Deklaracijų generavimas Sodrai ir VMI

Deklaravimas

Finansinės ar kitokios informacijos apie asmenį ar įmonę ataskaitų generavimas

Generavimas
Deklaracijų generavimas SODRAI ir VMI


Deklaracijų požymiai
Korespondentinių sąskaitų susiejimas su VMI požymiais


i.MAS posistemis
VMI reikalaujamų sąskaitų ir važtaraščių registrų formavimas


Žinynai
Gyventojų pajamų mokesčio kodų žinynas

 
 

Vaizdinė pamoka
Deklaracijų generavimo mokomoji medžiaga

 

Klausimai / Atsakymai
Dažniausiai užduodami klientų klausimai ir atsakymai
 


Deklaracijų generavimas

SODRAI:
 • 1-SD: pranešimas teikiamas Sodrai ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną įdarbinant asmenį įmonėje.
 • 2-SD: pranešimas teikiamas „Sodrai“ ne vėliau kaip kitą darbo dieną po darbo sutarties su darbuotoju nutraukimo. Šiai deklaracijai reikalinga suformuoti atleidimo įsakymą. Tokiu būdu sistema parenka atitinkamą DK straipsnį. Be šio įsakymo deklaracijos nėra generuojamos
 • 9-SD: pranešimas, kuris „Sodrai“ teikiamas tuo atveju, kai darbdavys suteikia arba atšaukia suteiktas tėvystės atostogas arba vaiko priežiūros atostogas.
 • 12-SD: pranešimas apie apdraustųjų nedraudiminius laikotarpius, kai darbuotojai darbdavio nedraudžiami valstybiniu socialiniu draudimu (neapmokamos atostogos, mokymosi atostogos, kvalifikacijos kėlimo laikotarpiai ir pan.). Į šią ataskaitą patenka įsakymų duomenys, kurie susiję su nemokamomis atostogomis ir pravaikštomis.
 • SAM: pranešimas apie darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis. Teikiamas kiekvieną mėnesį - už einamąjį mėnesį SAM pranešimą reikia pateikti iki kito mėnesio 15 d. Pvz., už 2017 metų rugsėjo mėnesį SAM pranešimą reikia pateikti iki 2017 m. spalio 15 d.
VMI:
 • GPM313: nuo 2018 m. sausio 1 d. mėnesinė pajamų mokesčio deklaracija apie išmokėtas išmokas gyventojams, nuo kurių buvo išskaičiuotas /  savo lėšomis sumokėjusio pajamų mokestis. Prie sumos bus priskirta ,,Išmokų klasė“ ir ,,Išmokų kodas“. Ši suma pateks į GPM312 ir GPM313 deklaracijas. deklaracija formuojama pagal priskaičiuotas sumas ir nurodytą datą prie GPM atskaitymo.
 • FR0564: prekių tiekimo ir paslaugų teikimo į kitas Europos Sąjungos valstybes nares ataskaita;
 • FR0600: mokestinio laikotarpio PVM deklaracija, kuri teikiama pasibaigus mokestiniam laikotarpiui. Galima atsispausdinti ES prekių / paslaugų, ne ES prekių pirkimo ataskaitą.
 • GPM312: metinė pajamų mokesčio deklaracija. Generuojama iš modulių „Bankas“ ir „Kasa“, tokiais atvejais, kai priskiriama ,,Išmokų klasė“ ir ,,Išmokų kodas“ (Pastaba: priskirdami sumas, nepamirškite aprašyti parametrus).
Norint deklaracijas suformuoti be klaidų, būtina susieti korespondentines sąskaitas su VMI deklaracijų požymiais.

Pastaba: Prieš teikiant deklaracijas „Sodrai“ ir VMI, būtina atidaryti ataskaitas su Abbyy eFormFiller programa ir patikrinti, įkeltus duomenis. Tuo pačiu formoje bus perskaičiuojami suminiai laukai (jei tokie yra).

Deklaracijų požymiai

Modulis skirtas susieti kor. sąskaitas su VMI deklaracijų požymiais. Galima koreguoti, trinti arba sukurti naują požymį.

Žinynai

Informacija apie gyventojų pajamų mokesčio (GPM312) kodus. Galimybės redaguoti informacijos nėra.

Dažnai užduodami klausimai

Kaip suformuoti i-SAF registrą?

