Nemokami profesionalūs nuotoliniai apskaitos kursai

Nemokami apskaitos kursai kiekvienam


Užsiregistruoti

I. Apskaitos pagrindai

Sąskaitų planas, dvejybinis įrašas, įvykių ir operacijų registravimas

II. Finansinė apskaita

IT, atsargų, mokėjimų, nuosavo kapitalo, DU apskaita

III. Mokesčių apskaita

Pridėtinės vertės, pelno, nekilnojamojo turto, taršos mokesčiai

IV. Komp. apskaita

Kompiuterizuotų praktinių pamokų planas.

Apie kursus

Apie nemokams kursus. Sekančiu pamokų planas

Atsiliepimai

B1.lt ir Kauno Kolegija dėkinga už Jūsų atsiliepimus

 

I dalis: Apskaitos pagrindai

 

1. Buhalterinės apskaitos įvadas

Buhalterinės apskaitos įvado pamokos metu sužinosite apie buhalterinės apskaitos apibrėžimą ir tikslus, fundamentinį apskaitos principą, balansą, pelną ir pelno (nuostolių) ataskaitą.

2. Sąskaitų planas

Sąskaitų plano pamokos metu sužinosite apie fundamentinį apskaitos principą, balanso sandara, pelno (nuostolių) ataskaitos sandara, sąskaitų planą bei sąskaitų plano naudojimą.

3. Dvejybinis įrašas

Dvejybinio įrašo pamokos metu sužinosite apie sąskaitų korespondencijos taisyklę, sąskaitų korespondencijos sudarymo eigą, ūkinių operacijų registravimą.

4. Įvykių ir operacijų registravimas

Įvykių ir operacijų registravimo pamokos metu sužinosite apie apskaitos registrus, bendrąjį žurnalą, T-formos sąskaitas bei Didžiąją knygą.

5. Praktinio uždavinio sprendimas

Praktinio uždavinio sprendimas nuo bendrojo žurnalo iki finansinių ataskaitų sudarymo.

Praktika

Nuotoliniai buhalterinės apskaitos kursai

Buhalterių kursai yra nemokami, prisijungti gali kiekvienas norintis. Nesvarbu, kur Jūs būtumėte Klaipėdoje, Kaune, Vilniuje ar kitur, buhalterijos kursai prieinami iš bet kur — iš Jums patogios vietos ir Jums patogiu laiku. Tapkite buhalteriu neišeidami iš namų! Užsiregistravus Jums bus priskirtas specialus nemokamas mokinio planas, su kuriuo galėsite pilnavertiškai mokytis buhalterinės apskaitos nemokamai atlikdami praktinės užduotis.
II dalis: Finansinė apskaita

 

1. Ilgalaikio turto apskaita

Ilgalaikio turto apskaitos pamoka skirta susipažinti su IT įsigijimais ir pasigaminimais (pripažinimo kriterijai, savikainos nustatymas, įvedimas į eksploataciją, pasigaminimo ypatumai), naudojimas (nusidėvėjimo skaičiavimas, remontas ir eksploatacija), likvidavimas ir pardavimas.

2. Atsargų apskaita

Pamokos metu sužinosite apie atsargų apskaitą reglamentuojančius teisės aktus, pagrindines sąvokas, atsargų sąskaitas, atsargų įsigijimo savikainą, atsargų pirkimo valiutas, atsargų apskaitos būdus, atsargų įkainojimo būdus, atsargų įvertinimą, atsargų inventorizaciją ir jos rezultatų registravimą.

3. Mokėjimų apskaita

Pamokos metu sužinosite apie mokėjimų apskaitą reglamentuojančius teisės aktus, pagrindines sąvokas, sąskaitų plano sąskaitas mokėjimams, banką, kasą, atskaitingus asmenis, kasos aparatą, mokėjimų valiutą, kitus pinigų ekvivalentus, inventorizaciją.

4. Nuosavo kapitalo apskaita

Pamokos metu sužinosite apie nuosavo kapitalo reglamentuojančius teisės aktus, nuosavą kapitalą balanse ir sąskaitų plane, kapitalo apskaitą, akcijų priedų apskaitą, perkainojimo rezervo apskaita, kitų rezervų apskaitą, nepaskirstyto pelno (nuostolių) apskaitą.

5. Darbo užmokesčio apskaita

Pamokos metu sužinosite apie darbo užmokesčio apskaitos reglamentą, darbo sutarčių ypatumus, apskaitos dokumentus, DU skaičiavimą ir registravimą apskaitoje, ir dar daugiau.

6. Įsipareigojimų apskaita

Pamokos metu sužinosite apie įsipareigojimų apskaitos reglamentą, pagrindines sąvokas, įsipareigojimų sudėtis (dotacijos, atidėjiniai, mokėtinos sumos, sąnaudos ir pajamos), apskaitos dokumentus, registravimą apskaitoje, informacijos teikimą ir dar daugiau.

7. Pajamų ir sąnaudų grupavimas ir apskaita

Pamokos metu sužinosite apie pajamų ir sąnaudų apskaitos reglamentavimą, pripažinimo kriterijus, klasifikavimą, bei registravimą apskaitoje ir dar daugiau.

