Kaip suformuoti ataskaitą “Gyventojo individualios veiklos pajamų – išlaidų apskaitos žurnalas“?

DUK / Kaip suformuoti ataskaitą “Gyventojo individualios veiklos pajamų – išlaidų apskaitos žurnalas“?

Ataskaitos  →  Ind.veiklos ataskaitos

Pasirinkti laukelyje:
1. „Šablonas“ ataskaitos formą;
2. „Metai“  už kuriuos formuojama ataskaita;
3. Spausti mygtuką „Spausdinti“ ataskaitai suformuoti
Ataskaita gali būti formuojama už metus arba pasirinktam mėnesiui.

Suformuotos individualios veiklos ataskaitos stulpelių paaiškinimas:
2. Data. Kai apskaitos principas yra:
„Kaupimo“ naudojama Sąskaitos faktūros data;
„Pinigų“ - naudojama Pavedimo data;
3. Sąskaitos faktūros data, pavadinimas, serija ir numeris.
4. Operacijos turinys. Duomenys pildomi iš pozicijų eilučių aprašymo. Kai yra pirkimas, pridedama išlaidų rūšis (iki dvitaškio). Išlaidų rūšis - tai operacijos rūšis. Kad galima būtų skirstyti išlaidas pagal skirtingas rūšis.
5. Pajamų suma. Kreditinės sąskaitos atvaizduojamos su minusu ženklu. Jei IV savininko kortelėje nurodytas PVM kodas, tuomet sumos į ataskaitą patenka be PVM. Kitu atveju - su PVM.
6. 7. 8. Išlaidos. Jei Individualios veiklos savininko kortelėje nurodytas PVM kodas, sumos patenka be PVM. Kitu atveju - su PVM.

Periodo pradžiai ir pabaigai, jei yra likutis atsargų korespondencinėse sąskaitose, tuomet ataskaitoje automatiškai daroma korekcija „Atsargų likučių sumos koregavimas“ pagal Didžiosios knygos duomenis, kad teisingai parodyti išlaidas.

Į ataskaitą yra įtraukiamas darbo užmokestis ir Ilgalaikis turtas.

Pastaba. Jei pasirinkus ataskaitą, nėra galimybės pasirinkti metų, už kuriuos norima suformuoti ataskaitą, reikia patikrinti ar užpildyti parametrai.

Kiti panašūs DUK pavadinimai
Kaip užpildyti ind. veiklos parametrus?
Kaip užpildyti ind. veiklos nustatymus?
Kodėl negaliu suformuoti IV ataskaitos?
Kodėl negaliu suformuoti ind.veiklos ataskaitos?
Kur yra gyventojo individualios veiklos pajamų-išlaidų apskaitos žurnalas?
Kur rasti gyventojo IV pajamų-išlaidų apskaitos žurnalas?
Kur vyksta parametrų užpildymas individualios veiklos ataskaitai?
Kaip suformuoti ataskaitą individualiai veiklai?
Kaip suformuoti IV ataskaitą?
Kaip parengti IV ataskaitą?
Kaip pasirinkti IV ataskaitos metus?
Kaip pasirinkti individualios veiklos ataskaitos metus?
Kas įtraukiama į individualios veiklos ataskaitą?
Kaip užpildyti IV veiklos parametrus?
Kaip užpildyti IV veiklos nustatymus?
Kodėl neleidžia pasirinkti metų IV ataskaitoje?
Kodėl neleidžia pasirinkti metų ind.veiklos ataskaitoje?