Įmonės įsakymų, sutarčių ir laiškų valdymas

Dokumentai


Įsakymai, draudimai, sutartys, kasmetinės atostogos ir kiti dokumentai reikalingi įmonei ir jos apskaitai

PRADĖKITE NAUDOTIS

Įsakymai

Su įmonės veikla susijusių įsakymų registravimas

Draudimai

Visų įmonėje apdraustų objektų draudimų įvedimas

Sutartys

Susitarimo tarp įmonės ir klientų registravimas

Saugykla

Dokumentų saugojimas apskaitos programoje

Siunčiamų laiškų registras

Per pašto paslaugų tiekėjus siunčiamų laiškų registravimas

Siunčiamų/gaunamų dokumentų registras

Visų įmonėje dokumentų registravimas vienoje vietoje

Kasmetinės darbuotojų atostogos

Atostogų paskaičiavimas ir jų likučių peržiūrėjimas pasirinktai datai

Nedarbingumo pažymėjimai

Darbuotojų nedarbingumo pažymėjimų registravimas

Klausimai/Atsakymai

Dažniausiai užduodami klientų klausimai ir atsakymai

Įsakymai

Įmonėje reikiamų įsakymų tokių kaip atlyginimo priedai, kasmetinės atostogos, pirėmimas į darbą ar bedro bobudžio įsakymų regitravimas, požymių įvedimas bei dienpinigių aprašymas:

 • Įsakymų registras: pateikiami visi įsakymai, galima filtruoti (pagal požymį, seriją, numerį ar datą), juos redaguoti arba kurti naujus.
  • Pasirinkus spausdinimo funkciją galite suformuoti ataskaitą - įsakymų sąrašą.
 • Įsakymų požymiai: įvesti požymius pagal kuriuos bus formuojami įsakymų dokumentai ir naudojami kitose formose, pavyzdžiui, formuojant tabelio duomenis, skaičiuojant darbo užmokestį. Pateikiami visi įsakymų požymiai, galima filtruoti (pagal pavadinimą, seriją ir pan.), juos redaguoti arba kurti naujus. 
 • Dienpinigiai: Įvesti šalis, į kurias bus vykstama per tarnybines komandiruotes ir pagal kurių įkainius bus formuojamos ir skaičiuojamos komandiruočių išlaidos. Pateikiama visos dienpinigių normos, galima filtruoti (pagal pavadinimą ar sumą), juos redaguoti arba kurti naujus.

Draudimai 

Apdraustų objektų draudimo registravimas, įmokų paskaičiavimas:

 • Draudimų registras: pateikiami visi draudimai, galima filtruoti (pagal draudimo tipą, seriją, numerį, datą ir pan.), juos redaguoti arba kurti naujus ir surašyti draudimą kas mėnesį, ketvertį arba pusmetį.
 • Draudimo tipai: žinynas, kuriame įvedami draudimo tipai, pavyzdžiui, verslo turto draudimas, transporto priemonių draudimas ir panašiai, tai reiklainga draudimo registravimui.

Saugykla

Vesti įmonės užrašus, saugoti dokumentus. Tai gali būti vidaus darbo taisyklės, su įmonės veikla susijusi informacija ir panašiai. Taip pat yra galimybė prikabinti failą, susijusį su užfiksuotu užrašu ir pasirinkti ar įvestą dokumentą rodyti įmonėje dirbantiems asmenims turitiems darbuotojo kabinetą programoje. 
Pastaba: tik "Ekspertas" arba "Partneris" klientams.

Sutartys

Sutarčių registravimas. Pagal šiame modulyje užregistruotas sutartis galima automatiškai išrašyti sąskaitas faktūras.

 • Sutartys: pateikiamos visos sutartys, galima filtruoti pagal datą, sutarties ar vidinį numerį, tipą ir panašiai, jas redaguoti arba kurti naujas:
  • Failų saugykla - įkelti sutartčiai priklausantį failą saugojimui. Tik "Eksperto" ir "Partneris" plano klientams
  • Reikia pratęsti? - pažymėti, jei sutartis bus pratęsiama;
  • Automatinis sąskaitų išrašymas - užpildyti informacija kuri reikalinga išrašant sąskaitą;
  • Išrašoma sąskaita? - pažymėti jei bus išrašoma automatinė sąskaita;
  • Pozicijos - pasirenkama prekė/paslauga, kuri bus išrašoma automatinėje sąskaitoje.
Galima atsispausdinti sutarčių registrą pasirinkus spausdinimo funkciją.

 • Sutarties tipai: įvesti sutarties tipą kuris bus naudojamas registruojant sutartis, pavyzdžiui pardavimo sutartis, pirkimo sutartis, reklamos sutartis ir t.t. 

