Dokumentai

Registruotis

Įsakymai


Įsakymų registras

Modulis, kuriame registruojami visi įmonės įsakymai.

 • Įsakymų registras: pateikiami visi įsakymai, galima filtruoti (pagal požymį, seriją, numerį ar datą), juos redaguoti arba kurti naujus.
  • Pasirinkus spausdinimo funkciją galite suformuoti ataskaitą - įsakymų sąrašą.

Pastaba:
nuo 2017-07-01 tėvystės atostogų įsakymus galima išrašyti pagal naujas taisykles, t.y. nuo vaiko gimimo per tris mėnesius, galime formuoti darbuotojui tėvystės atostogų įsakymą 1 mėnesiui.

Įsakymų požymiai
Įsakymų požymių įvedimo forma. Pagal šiuos įsakymų požymių bus formuojami įsakymų dokumentai ir naudojami kitose formose, pavyzdžiui, formuojant tabelio duomenis, skaičiuojant darbo užmokestį.

 • Įsakymų požymiai: pateikiami visi įsakymų požymiai, galima filtruoti (pagal pavadinimą, seriją ir pan.), juos redaguoti arba kurti naujus. 

Dienpinigiai

Dienpingių įvedimo forma. Reikia įvesti šalis, į kurias bus vykstama per tarnybines komandiruotes ir pagal kurių įkainius bus formuojamos ir skaičiuojamos komandiruočių išlaidos.

 • Dienpinigiai: pateikiami visos dienpinigių normos, galima filtruoti (pagal pavadinimą ar sumą), juos redaguoti arba kurti naujus. 


Klientų klausimai

Kaip užregistruoti įsakymą (darbuotojo priėmimas)?

1.Sukurkite įsakymo požymį

Dokumentai → Įsakymai → Įsakymų požymiai

Naują įsakymo požymį įveskite paspaudus  ir atsidariusioje formoje užpildykite pavadinimą, seriją, parinkite vidinį požymį bei tabelio žymėjimą, kuris bus naudojamas formuojant tabelius.

Ir spauskite ,,Išsaugoti“.

Pastaba, jei toks įsakymo požymis yra užregistruotas, naujo įsakymo požymio kurti nereikia. Šiame modulyje formuojami įvairaus tipo užsakymai, priėmimas, atleidimas, atostogos, komandiruotė ir .t.t.

 

2.Sukurkite priėmimo įsakymą

Dokumentai → Įsakymai → Įsakymų registras

Naują įsakymą registruokite paspaudus . Pasirinkite įsakymo vidinį požymį Priėmimas į darbą“.

Užpildomi privalomi laukai data ir pavadinimas (dokumento antraštė).

Užpildžius visus laukus spauskite Išsaugoti“.

Norėdami suformuoti įsakymą ir prašymą spauskite mygtuką Spausdinti“.

Pastaba, jei programa suformuoja tuščią įsakymą, patikrinkite ar Personalas → Darbuotojai modulyje darbuotojo kortelėje yra įrašytos pareigos ir asmens kodas.

Atostogų įsakymo įvedimas
 • Naują įsakymą registruokite paspaudus sukurti. Pasirinkite įsakymo vidinį požymį - Kasmetinės atostogos.
 • Pagal pasirinktą požymį atitinkamai, atidaroma užpildyti lentelė, pvz.:
  • Užpildomi privalomi laukai: pavadinimas ir data;
  • Jei reikia užpildomi kiti papildomi laukai.

kasm.atost

 • Toliau pridedamas darbuotojas: 
  • Formos apačioje matysite trumpą darbuotojo informaciją - nuo kada dirba, asmens kodą, sutarties numerį bei sutarties datą;
  • Pasirenkame datas nuo kada iki kada atostogauja;
  • Paspaudžiame mygtuką "Skaičiuotuvas" - bus perskaičiuotos atostogų dienos priklausomai nuo "Data iki".
Kaip skaičiuoti atostogas, jei darbo laiko apskaita yra suminė?

Tokių darbuotojų atostogas galite skaičiuoti Atostogų likučiai iki 2017.07.01 (kalendorinėmis dienomis).

Įsakymų požymių įvedimas

Dokumentai → Įsakymai → Įsakymų požymiai
Naują įsakymo požymį įveskite paspaudus sukurti ir atsidariusioje formoje užpildykite pavadinimą, seriją, parinkite vidinį požymį bei tabelio žymėjimą, kuris bus naudojamas formuojant tabelius.

