Ilgalaikio ir trumpalaikio turto įvedimas, nusidėvėjimo skaičiavimas, inventorizacija.

Turtas

Įmonės turto apskaita, valdymas, inventorizavimas ir nurašymas

Ilgalaikis turtas
Informacija apie įmonėje turimą ar įsigytą vertingą turtą

Trumpalaikis turtas
Informacija apie įmonėje turimą mažesnės vertės turtą

Bendra ataskaita
Įmonėje esančio ir dar nenurašyto turto suvestinė

Klausimai / Atsakymai
Dažniausiai užduodami klientų klausimai ir atsakymai

Ilgalaikis turtas (IT)

Modulis skirtas formuoti ir spausdinti ilgalaikio turto įvedimo ir išvedimo į / iš eksploatacijos aktus (-ų) bei sukurti ilgalaikio turto korteles, skaičiuoti ilgalaikio turto nusidėvėjimą. Skaičiuoti nusidėvėjimui galima pasirinkti skaičiavimo metodiką, kuriant ilgalaikio turto kortelę, iš galimų variantų:

Tiesinis;
Produkcijos;
Metų skaičiaus;
Dvigubai mažėjančios vertės;

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąvadas

Šioje kortelėje galima peržiūrėti ilgalaikio turto informaciją apie nusidėvėjimą. Galimybė atrinkti įrašus pagal norimą datą ir atsispausdinti turto nusidėvėjimą / ilgalaikio turto žiniaraštį pasirinktu laikotarpiu.

Trumpalaikis turtas

Suvedamas esamas ar įsigytas įmonės trumpalaikis turtas. Galimybė sukurti, koreguoti įrašus arba juos ištrinti.

IT inventorizacija

Galimybė atlikti turto inventorizaciją, materialinių ir nematerialinių vertybių faktinį palyginimą su apskaitos duomenimis arba sudaryti tokių vertybių sąrašą. Galima matyti visų atliktų inventorizacijų duomenis, juos redaguoti ir papildyti, spausdinti faktinio ir buhalterinio inventorizacijos aktą. Atlikus inventorizaciją, galima užrakinti dokumentus, norint apsaugoti duomenis nuo tyčinio arba netyčinio koregavimo.

Žinynai

Galimybė generuoti ilgalaikio turto grupes, surašyti reikiamas korespondentines sąskaitas, kurios reikalingos, kuriant ilgalaikio turto kortelę bei skaičiuojant nusidėvėjimą ir įvedant turto nusidėvėjimo laikotarpį.

Bendra ataskaita

Galimybė filtruoti įmonės turtą pagal sumas, tipą, datą, grupes ir kitus požymius. Šioje ataskaitoje nėra galimybės matyti informacijos apie turtą, kuris buvo nurašytas arba parduotas.

Dažnai užduodami klausimai

Kaip užregistruoti ilgalaikį turtą?

Ilgalaikį turtą į eksploataciją galima įvesti tik prekę iš sandėlio, t.y. turi būti įvestas ilgalaikio turto pirkimo dokumentas. Tik tada prekę kaip ilgalaikį turtą galima įvesti į eksploataciją.

1. Sukurkite operaciją ilgalaikio turto įvedimui
Žinynai → Sandėlio → Operacijos rūšys
Modulyje spauskite žalią mygtuką „+“ sukurti naują įrašą. Sukurkite operaciją „Pirkimas“ su reikiamais nustatymais ir kor. sąskaitomis. Užpildžius laukus paspauskite mygtuką „Išsaugoti“. Jei tokia operacija sukurta, naujos operacijos kurti nereikia.

2. Sukurkite prekės kortelę
Sukurkite kortelę, pvz.: „Automobilis“ , prekės požymį pasirinkite „Prekės“ su pažymėta kiekine apskaita. 

Prekės požymis

Laukelyje „Pirkimo kor. sąskaita“ įrašykite ilgalaikio įsigijimui naudojamą tarpinę kor. sąskaitą. Registruojant pirkimą debeto kor. sąskaitą programa paims iš prekės kortelės. Aprašę šiuos nustatymus, spauskite „Išsaugoti“.

Pastaba. Jei naudojate tarpinę kor. sąskaitą 2060, būtinai patikrinkite sąskaitų plane ar ties šia kor. sąskaita yra priskirta varnelė.

