Personalo dokumentai, žmogiškųjų išteklių valdymas

Personalas

Informacija apie darbuotojus, būtina objektyviam tikslų ir rezultatų įvertinimui

Darbuotojai
Įmonėje dirbančių ir nebedirbančių asmenų sąrašas


Sutartys
Informacija apie esamu laiku galiojančias sutartis


Prašymai
Gautų prašymų iš darbuotojų sąrašas su galimybę patvirtinti


CV
Gauti gyvenimo aprašymai iš kandidatų

 

Žinynai
Papildoma informacija susijusi su personalo moduliu
 

Vaizdinė pamoka
Darbo užmokesčio ir personalo modulių mokomoji medžiaga
 

Klausimai / Atsakymai
Dažniausiai užduodami klientų klausimai ir atsakymai
 

Darbuotojai

Sąrašas asmenų kurie dirba arba yra dirbę įmonėje. Darbo sutarties generavimas. Vedama visa reikiama informacija apie asmenį kuris dirba įmonėje.

Prašymai

Dirbančių įmonėje asmenų su planu "Darbuotojas" pateikti įvairūs prašymai. Vadovas gali matyti ir juos patvitiniti arba atmesti. Matomas visų darbuotojų prašymų sąrašas.

Sutartys

Darbo sutarčių registras. Taip pat galima matyti pasirinktai datai galiojančius dokumentus.

CV

Vedami visi gauti gyvenimo aprašymai iš kandidatų, yra galimybė pridėti reikiamus komentarus ir pastabas. Pažymėti ar kandidatas tinkamas ar ne ir turėti informaciją vienoje vietoje.

Žinynai

Reikalingų duomenų apie darbuotojus įvedimas ir koregavimas:

 • darbuotojų pareigybės (pildant darbuotojo kortelę būtina nurodyti darbuotojo pareigas), kurios susiejamos pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių, kuris yra reikalingas teikiant informaciją Sodrai apie įdarbinto žmogaus pareigas;
 • Tautybės: reikalinga įdarbinant asmenį, pažymint kokia jo tautybė;
 • Neapmokestinamas pajamų dydis.

Dažnai užduodami klausimai

Kaip pridėti naują darbuotoją?

Personalas Darbuotojai

Norėdami sukurti naujo darbuotojo kortelę spauskite mygtuką ,,Sukurti naują įrašą" pridėti.
Pirma užpildykite lentelę ,,Bendra informacija" apie darbuotoją, žvaigždute pažymėti laukai privalomi:
Vardas
 įrašomas darbuotojo vardas;
Pavardė  įrašoma darbuotojo pavardė;
Lytis  nurodoma darbuotojo lytis;
Asmens kodas  įrašomas darbuotojo asmens kodas;
Gimimo data  įrašoma darbuotojo gimimo data;
Užsieniečio kodas (ILTU)Interesų Lietuvoje turinčio užsieniečio kodas. Naudojamas Sodros 1-SD formoje.
A1 pažyma – pažymėjus lauką bus neskaičiuojamas Sodros mokestis (nei darbuotojo, nei darbdavio), taip pat neįtraukiamas į Sodros deklaracijas;
Darbuotojo grupė priskiriama darbo grupė:

 • Jei darbuotojas dirba pagal darbo sutartį:
  Personalas → Darbuotojai → „Vardenis Pavardenis“ turi būti priskirta Darb.grupė su požymiu „Darbuotojai pagal darbo sutartis“ ir sukurta darbo sutartis.
 • Jei darbuotojas dirba ne pagal darbo sutartį:
  1. Personalas → Žinynai → Darbuotojų grupės → Sukurti naują darbuotojų grupę, kurioje nėra požymio „Darbuotojai pagal darbo sutartis“.
  2. Personalas → Darbuotojai → „Vardenis Pavardenis“ turi būti priskirta naujai sukurta Darb.grupė, kurioje nėra požymio „Darbuotojai pagal darbo sutartis“, tada šis darbuotojas bus matomas kaip dirbantis.

