Personalo dokumentai, žmogiškųjų išteklių valdymas

Personalas


Informacija apie darbuotojus, būtina objektyviam tikslų ir rezultatų įvertinimui

PRADĖKITE NAUDOTIS

Darbuotojai

Įmonėje dirbančių ir nebedirbančių asmenų sąrašas

Sutartys

Informacija apie esamu laiku galiojančias sutartis

Prašymai

Gautų prašymų iš darbuotojų sąrašas su galimybę patvirtinti

CV

Gauti gyvenimo aprašymai iš kandidatų
 

Žinynai

Papildoma informacija susijusi su personalo moduliu
 

Vaizdinė pamoka

Darbo užmokesčio ir personalo modulių mokomoji medžiaga
 

Klausimai/Atsakymai

Dažniausiai užduodami klientų klausimai ir atsakymai
 

Darbuotojai

Sąrašas asmenų kurie dirba arba yra dirbę įmonėje. Žmonių įdarbinimas, bei sutarties pasirašymas vienoje vietoje. Vedama visa reikiama informacija apie asmenį kuris dirba įmonėje.

Prašymai

Dirbančių įmonėje asmenų su planu "Darbuotojas" pateikti įvairūs prašymai. Vadovas gali matyti ir juos patvitiniti arba atmesti. Matomas visų darbuotojų prašymų sąrašas.

Sutartys

Darbuotojo ir darbdavio susitarimai, kuriuos galima filtruoti pagal darbuotoją, tabelio numerį, padalinį ir kitą. Taip pat galima matyti pasirinktai datai galiojančius dokumentus.

CV

Vedami visi gauti gyvenimo aprašymai iš kandidatų, yra galimybė pridėti reikiamus komentarus ir pastabas. Pažymėti ar kandidatas tinkamas ar ne ir turėti informaciją vienoje vietoje.

 

Žinynai

Reikalingų ir papildomų duomenų apie darbuotojus sukūrimas ir koregavimas:

 • Pareigos: įvedamos darbuotojų pareigybės (pildant darbuotojo kortelę būtina nurodyti darbuotojo pareigas);
 • Darbuotojų grupės: naudojama, norint atrinkti dirbančius asmenis pagal tam tikras darbo sutartis, kurias įvedėte. Pagal nutylėjimą automatiškai nustatoma darbo grupė “Darbo sutartys”;
 • Tautybės: reikalinga įdarbinant asmenį, pažymint kokia jo tautybė;
 • Dokumentų išdavimo įstaigos: suvedamos įstaigos, išduodančios įvairus dokumentus - išsilavinima, asmanes dokumento ir kitus;
 • Neapmokestinamas pajamų dydis: naudojamas įdarbinant asmenį, ir pažymimas jo darbo sutartyje pagal asmens pasirinkimą;
 • Specialybės, kvalifikacijos lygiai: sukuriami įvairos specialybės pagal darbuotojus, naudinga, kaip papildoma informacija;
 • Profesijos: susiejamos su pareigomis pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių, kuris yra reikalingas teikiant informaciją Sodrai apie įdarbinto žmogaus pareigas;
 • CV lygiai: sukuriami aiškus gyvenimo aprašymo (CV) lygiai, kaip paildoma informacija, kad būtų galima lengviau išfiltruoti kandidatus laisvai darbo vietai;
 • Prašymų tipai: sukuriami reikalingi įmonėje galiojantys prašmymai, {kuriuos gali pateikti darbuotojai.

 


Klausimai/Atsakymai

Kaip sukurti naują darbuotoją?

