Darbuotojai

Įmonės darbuotojų modulis, skirtas informacijos apie darbuotojus duomenų suvedimui.

 • Darbuotojai: pateikiami visi įmonės darbuotojai, galima filtruoti pagal vardą, pavardę, asmens kodą, adresas, tautybė ir pan. 
 • Būsena: galite atrinkti darbuotojus pagal - dirbančius, nedirbančius, visus (dirbančius ir nedirbančius).
 • Bendra informacija: įvedama/koreguojama visa informacija apie darbuotojus: vardas, pavardė, asmens kodas, adresą, tautybę ir pan. Kiekvienam įmonės darbuotojui, turi būti sukurtas buhalterinis klientas tam, kad darbuotojui būtų galima skaičiuoti darbo užmokestį, avansinę apyskaitą bei atlikti kitus buhalterinius skaičiavimus ir veiksmus. Buhalterinis klientas - tai ne įmonė, todėl Jonui Jonaičiui buhalterinis klientas taip pat turi būti sukurtas Jonas Jonaitis.
  • Apie šeimą - įvedama/koreguojama informacija apie šeimyninę padėtį bei sutuoktinį;
   • Duomenys apie vaikus - įvedama/koreguojama informacija apie vaikus, užpildant vardą, pavardę, gimimo datą bei nurodant lytį.
  • Išsilavinimas - įvedama/koreguojama informacija apie išsilavinimą, užpildant datą, diplomo numerį, pasirenkant įstaigą, įgytą išsilavinimą, specialybę ar kvalifikaciją;
  • Dokumentų duomenys -  įvedama/koreguojama informacija apie pasą, soc.draudimą, vairuotojo pažymėjimą.
 • Sutartys: darbuotojo Darbo sutartis;
  • Darbo sutartys -  įvedama/koreguojama informacija esminė su darbo santykiais susijusi informacija - kada darbuotojas pradeda dirbti, pagrindinės sutarties sąlygos, kor. sąskaitos ir pan. Pastaba: šioje kortelėje darbuotojo sutarčiai galima priskirti individualų GPM procentą. Su šiuo GPM bus skaičiuojamas darbuotojo atlyginimas. Jei GPM nenurodysite, šis dydis bus nustatomas standartiškai iš sisteminių parametrų kaip ir visiems darbuotojams.
  • Darbo sutarties punktų keitimas - užpildžius kortelės laukus, šie duomenys bus perkelti į darbuotojo darbo sutarties punktus. 
  • Atostogos/Priklausančių atostogų dienos - įvedamos priklausančios atostogų dienos; Pastaba: pirmoji data - priklausantis atostogų dienų skaičių, vėlesnės datos - vedasi tik pliusinės arba minusinės atostogų dienos. Visi įrašai pliusuojasi.
  • Darbo grafikai - priskiriamas individualus darbuotojo darbo grafikas. 

Personalas Darbuotojai

Norėdami sukurti naujo darbuotojo kortelę spauskite mygtuką ,,Sukurti naują įrašą" pridėti.
Pirma užpildykite lentelę ,,Bendra informacija" apie darbuotoją, žvaigždute pažymėti laukai privalomi:
Vardas
- įrašomas darbuotojo vardas, privalomas laukas;
Pavardė - įrašoma darbuotojo pavardė, privalomas laukas;
Lytis - nurodoma darbuotojo lytis, privalomas laukas;
Asmens kodas - įrašomas darbuotojo asmens kodas;
Gimimo data - įrašomas darbuotojo gimimo data;
Darbuotojo grupė - priskiriama darbo grupė;
Tautybė - įrašoma darbuotojo tautybė;
Pareigos - pasirenkamos arba sukuriamos darbuotojo pareigos. Nepamirškite, jei sukuriate naujas darbuotojo pareigas, jas sulinksniuoti. Jei nesurašote linksnius programa neteisingai formuos įsakymus. Privalomas laukas;
Padalinys - priskirkite darbuotojui padalinį;
Buh. klientas - šis laukas pažymėtas paveiksliuke. Paspaudus ant geltono mygtuko „Sukurti klientą“ darbuotojui bus sukurtas buhalterinis klientas, šis klientas užsiregistruos Klientai → Klientai modulyje. Jei toks darbuotojas jau sukurtas, pasirinkite jį iš sąrašo.
Adresas - įrašomas darbuotojo adresas;
Miestas - įrašoma iš kokio miesto darbuotojas;
Banko sąskaita - įrašoma darbuotojo banko sąskaita;
Telefonas - įrašomas darbuotojo telefonas;
El. paštas - įrašomas darbuotojo el. paštas;
Automobilis - priskiriamas darbuotojui automobilis;
Kuro kortelė - priskiriama darbuotoju kuro kortelė;