Tautybė  įrašoma darbuotojo tautybė;
Pareigos  pasirenkamos arba sukuriamos darbuotojo pareigos. Nepamirškite, jei sukuriate naujas darbuotojo pareigas, jas sulinksniuoti. Jei nesurašote linksnius, programa neteisingai formuos įsakymus.
Padalinys  priskirkite darbuotojui padalinį;
Buh. klientas paspaudus pažymėtą geltoną mygtuką „Sukurti klientą“, darbuotojui bus sukurtas buhalterinis klientas.
Šis klientas užsiregistruos Klientai → Klientai modulyje. Jei toks darbuotojas jau sukurtas, pasirinkite jį iš sąrašo spausdami "pieštuką".
Adresas  įrašomas darbuotojo adresas;
Miestas  įrašoma iš kokio miesto darbuotojas;
Banko sąskaita  įrašoma darbuotojo banko sąskaita;
Telefonas  įrašomas darbuotojo telefonas;
El. paštas  įrašomas darbuotojo el. paštas;
Automobilis  priskiriamas darbuotojui automobilis;
Kuro kortelė  priskiriama darbuotoju kuro kortelė;


Apie šeimą
 rekomenduojame įrašyti vaikų vardus, jei norėsite suformuoti įsakymą dėl ,,Vaiko priežiūros atostogų".
Išsilavinimas
 užpildykite informaciją apie darbuotojo išsilavinimą.
Dokumentų duomenys  užpildykite informaciją apie paso, soc. draudimo ir med. knygelės nr. Taip pat galite prisegti paso kopiją.
Sodros proc.
 jei darbuotojas papildomai kaupia pensiją, tai į šį lauką įrašomi suminiai duomenys, pensijos kaupiamas procentas plius darbuotojo sodra, t.y 21,60 arba 22,50 (2,1+19,5=21,60 arba 3+19,5=22,50). Jei darbuotojas nekaupia papildomos pensijos tarifo galima neįrašyti.
Atsakingi
 įrašomi atsakingi asmenys, kurie tvirtina darbuotojo prašymą pateiktą per „Darbuotojo kabinetą“ atsakingas asmuo gauna pranešimus.
+Papildoma informacija  pildoma Jums reikalinga informacija. Norėdami įvesti papildomą infomaciją turite nueiti į modulį Parametrai → Darbuotojo požymiai ir aprašyti reikiamus laukus, pvz. Įėjimo kortelės/žetono numeris, ar turi raktą nuo ofiso? ir t.t.
Išduotas inventorius  Galimybė matyti išduotą mažavertį turtą arba priskirti.


Sutartys
Užpildžius bendrą informaciją galima užpildyti informaciją apie ,,Sutartys". Paspaudę ant skirtuko ,,Sutartys", spausti mygtuką pridėti. Užregistruokite informaciją apie darbdavio sutartinius įsipareigojimus ir darbo sutarties informaciją.

