Darbo laiko ir darbo užmokesčio apskaita

Darbo užmokestis

Darbo laiko apskaita, grafikai, atlyginimai ir įsakymai
Darbo užmokestis

Tabeliai

Darbo laiko žiniaraščio sukūrimas visiems darbuotojams iš karto. Funkcionalumas leidžia iš darbo grafiko automatiškai užpildyti darbo laiko žiniaraštį. Informacija tabelyje bus atvaizduota iš įvestų įsakymų apie kasmetines atostogas, darbuotojo nedarbingumus ir kitų dokumentų.

Tabelis

DU spausdinimai

Dokumentų ir įrašų spausdinimas

Darbuotojo kabinetas

Darbuotojų prijungimas ir algalapių siuntimas

Žinynai

Pagrindinės informacijos koregavimas ir pildymas
Grafikas

Naudingos nuorodos

Darbo dienų kalendorius

Darbo dienų ir valandų kalendorius

Atlyginimo skaičiuoklė

Atlyginimo ir mokesčių skaičiuoklė

Dienpinigių skaičiuoklė

Dienpinigių dydžiai ir apskaičiavimo tvarka

Dažniausiai užduodami klausimai

Nuo ko pradėti?

Kokius parametrus nustatyti, norint apskaičiuoti darbo užmokestį?
1. Papildykite sąskaitų planą
DK Sąskaitų planas
Pakoreguokite sąskaitų planą pagal Jūsų įmonės veiklą ir poreikius.

2. Sukurkite padalinius
DU Žinynai Padaliniai
Sukurkite padalinius jei įmonė tokius turi ir priskirkite kor. sąskaitas Jei turite vieną padalinį, galite sukurti padalinį „Administracija“ ir įrašyti reikiamas kor. sąskaitas.

3. Darbo užmokesčio skaičiavimo koeficientai
DU Žinynai → DU parametrai
Modulyje užpildyti koeficientai kurie bus naudojami darbo užmokesčio skaičiavimui, galite juos atidaryti ir pasitikrinti kokie koeficientai nustatyti. Jei juos norite pakoreguot, galite sukurti naujus koeficientus. Atkreipkite dėmesį į datą, kokia data bus įrašyta, nuo tos dienos bus taikomi įrašyti koeficientai.

4. Nustatykite parametrus „Parametrai“ modulyje
Parametrai → Nustatymai → DU 
VMI klientas — sukurkite VMI klientą Klientai Klientai modulyje ir priskirkite jį šiame laukelyje.
SODRA klientas — sukurkite SODRA klientą Klientai Klientai modulyje ir priskirkite jį šiame laukelyje.
Komandiruočių sąnaudų kor. sąskaita — priskirkite dienpinigių kor. sąskaitą. Jei tokios neturite sukurkite ją DU Sąskaitų planas modulyje.

Užregistravus įrašus paspauskite mygtuką „Išsaugoti“.
Kaip pridėti naują darbuotoją?

Personalas Darbuotojai

Norėdami sukurti naujo darbuotojo kortelę spauskite mygtuką ,,Sukurti naują įrašą" pridėti.
Pirma užpildykite lentelę ,,Bendra informacija" apie darbuotoją, žvaigždute pažymėti laukai privalomi:
Vardas
 įrašomas darbuotojo vardas;
Pavardė  įrašoma darbuotojo pavardė;
Lytis  nurodoma darbuotojo lytis;
Asmens kodas  įrašomas darbuotojo asmens kodas;
Gimimo data  įrašoma darbuotojo gimimo data;
Užsieniečio kodas (ILTU)Interesų Lietuvoje turinčio užsieniečio kodas. Naudojamas Sodros 1-SD formoje.
A1 pažyma – pažymėjus lauką bus neskaičiuojamas Sodros mokestis (nei darbuotojo, nei darbdavio), taip pat neįtraukiamas į Sodros deklaracijas;
Darbuotojo grupė priskiriama darbo grupė:

 • Jei darbuotojas dirba pagal darbo sutartį:
  Personalas → Darbuotojai → „Vardenis Pavardenis“ turi būti priskirta Darb.grupė su požymiu „Darbuotojai pagal darbo sutartis“ ir sukurta darbo sutartis.
 • Jei darbuotojas dirba ne pagal darbo sutartį:
  1. Personalas → Žinynai → Darbuotojų grupės → Sukurti naują darbuotojų grupę, kurioje nėra požymio „Darbuotojai pagal darbo sutartis“.
  2. Personalas → Darbuotojai → „Vardenis Pavardenis“ turi būti priskirta naujai sukurta Darb.grupė, kurioje nėra požymio „Darbuotojai pagal darbo sutartis“, tada šis darbuotojas bus matomas kaip dirbantis.

Tautybė  įrašoma darbuotojo tautybė;
Pareigos  pasirenkamos arba sukuriamos darbuotojo pareigos. Nepamirškite, jei sukuriate naujas darbuotojo pareigas, jas sulinksniuoti. Jei nesurašote linksnius, programa neteisingai formuos įsakymus.
Padalinys  priskirkite darbuotojui padalinį;
Buh. klientas paspaudus pažymėtą geltoną mygtuką „Sukurti klientą“, darbuotojui bus sukurtas buhalterinis klientas.
Šis klientas užsiregistruos Klientai → Klientai modulyje. Jei toks darbuotojas jau sukurtas, pasirinkite jį iš sąrašo spausdami "pieštuką".
Adresas  įrašomas darbuotojo adresas;
Miestas  įrašoma iš kokio miesto darbuotojas;
Banko sąskaita  įrašoma darbuotojo banko sąskaita;
Telefonas  įrašomas darbuotojo telefonas;
El. paštas  įrašomas darbuotojo el. paštas;
Automobilis  priskiriamas darbuotojui automobilis;
Kuro kortelė  priskiriama darbuotoju kuro kortelė;


Apie šeimą
 rekomenduojame įrašyti vaikų vardus, jei norėsite suformuoti įsakymą dėl ,,Vaiko priežiūros atostogų".
Išsilavinimas
 užpildykite informaciją apie darbuotojo išsilavinimą.
Dokumentų duomenys  užpildykite informaciją apie paso, soc. draudimo ir med. knygelės nr. Taip pat galite prisegti paso kopiją.
Sodros proc.
 jei darbuotojas papildomai kaupia pensiją, tai į šį lauką įrašomi suminiai duomenys, pensijos kaupiamas procentas plius darbuotojo sodra, t.y 21,60 arba 22,50 (2,1+19,5=21,60 arba 3+19,5=22,50). Jei darbuotojas nekaupia papildomos pensijos tarifo galima neįrašyti.
Atsakingi
 įrašomi atsakingi asmenys, kurie tvirtina darbuotojo prašymą pateiktą per „Darbuotojo kabinetą“ atsakingas asmuo gauna pranešimus.
+Papildoma informacija  pildoma Jums reikalinga informacija. Norėdami įvesti papildomą infomaciją turite nueiti į modulį Parametrai → Darbuotojo požymiai ir aprašyti reikiamus laukus, pvz. Įėjimo kortelės/žetono numeris, ar turi raktą nuo ofiso? ir t.t.
Išduotas inventorius  Galimybė matyti išduotą mažavertį turtą arba priskirti.