Ir spauskite ,,Išsaugoti“.
Pastaba, jei toks įsakymo požymis yra užregistruotas, naujo įsakymo požymio kurti nereikia. Šiame modulyje formuojami įvairaus tipo užsakymai, priėmimas, atleidimas, atostogos, komandiruotė ir .t.t.

Kaip užregistruoti prastovą B1.lt programoje?

1. Sukurkite naują įsakymo požymį

Dokumentai → Įsakymai → Įsakymų požymiai

Naują įsakymo požymį įveskite paspaudus  . Atsidariusioje formoje užpildykite pavadinimą, seriją, parinkite vidinį požymį bei tabelio žymėjimą, kuris bus naudojamas formuojant tabelius. Užpildžius laukus, spauskite mygtuką ,,Išsaugoti“.

2. Suformuokite įsakymą

Dokumentai → Įsakymai → Įsakymų registras

Naują įsakymą registruokite paspaudus . Pasirinkite įsakymo vidinį požymį „Prastova“. Pagal pasirinktą požymį užpildykite lentelėje laukus. 

Darbuotojai laukelyje nepamirškite pasirinkti darbuotoją ir paspausti mygtuką ,,Pridėti darbuotoją“ arba „Pridėti darbuotojus“ (jei norite, kad programa atkeltų visus įmonėje dirbančius darbuotojus). Užpildžius laukus, spauskite mygtuką ,,Išsaugoti“.


3. Suformuokite tabelį

DU → Tabeliai

4. Paskaičiuokite darbo užmokestį, esant prastovai

DU → Darbo užmokestis

Įėjus į modulį, paspauskite mygtuką  – ,,Sukurti naują įrašą. Kuriant naują darbo užmokesčio įrašą už laikotarpį, pasirinkite metus ir mėnesį už kurį skaičiuojate atlyginimą.

Darbuotojai lentelėje nuspauskite mygtuką ,,Išrinkti darbuotojus“. Bus išrinkti visi per nurodytą mėnesį dirbę nors vieną dieną darbuotojai, kuriems priskirta darbuotojų grupė su požymiu "Darbuotojai pagal darbo sutartis".

Norėdami priskaityti prastovą, įeikite į kiekvieno darbuotojo kortelę ir užregistruokite priskaitymą su atitinkamu kodu.

400 – prastova (force major). Šis kodas tinka, kai skaičiuojate ne valandinį įkainį, o pvz. neilinėje siutacijoje minimalų atyginimą. Atkreipiame dėmesį, kad ką įrašysite, tiek ir bus priskaityta, jokių skaičiavimų sistema neatlieka.

500 – prastova. Pasirinkite, kai skaičiuojate valandiniu įkainiu.

 

Kokį įsakymo požymį priskirti registruojant ,,Mamadienis/Tėvadienis"?
Dokumentai → Įsakymai → Įsakymų požymiai
Naują įsakymo požymį įveskite paspaudus sukurti ir atsidariusioje formoje užpildykite pavadinimą, seriją, parinkite vidinį požymį bei tabelio žymėjimą, kuris bus naudojamas formuojant tabelius.

Draudimai


Draudimų registras

Registras, kuriame įvedami visi įmonėje apdrausti objektai. 

 • Draudimai: pateikiami visi draudimai, galima filtruoti (pagal draudimo tipą, seriją, numerį, datą ir pan.), juos redaguoti arba kurti naujus. 

Draudimo tipai
Žinynas, kuriame įvedami draudimo tipai, pavyzdžiui, verslo turto draudimas, transporto priemonių draudimas ir panašiai. Įveskite naują įrašą ir naujoje eilutėje įveskite draudimo tipą.


Klientų klausimai

Kaip įvesti draudimo sutartį? Kaip išdalinti būsimas laikotarpių sąnaudas?
Išdalinti būsimas sąnaudas galima per Bendro žurnalo kortelę, registruojant Pirkimus ir jei tai Draudimo sutartis per Draudimo registrą.