Atsidariusiame lange ,,Pagrindiniai duomenys" užpildykite reikiamus laukus, pildoma esminė su darbo santykiais susijusi informacija:
Numeris darbo sutarties numeris;
Tabelio nr. tabelio numeris;
Sutarties data darbo sutarties data;
Dirba nuo nuo kada darbuotojas dirba;
Dirba iki iki kada darbuotojas dirbo;
Pareigos pasirenkamos pareigos;
Padalinys pasirenkamas padalinys;
Individualus GPM proc. įrašomas individualus GPM procentas. Svarbu atkreipti dėmesį, jog šioje kortelėje darbuotojo sutarčiai galima priskirti individualų GPM procentą. Laukelis pildomas tais atvejais, kai GPM procentas taikomas kitas, nei nurodytas DU parametruose
DS rūšies data darbo sutarties nuo kada dirba data;
DS rūšies pavadinimas  darbo sutarties rūšis. Nurodyta darbo sutarties rūšis bus perduodama į 1-SD formą.
NPD šiame lauke galite priskirti ,,NPD". Jei NPD nenurodysite, NPD nebus taikomas.
DU priskaitymo kor. sąskaita darbo užmokesčio priskaitymo kor. sąskaita;
GPM priskaitymo kor. sąskaita GPM priskaitymo kor. sąskaita;
VSD priskaitymo kor. sąskaita VSD priskaitymo kor. sąskaita;
DU sąnaudų kor. sąskaita darbo užmokesčio sąnaudų kor. sąskaita;
Sodros sąnaudų kor. sąskaita darbdavio sodros sąnaudų kor. sąskaita;
GF sąnaudų kor. sąskaita darbdavio sodros sąnaudų kor. sąskaita;
Įmonės banko kor. sąskaita įmonės banko kor. sąskaita;
Įmonės kasos kor. sąskaita įmonės kasos kor. sąskaita;
Mėn. alga Mėnesinis darbuotojo atlyginimas;
Val. kaina Valandos kaina;
Suminė darbo apskaita  jei suminė darbo laiko apskaita, pažymėkite varnele;
Trumpinti prieš šventes jei trumpinti prieš šventinę dieną, pažymėkite varnele;
Darbo valandų per dieną skaičius darbo valandų skaičius per dieną;
Darbo valandos šeštadieniais skaičius darbo valandos šeštadienį;
Darbo valandos sekmadieniais skaičius darbo valandos sekmadienį;
Valandos per savaitę iš viso valandų per savaitę;
DU kodas darbo užmokesčio priskaitymo kodas rekomanduojama naudoti tik 101, 1101 ir 102 kodus.


Pastaba. Kor. sąskaitos pateiktos pavyzdinės, kai rašysite kor. sąskaitas įrašykite jas pagal savo įmonės sąskaitų planą.


Skirtukas „Punktų keitimas“ naudojamas darbo sutarties šablone nurodytų punktų koregavimui, Įvesta informacija bus matoma atspausdintoje darbo sutartyje. Būtina nepamiršti užpildyti laukąDarbo funkcijų atlikimo vieta“. Nurodyti darbovietės adresą, jei darbuotojas nuolatos važinėja pas klientus nurodyti centrinės būstinės duomenis.

Skirtuke „Atostogos“  galima nustatyti kasmetinių atostogų dienų skaičių, kiek darbuotojui priklauso per metus darbo dienomis.

Skirtukas „Darbo grafikai“ naudojamas, kai darbuotojas dirba pagal darbo grafiką.

Užpildžius duomenis galite atspausdinti darbo sutartį, prašymą mokėti į sąskaitą, prašymas priimti į darbą ir asmens kortelę (joje matosi darbuotojo atostogų laikotarpis). Šiuos dokumentus galite atsispausdinti pdf, doc, xls formatais.

Pasirinkus dokumento šabloną spauskite ,,Sugeneruoti".

Kaip sukurti darbo sutartį?

Personalas → Darbuotojai

Veiksmai darbo sutarčiai įvesti:
1. Sukurti naujo darbuotojo kortelę spaudžiant  mygtuką ,,Sukurti naują įrašą"pridėti.
2. Užpildyti duomenis ,,Bendra informacija" apie darbuotoją, būtina pildyti žvaigždute pažymėtus laukus:

Buh. klientas – spausti geltoną mygtuką „Sukurti klientą“, darbuotojui bus sukurtas buhalterinis klientas.
Šis klientas sukuriamas Klientai → Klientai modulyje. Jei toks darbuotojas jau sukurtas, pasirinkti jį iš sąrašo spaudžiant "pieštuką".
Jei darbo sutaris bus reikalinga keliomis kalbomis: Lietuvių, Lietuvių – Rusų ar Lietuvių – Anglų kalbomis, rekomenduojame išversti pareigų pavadinimus į reikamą kalbą.