Apie šeimą - rekomenduojame įrašyti čia vaikų vardus, jei norėsite suformuoti įsakymą dėl ,,Vaiko priežiūros atostogų".
Išsilavinimas -
užpildykite informaciją apie darbuotojo įsilavinimą.
Dokumentų duomenys - užpildykite informaciją apie paso, soc. draudimo ir med. knygelės nr. Taip pat galite prisegti paso kopiją.
Sodros proc. -
jei darbuotojas papildomai kaupią pensiją, tai į šį lauką įrašomi suminiai duomenys, pensijos kaupiamas procentas plius darbuotojo sodra, t.y 21,60 arba 22,50 (2,1+19,5=21,60 arba 3+19,5=22,50). Jei darbuotojas nekaupia sodros, tai galite tarifo neįrašyti.
Atsakingi -
įrašomi atsakingi asmenys, kurie tvirtina prašymą per
 ir gauna pranešimus.
+Papildoma - pildoma Jums reikalinga informacija. Norėdami įvesti papildomą infomaciją turite nueiti į modulį Parametrai → Darbuotojo požymiai ir aprašyti reikiamus laukus, pvz. Įėjimo kortelės/žetono numeris, ar turi raktą nuo ofiso? ir t.t.

Sutartys
Užpildžius bendrą informaciją galima užpildyti informaciją apie ,,Sutartys". Paspaudę ant lango ,,Sutartys" ir paspauskite mygtuką pridėti ir paspauskite ,,Taip". Užregistruokite informaciją apie darbdavio sutartinius įsipareigojimus ir darbo sutarties informaciją.

Atsidariusiame lange ,,Pagrindiniai duomenys" užpildykite reikiamus laukus, pildoma esminė su darbo santykiais susijusi informacija:
Numeris - darbo sutarties numeris;
Tabelio nr. - tabelio numeris;
Sutarties data - darbo sutarties data;
Dirba nuo - nuo kada darbuotojas dirba;
Dirba iki - iki kada darbuotojas dirbo;
Pareigos - pasirenkamos pareigos;
Padalinys - pasirenkamas padalinys;
Individualus GPM proc. - įrašomas individualus GPM procentas. Svarbu atkreipti dėmesį, jog šioje kortelėje darbuotojo sutarčiai galima priskirti individualų GPM procentą. Jei šį lauką nenurodysite, GPM bus imamas iš parametrų. 
DS rūšies data - darbo sutarties nuo kada dirba data;
DS rūšies pavadinimas - darbo sutarties rūšis. Nurodyta darbo sutarties rūšis bus perduodama į 1-SD formą.
NPD - šiame lauke galite priskirti ,,NPD". Jei NPD nenurodysite, NPD nebus taikomas.
DU priskaitymo kor. sąskaita -  darbo užmokesčio priskaitymo kor. sąskaita;
GPM priskaitymo kor. sąskaita - GPM priskaitymo kor. sąskaita;
VSD priskaitymo kor. sąskaita - VSD priskaitymo kor. sąskaita;
DU sąnaudų kor. sąskaita - darbo užmokesčio sąnaudų kor. sąskaita;
Sodros sąnaudų kor. sąskaita - darbdavio sodros sąnaudų kor. sąskaita;
GF sąnaudų kor. sąskaita - darbdavio sodros sąnaudų kor. sąskaita;
Įmonės banko kor. sąskaita - įmonės banko kor. sąskaita;
Įmonės kasos kor. sąskaita - įmonės kasos kor. sąskaita;
Mėn. alga - Mėnesinis darbuotojo atlyginimas;
Val. kaina - Valandos kaina;
Suminė darbo apskaita - jei suminė darbo laiko apskaita, pažymėkite varnele;
Trumpinti prieš šventes - jei trumpinti prieš šventinę dieną, pažymėkite varnele;
Darbo valandų per dieną skaičius - darbo valandų skaičius per dieną;
Darbo valandos šeštadieniais skaičius - darbo valandos šeštadienį;
Darbo valandos sekmadieniais skaičius - darbo valandos sekmadienį;
Valandos per savaitę - iš viso valandų per savaitę;
DU kodas - darbo užmokesčio priskaitymo kodas.