Personalas Darbuotojai

Norėdami sukurti naujo darbuotojo kortelę spauskite mygtuką ,,Sukurti naują įrašą" pridėti.
Pirma užpildykite lentelę ,,Bendra informacija" apie darbuotoją, žvaigždute pažymėti laukai privalomi:
Vardas
- įrašomas darbuotojo vardas, privalomas laukas;
Pavardė - įrašoma darbuotojo pavardė, privalomas laukas;
Lytis - nurodoma darbuotojo lytis, privalomas laukas;
Asmens kodas - įrašomas darbuotojo asmens kodas;
Gimimo data - įrašomas darbuotojo gimimo data;
Darbuotojo grupė - priskiriama darbo grupė;
Tautybė - įrašoma darbuotojo tautybė;
Pareigos - pasirenkamos arba sukuriamos darbuotojo pareigos. Nepamirškite, jei sukuriate naujas darbuotojo pareigas, jas sulinksniuoti. Jei nesurašote linksnius programa neteisingai formuos įsakymus. Privalomas laukas;
Padalinys - priskirkite darbuotojui padalinį;
Buh. klientas - šis laukas pažymėtas paveiksliuke. Paspaudus ant geltono mygtuko „Sukurti klientą“ darbuotojui bus sukurtas buhalterinis klientas, šis klientas užsiregistruos Klientai → Klientai modulyje. Jei toks darbuotojas jau sukurtas, pasirinkite jį iš sąrašo.
Adresas - įrašomas darbuotojo adresas;
Miestas - įrašoma iš kokio miesto darbuotojas;
Banko sąskaita - įrašoma darbuotojo banko sąskaita;
Telefonas - įrašomas darbuotojo telefonas;
El. paštas - įrašomas darbuotojo el. paštas;
Automobilis - priskiriamas darbuotojui automobilis;
Kuro kortelė - priskiriama darbuotoju kuro kortelė;

Apie šeimą - rekomenduojame įrašyti čia vaikų vardus, jei norėsite suformuoti įsakymą dėl ,,Vaiko priežiūros atostogų".
Išsilavinimas -
užpildykite informaciją apie darbuotojo įsilavinimą.
Dokumentų duomenys - užpildykite informaciją apie paso, soc. draudimo ir med. knygelės nr. Taip pat galite prisegti paso kopiją.
Sodros proc. -
jei darbuotojas papildomai kaupią pensiją, tai į šį lauką įrašomi suminiai duomenys, pensijos kaupiamas procentas plius darbuotojo sodra, t.y 21,60 arba 22,50 (2,1+19,5=21,60 arba 3+19,5=22,50). Jei darbuotojas nekaupia sodros, tai galite tarifo neįrašyti.
Atsakingi -
įrašomi atsakingi asmenys, kurie tvirtina prašymą per
 ir gauna pranešimus.
+Papildoma - pildoma Jums reikalinga informacija. Norėdami įvesti papildomą infomaciją turite nueiti į modulį Parametrai → Darbuotojo požymiai ir aprašyti reikiamus laukus, pvz. Įėjimo kortelės/žetono numeris, ar turi raktą nuo ofiso? ir t.t.

Sutartys
Užpildžius bendrą informaciją galima užpildyti informaciją apie ,,Sutartys". Paspaudę ant lango ,,Sutartys" ir paspauskite mygtuką pridėti ir paspauskite ,,Taip". Užregistruokite informaciją apie darbdavio sutartinius įsipareigojimus ir darbo sutarties informaciją.

Atsidariusiame lange ,,Pagrindiniai duomenys" užpildykite reikiamus laukus, pildoma esminė su darbo santykiais susijusi informacija:
Numeris - darbo sutarties numeris;
Tabelio nr. - tabelio numeris;
Sutarties data - darbo sutarties data;
Dirba nuo - nuo kada darbuotojas dirba;
Dirba iki - iki kada darbuotojas dirbo;
Pareigos - pasirenkamos pareigos;
Padalinys - pasirenkamas padalinys;
Individualus GPM proc. - įrašomas individualus GPM procentas. Svarbu atkreipti dėmesį, jog šioje kortelėje darbuotojo sutarčiai galima priskirti individualų GPM procentą. Jei šį lauką nenurodysite, GPM bus imamas iš parametrų. 
DS rūšies data - darbo sutarties nuo kada dirba data;
DS rūšies pavadinimas - darbo sutarties rūšis. Nurodyta darbo sutarties rūšis bus perduodama į 1-SD formą.
NPD - šiame lauke galite priskirti ,,NPD". Jei NPD nenurodysite, NPD nebus taikomas.
DU priskaitymo kor. sąskaita -  darbo užmokesčio priskaitymo kor. sąskaita;
GPM priskaitymo kor. sąskaita - GPM priskaitymo kor. sąskaita;
VSD priskaitymo kor. sąskaita - VSD priskaitymo kor. sąskaita;
DU sąnaudų kor. sąskaita - darbo užmokesčio sąnaudų kor. sąskaita;
Sodros sąnaudų kor. sąskaita - darbdavio sodros sąnaudų kor. sąskaita;
GF sąnaudų kor. sąskaita - darbdavio sodros sąnaudų kor. sąskaita;
Įmonės banko kor. sąskaita - įmonės banko kor. sąskaita;
Įmonės kasos kor. sąskaita - įmonės kasos kor. sąskaita;
Mėn. alga - Mėnesinis darbuotojo atlyginimas;
Val. kaina - Valandos kaina;
Suminė darbo apskaita - jei suminė darbo laiko apskaita, pažymėkite varnele;
Trumpinti prieš šventes - jei trumpinti prieš šventinę dieną, pažymėkite varnele;
Darbo valandų per dieną skaičius - darbo valandų skaičius per dieną;
Darbo valandos šeštadieniais skaičius - darbo valandos šeštadienį;
Darbo valandos sekmadieniais skaičius - darbo valandos sekmadienį;
Valandos per savaitę - iš viso valandų per savaitę;
DU kodas - darbo užmokesčio priskaitymo kodas.