3. Sutarties pildymas:
Spausti ant skirtuko ,,Sutartys" ir  spausti mygtuką pridėti.
Įvesti informaciją apie darbdavio sutartinius įsipareigojimus ir darbo sutarties informaciją.
„Pagrindiniai duomenys" būtina užpildyti duomenis žvaigždute pažymėtuose laukuose, kad darbo užmokesčio skaičiavimai būtų teisingi užpildyti laukus papildomai:
NPD – priskirti ,,NPD" dydį. Jei NPD laukas bus neužpildytas, NPD dydis bus netaikomas.
DU priskaitymo kor. sąskaita – darbo užmokesčio priskaitymo kor. sąskaita;
GPM priskaitymo kor. sąskaita – GPM priskaitymo kor. sąskaita;
VSD priskaitymo kor. sąskaita – VSD priskaitymo kor. sąskaita;
DU sąnaudų kor. sąskaita – darbo užmokesčio sąnaudų kor. sąskaita;
Sodros sąnaudų kor. sąskaita – darbdavio sodros sąnaudų kor. sąskaita;
GF sąnaudų kor. sąskaita – darbdavio sodros sąnaudų kor. sąskaita;
Mėn. alga – Mėnesinis darbuotojo atlyginimas;
Val. kaina – Valandos kaina;
Trumpinti prieš šventes – jei trumpinti prieš šventinę dieną, pažymėti varnele;
Darbo valandų per dieną skaičius – darbo valandų skaičius per dieną (nuo pirmadienio iki penktadienio);
Darbo valandos šeštadieniais skaičius – darbo valandos šeštadienį;
Darbo valandos sekmadieniais skaičius – darbo valandos sekmadienį;
Valandos per savaitę – iš viso valandų per savaitę;
DU kodas – darbo užmokesčio priskaitymo kodas rekomanduojama naudoti tik 101, 1101 ir 102 kodus.

4. „Punktų keitimas“ naudojamas darbo sutarties šablone nurodytų punktų koregavimui. Įvesta informacija bus matoma atspausdintoje darbo sutartyje. Jei darbo sutartis bus spausdinama Anglų ar Rusų kalbomis keičiami punktai atitinkamai pildomi reikiama užsienio kalba.
Būtina nepamiršti užpildyti laukąDarbo funkcijų atlikimo vieta“. Nurodyti darbovietės adresą, jei darbuotojas nuolatos važinėja pas klientus nurodyti centrinės būstinės duomenis.

5. Užpildžius duomenis galima atspausdinti darbo sutartį, prašymą mokėti į sąskaitą, prašymas priimti į darbą ir asmens kortelę (joje matosi darbuotojo atostogų laikotarpis). Šiuos dokumentus galima atsispausdinti:
Lietuvių
Lietuvių – Rusų kabomis;
Lietuvių – Anglų kalbomomis;
pdf, doc, xls formatais.

Kaip priimti į darbą anksčiau dirbusį darbuotoją?

Personalas → Darbuotojai 

Darbuotojas, kuris dirbo anksčiau įmonėje, po kurio laiko vėl įdarbinamas.
Suraskite seną darbuotojo kortelę, jei pasikeitė jo tam tikri duomenys  pakoreguokite ir tada spauskite tab "Sutartys" naujai Darbo sutarčiai sukurti: 

Kaip pakeisti darbuotojo DU, darbo laiką ir kt. sutarties rekvizitus?
Reikia užrašyti ant viršaus. Įsakymas gali būti įrašytas neteisingai, todėl atskirai įrašykite naują darbo užmokestį darbo sutartyje.
Kaip pakeisti darbo sutarties ir prašymo šablonus?
Šiuos dokumentus galima išsisaugoti į word ar excel formatus ir pasikoregavus pagal savo poreikius atsispausdinti.
Kaip aprašyti darbuotojo kortelę, jei darbuotojas dirba pagal terminuotą darbo sutartį?