Sutartys
Užpildžius bendrą informaciją galima užpildyti informaciją apie ,,Sutartys". Paspaudę ant skirtuko ,,Sutartys", spausti mygtuką pridėti. Užregistruokite informaciją apie darbdavio sutartinius įsipareigojimus ir darbo sutarties informaciją.

Atsidariusiame lange ,,Pagrindiniai duomenys" užpildykite reikiamus laukus, pildoma esminė su darbo santykiais susijusi informacija:
Numeris darbo sutarties numeris;
Tabelio nr. tabelio numeris;
Sutarties data darbo sutarties data;
Dirba nuo nuo kada darbuotojas dirba;
Dirba iki iki kada darbuotojas dirbo;
Pareigos pasirenkamos pareigos;
Padalinys pasirenkamas padalinys;
Individualus GPM proc. įrašomas individualus GPM procentas. Svarbu atkreipti dėmesį, jog šioje kortelėje darbuotojo sutarčiai galima priskirti individualų GPM procentą. Laukelis pildomas tais atvejais, kai GPM procentas taikomas kitas, nei nurodytas DU parametruose
DS rūšies data darbo sutarties nuo kada dirba data;
DS rūšies pavadinimas  darbo sutarties rūšis. Nurodyta darbo sutarties rūšis bus perduodama į 1-SD formą.
NPD šiame lauke galite priskirti ,,NPD". Jei NPD nenurodysite, NPD nebus taikomas.
DU priskaitymo kor. sąskaita darbo užmokesčio priskaitymo kor. sąskaita;
GPM priskaitymo kor. sąskaita GPM priskaitymo kor. sąskaita;
VSD priskaitymo kor. sąskaita VSD priskaitymo kor. sąskaita;
DU sąnaudų kor. sąskaita darbo užmokesčio sąnaudų kor. sąskaita;
Sodros sąnaudų kor. sąskaita darbdavio sodros sąnaudų kor. sąskaita;
GF sąnaudų kor. sąskaita darbdavio sodros sąnaudų kor. sąskaita;
Įmonės banko kor. sąskaita įmonės banko kor. sąskaita;
Įmonės kasos kor. sąskaita įmonės kasos kor. sąskaita;
Mėn. alga Mėnesinis darbuotojo atlyginimas;
Val. kaina Valandos kaina;
Suminė darbo apskaita  jei suminė darbo laiko apskaita, pažymėkite varnele;
Trumpinti prieš šventes jei trumpinti prieš šventinę dieną, pažymėkite varnele;
Darbo valandų per dieną skaičius darbo valandų skaičius per dieną;
Darbo valandos šeštadieniais skaičius darbo valandos šeštadienį;
Darbo valandos sekmadieniais skaičius darbo valandos sekmadienį;
Valandos per savaitę iš viso valandų per savaitę;
DU kodas darbo užmokesčio priskaitymo kodas rekomanduojama naudoti tik 101, 1101 ir 102 kodus.


Pastaba. Kor. sąskaitos pateiktos pavyzdinės, kai rašysite kor. sąskaitas įrašykite jas pagal savo įmonės sąskaitų planą.


Skirtukas „Punktų keitimas“ naudojamas darbo sutarties šablone nurodytų punktų koregavimui, Įvesta informacija bus matoma atspausdintoje darbo sutartyje. Būtina nepamiršti užpildyti laukąDarbo funkcijų atlikimo vieta“. Nurodyti darbovietės adresą, jei darbuotojas nuolatos važinėja pas klientus nurodyti centrinės būstinės duomenis.

Skirtuke „Atostogos“  galima nustatyti kasmetinių atostogų dienų skaičių, kiek darbuotojui priklauso per metus darbo dienomis.

Skirtukas „Darbo grafikai“ naudojamas, kai darbuotojas dirba pagal darbo grafiką.

Užpildžius duomenis galite atspausdinti darbo sutartį, prašymą mokėti į sąskaitą, prašymas priimti į darbą ir asmens kortelę (joje matosi darbuotojo atostogų laikotarpis). Šiuos dokumentus galite atsispausdinti pdf, doc, xls formatais.

Pasirinkus dokumento šabloną spauskite ,,Sugeneruoti".


Darbo užmokesčio skaičiavimas
Kaip priskaityti darbo užmokestį visiems darbuotojams vieno mygtuko paspaudimu?

Pasiruošimui:

1. Darbuotojui priskirkite darbo užmokesčio kodą.

Personalas → Darbuotojai

Kiekvienam darbuotojui nustatykite darbo užmokesčio priskaitymui naudojamą kodą.

Įeikite į darbuotojo kortelę, Sutartys“ tabe.


Įėjus į sutarties duomenis, laukelyje DK kodas pasirinkite DU skaičiavimui naudojamą kodą. Pasirinkus kodą, paspauskite Išsaugoti“.


2. Tabelio užpildymas
DU → Tabeliai

3. Darbo užmokesčio skaičiavimas.

DU → Darbo užmokestis

Skaičiuodami darbo užmokestį, sukūrus failą, už kurį laikotarpį skaičiuojate atlyginimą, paspauskite mygtuką prie Darbuotojai Išrinkti darbuotojus“ arba Sukurti naują įrašą“. Surašius visus darbuotojus, galite priskaityti pagrindinį atlyginimą visiems darbuotojams vieno mygtuko paspaudimu, paspauskite ant violetinio mygtuko Suskaičiuoti atlyginimą“. Jei visi skaičiavimai pavyko, gausite pranešimą ir jei atsirado klaida, pavyzdžiui, nepriskirtas DU kodas, nueikite į darbuotojo kortelę ir priskirkite kodą.

Suskaičiavus atlyginimą paspauskite Išsaugoti“
Pastaba. B1.lt vartotojams yra suteikta galimybė suskaičiuoti tik pagrindinį atlyginimą, be atostoginių ir kitų priedų. Norėdami priskaityti kitas su darbo užmokesčiu susijusias sumas įeikite į kiekvieno darbuotojo DU priskaitymo kortelę ir užregistruokite priskaitymą. Automatinis DU skaičiavimas galimas su 101, 1101 ir 102 kodu, jei naudojate suminį kodą programa nepaskaičiuos, reikės įeiti į kiekvieno darbuotojo kortelę ir užregistruoti priskaitymą.

Kaip paskaičiuoti dienpinigius?

Norint skaičiuoti dienpinigius, pirmiausia nustatykite reikiamus parametrus:

1. DU → Žinynai → DU kodai
Užpildykite DU kodui 666 kor. sąskaitą (neapmokestinami dienpinigiai), kuri atitiks komandiruotpinigius, pvz.: 4xxx arba avansinės apyskaitos (24XX).komandiruotpinigiai

2. Parametrai → Nustatymai → DU parametrai
Modulyje „Komandiruočių sąnaudų kor. sąskaitą“ laukelyje įrašykite sąnaudų kor. sąskaitą.

