia užpildyti vieną kartą per Sistema->Parametrai, pasirinkus kortelę "Deklaravimas". Užpildžius duomenis ir juos išsaugojus jie bus naudojami deklaracijose.

Taip pat reikia susieti kor. sąskaitas su VMI deklaracijų požymiais Deklaravimas=>Deklaracijų požymiai

Generuojamos šios deklaracijos:

 • Sodrai:
  • 1-SD - pranešimas, teikiamas Sodrai vieną darbo dieną prieš įdarbinant asmenį savo įmonėje;
   • pasirinkite darbuotoją/darbuotojus, apie kuriuos norite pranešti sodrai.
  • 2-SD - pranešimas, teikiamas Sodrai ne vėliau kaip kitą darbo dieną po darbo sutarties su darbuotoju nutraukimo (galioja nuo 2017-07-01 iki 2018-12-31)
   • pasirinkite darbuotoją/darbuotojus, apie kuriuos norite pranešti sodrai.
   • nurodykite jei tai terminuota sutartis ar kaupia pap. Sodros proc.
   • Pastaba: šiai deklaracijai reikia suformuoti atleidimo įsakymą, kad į sistema žinotų, kokį atleidimo straipsnį įrašyti. Be įsakymo - deklaracijos negeneruoja.
   • Pastaba: nuo 2017-07-01 prieš generuojant deklaraciją, turite pažymėti (arba nežymėti) atitinkamai laukelius "Terminuotos darbo sutartys" ir "Su pap. SODRA proc." - priklauso kokią deklaraciją norite pateikti.
  • 9-SD - pranešimas teikiamas Sodrai tuo atveju, kai darbdavys suteikia arba atšaukia suteiktas Tėvystės atostogas arba Atostogas vaikui prižiūrėti;
   • pasirinkite darbuotoją, apie kuriuos norite pranešti sodrai.
  • 12-SD - pranešimas apie apdraustųjų nedraudiminiu laikotarpius, kai darbuotojai darbdavio nedraudžiami Valstybiniu socialiniu draudimu (neapmokamos atostogos, mokymosi atostogos, kvalifikacijos kėlimo laikotarpiai ir pan.);
   • pasirinkite darbuotoją/darbuotojus, apie kuriuos norite pranešti sodrai.
   • Pastaba: Į šią ataskaitą patenka iš įsakymų duomenys, viskas kas susiję su nemokamomis atostogomis ir pravaikštomis.
  • SAM - pranešimas už darbuotojus dirbančius pagal darbo sutartis. Teikiamas kiekvieną mėnesį. Už einamąjį mėnesį SAM pranešimą reikia pateikti iki kito mėnesio 15 d. Pvz.: už 2017 metų rugsėjo mėnesį SAM pranešimą reikia pateikti iki 2017 m. spalio 15 d. (galioja iki 2018-12-31)
   • pasirinkite už kokių metų ir kokį mėnesį norite teikti deklaraciją;
   • nurodykite jei tai terminuota sutartis ar kaupia pap. Sodros proc.
   • Pastaba: nuo 2017-07-01 prieš generuojant deklaraciją, turite pažymėti (arba nežymėti) atitinkamai laukelius "Terminuotos darbo sutartys" ir "Su pap. SODRA proc." - priklauso kokią deklaraciją norite pateikti.
 • VMI:
  • FR0600 - mokestinio laikotarpio PVM deklaracija, teikiama pasibaigus mokestiniam laikotarpiui;
   • pasirenkama, už kurį laikotarpį teikiama deklaracija.
   • galima atsispausdinti ES prekių/paslaugų, ne ES prekių pirkimo ataskaitą.
  • FR0671 - gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registras už mokestinį laikotarpį (iki 2016.10.01);
   • pasirenkama, už kurį laikotarpį teikiama deklaracija;
   • nurodoma ar tai pirminė, patikslinta, ar patikslintos kai kurios eilutės deklaracija.
  • FR0672 - išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registras už mokestinį laikotarpį (iki 2016.10.01);
   • pasirenkama, už kurį laikotarpį teikiama deklaracija;
   • nurodoma ar tai pirminė, patikslinta, ar patikslintos kai kurios eilutės deklaracija.
  • GPM312 - metinė pajamų mokesčio deklaracija.
   • pasirenkama, už kurį laikotarpį teikiama deklaracija.
   • generuojama pagal priskaitytas sumas ir nurodytą datą prie GPM atskaitymo.
   • generuojama iš bankas ir kasa modulio, tik jei bus priskirta ,,Išmokų klasė" ir ,,Išmokų kodas" (Pastaba, priskirdami sumas, nepamirškite aprašyti parametrus).
  • GPM313 - nuo 2018 m. sausio 1 d. mėnesinė pajamų mokesčio deklaracija apie išmokėtas išmokas gyventojams, nuo kurių buvo išskaičiuotas ir/ arba išmokas išmokėjusio asmens lėšomis sumokėtas pajamų mokestis;
   • pasirenkama, už kurį laikotarpį teikiama deklaracija prie sumos bus priskirta ,,Išmokų klasė" ir ,,Išmokų kodas" ši suma pateks į GPM312 ir GPM313 deklaracijas.
   • generuojama pagal priskaitytas sumas ir nurodytą datą prie GPM atskaitymo.
  • FR0572 - mėnesinė pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracija (galiojo iki 2017-12-31);
   • pasirenkama, už kurį laikotarpį teikiama deklaracija..
  • FR0573 - metinė A klasės išmokų deklaracija (galiojo iki 2017-12-31);
   • pasirenkama, už kuriuos metus teikiama deklaracija;
   • nurodoma: Ar įtraukti einamųjų metų gruodį? ir Ar įtraukti ankstesnių metų gruodį?
   • Pastaba. Galiojo iki 2017-12-31, dabar nebeteikiamos.
  • FR0564 - prekių tiekimo ir paslaugų teikimo į kitas Europos sąjungos valstybes nares ataskaita (prienama mokamo plano klientams);
   • pasirenkama, už kurį laikotarpį teikiama deklaracija;
   • nurodoma, jei norima Generuoti iš pardavimų registro?