1. Darbuotojo kortelėje nurodykite pagal kokią sutartį darbuotojas dirba.
Personalas → Darbuotojai
Darbuotojo kortelėje lange „Sutartys“ laukelyje ,,DS rūšies pavadinimas“ pasirinkite pagal kokią sutartį dirba darbuotojas.

 • 01 – neterminuota darbo sutartis
 • 02 - terminuota darbo sutartis
 • t.t.

Atidarius langą „Sutartys“:

2. Aprašykite papildomus Sodros mokesčius terminuotų sutarčių.

DU Žinynai DU parametrai
Nurodykite terminuotos darbo sutarties procentą laukelyje „Terminuotų sutarčių %“.

Kokius nustatymus padaryti, kai darbuotojas dirba pagal suminę darbo apskaitą?
Personalas Darbuotojai
Darbuotojo informacijoje prie lango „Sutartys“ įeikite į darbuotojo kortelę ir laukelyje „Suminė darbo apskaita“ uždėkite varnelę.
Taip pat įrašykite valandinio įkainio sumą, laukelyje „Val. kaina“.
Papildomi darbuotojo požymiai

Parametrai → Nustatymai → Papildomi darbuotojo požymiai
Šiame modulyje galima aprašyti:

 • Papildomus tekstinius laukus
 • Papildomus failų laukus


„Požymio pavadinimas” laukelyje įrašykite naujo lauko pavadinimą. Tai gali būti jūsų įmonės specifinis personalo požymis, kuris nepatenka į standartinį B1.lt rinkinį. Pvz.: įėjimo kortelės numeris, ekstra telefonas, darbuotojo batų dydis ar darbuotojas turi pultelį ir t.t.  Galite sukurti iki 10 tokių reikšmių, kurias vėliau galėsite patogiai filtruoti Personalas → Darbuotojai prie „Papildoma informacija” modulyje. 

„Failo pavadinimas” laukelyje įrašę pavadinimą Personalas → Darbuotojai prie „Papildoma informacija” modulyje atsiras šis naujas laukas ir jūs galėsite pridėti failą. Pvz.: sutikimas dėl asmens duomenų naudojimo, konfidencialumo deklaracija, susitarimas dėl konfidencialios informacijos apsaugos ir t.t. Kokius failus įkelsite į darbuotojo kortelę, tokius failus galės matyti ir darbuotojas „Darbuotojo kabinetas” modulyje. 

Kaip valdyti BDAR be popieriaus?

Užsisakykite BDAR dokumentaciją arba pasidarykite patys.

Pasirašytus dokumentus patogiai saugokite ir valdykite:
 • Prie darbuotojų

 • Saugykloje
Individualus GPM procentas skaičiuojant darbuotojo darbo užmokestį, kur jį nustatyti?

Personalas → Darbuotojai

Įeikite į darbuotojo kortelę pasirinkite „Sutartys” tabą, spragtelėkite ant darbuotojo darbo sutarties, įeisite į darbuotojo darbo sutartį. Laukelyje „Individualus GPM proc.” įrašykite darbuotojui taikomą individualų GPM procentą. Skaičiuojant atlyginimą programa pritaikys įrašytą GPM procentą.

Pastaba. Jei nebus nurodytas „Individualus GPM proc., reikšmę programa ims iš sisteminių nustatymų, kurie taikomi visiems darbuotojams DU → Žinynai → DU parametrai modulyje.

Jei darbuotojas papildomai kaupia pensiją, kur įrašyti procentą?

Personalas → Darbuotojai

Įeikite į darbuotojo kortelę, prie ,,Bendra informacija” tabe Sodros proc., jei darbuotojas papildomai kaupia pensiją, tai į šį lauką įrašykite suminius duomenis, pensijos kaupiamas procentas plius darbuotojo sodra, t.y 22,10 arba 22,50 (2,6 + 19,5 = 22,10 arba 3 + 19,5 = 22,50). Jei darbuotojas nekaupia sodros, tai galite tarifo neįrašyti.
Pastaba. Skaičiuojant darbo užmokestį programa ims iš sisteminių nustatymų, kurie taikomi visiems darbuotojams DU → Žinynai → DU parametrai modulyje.