8. Finansinės atskaitomybės sudarymas

Pamokos metu sužinosite apie finansinės atskaitomybės sudarymą reglamentuojančius teises aktus, bendrą informaciją apie finansinę atskaitomybę, finansinės atskaitomybes sudėtį, finansinių ataskaitų formas, metinius pranešimus ir kitas ataskaitas, finansinių ataskaitų auditą, finansinių ataskaitų teikimą Registrų centrui.

 


Prenumeruokite B1.lt YouTube kanalą 


Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, kitame mieste Lietuvoje ar už jos ribų B1.lt buhalterijos kursai pasiekiami iš bet kur. Apskaitos kursai, išsamūs teoriniai bei praktiniai mokymai ne tik pradedantiesiems verslininkams, bet ir pažengusiems buhalteriams.

Prenumeruoti

 

III dalis: Mokesčiai

 

1. GPM su darbo ir ne su darbo santykiais susijusių, pajamų apmokestinimas

Pamokos metu sužinosite apie gyventojų pajamų apmokestinimą reglamentuojančius teises aktus, pagrindines sąvokas, su darbo ir ne su darbo santykiais susijusių pajamų apmokestinimą bei deklaravimą.

2. Pridėtinės vertės mokestis

Pamokos metu sužinosite apie reglamentą, mokesčio mokėtojus, objektus ir tarifus. Taip pat, apie specialias apmokestinimo PVM schemas, mokestinį laikotarpį, pagrindines lengvatas ir išimtis, registraciją, deklaravimą, sumokėjimą ir kitus ypatumus.

3. Pelno mokestis

Pamokos metu sužinosite apie pelno mokestį reglamentuojančius teisės aktus, pagrindines sąvokas, pelno mokesčio apskaičiavimo metodiką, bei deklaravimo tvarką ir dar daugiau.

4. Nekilnojamojo turto mokestis

Pamokos metu sužinosite apie nekilnojamojo turto mokesčio bendrąją informaciją, mokestinės vertės nustatymą, juridinių ir fizinių asmenų mokamą nekilnojamojo turto mokestį, avansinį nekilnojamojo turto mokestį ir dar daugiau.

 

5. Taršos mokestis

Pamokos metu sužinosite apie taršos mokestį reglamentuojančius teisės aktus, pagrindines sąvokas, taršos mokesčio apskaičiavimo metodiką bei deklaravimo tvarką ir dar daugiau.

Praktika

 Sąskaita per 60 sekundžių


Išrašykite standartines, išankstines ir kreditines PVM sąskaitas-faktūras NEMOKAMAI su B1.lt.


Sąskaitų išrašymas

 

IV dalis: Kompiuterizuota apskaita1. Įmonės sukūrimas ir sąrašų bei ryšių nurodymas

Pamokos metu sužinosite kaip registruojamos menamos įmonės ūkinės operacijos, bus nagrinėjamas pilnas ciklas nuo įmonės sukūrimo ir baigiant finansinėmis ataskaitomis bei mokestinių deklaracijų parengimu.

 

2. Pirkimai ir pardavimai

Pamokos metu sužinosite kaip apskaitos programoje B1.lt užregistruoti menamos įmonės įvairias mėnesio pirkimų ir pardavimo operacijas.

 

3. Pinigų operacijos

Pamokos metu sužinosite kaip apskaitos programoje B1.lt registruojamos menamos įmonės mokėjimų bei įplaukų operacijos.

 

4. Kitos operacijos

Pamokos metu sužinosite kaip apskaitos programoje B1.lt registruojamos menamos įmonės ūkinės operacijos.

 

5. Ilgalaikis turtas

Pamokos metu išmoksite su B1.lt apskaitos programa registruoti menamos įmonės ūkines operacijas susijusias su ilgalaikiu turtu.

 

6. Personalo ir DU apskaita

Pamokos metu sužinosite apie darbo užmokesčio apskaitos reglamentą, darbo sutarčių ypatumus, apskaitos dokumentus, DU skaičiavimą ir registravimą apskaitoje, ir dar daugiau.

 

7. Mokesčiai. I.MAS, GPM, SODRA. Deklaracijų formavimas

Pamokos metu sužinosite apie gyventojų pajamų apmokestinimą, išmaniają mokesčių administravimo (i.MAS) sistemą, SoDra deklaracijas bei jų formavimą ir dar daugiau.

 

5. Dalis: Gilinamosios paskaitos
Kad gauti priminimus apie ateinančias paskaitas ir praktines užduotis rekomenduojame užsiregistruoti.

 
1. Asmenų vykdančių individualią veiklą apskaita ir apmokestinimas
2. Žemės ūkio veiklos ir biologinio turto  apskaita
3. Finansinio turto apskaita
4. Mažųjų bendrijų apskaita ir apmokestinimas
5. Inventorizacija
6. Ne pelno siekiančių organizacijų apskaita
7. Atostogų kaupiniai
8. Kuro apskaita
9. El. prekybos apskaita
10. Individualių įmonių apskaitos ypatumai
11. Juridinio asmens pasirinkimas ir steigimas
12. Gyventojų pajamų apmokestinimas ir deklaravimas
13. Darbo kodeksas buhalteriams
14. Finansinė analizė buhalteriams

Rašykite atsiliepimus ir pageidavimus dėl naujų paskaitų