Pasiruošimui reikės:

1. Priskirkite PVM klasifikatorių prie PVM tarifo.
Žinynai → Sandėlio → PVM tarifai

 • „Pavadinimas“ lauke įrašykite pavadinimą;
 • „Skaitinė reikšmė“ nurodykite PVM tarifą;
 • „Klasifikatorius“ pasirinkite iš galimų kodų PVM1, PVM100, PVM12 ir t.t.;
 • „Data nuo“ taip pat nepamirškite nurodyti.

Pastaba. Jei atliktas susiejimas, tuomet PVM klasifikatoriaus nebūtina nurodyti pirkimo ar pardavimo įraše prie ,,Padavimo pozicijos“. iSAF registrui duomenys išrenkami tokiu būdu: jei nėra nurodytas klasifikatorius prie pozicijos, tuomet klasifikatorius imamas iš "PVM tarifai" modulyje  priskirtas klasifikatorius, todėl pildymas pozicijoje nėra privalomas.

2. Aprašykite operacijos rūšis.

Jei pirkimo ar pardavimo dokumentas turi patekti į registrą, tai registruojant dokumentą, reikia priskirti operacijos rūšį, kurioje būtinai turi būti nurodytas  požymis  "Įtraukti į PVM registrą", taip pat nurodykite "PVM sąskaitos faktūros tipas", jei nebus nurodytas tipas, tai pagal nutylėjimą į registrą dokumeto tipas bus priskirtas "SF".

Nepamirškite, kad jei gaunate kreditinę sąskaitą, o priskiriate operacijos rūšį, kur paprastas pirkimas, tai į registrą pateks su neteisingu PVM sąskaitos faktūros tipu, todėl reikia susikurti atskirą operacijos rūšį.
Jei nenorite, kad patektų į registrą (pvz: kuro čekiai), tai susikurkite tokią operacijos rūšį, kur požymis ,,Įtraukti į PVM registrą" nebūtų nurodytas.

3. Suformuokite i.SAF registrą.
Deklaravimas → i.SAF
Norint sukurti naują dokumentą spauskite mygtuką sukurti naują sukurti. Pasirinkite, kokius duomenis teiksite ir už kokį laikotarpį.

Užpildžius duomenis spaudžiate žalią mygtuką „Sugeneruoti".
Programa surenka sąskaitas ir suformuoją failą, „Dokumentai" lange galite matyti patekusias sąskaitas. Jei kliento kortelėje nebus nurodytas PVM kodas, sąskaita į šį registrą gali nepatekti, pasitikrinkite ar įrašytas PVM kodas. Jei klientas neturi PVM kodo, o reikia kad sąskaita patektų į registrą, kliento kortelėje prie PVM kodas nurodykite ND.
Sugeneravus duomenis automatiškai yra sugeneruojamas Dalies numeris (PartNumber), tai aktualus numeris duomenų teikimui. Pastaba. Jei į i.MAS sistemą bus pateikiama rinkmena su tuo pačiu numeriu, tai senas įrašas VMI bus ištrinamas ir perrašomas naujai pateiktu. 
Jei norite pergeneruoti sąskaitas, spauskite mygtuką Pergeneruoti dokumentus", tada visi esantys įrašai bus ištrinti ir sugeneruoti iš naujo. 
Jei norite sugeneruoti rinkmeną, kurią įkelsite į i.MAS, spauskite Sugeneruoti XML failą". Pastaba. Nepamirškite, kad įkėlus bylą į VMI sistemą, reikia patvirtinti įkeltą registrą.

Eilučių detalizacimas:
Eil. Nr.
- sąskaitoje, kurioje yra ne vienas PVM klasifikatorius, bus rodoma tiek eilučių, kiek PVM klasifikatorių panaudota, tačiau eil. nr. bus vienodas prie tokių dokumentų.
PVM SF tipas - PVM sąskaitos faktūros tipas, gaunamas iš operacijos rūšies. Pastaba: Jei Operacijos rūšyje nurodytas ne toks tipas ir jį pakeitėte, registre tai nepasikeičia - reikia iš naujo Pergeneruoti dokumentus.
Išrašymo data - dokumento data.
PVM data - į apskaitą įtrauktos PVM sumos data.
Klientas - iš klientų lentelės gauta informacija. Jei reikia pakeisti kliento duomenis, galima pakeisti kliento kortelėje ir tie duomenys atsinaujins registre. Pastaba: VMI tikrina pagal registrų centro pateiktus duomenis. Todėl, jei kliento pavadinimas nesutaps, tai i.MAS sistemoje matysite oranžinius pranešimus, bet tai tik informavimas, su tokiais pranešimais registrus galėsite patvirtinti.