3. Užregistruokite ilgalaikio turto pirkimą

Sandėlis → Pirkimai
Modulyje sukurkite naują įrašą, paspauskite mygtuką „Pridėti naują įrašą“. Registruojant įrašą pasirinkite sandėlį ir operaciją „Pirkimas“, taip pat pasirinkite tiekėją arba sukurkite naują. Lentelėje „Pirkimo pozicija“ laukelyje „Prekė“ pasirinkite sukurtą prekę, t.y. automobilį ir nurodykite pirkimo sumą, už kiek ilgalaikis turtas buvo įsigytas. Įvedus paspauskite „Enter“ mygtuką, kad įrašas užsifiksuotų. Užregistravus dokumentą paspauskite mygtuką „Išsaugoti“.


4. Sukurkite ilgalaikio turto grupes
Turtas → Ilgalaikis turtas → Žinynai → IT grupės
Grupės bus naudojamos kaip žinynas. Tuomet galėsite įvesti prekę į eksploataciją, skaičiuoti nusidėvėjimą ar atlikti inventorizaciją.

5. Ilgalaikio turto įvedimas
Turtas → Ilgalaikis turtas → Ilgalaikis turtas
Spauskite mygtuką „Pridėti naują įrašą“ ir įveskite ilgalaikį turtą. Atsidariusioje lentelėje užpildykite laukus:
 • IT grupę, pasirinkus automatiškai bus užpildytos kor. sąskaitos;
 • Inventoriaus Nr.;
 • Pasirenkate kokia skaičiavimo metodika bus taikoma nudėvėjimo apskaičiavimui. Galimi keturi variantai: tiesiogiai proporcingas, dvigubas - mažėjančios kainos, produkcijos arba metų skaičiaus;
 • Jei turtas dėvimas, uždėkite varnelę;
 • Inventorius - iš likučių pasirenkamas ilgalaikis turtas;
 • Nurodote įvedimo į eksploataciją datą. Pastaba, data negali būti nurodyta ankstesnė nei daikto įsigijimo data;
 • Įvedimo į ekspl. aktas - paspauskite ant mygtuko „+“, tam, kad sukurtumėte aktą, t.y. iš sandėlio perkeliate į IT;
 • Nurodykite kokia bus likvidacinė vertė.
Užpildžius laikus spauskite mygtuką „Išsaugoti“. Ilgalaikis turtas užregistruotas.
Kaip paskaičiuoti ilgalaikio turto amortizaciją (nusidėvėjimą)?
Turtas → Ilgalaikis turtas

Laukelyje „Laikotarpis“ įrašykite mėnesio paskutinę dieną ir paspauskite mygtuką „Skaičiuoti nusidėvėjimą“. Programa už mėnesį paskaičiuos amortizaciją visoms užregistruotoms ilgalaikio turto kortelėms. Jeigu programa nepaskaičiuos amortizacijos, gausite pranešimą.
Įėjus į kiekvieno turto kortelę, galite pamatyti kokia amortizacijos suma paskaičiuota. Norėdami paskaičiuoti kito mėnesio amortizaciją, nustatykite kito mėnesio datą ir taip pat paspauskite mygtuką „Skaičiuoti nusidėvėjimą“.

Kaip užregistruoti ilgalaikio turto operaciją, kai perkeliamas likutis?

Ilgalaikį turtą eksploatuoti galima tik tuomet, kai ši prekė yra sandėlyje, t.y. turi būti įvestas ilgalaikio turto pirkimo dokumentas. Tik tada prekę kaip ilgalaikį turtą galima eksploatuoti.

1. Sukurkite operaciją ilgalaikiui turtui įvesti:

Žinynai → Sandėlio → Operacijos rūšys

Modulyje spauskite žalią mygtuką „+“ sukurti naują įrašą. Kokias kor. sąskaitas naudosite operacijai, tokiais įrašais bus registruojama apskaitoje.
Sukurkite naują operaciją „Likučių įvedimas“ su reikiamais nustatymais ir kor. sąskaitomis. Užpildžius laukus, paspausti mygtuką „Išsaugoti“.
Pastaba. Jei naudojate tarpinę kor. sąskaitą 2060, būtinai patikrinkite sąskaitų plane ar ties šia kor. sąskaita yra pažymėta varnele.