Pastaba. Kor. sąskaitos naudojamos pavyzdinės įmonės, kai rašysite kor. sąskaitas  įrašykite jas pagal savo įmonės sąskaitų planą.

Užpildžius Darbo sutarties punktų keitimas kortelės laukus, šie duomenys bus perkelti į darbuotojo darbo sutarties punktus. Taip pat galima nustatyti atostogų laikotarpį formoje Atostogos, bei individualų darbuotojo darbo grafiką Darbo grafikai.
Laukelyje DK kodas pasirinkite DU skaičiavimui naudojamą kodą. Pasirinkus kodą, paspauskite ,,Išsaugoti“.

Užpildžius duomenis galite atspausdinti darbo sutartį, prašymą mokėti į sąskaitą, prašymas priimti į darbą ir asmens kortelę (joje matosi darbuotojo atostogų laikotarpis). Šiuos dokumentus galite atsispausdinti pdf, doc, xls formatais.

Pasirinkus dokumentą spauskite ,,Sugeneruoti".

Individualus GPM procentas skaičiuojant darbuotojo darbo užmokestį, kur jį nustatyti?

Personalas → Darbuotojai

Įeikite į darbuotojo kortelę pasirinkite „Sutartys” tabą, spragtelėkite ant darbuotojo darbo sutarties, įeisite į darbuotojo darbo sutartį. Laukelyje „Individualus GPM proc.” įrašykite darbuotojui taikomą individualų GPM procentą. Skaičiuojant atlyginimą programa pritaikys įrašytą GPM procentą.

Pastaba. Jei nebus nurodytas „Individualus GPM proc., reikšmę programa ims iš sisteminių nustatymų, kurie taikomi visiems darbuotojams DU → Žinynai → DU parametrai modulyje.

Jei darbuotojas papildomai kaupia pensiją, kur įrašyti procentą?

Personalas → Darbuotojai

Įeikite į darbuotojo kortelę, prie ,,Bendra informacija” tabe Sodros proc., jei darbuotojas papildomai kaupia pensiją, tai į šį lauką įrašykite suminius duomenis,pensijos kaupiamas procentas plius darbuotojo sodra, t.y 22,10 arba 22,50 (2,6 + 19,5 = 22,10 arba 3 + 19,5 = 22,50). Jei darbuotojas nekaupia sodros, tai galite tarifo neįrašyti.
Pastaba. Skaičiuojant darbo užmokestį programa ims iš sisteminių nustatymų, kurie taikomi visiems darbuotojams DU → Žinynai → DU parametrai modulyje.

Kaip pakeisti darbuotojo DU, darbo laiką ir kt. sutarties rekvizitus?
Reikia užrašyti ant viršaus. Įsakymas gali būti įrašytas neteisingai, todėl atskirai įrašykite naują darbo užmokestį darbo sutartyje.
Kaip pakeisti darbo sutarties ir prašymo šablonus?
Šiuos dokumentus galima išsisaugoti į word ar excel formatus ir pasikoregavus pagal savo poreikius atsispausdinti.
Kaip aprašyti darbuotojo kortelę, jei darbuotojas dirba pagal terminuotą darbo sutartį?