Pastaba. Kor. sąskaitos naudojamos pavyzdinės įmonės, kai rašysite kor. sąskaitas  įrašykite jas pagal savo įmonės sąskaitų planą.

Užpildžius Darbo sutarties punktų keitimas kortelės laukus, šie duomenys bus perkelti į darbuotojo darbo sutarties punktus. Taip pat galima nustatyti atostogų laikotarpį formoje Atostogos, bei individualų darbuotojo darbo grafiką Darbo grafikai.
Laukelyje DK kodas pasirinkite DU skaičiavimui naudojamą kodą. Pasirinkus kodą, paspauskite ,,Išsaugoti“.

Užpildžius duomenis galite atspausdinti darbo sutartį, prašymą mokėti į sąskaitą, prašymas priimti į darbą ir asmens kortelę (joje matosi darbuotojo atostogų laikotarpis). Šiuos dokumentus galite atsispausdinti pdf, doc, xls formatais.

Pasirinkus dokumentą spauskite ,,Sugeneruoti".

Reikia užrašyti ant viršaus. Įsakymas gali būti įrašytas neteisingai, todėl atskirai įrašykite naują darbo užmokestį darbo sutartyje.
Šiuos dokumentus galima išsisaugoti į word ar excel formatus ir pasikoregavus pagal savo poreikius atsispausdinti.

1. Darbuotojo kortelėje nurodykite pagal kokią sutartį darbuotojas dirba.
Personalas → Darbuotojai
Darbuotojo kortelėje lange „Sutartys“ laukelyje ,,DS rūšies pavadinimas“ pasirinkite pagal kokią sutartį dirba darbuotojas.

 • 01 – neterminuota darbo sutartis
 • 02 - terminuota darbo sutartis
 • t.t.

Atidarius langą „Sutartys“:

2. Aprašykite papildomus Sodros mokesčius terminuotų sutarčių.

DU Žinynai DU parametrai
Nurodykite terminuotos darbo sutarties procentą laukelyje „Terminuotų sutarčių %“.

Personalas Darbuotojai
Darbuotojo informacijoje prie lango „Sutartys“ įeikite į darbuotojo kortelę ir laukelyje „Suminė darbo apskaita“ uždėkite varnelę.
Taip pat įrašykite valandinio įkainio sumą, laukelyje „Val. kaina“.

Sutartys

Modulis, kuriame rodomos visos su darbuotojais sudarytos sutartys.

 • Galiojančios datos: pasirinkę norimą datą ir paspaudus mygtuką Filtruoti, matysite sutartis iki pasirinktos datos;
 • Sutartys: darbo sutartys, galima filtruoti pagal pareigas, sutarties datą, darbuotoją ir pan.

