Darbo užmokestis patogiai

Registruotis

DU modulyje galite

  • Generuoti tabelius iš įsakymų vieno mygtuko paspaudimu;
  • Skaičiuoti DU nuo 1 iki 500 darbuotojų, sumine ir nesumine apskaita;
  • Spausdinti arba eksportuoti į Excel darbo laiko apskaitos žiniaraštį ir kitas ataskaitas;
  • Paskaičiuoti komandiruotpinigius automatiškai, pagal įsakymą, vieną kartą suvedę dienpinigių normas;
  • Sukurti darbo grafiką, pagal jūsų poreikį, kuris susiformuos vieno mygtuko paspaudimu;
DU modulis įeina į visus planus atnaujinimai įdiegiami nemokamai!

Plačiau apie darbo užmokesčio modulį:


Kaip paskaičiuoti darbo užmokestį B1.lt programoje?

Darbo užmokesčio skaičiavimui naudojami trys pagrindiniai moduliai:

  • Personalas –  užregistruojama darbuotojo kortelė;
  • Dokumentai – užregistruojami įsakymai ir liga;
  • DU – formuojamas tabelis ir skaičiuojamas darbo užmokestis.


Aprašykite parametrus, sukurkite darbuotojo kortelę, sukurkite įsakymą, suformuokite tabelį ir paskaičiuokite darbo užmokestį.

1. Papildykite sąskaitų planą
DK=>Sąskaitų planas
Pakoreguokite sąskaitų planą pagal Jūsų įmonės veiklą ir poreikius.

2. Sukurkite padalinius
DU=>Žinynai=>Padaliniai
Sukurkite padalinius jei įmonė tokius turi ir priskirkite kor. sąskaitas Jei turite vieną padalinį, galite sukurti padalinį ,,Administracija“ ir įrašyti reikiamas kor. sąskaitas.

3. Darbo užmokesčio skaičiavimo koeficientai
DU=>Parametrai modulyje užpildyti koeficientai kurie bus naudojami darbo užmokesčio skaičiavimui, galite juos atidaryti ir pasitikrinti kokie koeficientai nustatyti. Jei juos norite pakoreguot,  galite sukurti naujus koeficientus. Atkreipkite dėmesį į datą, kokia data bus įrašyta, nuo tos dienos bus taikomi įrašyti koeficientai.


4. Nustatykite parametrus ,,Parametrai” modulyje
Parametrai=>DU parametrai
VMI klientas – sukurkite VMI klientą Klientai=>Klientai modulyje ir priskirkite jį šiame laukelyje.
SODRA klientas – sukurkite SODRA klientą Klientai=>Klientai modulyje ir priskirkite jį šiame laukelyje.
Komandiruočių sąnaudų kor. sąskaita – priskirkite dienpinigių  kor. sąskaitą. Jei tokios neturite sukurkite ją DU=>Sąskaitų planas modulyje.

Personalas=>Darbuotojai
Norėdami sukurti naujo darbuorbuotojo kortelę spauskite mygtuką ,,Sukurti naują įrašą" pridėti.
Bendra informacija
Darbuotojo kortelėje ,,Bendra informacija" tabe, pagrindinių duomenų apie darbuotoją suvedimo kortelė. Žvaigždute pažymėti laukai yra privalomi. Likusieji laukai pildomi pagal poreikį. Rekomenduojama įvesti kuo daugiau asmens duomenų, nes jie bus automatiškai perkeliami į reikiamus laukus vykdant buhalterinius skaičiavimus. 

Svarbu atkreipti dėmesį, kad kiekvienam įmonės darbuotojui, turi būti sukurtas buhalterinis klientas tam, kad darbuotojui būtų galima skaičiuoti darbo užmokestį, avansinę apyskaitą bei atlikti kitus buhalterinius skaičiavimus ir veiksmus. Jei šis laukas tusčias, paspauskite ant geltono langelio šalia lauko ,,Buh. klientas", šis laukas pažymėtas paveksliuke. Sistemos pateiktame lange paspaudus ,,Taip" darbuotojui bus sukurtas buhalterinis klientas, šis klientas užsiregistruos Klientai=>Klientai modulyje.

