Klientai


Klientų modulis

PRADĖKITE NAUDOTIS

Klientai

Visų pirkėjų, tiekėjų, bankų ir valstybinių įstaigų bendras sąrašas

CRM

Kliento būsena, skambučiai, papildomi komentarai

Klausimai/Atsakymai

Dažniausiai užduodami klientų klausimai ir atsakymai

Vaizdinė pamoka

Klientai modulio naudojimo mokomoji medžiaga
 

Klientai

Šis modulis skirtas įmonės klientams ir tiekėjams įvesti, peržiūrėti, gauti su jais susijusią informaciją.

 • Bendra informacija: įvedami/koreguojami visi su klientu susiję duomenys: pavadinimas, kodas, PVM kodas, PVM tarifas, telefonas ir pan. 
  • Aktyvus pažymima ar klientas šiuo metu naudojamas. Baigus bendradarbiauti, galima nuimti varnelę, bus lengvesnė paieška.
  • Juridinis - pažymima, jei klientas juridinis, nuimama varnelė, jei fizinis.
 • Adresai, filialai: įvedami/koreguojami visi su klientu susiję adresai, filialai. Pažymima varnele ar tai korespondencinis, ar registracijos, ar padalinio adresas.
 • Banko sąskaitos: įvedami/koreguojami kliento atsiskaitymo sąskaitos duomenys. Pagal šiuos duomenis ieškoma kliento sąsaja, importuojant banko išrašus.
 • Išrašytos sąskaitos:  šioje kortelėje matomos visos tam klientui išrašytos sąskaitos. Galima jas peržiūrėti, atsispausdinti.
 • CRM: kortelė skirta valdyti ir puoselėti įmonės ryšius su esamais bei potencialiais klientais.
  • Tiekėjas/Partneris - pažymima, jei tai tiekėjas ar partneris.
  • Klientas/Potenc.klientas - pažymima, jei tai klientas ar potencialus klientas
   Pastaba: Tai pačiai įmonei gali būti priskirti abu požymiai: tiekėjas/partneris ir klientas/potenc.klientas
  • Mano įmonių grupės naryspažymima, jei yra ir kitų jūsų valdomų įmonių klientas ar tiekėjas.
  • Užklausos: šioje kortelėje fiksuojamos visos su klientu susijusios užklausos. 
  • Kontaktiniai asmenys: įvedami/koreguojami kliento, partnerio, tiekėjo kontaktiniai asmenys.
 
 

Klientų klausimai?

Klientai → Klientai

Spauskite žalią mygtuką „+“ pridėti naują įrašą.
Bendra informacija užpildykite reikiamus laukus:
 • Pavadinimas - įrašykite įmonės pavadinimą, šis laukas privalomas;
 • Aktyvus - pažymėkite varnele, jei klientas bus naudojamas;
 • Juridinis - pažymėkite varnele, jei klientas juridinis. Jei fizinis, nuimkite varnelę;
 • Kodas - įrašykite įmonės kodą;
 • Individualios veiklos vykdymo pažymėjimas arba verslo liudijimas - įrašykite kodą;
 • Telefonas - įrašykite telefoną;
 • Svetainė - įrašykite svetainės adresą;
 • El. paštas - įrašykite el. paštą. Sistema paims šį el. paštą siunčiant sąskaitas iš B1.lt programos;
 • Trumpinys - sutrumpintas kliento pavadinimas;
 • Užsienietis? - šalis, kurioje registruotas klientas. iSaf registrui reikalinga informacija.
 • PVM kodas - įmonės PVM kodas. Jei bus šis laikas tuščias, sąskaitas neįtrauks į i.SAF registrą. jei norite, kad šis klientas būtų traukiamas į registrą, bet netiri PVM kodo, galite įrašyti ND.
 • Kontaktinė informacija
 • Pastabos
Adresai, filialai - užpildykite reikiamus laukus, spauskite žalią mygtuką „+“ norėdami pridėti įmonės adresą. Nepamirškite priskirti varneles prie ardeso „Korespondencijai“ ir „Registracijai“.
Banko sąskaitos - užpildykite reikiamus laukus, spauskite žalią mygtuką „+“ norėdami pridėti banko sąskaitą. Nepamirškite priskirti varneles prie banko sąskaitos kuri „Pagrindinė“ ir kurią banko sąskaitą „Rodyti sąskaitoje“ (matysis pardavimo sąskaitoje). 
Pastaba. Varnelės atsiranda jei tai tik jūsų įmonė.
Užregistravus klientą spauskite mygtuką „Išsaugoti“.
Pastaba. B1.lt programoje visi klientai, tiekėjai, darbuotojai ir jūsų įmonė yra bendrame sąraše Klientai → Klientai modulyje.