Draudimo sutarties įvedimas: 

 • Dokumentai=>Draudimai=>Draudimų registras įvedama nauja draudimo sutartis paspaudus mygtuką
 • Atsidariusiame lange užpildote Draudimo sutarties duomenis, nurodote, kurį automobilį draudžiate, įvedate draudimo Įmokos sumą bei draudimo pradžios ir pabaigos datas. Draudimo objektas ,,Automobilis Nr.1", sukurkite prekės kortelę.
 • Įvedamos Debeto ir Kredito kor. sąskaitos, jei reikia įsirašomos pastabos.
draudimas
 • Žemiau esančioje lentelėje įvedami Bendorojo būsimojo įrašai, jei reikia paskaičiuojami būsimojo laikotarpio sąnaudos. Įrašas įvedamas paspaudus mygtuką .
 • Atsidariusioje lentelėje pasirenkate kas kiek surašyti draudimo įmokas, bei į kurią debeto kor. sąskaitą.
draudimas3
 • Spaudžiam .
 • BŽ įrašai lentelėje susirašo korespondencijos.
draudimas3
 • Užbaigti draudimo įrašo įvedimui, spaudžiame .
 

Sutartys

Modulis skirtas sutarčių registravimui. Pagal šiame modulyje užregistruotas sutartis galima automatiškai išrašyti sąskaitas faktūras.

 • Sutartys: pateikiamos visos sutartys, galima filtruoti (pagal datą, sutarties ar vidinį numerį, tipą ir pan.), jas redaguoti arba kurti naujas.
  • Failų saugykla - galima įkelti sutarties failą saugojimui. (Paslauga prienama tik Eksperto ir VIP plano klientams);
  • Reikia pratęsti? - pažymima, jei sutartis bus pratęsiama;
  • Automatinis sąskaitų išrašymas - užpildoma informacija, reikalinga išrašant sąskaitą;
  • Išrašoma sąskaita? - pažymima, jei bus išrašoma automatinė sąskaita;
  • Pozicijos - pasirenkama prekė/paslauga, kuri bus išrašoma automatinėje sąskaitoje.
 • Galima atsispausdinti sutarčių registrą pasirinkus spausdinimo funkciją.


Sutarties tipai

Žinynas, kuriame įvedami sutarties tipai - jie naudojami registruojant sutartis. Sutarties tipas gali būti, pavyzdžiui, pardavimo sutartis, pirkimo sutartis, reklamos sutartis ir t.t.

Įveskite naują sutarties tipą ir suformuotoje eilutėje įvedus sutarties tipą. 


Klientų klausimai

Kaip užregistruoti sutartį, automatiniam sąskaitų išrašymui?

1. Dokumentai → Sutartys → Sutartys
Nauja sutartis įvedama pasirinkus sukurti ir užpildžius lentelę. Įrašą išsaugojame. 
2. Sandėlis → Automatinis sąskaitų išrašymas
Įvestai sutarčiai galima nustatyti automatinį sąskaitų išrašymą (sąskaita bus išrašoma kiekvieną mėnesį).
Šiame modulyje užpildykite lauks „Sąskaitos data“ ir „Darbuotojas“, tik tada spauskite generuoti. Programa sugeneruos sąskaitas ir jus perkels į Sandėlis → Prekybą modulį kur bus užregistruota jau reali sąskaita ir ji dalyvaus apskaitoje.

Siunčiamų laiškų registras

Modulis naudojamas registruoti siunčiamus laiškus.

 • Siunčiamų laiškų registras: galima peržiūrėti, filtruoti visus siunčiamų laiškų registrus bei kurti, redaguoti naujus įrašus.
 • Bendra informacija - kuriant naują įrašą, užpildoma data, pasirenkama pašto paslaugų įmonė, jei reikia įrašomos pastabos;
  • Pozicijos - pasirenkamas klientas, kuriam siunčiamas laiškas, jei reikia įrašomos pastabos.

Siunčiamų / gaunamų dokumentų registras

Modulis skirtas registruoti gaunamus ir siunčiamus dokumentus.

 • Siunčiamų / gaunamų dokumentų registras: pateikiami visi užregistruoti dokumentai, kuriuos galima filtruoti ir peržiūrėti pagal pasirinktą datą, klientą ar Dok.Nr.
  • Galima spaudinti registrus - siunčiamų dokumentų registras arba gaunamų dokumentų registras.

Kasmetinės atostogos

Priskaičiuotos atostogos
Šiame modulyje yra pateikiama informacija apie kiekvienam darbuotojui priskaičiuotas atostogas pagal naują Darbo kodeksą, t.y. atostogų dienos darbo dienomis.