Apie šeimą - rekomenduojame įrašyti čia vaikų vardus, jei norėsite suformuoti įsakymą dėl ,,Vaiko priežiūros atostogų".
Išsilavinimas -
užpildykite informaciją apie darbuotojo įsilavinimą.
Dokumentų duomenys - užpildykite informaciją apie paso, soc. draudimo ir med. knygelės nr. Taip pat galite prisegti paso kopiją.
Sodros proc. -
jei darbuotojas papildomai kaupią pensiją, tai į šį lauką įrašomi suminiai duomenys, pensijos kaupiamas procentas plius darbuotojo sodra, t.y 21,60 arba 22,50 (2,1+19,5=21,60 arba 3+19,5=22,50). Jei darbuotojas nekaupia sodros, tai galite tarifo neįrašyti.
Atsakingi -
įrašomi atsakingi asmenys, kurie tvirtina prašymą per ,,Darbuotojo kabinetas" ir gauna pranešimus.
+Papildoma - pildoma Jums reikalinga informacija. Norėdami įvesti papildomą infomaciją turite nueiti į modulį Parametrai=>Darbuotojo požymiai ir aprašyti reikiamus laukus, pvz. Įėjimo kortelės/žetono numeris, ar turi raktą nuo ofiso? ir t.t.

Sutartys

Paspaudę ant tabo ,,Sutartys" užregistruokite darbdavio sutartinius įsipareigojimus ir darbo sutarties informaciją, kad tai užregistruoti spauskite ant mygtuko ,,Sukurti naują įrašą" pridėti.

Atsidariusiame lange ,,Pagrindiniai duomenys" tabe užpildykite reikiamus laukus pildoma esminė su darbo santykiais susijusi informacija - kada darbuotojas pradeda dirbti, pagrindinės sutarties sąlygos, kor. sąskaitos ir pan. Svarbu atkreipti dėmesį, jog šioje kortelėje darbuotojo sutarčiai galima priskirti individualų GPM procentą. Jei šį lauką nenurodysite, GPM bus imamas iš parametrų. Taip pat NPD lauke galite priskirti ,,NPD". Jei NPD nenurodysite, NPD nebus taikomas. Nurodyta darbo sutarties rūšis bus perduodama į 1-SD formą.


Pastaba. Kor. sąskaitos naudojamos pavyzdinės įmonės, kai rašysite kor. sąskaitas  įrašykite jas pagal savo įmonės sąskaitų planą.

Užpildžius Darbo sutarties punktų keitimas kortelės laukus, šie duomenys bus perkelti į darbuotojo darbo sutarties punktus. Taip pat galima nustatyti atostogų laikotarpį formoje Atostogos, bei individualų darbuotojo darbo grafiką Darbo grafikai.
Laukelyje DK kodas pasirinkite DU skaičiavimui naudojamą kodą. Pasirinkus kodą, paspauskite ,,Išsaugoti“.

Užpildžius duomenis galite atspausdinti darbo sutartį, prašymą mokėti į sąskaitą, prašymas priimti į darbą ir asmens kortelę (joje matosi darbuotojo atostogų laikotarpis). Šiuos dokumentus galite atsispausdinti pdf, doc, xls formatais.

Pasirinkus dokumentą spauskite ,,Sugeneruoti".

1.Sukurkite įsakymo požymį

Dokumentai=>Įsakymai=>Įsakymų požymiai

Naują įsakymo požymį įveskite paspaudus  ir atsidariusioje formoje užpildykite pavadinimą, seriją, parinkite vidinį požymį bei tabelio žymėjimą, kuris bus naudojamas formuojant tabelius.

Ir spauskite ,,Išsaugoti“.

Pastaba, jei toks įsakymo požymis yra užregistruotas, naujo įsakymo požymio kurti nereikia. Šiame modulyje formuojami įvairaus tipo užsakymai, priėmimas, atleidimas, atostogos, komandiruotė ir .t.t.

 

2.Sukurkite priėmimo įsakymą

Dokumentai=>Įsakymai=>Įsakymų registras

Naują įsakymą registruokite paspaudus . Pasirinkite įsakymo vidinį požymį ,,Priėmimas į darbą“.

Užpildomi privalomi laukai data ir pavadinimas (dokumento antraštė).

Užpildžius visus laukus spauskite ,,Išsaugoti“.

Norėdami suformuoti įsakymą ir prašymą spauskite mygtuką ,,Spausdinti“.