Klientai → Klientai
Pirmas sukurtas klientas šiame modulyje yra Jūsų įmonė. Raskite ją tarp savo klientų ir ten pakeiskite reikamą informaciją.
Adresai, filialai - galima priskirti adresą su požymiu „Registracijos“ ar „Krespondencijai“. Tam pačiam adresui gali būti priskirti abu požymiai. Pagal šiuos požymius atitinkamai spausdinami adresai sąskatose ar sutartyse.

Banko sąskaitos - tabe užpildykite reikiamus laukus, spauskite žalią mygtuką „+“ norėdami pridėti banko sąskaitą. Nepamirškite priskirti varneles prie banko sąskaitos kuri „Pagrindinė“ ir kurią banko sąskaitą „Rodyti sąskaitoje“ (pardavimo sąskaitoje).
Užpildžius laukus paspauskite mygtuką „Išsaugoti“.

Klientai → Klientai

Jei klientas užregistruotas be įmonės kodo, vienodu pavadinimu gali būti įrašyti keli klientai. Jei yra atliktų operacijų su šiais klientais, kliento ištrinti nepavyks, bet galima sujungti klientus.
Pastaba. Atidžiai darykite šį veiksmą, nes sujungus klientą atšaukti padaryto veiksmo negalėsite.

Išrinkite klientus, kuriuos norite sujungti, pvz.: pagal pavadinimo fragmentą „Pavadinimas“ laukelyje. Dešiniame viršutiniame kampe paspauskite mygtuką raudona_varnele, tuomet lentelėje matomas naujas stulpelis, kuriame galite pasirinkti norimą veiksmą: turite nurodyti, kurį įrašą palikti ir kuriuos įrašus sujungti, palikti galima vieną, sujungti galima neribotą skaičių. Kurį įrašą norite palikti pažymėkite rutuliuku, kurį įrašą norite ištrinti pažymėkite varnele kavadrate. Pasirinkus, nuspaudžiamas mygtukas „Sujungti“. Jūsų dar kartą paklaus: „Ar tikrai norite, sujungti pažymėtus įrašus?“ - atitinkamai pasirenkate norimą veiksmą: Taip - sujungiate, Ne - atšaukiate. Jei nėra kliūčių - įrašai sujungiami, jei nepavyksta tai atlikti - matomas pranešimas, dėl kokios priežasties negalima sujungti.

Sistema neleis sukurti dviejų įmonių su tais pačiais įmonės kodais. Patikrinkite duomenų teisingumą.

Yra atskiras laukelis. Klientų kortelėje (prie savo duomenų) įrašykite į lauką „Individualios veiklos verslo dokumentas“ ne tik pažymėjimo numerį, bet pilną tekstą (Pvz.: Pagal individualios veiklos pažymėjimo Nr. 50), tada sąskaitoje bus spausdinamas šis tekstas. Sąskaitoje laukelio pavadinimas nespausdinamas, tik šio laukelio turinys.

 

CRM grupės

Žinynas, kuriame galima įvesti CRM grupes, kuris bus naudojamos įmonės kontaktų valdymo modulyje. Naujas įrašas sukuriamas sukurti ir naujoje eilutė įrašius grupės pavadinimą, pavyzdžiui: "Projekto A partneriai", "Konkurentai", "Reklama" ir pan.

 
 

CRM būsenos

Žinynas, kuriame galima įvesti CRM būsenas, kurios bus naudojamos įmonės kontaktų valdymo modulyje. Naujas įrašas sukuriamas sukurti ir naujoje eilutė įrašius būsenos pavadinimą, pavyzdžiui:crm_busenos


Kaip naudotis Klientai moduliu

Trumpa video pamoka kaip naudotis moduliu.