Jokie dokumento duomenys neatsinaujins, jei juos keisite registravimo formose. Tam, kad atsinaujintų - turite iš naujo generuoti dokumentus.

Galite redaguoti dokumento eilutę:
 • Jei reikia pakoreguoti centus, pvz.: į registrą pateko PVM suma didesnė vienu centu, nei turėtų būti; Arbayra naudojami keli PVM klasifikatoriai ir prie vienos eilutės reikia pridėti vieną centą, o iš kitos eilutės atimti.
 • Jei yra specialaus apmokestinimo sąskaita ir reikia nurodyti.
4. Importuokite suformuotą sąskaitų registrą į VMI sistemą.
Kaip į PVM deklaracija (21 punktą) įtraukti iš ES įsigytų prekių vertę?
Į 23, 24, 21 deklaracijos laukelius pareina sumos, jei klientui yra pažymėta, kad ne lietuvis ir pirkimo momentu prie pozicijos nurodoma, ar tai "ES prekės ar ES paslaugos", ar "ne ES prekės".
Kaip suformuoti 2019 metų FR0564 deklaraciją, formuoja tik 2020 metų?

B1 sistemoje nėra galimybės generuoti ankstesnių metų formų, o tik einamas galiojančias deklaracijas.

Kaip suformuoti FR ataskaitas?

Kad galėtumete suformuoti FR ataskaitas, pirma susiekite kor. sąskaitas su FR ataskaitų straipsniais.

1. Deklaravimas → Deklaracijų požymiai

4484 Mokėtinas pridėtinės vertės mokestis turi patekti į  FR0600 deklaraciją. Taip pat lentelėje įvedame įrašą nurodant sąsają į FR0600 deklaracijos konkretų lauką.

deklpož

Taip reikia atlikti su visomis korespondentinėmis sąskaitomis, iš kurių bus generuojamos deklaracijos. Pavyzdys:


2. Kai susietos kor. sąskaitos galite formuoti deklaracijas Deklaravimas → Deklaracijų generavimas modulyje.

Kaip užregistruoti sumą, kad ji pateiktu į GPM312 ar GPM313 deklaraciją?

Pasiruošimui reikės:

1. Sukurkite VMI klientą klientų sąraše.

Klientai → Klientai

Sukurkite VMI klientą klientai modulyje, įrašykite įmonės kodą. Užpildę lauką paspauskite ,,Išsaugoti“. Pastaba, jei toks klientas yra sukurtas, šį punktą praleiskite.


2. Aprašykite DU parametrus.

Parametrai → Nustatymai → DU parametrai

Priskirkite sukurtą VMI klientą laukelyje ,,VMI klientas“. Užpildę lauką paspauskite ,,Išsaugoti“. Pastaba, jei šis laukas yra užpildytas, šį punktą praleiskite.

3. Aprašykite buhalterija parametrus.

Paramertai NustatymaiBuhalterija
Modulyje užpildykite du privalomus laukus reikalingus GPM deklaracijai, čia nurodomos tik GPM sumoms naudojamoms kor. sąskaitos:
,,Mokėtino GPM ne su darbo santykiais kor. sąskaita“ – įrašykite kor. sąskaitą mokėtinas GPM nesusijęs su darbo santykiais.
,,Mokėtino GPM ne su darbo santykiais Debeto kor. sąskaita“ – įrašykite kor. sąskaitą į kokias sąnaudas apskaitote tokias sumas, pvz. GPM sąnaudos ne nuo darbo užmokesčio sąnaudų.

Įrašę kor. sąskaitas, paspauskite ,,Išsaugoti“. Kokias kor. sąskaitas įrašysite, jų įrašai užregistruoti ant šių kor. sąskaitų, pateks į deklaraciją.


4. Kodų reikšmės.

Deklaravimas → Žinynai → GPM312 kodai

Šiame saraše galite pamatyti GPM deklaracijų kodus ir jų aprašymus.