 

CV

Modulis, skirtas potencialių darbuotojų duomenų suvedimui ir saugojimui, trumpai aprašant esminius punktus - kontaktinius duomenis, susitikimo datą, patirtį ir kt.

 • CV: pateikiami darbuotojų duomenys, galima filtruoti pagal pareigas, datą, pavardę, patirtį ir pan. 

Papildomi darbuotojo požymiai

Šiame modulyje galima aprašyti:

 • Papildomus tekstinius laukus
 • Papildomus failų laukus


„Požymio pavadinimas” laukelyje įrašykite naujo lauko pavadinimą. Tai gali būti jūsų įmonės specifinis personalo požymis, kuris nepatenka į standartinį B1.lt rinkinį. Pvz.: įėjimo kortelės numeris, ekstra telefonas, darbuotojo batų dydis ar darbuotojas turi pultelį ir t.t.  Galite sukurti iki 10 tokių reikšmių, kurias vėliau galėsite patogiai filtruoti Personalas → Darbuotojai prie „Papildoma informacija” modulyje. 

„Failo pavadinimas” laukelyje įrašę pavadinimą Personalas → Darbuotojai prie „Papildoma informacija” modulyje atsiras šis naujas laukas ir jūs galėsite pridėti failą. Pvz.: sutikimas dėl asmens duomenų naudojimo, konfidencialumo deklaracija, susitarimas dėl konfidencialios informacijos apsaugos ir t.t. Kokius failus įkelsite į darbuotojo kortelę, tokius failus galės matyti ir darbuotojas „Darbuotojo kabinetas” modulyje. Klientų Klausimai

Užsisakykite BDAR dokumentaciją arba pasidarykite patys.

Pasirašytus dokumentus patogiai saugokite ir valdykite:
 • Prie darbuotojų

 • Saugykloje

Vartotojų / darbuotojų parametrai

Modulyje nustatomi parametrai, vartotojas pririšamas prie darbuotojo.

 • B1.lt vartotojas
 • Darbuotojas


Sisteminiai nustatymai, kuriuose kiekvienam B1.lt vartotojui įmonėje gali būti priskirtas darbuotojas, pavyzdžiui:

Vartotojas 1, kuris jungiasi prie sistemos, atlikdamas veiksmus įmonėje visur bus susietas su darbuotoju „Vardo Pavardė“.

Šis nustatymas reikalingas, pvz.: sąskaitų išrašymui, jungiasi keli vartotojai, tačiau sąskaita išrašoma vieno ir to paties darbuotojo vardu.

Papildomų darbuotojų požymių parametrai

Šiame modulyje galima aprašyti:

 • Papildomus tekstinius laukus
 • Papildomus failų laukus


„Požymio pavadinimas” laukelyje įrašykite naujo lauko pavadinimą. Tai gali būti jūsų įmonės specifinis personalo požymis, kuris nepatenka į standartinį B1.lt rinkinį. Pvz.: įėjimo kortelės numeris, ekstra telefonas, darbuotojo batų dydis ar darbuotojas turi pultelį ir t.t.  Galite sukurti iki 10 tokių reikšmių, kurias vėliau galėsite patogiai filtruoti Personalas → Darbuotojai prie „Papildoma informacija” modulyje. 

„Failo pavadinimas” laukelyje įrašę pavadinimą Personalas → Darbuotojai prie „Papildoma informacija” modulyje atsiras šis naujas laukas ir jūs galėsite pridėti failą. Pvz.: sutikimas dėl asmens duomenų naudojimo, konfidencialumo deklaracija, susitarimas dėl konfidencialios informacijos apsaugos ir t.t. Kokius failus įkelsite į darbuotojo kortelę, tokius failus galės matyti ir darbuotojas „Darbuotojo kabinetas” modulyje. 

Užsisakykite BDAR dokumentaciją arba pasidarykite patys.

Pasirašytus dokumentus patogiai saugokite ir valdykite:
 • Prie darbuotojų

 • Saugykloje