2. Sukurkite prekės kortelę
Sukurkite kortelę, pvz., „Automobilis“ , prekės požymiu pasirinkite „Prekės“ su pažymėta kiekine apskaita. Aprašius nustatymus, spausti „Išsaugoti“.
Prekės požymis
3. Užregistruokite ilgalaikio turto pirkimą
Sandėlis → Pirkimai
Modulyje sukurkite naują įrašą, paspaudžiant mygtuką „Pridėti naują įrašą“. Registruodamas įrašą, pasirinkite sandėlį ir operaciją „Likučių įvedimas“. Klientu nurodykiteJūsų įmonę, nurodykite ilgalaikio turto pirkimo datą, t.y. kada turtas buvo nupirktas arba vėliausią įsigyto turto datą. Lentelės „Pirkimo pozicija“ laukelyje „Prekė“ pasirinkite sukurtą prekę, t.y. automobilį ir nurodykite pirkimo sumą, t. y. už kokią sumą ilgalaikis turtas buvo įsigytas (ne likutis).

4. Sukurkite ilgalaikio turto grupes
Turtas → Ilgalaikis turtas → Žinynai → IT grupės
Grupės bus naudojamos kaip žinynas. Tuomet galėsite prekę eksploatuoti, skaičiuoti nusidėvėjimą (amortizaciją) ar atlikti inventorizaciją.
5. Ilgalaikio turto įtraukimas
Turtas → Ilgalaikis turtas → Ilgalaikis turtas
Spauskite mygtuką „Pridėti naują įrašą“ ir pridėkite ilgalaikio turto dokumentus.
Atsidariusioje lentelėje užpildykite šiuos laukus:
 • IT grupę — pasirinkus automatinį būdą, bus užpildytos kor. sąskaitos;
 • Inventoriaus Nr.;
 • Pasirinkite, kokia skaičiavimo metodika bus taikoma nusidėvėjimui apskaičiuoti. Galimi keturi variantai: tiesiogiai proporcingas, dvigubas – mažėjančios kainos, produkcijos arba metų skaičiaus;
 • Inventorius — iš likučių pasirenkamas ilgalaikis turtas;
 • Nurodykite eksploatacijos datą. Pastaba. Data negali būti nurodyta ankstesnė nei daikto įsigijimo;
 • Įvedimo į ekspl. aktas — paspauskite mygtuką „+“, norint sukurti aktą, t.y. iš sandėlio perkelti į IT;
 • Nurodykite, kokia bus likvidacinė vertė.
Užpildžius šiuos laukus, spausti mygtuką „Išsaugoti“.
Nusidėvėjimo įvedimas

Įeikite į kortelę ir užregistruokite nusidėvėjimą. Lentelėje „Nudėvėjimas“ užregistruokite sukauptą nusidėvėjimą su tarpine kor. sąskaitą 99. Nurodykite, kokia data perkeliate DK likučius.

Užregistravus amortizaciją, spausti mygtuką  „Išsaugoti“. Ilgalaikis turtas užregistruotas.

Kaip parduoti ilgalaikį turtą?

1. Sukurkite operacijos rūšį „IT pardavimas“
Žinynai Sandėlio Operacijos rūšys

2. Ilgalaikio turto išvedimas iš eksploatacijos

Turtas Ilgalaikis turtas Ilgalaikis turtas

Ilgalaikį turtą galima išregistruoti tik per ilgalaikio turto modulį pasirinkus ilgalaikio turto kortelę kurią norite nurašyti.
Ilgalaikio turto kortelėje atlikite koregavimus. Įrašykite išvedimo iš eksploatacijos datą, nurodote kor. sąskaitą (ar į 6 klasę, ar į 2 klasę perkelsite), paspauskite pliusą prie išvedimo iš eksploatacijos akto.
Pastaba. Jeigu atlikus nurodytus veiksmus ir paspaudus pliusą prie išvedimo iš eksploatacijos akto, atsiranda raudonas užrašas „Klaida, nurodykite darbuotoją“, įėjusi į įmonę, į punktą Sistema Vartotojai/Darbuotojai, reikia vartotoją susieti su darbuotoju, kuris buhalteriškai atsakingas už įmonės buhalterinę apskaitą, tada to vartotojo vardu bus daromos ši ir panašios operacijos.

3. Suformuokite pardavimą.

Sandėlis Prekyba

Spauskite „+“, t.y. pridėti naują įrašą, sukurkite naują įrašą, su operacijos rūšim „IT pardavimas“. Prie prekių pozicijos pasirinkite ilgalaikio turto kortelę kurią parduodate, išsaugokite įrašą. Laukelyje prie prekės galite nurodyti kitą kor. sąskaitą, laukelis „Savik. kor. sąskaita“, jei norite kad sąnaudos užsiregistruotų į kitą kor. sąskaitą.