3. Dokumentai → Įsakymai → Dienpinigiai
Modulyje įveskite šalis ir komandiruotės vienos dienos įkainį.
dienpin

4. Dokumentai → Įsakymai → Įsakymų registras
Suformuokite komandiruotės įsakymą, nurodant kiek dienų darbuotojas buvo komandiruotėje.

5. DU→ Drabo užmokestis 
Darbuotojo kortelėje prie „Priskaitymai“ dienpinigius įvedate su DU kodu 666. Pasirinkus įsakymą, atkelia surašytus dienpinigius. Jei nėra įsakymo, bet norite įvesti dienpinigius, tai galite įvesti patys rankiniu būdu.
Kaip skaičiuoti darbo užmokestį, kai darbo užmokestis skaičiuojamas pagal dienos įkainį?

Darbo užmokesčiui skaičiuoti pagal dienos įkainį rekomenduojame naudoti vieną iš šių DU priskaitymo kodų:

 • 1011::Pagrindinis atlyginimas (dienomis) - informacija ateis iš tabelio;
 • 110::DU suminis - tada darbo užmokesčio dydį, dirbtas valandas ir dienas reikės suvesti ranka.
Kaip išmokėti komandiruotpinigius?

Darbuotojo kortelėje prie „Atskaitymai“ norint nurodyti DU kodą „366 - Išmokėti neapmokestinami komandiruotpinigiai“, reikia:

1. Parametrai DU parametrai
Laukelyje „Komandiruočių sąnaudų kor. sąskaita“ nurodykite kor. sąskaitą.

2. DU Žinynai DU
Suraskite kodą „666 - Neapmokestinami komandiruotpinigiai“ ir priskirkite kor. sąskaitą.

du_kodai

3. Bankas Bankas
Atlikite mokėjimą darbuotojui, kuriam buvo priskaičiuoti „Neapmokestinami komandiruotpinigiai“, pasirinkus nurodytą kor. sąskaitą. 


4. DU Darbo užmokestis
Darbuotojo kortelėje prie „Atskaitymai“ pasirinkite DU kodą „366 - Išmokėti neapmokestinami komandiruotpinigiai“. Laukelyje „Dokumentas“ pasirinkite mokėjimą iš banko ir nurodykite sumą.

Kaip paskaičiuoti Sodros mokesčius, dirbantiems mažiau nei MMA?
Sugeneruotoje SAM deklaracijoje reikės susiskaičiuoti skirtumą ir pakeisti, o tą skirtumą įsivesti per bendrą žurnalą.
Kaip užregistruoti avanso (darbo užmokesčio) išmokėjimą?

DU Darbo užmokestis

Darbuotojo kortelėje prie lango „Atskaitymai“ spauskite „+“. Atsidariusiame lange užpildykite laukus:

 • DU kodas, pasirinkite kodą 33 :: Avansas
 • Dokumentas, spauskite ant pieštuko, pasirinkite sumą. Ši suma ateina iš Bankas Bankas modulio suformuoto avanso išmokėjimo.
 • Suma, įrašykite sumą.

Spauskite „Išsaugoti“.


Kaip užregistruoti atlyginimo išmokėjimą, norint, kad informacija būtų susieta su GPM313 deklaracija?

DU → Darbo užmokestis

1. Darbuotojo atlyginimo kortelėje prie „Atskaitymai“ prie 31 kodo „Pajamų mokestis“ įrašyti datą kada buvo išmokėtas atlyginimas.
Pagal šią datą į GPM313 ateis išmokėta suma.

2. Pažymėti įrašą ir perkelti paskaičiuotą atlyginimą į „Bendrą žurnalą“

Kaip užregistruoti komandiruotę, kad ji patektu į GPM312?

Kaip užregistruoti komandiruotę, kad ji patektu į GPM312?

Komandiruotes galite užregistruoti per įsakymą ir darbo užmokestis modulį.

1. Užregistruokite dėl komandiruotės įsakymą.

Dokumentai → Įsakymai → Įsakymų registras

2. Priskaitykite komandiruotpinigius

DU → Darbo užmokestis

Darbuotojo priskaitymo informacijoje prie „Priskaitymai“ su 666 kodu „Neapmokestinami komandiruotpinigiai“ pasirinkite užregistruotą įsakymą, arba tiesiogiai priskirkite ir spauskite „+Pridėti komandiruotpinigius“.

Pastaba. Į GPM312 komandiruotpinigiai patenka tie, kurie buvo užregistruoti per darbo užmokestį. Jei vedate per kitur, nepatenka. Taip pat jei komandiruotpinigiai metų pabaigai nebuvo išmokėti, atlikite koregavimus GPM312 deklaracijoje.

Kaip užregistruoti išskaičiavimą pagal vykdomuosiuos raštus?

1.Susikurkite naują kor. sąskaitą.

DK → Sąskaitų planas

Papildykite sąskaitų planą kor. sąskaita, kur registruosite antstoliui mokėtiną sumą.

2.Užregistruokite antstoliui mokėtiną sumą.

DU → Darbo užmokestis

Darbuotojo atlyginimo kortelėje prie „Atskaitymai“ užregistruokite naują įrašą. Spauskite „+“ pasirinkite iš skilties DU kodas – 41 Vykdomieji raštai, įrašykite sumą, kor. sąskaitą ir klientą.

Pastaba. Išskaičiavimai pagal vykdomuosius raštus programa pati nepaskaičiuoja, juos skaičiuojate ir įrašote rankiniu būdu.

 

Kaip užfiksuoti/atfiksuoti GPM?

Funkcija užfiksuoti GPM / atfiksuoti GPM galima naudoti, jei atostoginius išmokate prieš atostogas, tuomet nurodote datą prie GPM kada buvo išmokėti atostoginiai (nes ta data ir pateks į GPM deklaraciją ir nepamirškite užfiksuoti GPM).

Tada antroje eilutėje prie GPM išmokėjimo nurodote tą datą kada buvo išmokėtas atlyginimas. Tik nesumaišykite GPM'ų kuris yra atlyginimo, kuris prie atostogų.

Kaip B1.lt programoje užregistruoti mamadienius?

1.Sukurkite įsakymo požymį

Dokumentai  → Įsakymai  → Įsakymų požymiai

Naują įsakymo požymį įveskite paspaudus mygtuką ir atsidariusioje lentelėje užpildykite pavadinimą, seriją, parinkite vidinį požymį bei tabelio žymėjimą, kuris bus naudojamas formuojant tabelius.

2.Sukurkite mamadenio įsakymą

Dokumentai → Įsakymai → Įsakymų registras

Naują įsakymą registruokite paspaudus mygtuką . Pasirinkite įsakymo vidinį požymį Mamadienis/tėvadeinis“ ir užpildykite likusius laukus.