Pastaba, jei programa suformuoja tuščią įsakymą, patikrinkite ar Personalas=>Darbuotojai modulyje darbuotojo kortelėje yra įrašytos pareigos ir asmens kodas.

DU=>Tabeliai

Pasirinkite metus ir mėnesį už kurį norite suformuoti tabelį, toliau spauskite mygtuką ,,Atidaryti“.

Atsidariusiame lange į tabelį susirašė visi darbuotojai, kurie dirba pagal darbo sutartį. Norėdami užpildyti tabelio duomenis spauskite mygtuką Veiksmas->Surašyti.

Patikrinus surašytus duomenis galite atspausdinti tabelį paspaudus mygtuką Veiksmas->Spausdinti.

Pastaba. Norėdami pakoreguoti tabelį paspaudus du kartus ant vienos dienos galite įrašyti reikiamas reikšmes, t.y. valandas ir tabelio žymėjimą.

DU=>Darbo užmokestis

Įėjus į modulį paspauskite mygtuką  – sukurti naują įrašą. Kuriant naują darbo užmokesčio įrašą už laikotarpį pasirinkite metus ir mėnesį už kurį skaičiuojate atlyginimą.

Pastaba, jei norite kad iš tabelio ateitų duomenys, atkreipkite dėmesį, kad varnelė ties ,,Naudoti tabelį“ būtų pažymėta.

Darbuotojai lentelėje nuspauskite mygtuką ,,Išrinkti darbuotojus“, bus išrinkti visi per nurodytą mėnesį dirbę nors vieną dieną darbuotojai, kuriems priskirta darbuotojų grupė su požymiu "Darbuotojai pagal darbo sutartis". Jei buvote išrinkę darbuotojus mėnesio pradžioje ir per šį mėnesį buvo priimtų naujų darbuotojų, kad atsirastų šie darbuotojai sąraše, reikia paspausti mygtuką ,,Išrinkti darbuotojus“, arba pridėti patiems įrašą paspaudus mygtuką ,,Sukurti naują įrašą“.

Surašius visus darbuotojus, galite priskaityti pagrindinį atlyginimą visiems darbuotojams vieno mygtuko paspaudimu, paspauskite ant violetinio mygtuko ,,Suskaičiuoti atlyginimą“. Jei visi skaičiavimai pavyko, gausite pranešimą ir jei atsirado klaida, pavyzdžiui, nepriskirtas DU kodas, nueikite į darbuotojo kortelę ir priskirkite kodą.


Suskaičiavus atlyginimą paspauskite ,,Išsaugoti“

B1.lt vartotojams yra suteikta galimybė suskaičiuoti tik pagrindinį atlyginimą, be atostoginių ir kitų priedų. Norėdami priskaityti kitas su darbo užmokesčiu susijusias sumas įeikite į kiekvieno darbuotojo kortelę ir užregistruokite priskaitymą. Norėdami priskaičiuoti įeikite į kiekvieno darbuotojo kortelę, paspauskite ant darbuotojo įrašo du kartus, ir priskaitymai lentelėje pasirinkite  – sukurti naują įrašą, pasirinkite atitinkamą DU kodą.


Pastaba
: prie GPM nurodyta data (pagal nutylėjimą dabartinė data), šia data bus įrašytos GPM sumos į bendrą žurnalą. Pagal šią datą taip pat bus formuojama FR0572 ir FR0573 deklaracijos. Kai išmokate atlyginimą įeikite į darbuotojo kortelę ir įrašykite darbo užmokesčio išmokėjimo datą.

Kai visi priskaitymai padaryti, sugrįžkite į pradinę lentelę ir surašykite šias sumas į bendrą žurnalą. Surašomi pažymėtų darbuotojų duomenys.  Jei norite surašyti visų darbuotojų duomenis, pažymėkite visus darbuotojus ir spauskite ,,Surašyti į BŽ“. Po surašymo duomenų koreguoti nebegalima, jei norite koreguoti, turite ištrinti surašytus duomenis. Tai galima padaryti pasirinkus darbuotojus (-ą) ir nuspaudus ,,Šalint iš BŽ“. Šių duomenų nebus galima koreguoti, kai bus surašyti darbuotojai į bendrą žurnalą.

Norėdami patikrinti kokios kor. sąskaitos užsiregistravo, pažymėkite įrašą ir spauskite ant rodyklės mygtuko ,,Rodyti / slėpti dvejybinius įrašus".