Pastaba: Pagal naują darbo kodeksą, jei atostogų metu darbuotojas susirgo - automatiškai nebepratęsiamos atostogų dienos, todėl data iki turėtų išlikti tokia pat, o dienų skaičius turėtų būti pakeistas pagal esamą situaciją (kad neišminusuoti per daug dienų).

 • Už laikotarpį (perskaičiavus atostogų likučius pagal naują darbo kodeksą) apskaičiavimai gali būti netikslūs ir reikėtų pasitikrinti. Kiekvienam darbuotojui duomenis galima redaguoti, nuspaudus redagavimo mygtuką, ir pakeitus duomenis redagavimo formoje.


Atostogų likučiai
Modulyje galima suskaičiuoti atostogų likučius nurodytai - pasirinktai datai. Visi skaičiaviami atliekami po 2017.07.01, t.y. likučiai skaičiuojami darbo dienomis. Pasirinkite datą, kuriai norite suskaičiuoti likučius, pasirinkite darbuotoją, kuriam skaičiuojate likučius (nepasirinkus darbuotojo lentelėje bus pateikimi visi darbuotojų likučiai) ir nuspauskite mygtuką - skaičiuotuvą.

 • Atostogų likučiai:  pateikiami darbuotojo (arba visų darbuotojų) atostogų dienų skaičius, išnaudotų dienų skaičius bei priskaičiuotos atostogos.


Atostogų likučiai (2017-07-01)

Modulis skirtas atostogų skaičiavimams po 2017 m. liepos 1 d. Darbo kodekso pakeitimų.

Pirmiausia reikia suskaičiuoti atostogų likučius 2017-06-30 datai.

 • Nuspauskite mygtuką - kalkuliatorių. Šis mygtukas visada ištrina visus duomenis iš lentelės ir surašo juos iš naujo. Sistema atidaro informacinį langą 
 • Atsidariusiame lange, jei tikrai norite perskaičiuoti atostogų likučius, paspauskite Taip. Ankstesni duomenys bus ištrinti.
 • Lentelėje pateikiami perskaičiuoti likučiai liepos 1 dienai darbo dienomis. Po suskaičiavimo galite pasikoreguoti likučius pagal esamą situaciją. Visi paskesni skaičiavimai bus atliekami tik su duomenimis, kurių data didesnė arba lygi 2017-07-01. Norint redaguoti įrašą spauskite redagavimo mygtuką ir įveskite pakoreguotus duomenis.

Pastaba: peržiūrėti priskaičiuotas atostogas (likučius) iki Darbo kodekso pakeitimų, t.y. iki 2017-07-01 d. galite Kasmetinės atostogos (iki 2017)=>Priskaičiuotos atostogos


Klientų klausimai

Kaip užfiksuoti pradinį nepanaudotų atostogų dienų likutį?

Darbo sutartyse galima įvesti tik kiek darbuotojui priklauso už kiekvienus metus, bet ne likutį.

Atostogų likučiai. Seni atostogų likučių skaičiavimai paliko "Kasmetinės atostogos (iki 2017), visi po 2017.07.01 kasmetinių atostogų skaičiavimai yra meniu punkte Dokumentai-> Kasmetinės atostogos.

   a) pirmiausiai suskaičiuojate atostogų likučius 2017.06.30 - tai atlikite Dokumentai=>Kasmetinės atostogos=>Atostogų likučiai (2017-07-01). Pirmiausia nuspaudžiate mygtuką kalkuliatorių. Šis mygtukas visada ištrina visus duomenis iš lentelės ir surašo iš naujo. Po suskaičiavimo galite pasikoreguoti likučius pagal esamą situaciją. Visi paskesni skaičiavimai bus atliekami tik su duomenimis, kurių data vėlesnė arba lygi 2017-07-01.

   b) Dokumentai=>Kasmetinės atostogos=>Priskaičiuotos atostogos - rodomos priklausančių atostogų priskaičiavimas darbo dienomis.

   c) Dokumentai=>Kasmetinės atostogos=>Atostogų likučiai - galima suskaičiuoti atostogų likučius nurodytai datai (skaičiavimai po 2017.07.01).

O toliau Dokumentai=>Įsakymai=>Įsakymų registras suvedate išnaudotas atostogas vienu įsakymu visiems darbuotojams. Jei yra motinystės atostogos - jas vedate atskiru įsakymu.