Neskaičiuoja nusidėvėjimo, išmeta informaciją: "Nepateko: (sąrašas nepatekusių IT)"?
 • Jei jūs paspaudėte mygtuką „Skaičiuoti nusidėvėjimą“ 2017.12.31 d., tai sistema skaičiuoja tik gruodžio mėn. nusidėvėjimą.
 • Jei inventorius įvestas į eksploataciją anksčiau nei 2017.11 mėn., ir nėra 2017.11 mėn. suskaičiuoto nusidėvėjimo, tai tuomet šiam inventoriui neskaičiuoja ir praneša informaciją, kuris IT nepateko.
 • Jei yra nudėvėta visa suma, o vis dar yra požymis, kad IT dėvimas, tai taip pat praneša informaciją, kuris IT nepateko.
Kaip užregistruoti ilgalaikį turtą, jei šio turto įsigijimas yra keliose pirkimo dokumentuose?

Galimi keli variantai:

 • komplektuoti per gamybos modulį- komplektacija/dekomplektacija;
 • pridėti per pridėtines išlaidas;
 • pridėti per ilgalaikis turtas „Modernizacija“.
Registruojant ilgalaikį turtą gautas pranešimas ,,Bendra klaida. Toks įrašas jau egzistuoja"?
Turtas → Ilgalaikis turtas → Ilgalaikis turtas

Registruojant ilgalaikį turtą, jei gaunate klaidos pranešimą: „Bendra klaida: Toks įrašas jau egzistuoja“, vadinasi toks inventoriaus numeris jau egzistuoja, pakeiskite jį į kitą.
Kaip suformuoti ilgalaikio turto ataskaitas?
Ilgalaikio turto ataskaitas galite suformuoti keliais būdais:
1. Turtas → Ilgalaikis turtas → Ilgalaikis turtas modulyje paspausti mygtuką „Spausdinti“,  nurodykite „Laikotarpis“ pasirinkite vieną iš pateiktų ataskaitų:
 • Kartoteka už nurodytą laikotarpį;
 • IT sąrašas (už laikotarpį);
 • IT nusidėvėjimas (už periodą);
2. Turtas → Ilgalaikis turtas → Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąvadas modulyje paspausti mygtuką „Spausdinti“, nurodykite laikotarpį „Nuo“ ir „Iki“ ir pasirinkite ataskaitos šabloną:
 • Ilgalaikio turto nudėvėjimas laikotarpiui;
 • Ilgalaikio turto žiniaraštis laikotarpiui;
3. Ataskaitos → DK ataskaitos → Bendras žurnalas;
4. Ataskaitos → DK ataskaitos → DK santrauka su suminėm sąskaitom.
Kaip užregistruoti ilgalaikio turto nurašymą?
Turtas → Ilgalaikis turtas → Ilgalaikis turtas

Įeikite į ilgalaikio ir užpildykite laukus:
Nurašymo data - įrašykite nurašymo datą.
Išvedimo iš ekspl. sąskaita - įrašykite kor. sąskaitą į kurią bus užregistruotas nurašytas ilgalaikis turtas
Išvedimo iš ekspl. aktas - paspauskite „+“ mygtuką ir suformuokite išvedimo dokumentą. Šį suformuotą dokumentą rasite Sandėlis → Pirkimai modulyje. Užregistravus spauskite mygtuką „Išsaugoti“.
Pastaba. Prieš registruojant nurašymo dokumentą nepamirškite paskaičiuoti amortizaciją.

Kaip užregistruoti ilgalaikio turto modernizaciją?

1. Sandėlis → Pirkimai 
Užregistruokite pirkimo sąskaitą, kurdami prekės kortelę būtinai pasirinkite prekės požymį ir užregistruokite pirkimą į tarpinę kor. sąskaitą. T.y. užregistruokite pirkimą kaip registruotumėte naujai įsigytą ilgalaikį turtą.

2. Parametrai → Buhalterija
Modulyje priskirkite modernizacijai naudojamą operacijos rūšį, pasirinkite IT įvedimas. Užpildžius laukus, spauskite mygtuką „Išsaugoti”.