5. Bankas (kasa) modulyje pažymėkite sumą, kurią norite, kad patektų į GPM312 ir GPM312 deklaraciją.

Bankas → Bankas
Kasa → Kasa

Kai bus nustatyti parametrai aprašyti 1-5 punkte, galima banke ir kasoje pažymėti sumą, kad ji patektų į deklaraciją. Pasirinkus ,,+Sukurti (K)" įrašą, užregistruojate mokėjimą prie ,,Pozicijos” pažymėkite įrašą ir paspauskite mygtuką ,,Mokesčiai”

Atsidariusiame lange užpildykite laukus.

Arba kai išskaičuojami mokesčiai pažymėkite varnele Išskaičiuoti mokesčius“ ir mokesčių tarifas.

Užpildę lentelės laukus paspauskite mygtuką Išsaugoti". Kai prie sumos bus priskirta „Išmokų klasė“ ir „Išmokų kodas“ ši suma pateks į GPM312 ir GPM313 deklaracijas.

Pastaba. Jei sumos bus registruojamos per DU  „Darbo užmokestis“ modulį, per Bankas „Bankas“ išmokų klasės ir išmokų kodo priskirti nereikia.
Į GPM313 deklaraciją patenka tik tokie mokėjimai, kuriems nurodytas požymis „išmoka turi patekti į GPM312 deklaraciją“ ir požymis „Išskaičiuoti mokesčius“.
Į GPM312 deklaraciją patenka visi mokėjimai, kuriems nurodyta „Išmoka turi patekti į GPM312 deklaraciją“.
Į GPM312 deklaraciją patenka Darbo užmokečio priskaitymai pagal priskaitymo datą, o ne „Pajamų mokesčio“ datą.

Dokumentas neįtrauktas į i.SAF registrą

Žinynai → Sandėlio → i.SAF

Sugeneravus i.SAF registrą pastebite, kad trūksta dokumentų, tuomet rekomenduojame patikrinti:

 • Ar naudojama operacijos rūšis turi požymį "Traukti į PVM registrą?"
 • Ar Klientai → Klientai modulyje kliento (tiekėjo) kortelėje yra įvestas PVM mokėtojo kodas?
 • Ar Pirkimo/Pardavimo dokumente įvestas PVM klasifikatorius?

Jei radote neatitikimą ir atlikote koregavimus, tuomet dar kartą atidarykite suformuotą įrašą Žinynai → Sandėlio → i.SAF ir spasukite mygtuką Pergeneruoti dokumentus", tada visi esantys įrašai bus ištrinti ir sugeneruoti iš naujo.
Kodėl sąskaitos/ataskaitos nesugeneruojamos?

Bandant sugeneruoti išrašytą PVM sąskaitą faktūrą ar ataskaitą spausdinimui bei i.SAF xml failą, lange matomas pranešimas: „Ataskaita įtraukta į generavimo eilę... 0%“
Patikrinkite ar su kita interneto naršykle sąskaitos ar ataskaitos generavimas veikia.
Dažniausiu atveju problema išsprendžiama kai išvalomas interneto naršyklės Cashe ir cookies.
Plačiau paskaityti galite kaip išvalyti slapukus jei naudojate Chrome naryklę: https://support.google.com/accounts/answer/32050?hl=lt&co=GENIE.Platform%3DDesktop

Kaip teisingai apskaityti duomenis, kad patektų į PVM deklaraciją ?

Veiksmų seka norint, kad PVM ataskaita būtų sugeneruota tinkamai:
1. Sukuriame korespondentines sąskaitas pirkimo/pardavimo sandoriams registruoti ir jas nurodome sukuriant atskiras Operacijos rūšis. Žinynai → Sandėlio → Operacijos rūšys:

 • Pardavimas LT
 • Pardavimas 96str. 
 • Pardavimas paslaugos neapmokestinamos 
 • Pardavimas Eksportas
 • Pardavimas ES 
 • Pardavimas paslaugos (0 PVM tarifas)
 • Pardavimas paslaugos (ne PVM objektas) 
 • Pirkimas ES (prekės) 
 • Pirkimas ES (paslaugos) 

2. Sukuriame PVM korespondentines sąskaitas, kurias naudosime skirtingiems PVM apskaitymo atvejams. DK → Sąskaitų planas:

 • Gautinas PVM 
 • Mokėtinas PVM (21%) 
 • Mokėtinas PVM (9%) 
 • Mokėtinas PVM (5%) 
 • Atvirkštinis PVM (96str.) 
 • Sumokėtas importo PVM 

3. Sukuriame PVM tarifus, kuriuos naudosime skirtingiems PVM apskaitymo atvejams ir nurodome PVM klasifikatorius. Žinynai → Sandėlio → PVM tarifai:

 • 21% - suma 21, PVM1 Apmokestinama PVM 21%
 • ES PVM mokėtojams patiektos prekės – suma 0, PVM13 Pagal PVM įstatymo 49 str. 1 punktą
 • Ne PVM objektas – suma 0, PVM15, Pagal PVM įstatymo 13 str.
 • Pirkimas/Pardavimas pagal 96 str. – suma 21, PVM25
 • Pirktos paslaugos iš ES 0 % PVM tarifas – suma 0, PVM21, Iš ES PVM mokėtojų įsigytos paslaugos, kurių pardavimo PVM apskaičiuoja pirkėjas (PVMĮ 95 str. 2 dalis)
 • Pirktos paslaugos iš ES ne PVM mok. – suma 0, PVM20, Iš ES PVM mokėtojų įsigytos paslaugos, kurių pardavimo PVM apskaičiuoja pirkėjas (PVMĮ 95 str. 2 dalis)
 • Pirktos prekės iš ES 0 % PVM tarifas – suma 0, PVM16 Prekių įsigijimai iš kitos valstybės narės, įskaitant atvejus, kai prekės neatgabenamos į Lietuvą, bet pardavėjui nurodomas LT PVM mokėtojo kodas
 • Prekių eksportas – suma 0, PVM12 Pagal PVM įstatymo 41 str. punktą
 • Ne PVM objektas - pirkimai – suma 0, PVM100
 • Ne PVM objektas – pardavimai – suma 0, PVM15
4. Pirkimus ir Pardavimus registruokite pasirinkdami tinkamą Operacijos rūšį, sukurtą punkte Nr.1. ir priskirdami tinkamą PVM tarifą sukurtą punkte Nr.2.

5. Norint, kad detalizuoti duomenys apie pirktas prekes ir paslaugas atkeliautų į FR0600 reikia:
 • Klientai modulyje papildyti informaciją apie klientą: Užsienietis? + PVM kodas
 • Pirkimai modulyje Pirkimo pozicijos gali būti detalizuojama, pagal kiekvieną pirkimo poziciją. Registruojant sąskaitas, kiekvienai prekei galima nustatyti požymį „PVM registro požymis“, kuriame vartotojas pasirenka ar tai - ES prekė arba ES paslauga, ne ES prekė. Pažymėjus šiuos duomenis, sistema automatiškai užpildo FR0600 formos reikiamus laukus.https://www.b1.lt/help/prekes-is-es-fr0600
Kokie parametrai nustatomi deklaravimo modulyje?

Šiame modulyje nustatomi parametrai:

 • Soc. draudėjo kodas
 • EVRK kodas
 • Vadovo ar įgalioto asmens pareigų pavadinimas
 • Vadovo ar įgalioto asmens vardas, pavardė
 • Pranešimą užpildžiusio asmens vardas, pavardė, tel nr., el. pašto adresas
 • SODRA skyrius
 • Savivaldybė
 • FR0600-Kalendorinių metų proporcinis PVM ataskaitos procentas
 • FR0564 deklaracijai skirtos pardavimo operacijos rūšys
Soc. draudėjo kodas - nurodomas įmonės soc. draudėjo kodas, kuris bus įkeliamas į Sodros deklaracijas.
EVRK kodas - EVRK kodas kuris bus įkeliamas į VMI atitinkamas deklaracijas.
Vadovo ar įgalioto asmens pareigų pavadinimas - atitinkamas laukas iš Sodros deklaracijos.
Vadovo ar įgalioto asmens vardas, pavardė - atitinkamas laukas iš Sodros deklaracijos.
Pranešimą užpildžiusio asmens vardas, pavardė, tel nr., el. pašto adresas - atitinkamas laukas iš Sodros deklaracijos.
SODRA skyrius - atitinkamas laukas iš Sodros deklaracijos.
Savivaldybė - atitinkamas laukas iš Sodros ir VMI deklaracijos.
Kodėl gaunu pranešimą „naudotojas nėra įgaliotas atsovauti„ teikiant i.SAF failą?
Individualios veiklos savininkas teikiantis i.SAF failą gauna klaidos pranešimą VMI sistemoje „Rinkmeną pateikęs naudotojas nėra įgaliotas atstovauti rinkmenos elemente "RegistrationNumber" nurodytam mokesčių mokėtojui“
Rekomenduojame patikrinti Klientai →  Klientai modulyje savo įmonės kortelėje užpildytus rekvizitus, galimai nurodytas individualios veiklos pažymos numeris, o turi būti įvestas asmens kodas.
Kaip suformuoti FR0564?