Siunčiamų laiškų registras

Registruoti ir stebėti kuriems klientams buvo siunčiami laiškai per paštų siuntimo įmones:

 • Bendra informacija - pasirinkti pašto paslaugų įmonę, parašyti pastabas;
 • Pozicijos - parinkti klientą, kuriam siunčiamas laiškas, jei reikia galima įrašyti pastabas.

Siunčiamų/gaunamų dokumentų registras

Visų išsiųstų ar gautų dokumentų registravimas. Pateikiami visi užregistruoti dokumentai, kuriuos galima filtruoti ir peržiūrėti pagal pasirinktą datą, klientą arba dokumento numerį. Galima atsispausdinti.

Nedarbingumo pažymėjimai

Nedarbingumo pažymėjimų registravimo forma, kurioje turi būti užregistruoti visi įrašai apie darbuotojų nedarbingumą. Informacija apie  nedarbingumą bus įvesta tabelyje, bei bus naudojama skaičiuojant darbo užmokestį.

Kasmetinės atostogos

Informacija apie darbuotojų turimas atostogų dienas ir likučių skaičiavimas pasirinktai datai.

 • Priskaičiuotos atostogos: informacija apie kiekvienam darbuotojui priskaičiuotas atostogas pagal naują Darbo kodeksą.

Pastaba: Pagal naują darbo kodeksą, jei atostogų metu darbuotojas susirgo - automatiškai nebepratęsiamos atostogų dienos, todėl data iki turėtų išlikti tokia pat, o dienų skaičius turėtų būti pakeistas pagal esamą situaciją (kad neišminusuoti per daug dienų).

 • Atostogų likučiai: informacija apie darbuotojo (arba visų darbuotojų) atostogų dienų skaičius, išnaudotų dienų skaičius bei priskaičiuotos atostogos. Suskaičiuoti atostogų likučius nurodytai - pasirinktai datai. Visi skaičiaviami atliekami po 2017.07.01, t.y. likučiai skaičiuojami darbo dienomis. 
Pastaba: už laikotarpį (perskaičiavus atostogų likučius pagal naują darbo kodeksą) apskaičiavimai gali būti netikslūs ir reikėtų pasitikrinti. Kiekvienam darbuotojui duomenis galima redaguoti.

Kasmetinės atostogos (iki 2017)

Informacija apie darbuotojų turimas atostogų dienas ir likučių skaičiavimas pasirinktai datai. 
Pastaba: kad būtų galima matyti šį seną modulį, reikia atlikti nustaymus.

 • Priskaičiuotos atostogos: informacija apie kiekvienam darbuotojui priskaičiuotas atostogas. Peržiūrėti priskaičiuotas atostogas (likučius) iki Darbo kodekso pakeitimų, t.y. iki 2017-07-01 d.
Pirmiausia reikia suskaičiuoti atostogų likučius 2017-06-30 datai.
 • Atostogų likučiai: suskaičiuoti atostogų likučius numatytai datai iki (2017-07-01). Lentelėje pateikiami perskaičiuoti likučiai liepos 1 dienai darbo dienomis. Po suskaičiavimo galite pasikoreguoti likučius pagal esamą situaciją. Visi paskesni skaičiavimai bus atliekami tik su duomenimis, kurių data didesnė arba lygi 2017-07-01. Norint redaguoti įrašą spauskite redagavimo mygtuką ir įveskite pakoreguotus duomenis.

 

Dažnai užduodami klausimai

Įsakymai

Įsakymų požymių įvedimas

Dokumentai → Įsakymai → Įsakymų požymiai
Naują įsakymo požymį įveskite paspaudus sukurti ir atsidariusioje formoje užpildykite pavadinimą, seriją, parinkite vidinį požymį bei tabelio žymėjimą, kuris bus naudojamas formuojant tabelius.

Ir spauskite ,,Išsaugoti“.
Pastaba, jei toks įsakymo požymis yra užregistruotas, naujo įsakymo požymio kurti nereikia. Šiame modulyje formuojami įvairaus tipo užsakymai, priėmimas, atleidimas, atostogos, komandiruotė ir .t.t.

Kaip užregistruoti įsakymą (darbuotojo priėmimas)?

1.Sukurkite įsakymo požymį

Dokumentai → Įsakymai → Įsakymų požymiai

Naują įsakymo požymį įveskite paspaudus  ir atsidariusioje formoje užpildykite pavadinimą, seriją, parinkite vidinį požymį bei tabelio žymėjimą, kuris bus naudojamas formuojant tabelius.

Ir spauskite ,,Išsaugoti“.