3. Darbo užmokesčio skaičiavimas

DU  →  Darbo užmokestis

Darbuotojo kortelėje „Priskaitymaslentelėje skaičiuodami mamadienius pasirinkite „DU kodas 204:: Priskaitymas. Vidurkis (dienomis)“.

Individualus GPM procentas skaičiuojant darbuotojo darbo užmokestį, kur jį nustatyti?

Personalas → Darbuotojai

Įeikite į darbuotojo kortelę pasirinkite „Sutartys” tabą, spragtelėkite ant darbuotojo darbo sutarties, įeisite į darbuotojo darbo sutartį. Laukelyje „Individualus GPM proc.” įrašykite darbuotojui taikomą individualų GPM procentą. Skaičiuojant atlyginimą programa pritaikys įrašytą GPM procentą.

Pastaba. Jei nebus nurodytas „Individualus GPM proc., reikšmę programa ims iš sisteminių nustatymų, kurie taikomi visiems darbuotojams DU → Žinynai → DU parametrai modulyje.

Kaip B1.lt programoje užregistruoti pajamas natūra?

DU → Darbo užmokestis

Darbuotojo kortelėje prie „Priskaitymai“ priskaitykite sumą pasirinkdami darbo užmokesčio kodą 777 „Pajamos natūra“. Atsidariusioje lentelėje įveskite sumą ir informaciją išsaugokite. Pastaba. Nuo šios sumos bus priskaičiuojami visi mokesčiai (GMP ir Sodra).
Darbuotojo kortelėje prie „Atskaitymai“ atskaitykite sumą pasirinkdami darbo užmokesčio kodą 40 „Kiti atskaitymai“. Atsidariusioje lentelėje įveskite sumą, kor. sąskaitą ir įrašykite klientą.
Pastaba. Užregistravus šias operacijas patikrinkite ar teisingai užregistravote operacijas ir kor. sąskaitas.

Kur įrašyti informaciją jei darbuotojui priklauso daugiau nei 20 darbo dienų atostogų?

Personalas → Darbuotojai

Prie darbuotojo darbo sutarties tabe „Atostogos” galite įvesti atostogų dienų skaičių.

Dėl DU ir būsimų atostogų SAM deklaravimo

SAM deklaracija formuojama iš surašytų duomenų, jei naudojate kodą 123 - tai reiškia kad jūs išmokate su pvz. balandžio mėnesiu ir gegužės mėnesį esančias atostogas, bet sodroje jos deklaruojasi 5 mėn SAM ir sodros mokestis mokamas tame mėnesyje.

Dėl priskaičiavimo, jei priskaičiavote būsimas atostogas ir įtraukėte į deklaraciją, tai kitam mėnesį tas dienas neturite skaičiuoti.

Kokie nustatymai reikalingi taikant valandinį darbo laiko metodą?
Valandiniam darbo laiko apskaitymui reikalingi nustatymai:
1. Personalas → Darbuotojai → Sutartys nurodyti informaciją, skirtą valandiniam darbo laiko apskaitymui: Val. kaina, Varnelę ties Suminė darbo apskaita, DU kodas (102 valandinis)

2. DU → Žinynai → Tabelio kodai priskirti DU kodus 
3. Pildant tabelį laukas „Žymėjimas“ užpildomas tik tais atvejais, kai yra nukrypimai t.y. „Darbas esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų (KS)“:

Kitais atvejais „Žymėjimas“ laukas lieka nepildomas, registruojamas tik valandų skaičius:

4. Darbo užmokesčio skaičiavimas. Veiksmai atlyginimo paskaičiavimui:

    1. sukurti naują įrašą
    2. pasirinkti atlyginimo skaičiavimo mėnesį ir pažymėti varnele „Naudoti tabelį“
    3. paspauskite mygtuką „Išrinkti darbuotojus“ 
    4. skaičiuoti atlyginimą visiems darbuotojams


5. Suskaičiavus atlyginimą paspauskite Surašyti į BŽ"  ir Išsaugoti“

DU kodo pasirinkimas, esant valandiniam apmokėjimui

Norint, kad darbo užmokesčio apmokėjimo valandomis, priskaitymo sumos būtų skaičiuojamos automatiškai, reikia atlikti sekančius veiksmus:

            Personalo modulyje darbuotojo kortelėje sutarties skiltyje pasirinkti DU kodą „102-Valandinis"
            Personalas Darbuotojai Sutartys
            SVARBU pažymėti, kad tai „Suminė darbo laiko apskaita"

Atleidimas paskutinę mėnesio dieną

Kai darbuotojas atleidžiamas paskutinę mėnesio dieną programa neįtraukia į DU vidurkį einamo mėnesio priskaitymų.

Tokiu atveju rekomenduojama paskaičiuoti vidurkį rankiniu būdu ir reikalui esant koreguoti įkainį

Pastaba. Kompensacijos už nepanaudotas atostogas lapelis bus neteisingas, nes jame bus nurodyti neteisingi mėnesiai.

Kodėl gaunu klaidą „Nenurodytas arba nurodytas neteisingas klientas“?

DU  → Darbo užmokestis

Atliekant DU surašymą į bendrą žurnalą gaunamas įspėjimas: „Nenurodytas arba nurodytas neteisingas klientas“


Rekomenduojame patikrinti:
1. ar užpildyti parametrai: Parametrai Nustatymai DU parametrai

2. Ar darbuotojo kortelėje priskirtas teisingas klientas, laukelyje „Buh.klientas“:

Kaip priskirti kitą kor.sąskaitą DU kodui?

DU kodui kor. sąskaitų priskyrimas, kurios naudojamos darbo užmokesčio apskaičiavimui:

DU → Žinynai → DU kodai

Surašant įrašus į bendrą žurnalą sistema atitinkamai parinks kor. sąskaitas pagal nurodytus nustatymus. Jei DU kode nurodyta kor. sąskaita, įrašas registruojamas su šia kor. sąskaita, jei nebus kor. sąskaitos — ims iš darbuotojo kortelės arba sisteminių parametrų. Praeities duomenys nesikeis, jei nebus iš naujo surašomi įrašai į bendrą žurnalą. 

Pastaba. Kor. sąskaitos negalima nurodyti šiems DU kodams: 30, 32, 33, 38, 366.

Kaip pakeisti sodros procentą ne paskutinę mėnesio dieną?
Programoje yra galimybė pakeisti soc.draudimo procentą darbuotojui ne paskutinę, o bet kurią kitą mėnesio dieną. Tai svarbu įmonėms, kurios įdarbina užsienio šalių piliečius.

Visų pirma reikia DU → Darbo užmokestis paskaičiuoti darbo užmokestį ir kitus priskaitymus darbuotojui iki soc.draudimo procento pakeitimo dienos.
Tam yra naudojami DU priskaitymo kodai :
 • 491 - Priskaičiavimas dėl sodros procento pakeitimo (įtraukiamas į VDU). Šis kodas naudojamas DU priskaitymui ir kitiems priskaitymams, kurie bus traukiami į vidutinį darbo užmokesčio skaičiavimą.
 • 492 - Priskaičiavimas dėl sodros procento pakeitimo (neįtraukiamas į VDU). Tai gali būti atostoginių priskaitymai ir panašiai. Sumos, kurios nebus traukiamos skaičiuojant vidutinį darbo užmokestį.