Kur įrašyti informaciją jei darbuotojui priklauso daugiau nei 20 darbo dienų atostogų?

Personalas → Darbuotojai

Prie darbuotojo darbo sutarties tabe „Atostogos” galite įvesti atostogų dienų skaičių.

Kaip įvesti darbuotojo specialybės kodą, reikalingą pateikiant Sodrai?

Personalas → Žinynai → Pareigos 

Pareigoms reikia priskirti profesijos kodą, tai galite padaryti šiame modulyje. Sukurkite naujas pareigas arba atidarykite jau sukurtas pareigos kortelę, kortelės viduje „Profesija” paspauskite ant pieštuko ir parinkite kodą priklausantį šiai profesijai. Pasirinkus profesiją informaciją išsaugokite ir patikrinkite ar prie pareigų matosi profesijos kodas.

Kodėl darbuotojas negali užpildyti prašymo?

Prijungtas darbuotojas prie B1.lt programos negali užpildyti prašymo per  „Darbuotojo kabinetas“ → „Prašymai“.
reikia patikrinti:

 1. Ar yra susieta vartotojo/darbuotojo paskyra su darbo sutartimi: Parametrai → Vartotojai/darbuotojai.
 2. Ar yra užpildyti prašymų tipai:
Personalas → Žinynai → Prašymų tipai:

Jei naudojamas požymis „Pagal nutylėjimą“ – šis prašymas darbuotojui (pildančiam prašymą) bus parinktas pagal nutylėjimą.
Jei naudojamas požymis „Komentaras privalomas“ – darbuotojas turės užpildyti komentarą teikdamas prašymą.
Kodėl negaliu pasirinkti darbuotojo?
Patikrinti darbuotojui priskirtą Darb.grupę ir jos požymį.
 • Jei darbuotojas dirba pagal darbo sutartį:
 1. Personalas → Darbuotojai → „Vardenis Pavardenis“ turi būti priskirta Darb.grupė su požymiu „Darbuotojai pagal darbo sutartis“ ir sukurta darbo sutartis.
 • Jei darbuotojas dirba ne pagal darbo sutartį:
 1. Personalas → Žinynai → Darbuotojų grupės → Sukurti naują darbuotojų grupę, kurioje nėra požymio „Darbuotojai pagal darbo sutartis“.
 2. Personalas → Darbuotojai → „Vardenis Pavardenis“ turi būti priskirta naujai sukurta Darb.grupė, kurioje nėra požymio „Darbuotojai pagal darbo sutartis“, tada šis darbuotojas bus matomas kaip dirbantis.
Kaip importuoti įmokų tarifus (papildoma pensija) į programą?

Personalas → Darbuotojai

Veiksmų seka:
1. Suformuoti failą .xml formatu „Sodra“ svetainėje:

2. Suformuotą failą išsaugoti savo įrenginyje;
3. Personalas → Darbuotojai modulyje spausti mygtuką ir įkelti .xml failą;
4. Failo pagalba sukuriami įrašai kiekvieno darbuotojo kortelėje skiltyje „% Sodros proc.“;

5. Skaičiuojant darbuotojams atlyginimus bus pritaikytas naujas socialinio draudimo įmokos tarifas.

Kokie nustatymai prašymų teikimui per darbuotojo kabinetą „Prašymas administracijai“?