3. Turtas → Ilgalaikis turtas → Ilgalaikis turtas
Atidarykite ilgalaikio turto kortelę, kurios vertę norite padidinti, „Modernizacija” tabe spauskite ,,+”, data laukelyje nurodykite datą kuria norite užregistruoti modernizaciją.
Spauskite ant +”, atsiradus naujai žaliai juostai spauskite ant pieštuko ir pasirinkite iš prekių sąrašo tą prekę kur norite užregistruoti modernizaciją, t.y. ką įsigijote 1 žingsnyje. Pasirinkus prekę programa grąžina į pagrindinį modernizacijos langą. Būtinai paspauskite ant mygtuko viršuje virš prekės „Išsaugoti pakeitimus”, kad užfiksuotumėte modernizacijos sumą. Laukelyje ,,Papildomas kiekis” įrašykite metus, jei ilgalaikio turto galiojimas pailgės metais. Jei galiojimo metai nepailgėjo, šio lauko nepildykite. Užpildžius visą informaciją išsaugokite ją, paspauskite mygtuką apačioje Išsaugoti”.

Pastaba. Užregistavus šias operacijas patikrinkite ar ilgalaikio turto vertė padidėjo.

Kaip užregistruoti ilgalaikio turto perkainavimą?
1. Žinynai → Sandėlis → Operacijos rūšys
Sukurkite naują operaciją IT perkainavimas su reikiamais nustatymais ir kor. sąskaitomis. Spauskite mygtuką „Išsaugoti“.

2. Žinynai → Prekių kortelės→ Prekės
Sukurkite prekės kortelę su prekės požymiu Prekės“. Spauskite mygtuką „Išsaugoti“.

3. Sandėlis → Pirkimai
Užregistruokite dokumentą. Operaciją pasirinkite kurią sukūrėte pirmame žingsnyje, klientą nurodykite savo įmonę, nurodykite datą kokia data norite užregistruoti perkainavimą. Prie prekės pozicijos pasirinkite prekę kurią sukūrėte antrame žingsnyje, nurodykite vieną vienetą ir įrašykite sumą, ant kokios sumos norite sumažinti ilgalaikio turto vertę. Užregistravus dokumentą išsaugokite ir patikrinkite ar atsirado kor. sąskaitos užregistravus šį dokumentą.

4. Turtas → Ilgalaikis turtas → Ilgalaikis turtas
Atidarykite ilgalaikio turto kortelę, kurios vertę norite sumažinti. „Modernizacija” tabe spauskite „+“, data laukelyje nurodykite datą kuria norite užregistruoti modernizaciją. Spauskite ant „+”, atsiradus naujai žaliai juostai spauskite ant pieštuko ir pasirinkite iš prekių sąrašo tą prekę, kurią buvote užregistravę trečiame žingsnyje. Sumą įrašykite su minuso ženklu, kad turto vertė sumažėtų ant tos sumos. Pasirinkus prekę programa grąžina į pagrindinį modernizacijos langą. Būtinai paspauskite ant mygtuko viršuje virš prekės „Išsaugoti pakeitimus“, kad užfiksuotumėte sumą. Užpildžius visą informaciją išsaugokite ją, paspauskite mygtuką apačioje „Išsaugoti“.
Pastaba. Užregistravus šias operacijas patikrinkite ar ilgalaikio turto vertė sumažėjo. Jei programa neleidžia užregistruoti šio įrašo, rašo bendra klaida Negalimas veiksmas, nes yra vėlesnių nusidėvėjimų“, tai nueikite į „Nusidėvėjimas“ langą ir ištrinkite amortizaciją. Tada trečią žingsnį pakartokite.

5. DK → Bendras žurnalas
Suformuokite Didžiąją knygą ir patikslinkite ar liko įrašai kuriuos reikia uždaryti. Užregistruokite koreguojančius įrašus per šį modulį, jei DK debete ar kredite liko sumos. Modulyje spauskite mygtuką Pridėti D įrašą arba K įrašą. Klientą galite naudoti savo įmonę. Užregistravus visus įrašus patikrinkite kaip tai atsispindi Didžiojoje knygoje.

Kaip naudotis IT moduliu?

Trumpa vaizdinė pamoka, kurioje rasite kaip:

 1. Sukurti ilgalaikio turto įsigijimo tarpinę korespondentinę sąskaitą;
 2. Įvesti pirkimo dokumentą;
 3. Sukurti naują prekę, vedant pirkimo dokumentą, bei kur įrašyti tarpinę IT įsigijimo sąskaitą;
 4. Sukurti ilgalaikio turto grupę;
 5. Užregistruoti turtą;
 6. Sugeneruoti ilgalaikio turto įvedimo aktą;
 7. Skaičiuoti nusidėvėjimą;
 8. Nurašyti turtą.