DU ir kitų priskaitymų sumos ir dirbtos dienos, bei valandos šiuose priskaitymuose įrašomos rankiniu būdu. Priskaitymo data nurodoma diena iki kurios galiojo senasis soc.draudimo procentas.


Pagal šiuos DU kodus Deklaravimas → Deklaracijų generavimas yra galimybė suformuoti 2-SD ataskaitą ir ją pateikti socialinio draudimo svetainėje. Atleidimo kodas 22 įrašomas automatiškai pagal priskaitymus.
Į mėnesinę SAM ataskaitą šios sumos nepateks.


Kai suformuotas 2-SD pranešimas galima pakeisti soc.draudimo įmokų tarifą darbuotojui. Tai galima atlikti darbuotojo kortelėje Personalas → Darbuotojai
Pasirenkama data, nuo kurios pakeičiamas soc.draudimo įmokų procentas.

Ir tada jau įprastu būdu paskaičiuojamas darbo užmokestis už likusias mėnesio dienas. Nuo tos dienos kai pasikeitė soc.darudimo procentas.


Tabelis
Kaip suformuoti tabelį?

DU → Tabeliai

Pasirinkite metus ir mėnesį už kurį norite suformuoti tabelį, toliau spauskite mygtuką Atidaryti“.

Atsidariusiame lange į tabelį susirašė visi darbuotojai, kurie dirba pagal darbo sutartį. Norėdami užpildyti tabelio duomenis spauskite mygtuką Veiksmas → Surašyti.

Patikrinus surašytus duomenis galite atspausdinti tabelį paspaudus mygtuką Veiksmas → Spausdinti.

Pastaba. Norėdami pakoreguoti tabelį paspaudus du kartus ant vienos dienos galite įrašyti reikiamas reikšmes, t.y. valandas ir tabelio žymėjimą.

Tabelio pildymas rankiniu būdu

DU → Tabeliai
Kiekvieno darbuotojo kiekvieną dieną galima užpildyti ir rankiniu būdu:

tabeliai

Pažymėkite langelį, kuriame įvesite darbo laiką, kaip parodyta pavyzdyje ir atidarytoje kortelėje įveskite duomenis:

tabelpild

Pavydžiui, iš sąrašo „Žymėjimas“ pasirinkite FD - Faktiškai dirbtas laikas ir 8 darbo valandas. Įrašą išsaugome ir taip užpildome kiekvieną dieną.

Tabelis pagal darbo grafiką

DU → Tabeliai
pasirenkami metai, mėnuo, už kurį bus formuojamas tabelis. Pasirenkamas padalinys bei priskirtas grafikas. Spaudžiame Atidaryti. Atsidaro neužpildytas tabelis. Pasirenkame mygtuką Veiksmas → Surašyti, pasirenakame iššokusiame lange Taip. Tabelis užsipildo. Pvz.:

tabelis

Pastabos:

 • Kai tabelis yra pildomas iš darbo grafiko, tai daugiau į nieką (įsakymai, nedarbingumo pažymėjimai ir pan.) nekreipia dėmesio, tik iš grafiko. Jei norite, kad grafike atsirastų liga ar atostogos, tai reiktų perrašyti grafiką arba tiesiog tabelyje pakeiskite.
 • Jei nėra pasirinkime darbo grafiko, DUDarbo grafikai patikrinkite ar jis suformuotas pirmai mėnesio dienai.
Kodėl darbuotojas ateina į administracijos padalinio tabelį, nors darbuotojas priskirtas prie kito padalinio?
Jei duomenys buvo išrinkti, t.y. surašytas tabelis prieš tai kai buvo pakeista, tai sistema užfiksavo pirmą variantą. Ištrinkite tą darbuotoją iš tabelio ir per naują surašykite tabelį.

Darbo grafikai
Darbo grafiko užpildymas
1. DU → Žinynai → Drabo grafikų žinynas
Modulyje „Darbo grafikų žinynas“ sukuriamas reikamas darbo grafikas: dienomis, savaitinis, savaitinis (keičiant kas savaitę), slenkantis.
Trukmė stulpelyje įrašomas darbo ir pietų laikas, t.y. susumuotas laikas. Darbuotojas dirba 8 val, pietų laikas 1 val, trukmė laukelyje įrašoma 9 val.

2. Personalas → Darbuotojai
Priskirkite sukurtą darbo grafiką reikiamam darbuotojui. Modulyje pasirenkite darbuotoją, įeinate į jo sutartį, pasirinkite skyrelį Darbo grafikai. Spauskite pridėti naują įrašą ir iš sąrašo pasirenkite sukurtą darbo grafiką. Pastaba: Nurodykite, nuo kurios savaitės dienos darbuotojas pradeda dirbti pagal darbo grafiką. Dažniausiai pirma mėnesio diena, jei darbuotojas pradėjo dirbti nuo kitos mėnėsio dienos, nes naujai priimtas, visvien nurodykite pirmą mėnesio dieną.

darbgrafpris

3. DU → Darbo grafikai
Modulyje sukurkite naują darbo grafiką paspaudus mygtuką sukurti
Atidarytame lange įveskite datą, nuo kurios bus naudojamas darbo grafikas. Pastaba: Darbo grafiko data turi būti mėnesio pirma diena, nes formuojamas mėnesiui į priekį. 
Įrašykite darbo grafiko numerį.
Spaudžiate mygtuką du_darbuotojas darbuotojo pasirinkimui, kuriam bus surašomas grafikas. Pasirenkate darbuotoją, spaudžiate išsaugoti ir du_surasytidarbografikus

darbgrafsuraš

Paspaudžiate mygtuką surašyti ir lentelėje apačioje atsiras užpildytas darbuotojo darbo grafikas.

 

Arba spaudžiate mygtuką visi2, pasirenkate reikalingą padalinį. Sukrenta visi to padalinio darbuotojai. Norint surašyti darbo grafikus visiems darbuotojams, spaudžiate mygtuką du_surasytidarbografikus ir visiems darbuotojams, dirbantiems pagal darbo grafiką, bus surašyti grafikai. Darbo grafikas spausdinamas paspaudus spausdinimo funkciją. Pastaba: Norėdami atspausdinti vieno darbuotojo darbo grafiką - lentelėje pasirinkite, kuriam norite spausdinti ir spauskite mygtuką „Spausdinti“.

4. DU → Tabeliai
Kai formuosite tabelį B1.lt programoje nepamirškite paspausti mygtuko „Drabo grafikas“, kad programa sukurtų tabelį darbo grafiko pagrindu.