Pastaba: Prieš teikiant deklaracijas Sodrai ir VMI, būtinai atsidarykite ataskaitas su Abbyy eFormFiller programa ir pasitikrinkite, kokius duomenis norite perduoti. Tuo pačiu formoje bus perskaičiuojami suminiai laukai (jei tokie yra).

 
 

 

Deklaracijų požymiai

Modulis skirtas susieti kor. sąskaitas su VMI deklaracijų požymiais.

Į 23, 24, 21 deklaracijos laukelius pareina sumos, jei klientui yra pažymėta, kad ne lietuvis ir pirkimo momentu prie pozicijos nurodoma, ar tai "ES prekės ar ES paslaugos", ar "ne ES prekės".

B1 sistemoje nėra galimybės generuoti ankstesnių metų formų, o tik einamas galiojančias deklaracijas.

Kad galėtumete suformuoti FR ataskaitas, pirma susiekite kor. sąskaitas su FR ataskaitų straipsniais.

1. Deklaravimas → Deklaracijų požymiai

4484 Mokėtinas pridėtinės vertės mokestis turi patekti į FR0671, FR0600 deklaracijas. Taip pat lentelėje įvedame įrašą nurodant sąsają į FR0600 deklaracijos konkretų lauką.

deklpož

Taip reikia atlikti su visomis korespondentinėmis sąskaitomis, iš kurių duomenų bus generuojamos deklaracijos. Pavyzdys:


2. Kai susietos kor. sąskaitos galite formuoti deklaracijas Deklaravimas → Deklaracijų generavimas modulyje.

Modulio Deklaravimas parametrai

Šiame modulyje nustatomi parametrai:

 • Soc. draudėjo kodas
 • EVRK kodas
 • Vadovo ar įgalioto asmens pareigų pavadinimas
 • Vadovo ar įgalioto asmens vardas, pavardė
 • Pranešimą užpildžiusio asmens vardas, pavardė, tel nr., el. pašto adresas
 • SODRA skyrius
 • Savivaldybė
 • FR0600-Kalendorinių metų proporcinis PVM ataskaitos procentas
 • FR0564 deklaracijai skirtos pardavimo operacijos rūšys
Soc. draudėjo kodas - nurodomas įmonės soc. draudėjo kodas, kuris bus įkeliamas į Sodros deklaracijas.
EVRK kodas - EVRK kodas kuris bus įkeliamas į VMI atitinkamas deklaracijas.
Vadovo ar įgalioto asmens pareigų pavadinimas - atitinkamas laukas iš Sodros deklaracijos.
Vadovo ar įgalioto asmens vardas, pavardė - atitinkamas laukas iš Sodros deklaracijos.
Pranešimą užpildžiusio asmens vardas, pavardė, tel nr., el. pašto adresas - atitinkamas laukas iš Sodros deklaracijos.
SODRA skyrius - atitinkamas laukas iš Sodros deklaracijos.
Savivaldybė - atitinkamas laukas iš Sodros ir VMI deklaracijos.