1. Darbuotojo kortelėje nurodykite pagal kokią sutartį darbuotojas dirba.
Personalas → Darbuotojai
Darbuotojo kortelėje lange „Sutartys“ laukelyje ,,DS rūšies pavadinimas“ pasirinkite pagal kokią sutartį dirba darbuotojas.

 • 01 – neterminuota darbo sutartis
 • 02 - terminuota darbo sutartis
 • t.t.

Atidarius langą „Sutartys“:

2. Aprašykite papildomus Sodros mokesčius terminuotų sutarčių.

DU Žinynai DU parametrai
Nurodykite terminuotos darbo sutarties procentą laukelyje „Terminuotų sutarčių %“.

Kokius nustatymus padaryti, kai darbuotojas dirba pagal suminę darbo apskaitą?
Personalas Darbuotojai
Darbuotojo informacijoje prie lango „Sutartys“ įeikite į darbuotojo kortelę ir laukelyje „Suminė darbo apskaita“ uždėkite varnelę.
Taip pat įrašykite valandinio įkainio sumą, laukelyje „Val. kaina“.
Papildomi darbuotojo požymiai

Šiame modulyje galima aprašyti:

 • Papildomus tekstinius laukus
 • Papildomus failų laukus


„Požymio pavadinimas” laukelyje įrašykite naujo lauko pavadinimą. Tai gali būti jūsų įmonės specifinis personalo požymis, kuris nepatenka į standartinį B1.lt rinkinį. Pvz.: įėjimo kortelės numeris, ekstra telefonas, darbuotojo batų dydis ar darbuotojas turi pultelį ir t.t.  Galite sukurti iki 10 tokių reikšmių, kurias vėliau galėsite patogiai filtruoti Personalas → Darbuotojai prie „Papildoma informacija” modulyje. 

„Failo pavadinimas” laukelyje įrašę pavadinimą Personalas → Darbuotojai prie „Papildoma informacija” modulyje atsiras šis naujas laukas ir jūs galėsite pridėti failą. Pvz.: sutikimas dėl asmens duomenų naudojimo, konfidencialumo deklaracija, susitarimas dėl konfidencialios informacijos apsaugos ir t.t. Kokius failus įkelsite į darbuotojo kortelę, tokius failus galės matyti ir darbuotojas „Darbuotojo kabinetas” modulyje. 

Kaip valdyti BDAR be popieriaus?

Užsisakykite BDAR dokumentaciją arba pasidarykite patys.

Pasirašytus dokumentus patogiai saugokite ir valdykite:
 • Prie darbuotojų

 • Saugykloje
Kur įrašyti informaciją jei darbuotojui priklauso daugiau nei 20 darbo dienų atostogų?

Personalas → Darbuotojai

Prie darbuotojo darbo sutarties tabe „Atostogos” galite įvesti atostogų dienų skaičių.

Kaip įvesti darbuotojo specialybės kodą, reikalingą pateikiant Sodrai?

Personalas → Žinynai → Pareigos 

Pareigoms reikia priskirti profesijos kodą, tai galite padaryti šiame modulyje. Sukurkite naujas pareigas arba atidarykite jau sukurtas pareigos kortelę, kortelės viduje „Profesija” paspauskite ant pieštuko ir parinkite kodą priklausantį šiai profesijai. Pasirinkus profesiją informaciją išsaugokite ir patikrinkite ar prie pareigų matosi profesijos kodas.


Kaip naudotis darbo užmokečio ir personalas moduliais

Trumpa video pamoka kaip: 

 1. Pasiruošti sąskaitų planą;
 2. Nustayti darbo užmokečio parametrus žinyne;
 3. Nustatyti pagrindinius paramterus modulyje "Parametrai"
 4. Registruoti darbuotoją;
 5. Aktyvuoti papildomus darbuotojų požymius;
 6. Sukurti darbo sutartį;
 7. Aprašyti įsakymo požymius;
 8. Registruoti įsakymą;
 9. Formuoti, surašyti arba redaguoti tabelį;
 10. Skaičiuoti darbo užmokestį;
 11. Spausdinti darbo užmokečio dokumentus.