5. DU → Darbo užmokestis

Kai bus skaičiuojamas atlyginimas, jei darbuotojas dirba pagal darbo grafiką reikia naudoti 110 arba 102 kodą darbo užmokesčio priskaitymo kodą.

 


Darbo užmokesčio spausdiniai
Kokius dokumentus galima spausdinti iš DU modulio?

DU modulyje dokumento spausdinimui galima naudoti .pdf, .doc, .xls formatus ir spausdinti šiuos dokumentus:

Darbo užmokesčio suvestinės
 • Priskaitymų suvestinė
 • Priskaitymų suvestinė (pasirinktiems darbuotojams)
 • Priskaitymų suvestinė (su DK)
 • Priskaitymų suvestinė (išplėstinė)
 • Išmokėjimo žiniaraštis (SEPA)
 • Darbo užmokesčio žiniaraštis
 • DU žiniaraštis pagal kodus
 • DK suvestinė
 • Duomenys DA-01 ataskaitai (deklaracijai)
 • Metinė atostoginių kaupinių pažyma
Atsiskaitymo lapeliai
 • Lapeliai
 • Lapeliai (atskiruose lapuose)
Pažymos
 • Apie gautas pajamas
 • Apie gautas pajamas (išplėstinė)
 • Pažyma apie panaudotą NPD (PNPD) – pagal DU
 • Pažyma apie panaudotą NPD (PNPD) – pagal nurodytą GPM datą
Kaip atspausdinti darbo užmokesčio žiniaraštį su dienpinigiais?

1. Darbo užmokesčio žiniaraštį galima atsispausdinti su dienpinigiais ir be jų.

DU → DU spausdinimai

Pasirinkite šabloną „Priskaitymų suvestinė“, prie eilutės Neapmok. kom. pasirinkite iš trijų galimų:

 • BE neap. komandiruotpinigių
 • SU neap. komandiruotpinigiais
 • TIK neap. komandiruotpinigiais


2. Spauskite spausdinti.

Kaip suformuoti DU ataskaitą su komandiruotpinigiais ?
DU DU spausdinimai
Laukelyje „Šablonas“ pasirinkite kokią ataskaitą norite suformuoti.

Laukelyje „Neapmok. kom.“ pasirinkite ar norite suformuoti ataskaitą: Be neap. komandiruotpinigių, su neap. komandiruotpinigiais arba tik neap. komandiruotpinigiai.
Laukelyje „Metai“ - įrašykite metus, „Mėnuo“ - įrašykite mėnesį ir spauskite mygtuką „Spausdinti“.

DU mokėjimo žiniaraščio (SEPA) failo generavimas į banką.

Kad sugeneruotų XML failą, kurį galima būtų importuoti (perkelti) į banką, kad suformuotų mokėjimus visiems darbuotojams, reikia:

 • Einame DU → DU spausdinimai,
  • Pasirenkame ataskaitą Išmokėjimo žiniaraštis;
  • Nurodome iš, kurios įmonės banko sąskaitos bus atlikti mokėjimai;
  • Spaudžiame Generuoti.

Pastaba: kiekvieno darbuotojo darbo sutartyje turi būti nurodyta banko sąskaita. 

du_išrašas

 • Suformuojamas XML failas. Pvz.:

xml

 

Suformuotas failas įkeliamas į banko platformą.

Kaip suformuoti darbo užmokesčio ataskaitą apie išmokėtą ir neišmokėtą darbo užmokestį?

DU → DU spausdinimai

Įėjus į modulį, pasirinkite ataskaitą „Priskaitymų suvestinė (su DK)”.

Ataskaitoje matosi neišmokėtas darbo užmokestis mėnesio pradžioje, darbo užmokesčio ir kiti priskaitymai, atskaitymai, skolos likutis mėnesio pabaigoje.

Pastaba. Kad duomenys būtų atvaizduojami teisingai, nepamirškite paskaičiuotą darbo užmokestį surašyti į DK → BŽ bendras žurnalas.

Kaip suformuoti darbuotojo darbo užmokesčio ataskaitą pasirinktam periodui?

DU → DU spausdinimai

Įėjus į modulį, pasirinkite ataskaitą „DK suvestinė”.

Norėdami suformuoti ataskaitą laukeliuose „Nuo” ir „Iki” įveskite datą už kurį periodą norite suformuoti suvestinę.

Ataskaitoje matosi neišmokėtas darbo užmokestis mėnesio pradžioje, darbo užmokesčio priskaitymai ir atskaitymai už periodą, skolos likutis mėnesio pabaigoje.

Pastaba. Kad duomenys būtų atvaizduojami teisingai, nepamirškite paskaičiuotą darbo užmokestį surašyti į DK → BŽ bendras žurnalas.

Kaip suformuoti atsiskaitymo lapelį darbuotojui?

DU → DU spausdinimai

Pasirinkite ataskaitą „Lapeliai” arba „Lapeliai (atskirose lapuose)” ir spauskite myktuką „Spausdinti”.

Suformuojama ataskaita:

DU lapelių siuntimas

Norint išsiųsti darbo užmokesčio priskaitymo lapelius visiems darbuotojas turi būti įrašyti el. pašto adresai darbuotojo kortelėse

Personalas Darbuotojai

Pasirenkam darbo užmokesčio lapelius siuntimui

DU DU spausdinimai Lapeliai (atskiruose lapuose)

Paspaudus "Siųsti el.paštu" darbo užmokesčio lapeliai bus išsiųsti visiems darbuotojams, kurių kortelėse yra nurodyti el.pašto adresai.

Yra galimybė siųsti laiško kopiją į savo (siuntėjo) el.paštą ir parašyti žinutę, kurią matys laiško gavėjas.

Taip pat išlieka galimybė išsifiltravus darbuotoją (us) siųsti darbo užmokesčio lapelius tik pasirinktiems darbuotojams.

 
Kurią ataskaitą naudoti „Statistinės ataskaitos DA-01“ pildymui?
Statistinėje ataskaitoje DA-01 (ketvirtinė) „Darbo apmokėjimo“ pildomas vidutinis, dirbusių visą ir ne visą darbo laiką, neatsižvelgiant į atliekamo darbo pobūdį ar sutarties rūšį, darbuotojų skaičius. 
DA-01 ataskaitos užpildymui duomenis imti iš: DU → DU spausdinimai → Duomenys DA-01 ataskaitai (deklaracijai):


Suformuotoje ataskaitoje pateikiami pasirinkto periodo:
 • darbuotojai;
 • lytis;
 • darbo valandų skaičius (ima iš darbo sutaties informaciją, kuri suvesta einamuoju laikotarpiu);
 • pagal DU kodus užregistruoti priskaitymai (sumos skirstomos pagal DU kodus);
 • valandų skaičius (informacija imama iš darbo užmokesčio priskaitymo informacijos);
 • apskaičiuotos valandos (dienų skaičius (iš darbo užmokestyje priskaičiuotų sumų) padaugintas iš darbo dienos valandų skaičiaus);
Kaip galiu suformuoti atostogų kaupinių ataskaitą?