Pastaba, jei toks įsakymo požymis yra užregistruotas, naujo įsakymo požymio kurti nereikia. Šiame modulyje formuojami įvairaus tipo užsakymai, priėmimas, atleidimas, atostogos, komandiruotė ir .t.t.

 

2.Sukurkite priėmimo įsakymą

Dokumentai → Įsakymai → Įsakymų registras

Naują įsakymą registruokite paspaudus . Pasirinkite įsakymo vidinį požymį Priėmimas į darbą“.

Užpildomi privalomi laukai data ir pavadinimas (dokumento antraštė).

Užpildžius visus laukus spauskite Išsaugoti“.

Norėdami suformuoti įsakymą ir prašymą spauskite mygtuką Spausdinti“.

Pastaba, jei programa suformuoja tuščią įsakymą, patikrinkite ar Personalas → Darbuotojai modulyje darbuotojo kortelėje yra įrašytos pareigos ir asmens kodas.

Atostogų įsakymo įvedimas
 1. Dokumentai → Įsakymų registras → Naują įsakymą registruokite paspaudus sukurti. Pasirinkite įsakymo vidinį požymį - Kasmetinės atostogos.
 2. Pagal pasirinktą įsakymo požymį užpildykte privalumus laukus.
 3. Paspaudus pasirenkame darbuotoją iš sąrašo ir spaudžiame .
 4. Pasirenkame datas nuo kada iki kada atostogauja darbuotojas ir išsaugome informaciją.
Kaip užregistruoti prastovą B1.lt programoje?

1. Sukurkite naują įsakymo požymį

Dokumentai → Įsakymai → Įsakymų požymiai

Naują įsakymo požymį įveskite paspaudus  . Atsidariusioje formoje užpildykite pavadinimą, seriją, parinkite vidinį požymį bei tabelio žymėjimą, kuris bus naudojamas formuojant tabelius. Užpildžius laukus, spauskite mygtuką ,,Išsaugoti“.

2. Suformuokite įsakymą

Dokumentai → Įsakymai → Įsakymų registras

Naują įsakymą registruokite paspaudus . Pasirinkite įsakymo vidinį požymį „Prastova“. Pagal pasirinktą požymį užpildykite lentelėje laukus. 

Darbuotojai laukelyje nepamirškite pasirinkti darbuotoją ir paspausti mygtuką ,,Pridėti darbuotoją“ arba „Pridėti darbuotojus“ (jei norite, kad programa atkeltų visus įmonėje dirbančius darbuotojus). Užpildžius laukus, spauskite mygtuką ,,Išsaugoti“.


3. Suformuokite tabelį

DU → Tabeliai

4. Paskaičiuokite darbo užmokestį, esant prastovai

DU → Darbo užmokestis

Įėjus į modulį, paspauskite mygtuką  – ,,Sukurti naują įrašą. Kuriant naują darbo užmokesčio įrašą už laikotarpį, pasirinkite metus ir mėnesį už kurį skaičiuojate atlyginimą.

Darbuotojai lentelėje nuspauskite mygtuką ,,Išrinkti darbuotojus“. Bus išrinkti visi per nurodytą mėnesį dirbę nors vieną dieną darbuotojai, kuriems priskirta darbuotojų grupė su požymiu "Darbuotojai pagal darbo sutartis".

Norėdami priskaityti prastovą, įeikite į kiekvieno darbuotojo kortelę ir užregistruokite priskaitymą su atitinkamu kodu.

400 – prastova (force major). Šis kodas tinka, kai skaičiuojate ne valandinį įkainį, o pvz. neilinėje siutacijoje minimalų atyginimą. Atkreipiame dėmesį, kad ką įrašysite, tiek ir bus priskaityta, jokių skaičiavimų sistema neatlieka.

500 – prastova. Pasirinkite, kai skaičiuojate valandiniu įkainiu.

 

Kokį įsakymo požymį priskirti registruojant ,,Mamadienis/Tėvadienis"?
Dokumentai → Įsakymai → Įsakymų požymiai
Naują įsakymo požymį įveskite paspaudus sukurti ir atsidariusioje formoje užpildykite pavadinimą, seriją, parinkite vidinį požymį bei tabelio žymėjimą, kuris bus naudojamas formuojant tabelius.


Draudimai
Kaip įvesti draudimo sutartį? Kaip išdalinti būsimas laikotarpių sąnaudas?
Išdalinti būsimas sąnaudas galima per Bendro žurnalo kortelę, registruojant Pirkimus ir jei tai Draudimo sutartis per Draudimo registrą.