Pastaba: Atkreipiame dėmesį, kad įsakymai turi būti rašomi 2017 birželio 30 data arba vėliau, nes kitaip į skaičiavimus nepateks. Taip pat atkreipsime dėmesį, kad už laikotarpį apskaičiavimai gali būti netikslūs ir reikėtų pasitikrinti.
Priskaičiuotų atostogų redagavimo forma.

Darbuotojo formoje galite pakeisti atostogų dienų skaičių laukelyje, kaip pažymėta pavyzdyje:

redagavimas

Kaip užregistruoti atostogų likučius?
Jei darbo sutartis sudaryta iki 2017-07-01:
1. Darbo sutartį registruojate tai datai, kada buvo sudaryta.
2. Dokumentai Kasmetinės atostogos Atostogų likučiai (2017-07-01) užregistruojate tai datai atostogų likučius darbo dienomis. Jei šio modulio nematote Parametrai Sistema aktyvuokite modulį, pažymėkite varnele „Rodyti senus modulius / seną funkcionalumą“.
3. Dokumentai  Įsakymų registrai Užregistruojate panaudotas atostogas darbuotojų (viename įsakyme galite suvesti visus darbuotojus ir visas panaudotas dienas), kad 2020-01-01 gautumėte faktinį darbuotojų atostogų likutį.

Kasmetinės atostogos (iki 2017)


Priskaičiuotos atostogos

Modulyje galime peržiūrėti priskaičiuotas atostogas (likučius) iki Darbo kodekso pakeitimų t.y. iki 2017-07-01 d.

Atostogų likučiai
Modulis, kuriame yra suskaičiuoti atostogų likučiai 2017-06-30 datai, t.y. iki darbo kodekso pasikeitimų. Pavyzdžiui pasirinkite 2017-11-30 datą ir paspaudus "Gauti" lentelėje pateikiamas darbuotojus sąrašas ir jam priskaičiuotų dienų skaičius kalendorinėmis dienomis.


Klientų klausimai

Kaip įvesti draudimo sutartį? Kaip išdalinti būsimas laikotarpių sąnaudas?
Išdalinti būsimas sąnaudas galima per Bendro žurnalo kortelę, registruojant Pirkimus ir jei tai Draudimo sutartis per Draudimo registrą.

Draudimo sutarties įvedimas: 

 • Dokumentai=>Draudimai=>Draudimų registras įvedama nauja draudimo sutartis paspaudus mygtuką
 • Atsidariusiame lange užpildote Draudimo sutarties duomenis, nurodote, kurį automobilį draudžiate, įvedate draudimo Įmokos sumą bei draudimo pradžios ir pabaigos datas. Draudimo objektas ,,Automobilis Nr.1", sukurkite prekės kortelę.
 • Įvedamos Debeto ir Kredito kor. sąskaitos, jei reikia įsirašomos pastabos.
draudimas
 • Žemiau esančioje lentelėje įvedami Bendorojo būsimojo įrašai, jei reikia paskaičiuojami būsimojo laikotarpio sąnaudos. Įrašas įvedamas paspaudus mygtuką .
 • Atsidariusioje lentelėje pasirenkate kas kiek surašyti draudimo įmokas, bei į kurią debeto kor. sąskaitą.
draudimas3
 • Spaudžiam .
 • BŽ įrašai lentelėje susirašo korespondencijos.
draudimas3
 • Užbaigti draudimo įrašo įvedimui, spaudžiame .
 

Nedarbingumo pažymėjimai

Nedarbingumo pažymėjimų registravimo forma, kurioje turi būti užregistruoti visi įrašai apie darbuotojų nedarbingumą. Informacija apie darbuotojų nedarbingumą bus įvesta tabelyje bei bus naudojama skaičiuojant darbo užmokestį.

 • Nedarbingumo pažymėjimai: pateikiami visi įrašai, kuriuos galima filtruoti (pagal datą, darbuotoją, seriją ir pan.), juos redaguoti arba kurti naujus. Nedarbingumo kodui unikalumo nėra, todėl atidžiai pildykite įrašą.

Saugykla

Modulis skirtas vesti įmonės užrašams, saugoti dokumentus. Tai gali būti vidaus darbo taisyklės, su įmonės veikla susijusi informacija ir pan. Taip pat yra galimybė prikabinti failą, susijusį su užfiksuotu užrašu.