DU → DU spausdinimai → Metinė atostoginių kaupinių pažyma

Ataskaitos formavimui:
 • nurodyti metus, už kuriuos norima formuoti ataskaitą;
 • pasirinkti norimą formatą (excel, .doc, .pdf);

Ataskaitoje pateikiamas:
 • Priskaičiuotas atostogų dienų skaičius;
 • Išnaudotų atostogų dienų skaičius;
 • Atostogų likutis dienomis;
 • Darbo užmokestis per 3 paskutinius metų mėnesius: spalis, lapkritis ir gruodis. Pateikiamas priskaičiuotas darbo užmokestis, kuris gali būti traukiamas į VDU (vidutinį darbo užmokestį);
 • Dirbtų dienų skaičius per paskutinius 3 mėnesius;
 • Atitinkamai paskaičiuojamas vienos dienos vidutinis darbo užmokestis;
 • Didžiausias galimas atostogų dienų skaičius, t.y. ne daugiau nei 3 metai nepanaudotų atostogų dienų (pagal nutylėjimą skaičiuojama 20d.d. per metus);
 • Priskaičiuotas VSD ir GF mokesčiai nuo atostoginių kaupinių sumos.

Pastaba. Ataskaita vidurkius skaičiuoja pagal dienas, todėl jei taikoma Suminė darbo laiko apskaita (t.y. atlyginimas skaičiuojamas pagal valandinį įkainį, naudojant darbo užmokesčio kodą 102:: Valandinis) vidurkis nebus paskaičiuotas.
Kaip suformuoti detalią pažymą apie gautas pajamas?

Norint suformuoti detalią pažymą apie darbo užmokestį ir matyti darbo užmokesčio išmokėjimo datą reikia atlikti šiuos veiksmus:

1. Bankas → Bankas registuojant darbo užmokesčio išmokėjimą, įraše būtina pasirinkti dengiamą dokumentą, DU priskaitymą.
2. DU → DU spausdinimai → Apie gautas pajamas (išplėstinė) pažyma
Pasirinkti nustatymus pažymos formavimui: datą, įrašyti dokumento numerį, spausdinimo datą, darbuotoją, kuriam turi būti suformuota pažyma.
Užpildžius reikiamus laukus spausti „Spausdinti“ mygtuką.

3. Suformuotoje pažymoje pateikiami priskaitymai, išskaitymai ir darbo užmokesčio (atlyginimo) išmokėjimo data:

Kaip pakeisti sodros procentą ne paskutinę mėnesio dieną?
Programoje yra galimybė pakeisti soc.draudimo procentą darbuotojui ne paskutinę, o bet kurią kitą mėnesio dieną. Tai svarbu įmonėms, kurios įdarbina užsienio šalių piliečius.

Visų pirma reikia DU → Darbo užmokestis paskaičiuoti darbo užmokestį ir kitus priskaitymus darbuotojui iki soc.draudimo procento pakeitimo dienos.
Tam yra naudojami DU priskaitymo kodai :
 • 491 - Priskaičiavimas dėl sodros procento pakeitimo (įtraukiamas į VDU). Šis kodas naudojamas DU priskaitymui ir kitiems priskaitymams, kurie bus traukiami į vidutinį darbo užmokesčio skaičiavimą.
 • 492 - Priskaičiavimas dėl sodros procento pakeitimo (neįtraukiamas į VDU). Tai gali būti atostoginių priskaitymai ir panašiai. Sumos, kurios nebus traukiamos skaičiuojant vidutinį darbo užmokestį.

DU ir kitų priskaitymų sumos ir dirbtos dienos, bei valandos šiuose priskaitymuose įrašomos rankiniu būdu. Priskaitymo data nurodoma diena iki kurios galiojo senasis soc.draudimo procentas.


Pagal šiuos DU kodus Deklaravimas → Deklaracijų generavimas yra galimybė suformuoti 2-SD ataskaitą ir ją pateikti socialinio draudimo svetainėje. Atleidimo kodas 22 įrašomas automatiškai pagal priskaitymus.
Į mėnesinę SAM ataskaitą šios sumos nepateks.


Kai suformuotas 2-SD pranešimas galima pakeisti soc.draudimo įmokų tarifą darbuotojui. Tai galima atlikti darbuotojo kortelėje Personalas → Darbuotojai
Pasirenkama data, nuo kurios pakeičiamas soc.draudimo įmokų procentas.

Ir tada jau įprastu būdu paskaičiuojamas darbo užmokestis už likusias mėnesio dienas. Nuo tos dienos kai pasikeitė soc.darudimo procentas.


Žinynai
Darbo užmokesčio kodai (paaiškinimai).

DU Žinynai DU kodai

Šiame modulyje aprašomi darbo užmokesčio kodai, kurie naudojami darbo užmokesčio priskaitymui. Taip pat pažymėta, kurie kodai neįeina į VDU skaičiavimą.

Kodas           Pavadinimas

101                Pagrindinis atlyginimas (valandomis)

1011              Pagrindinis atlyginimas (dienomis)

110                DU suminis (jei darbuotojas dirba pagal darbo grafiką reikia naudoti)

102                Valandinis (jei darbuotojas dirba pagal darbo grafiką reikia naudoti)

103                Naktinis

104                Šventinis

105                Kenksmingos sąlygos

106                Labai kenksmingos sąlygos

107                Viršvalandžiai

108                Viršvalandžiai (savaitgalį)

109                Darbas poilsio dienomis

110                DU suminis

113                Procentai nuo sumos

121                Atostogos einamos (neįeina)

123                Atostogos busimos (neįeina)

124                Kompensacija už nepanaudotas atostogas (neįeina)

130                Nedarbingumas einamas (neįeina)

131                Nedarbingumas praeitas (neįeina)

140                Išeitinė pašalpa (neįeina)

150                Neapmokestinama pašalpa (mirus šeimos nariui) (neįeina)

201                Pavadavimas

202                Vienkartinė priemoka

203                Priemoka

204                Priskaitymas. Vidurkis (dienomis) (dažniausiai naudojamas mamadieniams apskaityti) (neįeina)

205                Premija (nesiskaičiuoja į VDU) (neįeina)

266                Priedas už konfidencialumą

400                Prastova (forse major) (neįeina)

500                Prastova (neįeina)

555                Apmokestinami komandiruotpinigiai (neįeina)

666                Neapmokestinami komandiruotpinigiai (neįeina)

777                Pajamos natūra (neįeina). Nuo šios sumos bus priskaičiuojami visi mokesčiai (GMP ir Sodra).

888                Kompensuojamos išlaidos neapmokestinamos mokesčiais (neįeina)

Ką reiškia Būsimos atostogos (123 kodu)?
DU kodas „123:: Atostogos būsimos“ naudojamas, kai reikia paskaičiuoti atostoginius už ateinantį mėnesį. SAM ataskaitoje atostoginių suma bus išskirstyta pagal DU kodus.
PASTABA: svarbu nepamiršti, kad pasirinkus kodą „123:: Atostogos būsimos“ reikia parinkti mėnesį kada darbuotojas atostogaus.