Draudimo sutarties įvedimas: 

 • Dokumentai=>Draudimai=>Draudimų registras įvedama nauja draudimo sutartis paspaudus mygtuką
 • Atsidariusiame lange užpildote Draudimo sutarties duomenis, nurodote, kurį automobilį draudžiate, įvedate draudimo Įmokos sumą bei draudimo pradžios ir pabaigos datas. Draudimo objektas ,,Automobilis Nr.1", sukurkite prekės kortelę.
 • Įvedamos Debeto ir Kredito kor. sąskaitos, jei reikia įsirašomos pastabos.
draudimas
 • Žemiau esančioje lentelėje įvedami Bendorojo būsimojo įrašai, jei reikia paskaičiuojami būsimojo laikotarpio sąnaudos. Įrašas įvedamas paspaudus mygtuką .
 • Atsidariusioje lentelėje pasirenkate kas kiek surašyti draudimo įmokas, bei į kurią debeto kor. sąskaitą.
draudimas3
 • Spaudžiam .
 • BŽ įrašai lentelėje susirašo korespondencijos.
draudimas3
 • Užbaigti draudimo įrašo įvedimui, spaudžiame .
 

Sutartys
Kaip užregistruoti sutartį, automatiniam sąskaitų išrašymui?

1. Dokumentai → Sutartys → Sutartys
Nauja sutartis įvedama pasirinkus sukurti ir užpildžius lentelę. Įrašą išsaugojame. 
2. Sandėlis → Automatinis sąskaitų išrašymas
Įvestai sutarčiai galima nustatyti automatinį sąskaitų išrašymą (sąskaita bus išrašoma kiekvieną mėnesį).
Šiame modulyje užpildykite lauks „Sąskaitos data“ ir „Darbuotojas“, tik tada spauskite generuoti. Programa sugeneruos sąskaitas ir jus perkels į Sandėlis → Prekybą modulį kur bus užregistruota jau reali sąskaita ir ji dalyvaus apskaitoje.


Atostogų likučiai
Kaip užfiksuoti pradinį nepanaudotų atostogų dienų likutį?

Darbo sutartyse galima įvesti tik kiek darbuotojui priklauso už kiekvienus metus, bet ne likutį.

Atostogų likučiai. Seni atostogų likučių skaičiavimai paliko "Kasmetinės atostogos (iki 2017), visi po 2017.07.01 kasmetinių atostogų skaičiavimai yra meniu punkte Dokumentai-> Kasmetinės atostogos.

   a) pirmiausiai suskaičiuojate atostogų likučius 2017.06.30 - tai atlikite Dokumentai=>Kasmetinės atostogos=>Atostogų likučiai (2017-07-01). Pirmiausia nuspaudžiate mygtuką kalkuliatorių. Šis mygtukas visada ištrina visus duomenis iš lentelės ir surašo iš naujo. Po suskaičiavimo galite pasikoreguoti likučius pagal esamą situaciją. Visi paskesni skaičiavimai bus atliekami tik su duomenimis, kurių data vėlesnė arba lygi 2017-07-01.

   b) Dokumentai=>Kasmetinės atostogos=>Priskaičiuotos atostogos - rodomos priklausančių atostogų priskaičiavimas darbo dienomis.

   c) Dokumentai=>Kasmetinės atostogos=>Atostogų likučiai - galima suskaičiuoti atostogų likučius nurodytai datai (skaičiavimai po 2017.07.01).

O toliau Dokumentai=>Įsakymai=>Įsakymų registras suvedate išnaudotas atostogas vienu įsakymu visiems darbuotojams. Jei yra motinystės atostogos - jas vedate atskiru įsakymu.

Pastaba: Atkreipiame dėmesį, kad įsakymai turi būti rašomi 2017 birželio 30 data arba vėliau, nes kitaip į skaičiavimus nepateks. Taip pat atkreipsime dėmesį, kad už laikotarpį apskaičiavimai gali būti netikslūs ir reikėtų pasitikrinti.
Priskaičiuotų atostogų redagavimo forma.

Darbuotojo formoje galite pakeisti atostogų dienų skaičių laukelyje, kaip pažymėta pavyzdyje:

redagavimas

Kaip užregistruoti atostogų likučius?
Jei darbo sutartis sudaryta iki 2017-07-01:
1. Darbo sutartį registruojate tai datai, kada buvo sudaryta.
2. Dokumentai Kasmetinės atostogos Atostogų likučiai (2017-07-01) užregistruojate tai datai atostogų likučius darbo dienomis. Jei šio modulio nematote Parametrai Sistema aktyvuokite modulį, pažymėkite varnele „Rodyti senus modulius / seną funkcionalumą“.
3. Dokumentai  Įsakymų registrai Užregistruojate panaudotas atostogas darbuotojų (viename įsakyme galite suvesti visus darbuotojus ir visas panaudotas dienas), kad 2020-01-01 gautumėte faktinį darbuotojų atostogų likutį.