Personalas  → Žinynai → Prašymų tipai

1. Sukurti naują prašymo tipą spaudžiant

2. Iš sąrašo pasirinkti „Prašymas administracijai“;
3. Pasirinkimą išsaugoti.
4. Patikrinti atsakingų darbuotojų korteles, kas gaus pranešimus ar priskirti atsakingas asmuo, ar turi el.pašto adresą.
Personalas Darbuotojai Darbuotojo kortelė → „Atsakingi“

Laukelyje „Asmuo, kuris tvirtina prašymus“ nurodomas atsakingas darbuotojas, kuris gali patvirtinti arba atmesti gautą darbuotojo prašymą;
Laukelyje „Administratorius“ nurodomas atsakingas asmuo, kuris gauna pranešimą (informacinį laišką) apie prašymo patvirtinimą arba atmetimą;
Laukelyje „El.paštas“ darbuotojo el.pašto adresas, kuriuo gaus laišką apie pateikto prašymo statusą (patvirtinimą arba atmetimą).

Kaip susieti vartotoją su darbuotojo kortele?

Parametrai → Nustatymai → Vartotojai / darbuotojai
1. Pasirinkti vartotoją, kuris turi prieigą prie programos ir spausti  mygtuką koregavimui atlikti:

2. Spaudžiant parinkti darbuotoją iš „Personalo“ modulio ir spausti „Išsaugoti“:

Jei susiejimas buvo atliktas neteisingai, susiejimą galima anuliuoti spaudžiant mygtuką „Atsieti“:

 • Pildant pardavimo ar pirkimo dokumentą programoje, vartotojas automatiškai parenkamas laukelyje „Darbuotojas“.
 • Darbuotojo kabinete pateikiama informacija susijusi su darbuotoju: Darbo sutartis, paskaičiuotas atlyginimas, taip pat turi galimybę teikti prašmus tiesiogiai iš programos.
Kaip patvirtinti/atmesti pateiktą prašymą?

Darbuotojui pateikus prašymą per savo paskyrą „Darbuotojo kabinete“ „Prašymai“, atsakingas asmuo gauna el.paštu laišką su darbuotojo prašymu, kurį galima „Priimti“ arba „Atmesti":

 1. Jei prašymas „Patvirtinamas“:
1.1 Atsakingas asmuo nukreipiamas į Personalas → Prašymai modulį:

1.2 Automatiškai sukuriamas įrašas, ant kurio paspaudus galima pamatyti darbuotojo prašymą ar sukurtą preliminarų „Įsakymą“:

Požymis „Preliminari versija„ naudojamas greitam įrašo identifikavimui: ar dokumentas sukurtas rankiniu būdu ar automatiškai. Minėtą požymį po įrašo patikrinimo galima nuimti.

1.3 Paspaudus mygtuką „Spausdinti“ galima atsispausdinti prašymą ir įsakymą:

2.  Jei prašymas „Atmetamas“
2.1
Programoje lieka įrašas apie gautą, bet atmestą prašymą:

2.2 Dokumentai (Įsakymas) programoje nėra kuriami.

3. Informavimas
Siunčiamas pranešimo laiškas darbuotojui ir Administratoriui apie pateikto prašymo patvirtinimą arba atmetimą.

Pastaba.
Įsakymai nėra kuriami, jei teikiamas prašymas dėl nuotolinio darbo ir prašymas administracijai.

Kaip išversti pareigas į Anglų ar Rusų kalbą?
Personalas → Žinynai → Pareigos

Norint, kad darbo sutartyje darbuotojo pareigos būtų atvaizduojamos Anglų ar Rusų kalbomis reikia įvesti vertimą:


Kaip naudotis darbo užmokečio ir personalas moduliais

Trumpa video pamoka kaip: 

 1. Pasiruošti sąskaitų planą;
 2. Nustayti darbo užmokečio parametrus žinyne;
 3. Nustatyti pagrindinius paramterus modulyje "Parametrai"
 4. Registruoti darbuotoją;
 5. Aktyvuoti papildomus darbuotojų požymius;
 6. Sukurti darbo sutartį;
 7. Aprašyti įsakymo požymius;
 8. Registruoti įsakymą;
 9. Formuoti, surašyti arba redaguoti tabelį;
 10. Skaičiuoti darbo užmokestį;
 11. Spausdinti darbo užmokečio dokumentus.