Bendra informacija
Įmonėje dirba užsieniečiai, kuriems taikomas kitoks SD tarifas nei Lietuvos gyventojams. Kur tai aprašyti?
Personalas Darbuotojai
Jei įmonėje dirba darbuotojai iš užsienio, kurie turi laikiną „D viza“ galima priskirti individualų sodros procentą.
Darbuotojo kortelėje laukelyje „Sodros proc.“ paspauskite - „Sukurti naują įrašą“. Atsidariusiame lange nurodykite datą nuo kada priskiriate naują Sodros procentą ir „Tarifas“  laukelyje įrašykite naują sodros procentą ir išsaugokite.
DU priskaitymų suvestinėje nerodo VMI ir Sodros banko atsikaitomosios sąskaitų numerių?

Klientai → Klientai → Surasti kliento kortelę ir ją redaguoti → skiltyje „Banko sąskaitos“ patikrinti ar įvesta atsiskaitomoji banko sąskaita su požymiu „Pagrindinė“.

Kodėl DU dokumentuose neatsiranda einamąjį mėnesį išmokėta suma už tą patį mėn.?
Darbo užmokestis atsietas nuo išmokėjimų. Jei išmokate, tai DU atskaityme įrašius 38 kodą - likutis išmokėjimui taps 0. Tai yra aktualu, jei reikia spausdinti einamąjį išmokėjimo žurnalą ir neturi patekti tie išmokėjimai, kurie buvo išmokėti vidurį mėnesio.
Nauja GPM skaičiavimo formulė nuo 2021 m.

B1.lt programoje GPM skaičiavimo formulė pakeista nuo 2021-01-01 d.
Jei skaičiuojant atlyginimą prie Atskaitymai“ pajamų mokesčio data bus 2021 m., programa taikys naują formulę.

Pastaba. Jei norite, kad programa pritaikytų seną formulę, paskaičiuokite atlyginimą. Prie „Atskaitymai“ įrašykite seną datą, o prie „Priskaitymai“ atidarykite priskaitymą ir paspauskite mygtuką „Išsaugoti“. Patikrinkite ar programa perskaičiavo, t.y. pasikeitė pajamų mokesčio suma.

GPM skaičiavimo formulė nuo 2022 metų
B1.lt programoje GPM skaičiavimo formulė pakeista nuo 2022-06-01 d. Plačiau apie įstatymą čia.
Patikrinkite Personalas  → Darbuotojai, darbuotojo Darbo sutartyje NPD dydį, jei darbuotojas taiko NPD, nurodykite vieną iš 2 galimų 540,00 arba 400,00. Programa pati parinks pagal priskaitomo darbo užmokesčio dydį kurią NPD formulę naudoti. 
Pastaba. Programa taikys naują formulę įsigaliojusią 2022-06-01 skaičiuojant atlyginimą, jei Atskaitymai“  dalyje pajamų mokesčio data bus 2022-06-XX.

GPM skaičiavimo formulė nuo 2022-01-01 iki 2022-05-31
Patikrinkite Personalas  → Darbuotojai, darbuotojo Darbo sutartyje:
 • įvestą atlyginimo dydį, jei darbuotojo mėnesinė alga yra minimali pakeiskite ją (pagal LR vyriausybės nutarimą);
 • NPD dydį, jei darbuotojas taiko NPD, nurodykite vieną iš 2 galimų 460,00 arba 400,00 (NPD dydžiai nuo 2022-01-01), programa pati parinks pagal priskaitomo darbo užmokesčio dydį kurią NPD formulę naudoti.
Pastaba. Jei norite, kad programa pritaikytų seną formulę:
 • paskaičiuokite atlyginimą.
 • „Atskaitymai“ dalyje  įrašykite seną datą t.y. 2021-XX-XX
 • „Priskaitymai“ dalyje, koreguokite priskaitymą ir  tada paspauskite mygtuką „Išsaugoti“.
Patikrinkite ar programa perskaičiavo GPM, t.y. ar pasikeitė pajamų mokesčio suma.
Kodėl negaliu pasirinkti darbuotojo?
Patikrinti darbuotojui priskirtą Darb.grupę ir jos požymį.
 • Jei darbuotojas dirba pagal darbo sutartį:
 1. Personalas → Darbuotojai → „Vardenis Pavardenis“ turi būti priskirta Darb.grupė su požymiu „Darbuotojai pagal darbo sutartis“ ir sukurta darbo sutartis.
 • Jei darbuotojas dirba ne pagal darbo sutartį:
 1. Personalas → Žinynai → Darbuotojų grupės → Sukurti naują darbuotojų grupę, kurioje nėra požymio „Darbuotojai pagal darbo sutartis“.
 2. Personalas → Darbuotojai → „Vardenis Pavardenis“ turi būti priskirta naujai sukurta Darb.grupė, kurioje nėra požymio „Darbuotojai pagal darbo sutartis“, tada šis darbuotojas bus matomas kaip dirbantis.
GPM skaičiavimo formulė nuo 2023-01-01
B1.lt programoje GPM skaičiavimo formulė pakeista nuo 2023-01-01 d. Plačiau apie įstatymą čia.
Patikrinkite Personalas  → Darbuotojai, darbuotojo Darbo sutartyje NPD dydį, jei darbuotojas taiko NPD, nurodykite vieną iš 2 galimų 625,00 arba 400,00. Programa pati parinks pagal priskaitomo darbo užmokesčio dydį kurią NPD formulę naudoti. 
Pastaba. Programa taikys naują formulę įsigaliojusią 2023-01-01 skaičiuojant atlyginimą, jei Atskaitymai“  dalyje pajamų mokesčio data bus 2023-01-XX.

Jei norite, kad programa pritaikytų seną formulę:
 • paskaičiuokite atlyginimą.
 • „Atskaitymai“ dalyje  įrašykite seną datą t.y. 2022-XX-XX
 • „Priskaitymai“ dalyje, koreguokite priskaitymą ir  tada paspauskite mygtuką „Išsaugoti“.
Patikrinkite ar programa perskaičiavo GPM, t.y. ar pasikeitė pajamų mokesčio suma.

Kaip naudotis darbo užmokesčio ir personalo moduliais?

Trumpa video pamoka, kaip: 

 1. Paruošti sąskaitų planą;
 2. Nustatyti darbo užmokesčio parametrus žinyne;
 3. Parinkti pagrindinius nustatymus modulyje "„Parametrai“"
 4. Registruoti darbuotoją;
 5. Aktyvuoti papildomus darbuotojų požymius;
 6. Sukurti darbo sutartį;
 7. Aprašyti įsakymo požymius;
 8. Registruoti įsakymą;
 9. Formuoti, surašyti arba redaguoti tabelį;
 10. Skaičiuoti darbo užmokestį;
 11. Spausdinti darbo užmokesčio dokumentus.