Sutarčių, priedų, pardavimo ir pirkimo dokumentų bei nuotraukų saugojimas

Failų saugykla

Tvarus dokumentų saugojimo sprendimas
  • Lengvas papildomų failų įkėlimas
  • Neribotas duomenų ir dokumentų saugojimas
  • Atsakingų darbuotojų prieiga prie įkeltų failų
  • Įvairių failų formatų palaikymas
Failų saugykla

Dokumentų saugojimo moduliai

 

Pirkimai

Sandėlis › Pirkimai
PVM sąskaitos faktūros, CMR, garantijos, aktai, degalų kvitai ir kt.

Prekyba

Sandėlis › Prekyba › Prekyba
Sąskaitos, nurašymo aktai, pirkimo grąžinimai, sutarties priedai ir kt.

Prekės

Žinynai › Prekių kortelės › Prekės
Produkto nuotraukos, aprašymai, sertifikatai, garantijos ir kt.
 

Klientai

Klientai › Klientai
PVM mokėtojo patikrinimo dokumentai, įrodantys dokumentai, sutartys, susirašinėjimai ir kt.
 

Sutartys

Dokumentai › Sutartys › Sutartys
Sutartys ir sudarytų sutarčių priedai, aktai, nutraukimo dokumentai ir kt.
 

Bendras žurnalas

DK › Bendras žurnalas
Buhalterinės pažymos, nutarimai, apskaičiavimo ataskaitos ir kt.
 

Bankas

Bankas › Bankas
Išankstinės sąskaitos, mokėjimo nurodymai, pavedimo kopijos ir kt.

Darbuotojai

Personalas › Darbuotojai
Sutartys, prašymai, pažymėjimai, BDAR, konfidencialūs dokumentai ir kt.

Įsakymų registras

Dokumentai › Įsakymai › Įsakymų registras
Įsakymai, su įsakymu susijusios ataskaitos, papildomi dokumentai ir kt.

 

Turtas

Turtas › Ilgalaikis turtas › Ilgalaikis turtas
Sąskaitos, modernizacijos dokumentai ir kiti papildomi dokumentai