Kad suformuoti prekių tiekimo ir paslaugų teikimo į kitas Europos Sąjungos valstybes nares ataskaitą (FR0564), reikia nustatyti operacijų rūšis, kurias traukti į ataskaitą:
1. Parametrai → Nustatymai → Deklaravimas

Jei operacijų rūšys nebus parinktos, į FR0564 bus traukiami visi prekybos modulio įrašai ES klientams.

2. Deklaravimas → Deklaracijų generavimas 

Galima naudoti požymį "Generuoti iš pardavimų registro?" kai nėra aprašyti parametrai (1 punktas), tokiu atveju išrenkami visi pardavimo sandoriai ES klientui neatsižvelgiant į naudojamas operacijos rūšis.

3. Atsisiųsti deklaracijos formą iš VMI puslapio.
4. Suformuotą failą atidaryti su forma.
Prieš teikiant deklaraciją VMI, būtina atidaryti deklaracijos formą su Abbyy eFormFiller programa ir patikrinti duomenis patekusius į deklaraciją. Jei duomenys atitinka informaciją reikia išsaugoti. Tokiu būdu formoje bus perskaičiuojami suminiai laukai, jei tokie yra formoje.
Išsaugotą failą įkelti į VMI sistemą.

Kaip aktyvuoti senų deklaravimo ataskaitų generavimo funkciją?

Senas deklaracijų formas tokias kaip: FR0672, FR0671, FR0573, FR0572 galima aktyvuoti esant poreikiui.
Deklaravimo formas įjungti ar išjungti galima per Parametrai → Nustatymai → Sistema:

Įjungus šį parametrą, papildomai pateikiamos šios deklaravimo ataskaitos generavimui:

FR0672 išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registras už mokestinį laikotarpį (iki 2016.10.01);

 • pasirenkama, už kurį laikotarpį teikiama deklaracija;
 • nurodoma ar tai pirminė, patikslinta, ar patikslintos kai kurios eilutės deklaracija.
FR0671 gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registras už mokestinį laikotarpį (iki 2016.10.01);
 • pasirenkama, už kurį laikotarpį teikiama deklaracija;
 • nurodoma ar tai pirminėpatikslinta, ar patikslintos kai kurios eilutės deklaracija.
FR0573 metinė A klasės išmokų deklaracija (galiojo iki 2017-12-31);
 • pasirenkama, už kuriuos metus teikiama deklaracija;
 • nurodoma: ar įtraukti einamųjų metų gruodį?;  Ar įtraukti ankstesnių metų gruodį?
FR0572 mėnesinė pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracija (galiojo iki 2017-12-31);
 • pasirenkama, už kurį laikotarpį teikiama deklaracija.

Kaip naudotis moduliu Deklaravimas?

Trumpa vaizdinė pamoka, kurioje rasite kaip:

 1. Suformuoti GPM313 deklaraciją darbo užmokesčio modulyje;
 2. Suformuoti FR600 deklaraciją;
 3. Nurodyti kliento šalį;
 4. Suformuoti i.SAF deklaraciją;
 5. Pakeisti PVM klasifikatorių sąskaitoje.

Mokesčių apskaita

 

1. GPM pajamų skaičiavimo teorija

00:38 Gyventojų pajamų apmokestinimą reglamentuojantys teisės aktai;
00:59 GPM Pagrindinės sąvokos;
02:39 GPM klasės;
04:14 GPM mokėjimo terminai;
05:47 GPM tarifai;
05:57 Su darbo santykiais susijusių pajamų apmokestinimas ir deklaravimas;
17:56 Dienpinigių apmokestinimo tvarka;
25:03 Su darbo santykiais nesusijusių pajamų apmokestinimas ir deklaravimas;
33:36 GPM312 forma;