Klientų valdymas, CRM, bendroji ir mokestinė informacija

Klientai


Klientų valdymo modulis, skirtas puosėlėti ir stebėti įmonės ryšius su esamais ir potencialiais klientais

PRADĖKITE NAUDOTIS


Klientai

Visų pirkėjų, tiekėjų, bankų ir valstybinių įstaigų bendras sąrašas

CRM

Kliento būsena, skambučiai, papildomi komentarai

Klausimai/Atsakymai

Dažniausiai užduodami klientų klausimai ir atsakymai

Vaizdinė pamoka

Klientai modulio naudojimo mokomoji medžiaga
 

Klientai

Kliento kortelės sukūrimas, bendrinės informacijos supildymas, filtravimas pagal pavadinimą, kodą ar kitus jau suvestus papildomus esamo arba būsimo kliento požymius:
 • Bendra informacija;
 • Aktyvus/neaktyvus;
 • Juridinis/fizinis;
 • Adresai, filialai;
 • Banko sąskaitos.
Taip pat kiekvieno kliento kortelėje galima matyti jam išrašytas sąskaitas ir jas atspausdinti.
 

CRM

Papildoma informacija, pagal kurią galima stebėti bendravimą ir ryšius su esamu arba būsimu klientu. Galimybė priskirti reikiamus požymius ir parašyti atsiliepimus:
 • Tiekėjas/Partneris;
 • Klientas/Potencialus klientas;
 • Mano įmonių grupės narys;
 • Užklausos;
 • Kontaktiniai asmenys.

 

Dažnai užduodami klausimai

Kaip sukurti (užregistruoti) naują klientą?
Klientai → Klientai

Spauskite žalią mygtuką „+“ pridėti naują įrašą.

Bendra informacija 

 • Pavadinimas - įrašykite įmonės pavadinimą, šis laukas privalomas;
 • Aktyvus - pažymėkite varnele, jei klientas bus naudojamas;
 • Juridinis - pažymėkite varnele, jei klientas juridinis. Jei fizinis, nuimkite varnelę;
 • Kodas - įrašykite įmonės kodą;
 • Individualios veiklos vykdymo pažymėjimas arba verslo liudijimas - įrašykite kodą;
 • Telefonas - įrašykite telefoną;
 • Svetainė - įrašykite svetainės adresą;
 • El. paštas - įrašykite el. paštą. Sistema paims šį el. paštą siunčiant sąskaitas iš B1.lt programos;
 • Trumpinys - sutrumpintas kliento pavadinimas;
 • Užsienietis? - šalis, kurioje registruotas klientas. iSaf registrui reikalinga informacija.
 • PVM kodas - įmonės PVM kodas. Jei bus šis laikas tuščias, sąskaitas neįtrauks į i.SAF registrą. jei norite, kad šis klientas būtų traukiamas į registrą, bet netiri PVM kodo, galite įrašyti ND.
 • Kontaktinė informacija
 • Pastabos
Adresai, filialai
Norėdami užpildyti reikiamus laukus, spauskite žalią mygtuką „+“. Nepamirškite priskirti varneles prie ardeso „Korespondencijai“ ir „Registracijai“.
 • Adresas - įrašykite įmonės adresą
 • Miestas - įrašykite įmonės miestą
 • Šalis - įrašykite šalį
 • Pašto kodas - įrašykite pašto kodą
 • Korespondencija
 • Registracijos
 • Padalinys
 • Vadybininkas
 • Pakrovimo - jei iš b1.lt programos formuosite krovinio važtaraščius, tada užpildykite informaciją
 • Iškrovimo - jei iš b1.lt programos formuosite krovinio važtaraščius, tada užpildykite informaciją
Banko sąskaitos
Užpildykite reikiamus laukus, spauskite žalią mygtuką „+“ norėdami pridėti banko sąskaitą. Nepamirškite priskirti varneles prie banko sąskaitos kuri „Pagrindinė“ ir kurią banko sąskaitą „Rodyti sąskaitoje“ (matysis pardavimo sąskaitoje). 
Pastaba. Varnelės atsiranda jei tai tik jūsų įmonė. Užregistravus klientą spauskite mygtuką „Išsaugoti“.
Pastaba. B1.lt programoje visi klientai, tiekėjai, darbuotojai ir jūsų įmonė yra bendrame sąraše Klientai → Klientai modulyje.
Kaip pakeisti įmonės rekvizitus?

Klientai → Klientai
Pirmas sukurtas klientas šiame modulyje yra Jūsų įmonė. Raskite ją tarp savo klientų ir ten įveskite/pakeiskite reikamą informaciją. Kokią informaciją įrašytite klientai kortelėje ji bus rodoma pardavimo sąskaitoje.

Bendra informacijagalite įvesti visus reikiamus laukus, informaciją apie įmonę. Raudona žvaigždute pažymėti laukai yra privalomi.
Adresai ir filialaiįrašykite įmonės adresą.
Banko sąskaitosįrašykite įmonės banko sąskaitą.

Adresai, filialai - galima priskirti adresą su požymiu „Registracijos“ ar „Krespondencijai“. Tam pačiam adresui gali būti priskirti abu požymiai. Pagal šiuos požymius atitinkamai spausdinami adresai sąskatose ar sutartyse.

Banko sąskaitos - tabe užpildykite reikiamus laukus, spauskite žalią mygtuką „+“ norėdami pridėti banko sąskaitą. Nepamirškite priskirti varneles prie banko sąskaitos kuri „Pagrindinė“ ir kurią banko sąskaitą „Rodyti sąskaitoje“ (pardavimo sąskaitoje).
Užpildžius laukus paspauskite mygtuką „Išsaugoti“.
Kaip sujungti susidubliavusius klientus?

Klientai → Klientai

Jei klientas užregistruotas be įmonės kodo, vienodu pavadinimu gali būti įrašyti keli klientai. Jei yra atliktų operacijų su šiais klientais, kliento ištrinti nepavyks, bet galima sujungti klientus.
Pastaba. Atidžiai darykite šį veiksmą, nes sujungus klientą atšaukti padaryto veiksmo negalėsite.

Išrinkite klientus, kuriuos norite sujungti, pvz.: pagal pavadinimo fragmentą „Pavadinimas“ laukelyje. Dešiniame viršutiniame kampe paspauskite mygtuką raudona_varnele, tuomet lentelėje matomas naujas stulpelis, kuriame galite pasirinkti norimą veiksmą: turite nurodyti, kurį įrašą palikti ir kuriuos įrašus sujungti, palikti galima vieną, sujungti galima neribotą skaičių. Kurį įrašą norite palikti pažymėkite rutuliuku, kurį įrašą norite ištrinti pažymėkite varnele kavadrate. Pasirinkus, nuspaudžiamas mygtukas „Sujungti“. Jūsų dar kartą paklaus: „Ar tikrai norite, sujungti pažymėtus įrašus?“ - atitinkamai pasirenkate norimą veiksmą: Taip - sujungiate, Ne - atšaukiate. Jei nėra kliūčių - įrašai sujungiami, jei nepavyksta tai atlikti - matomas pranešimas, dėl kokios priežasties negalima sujungti.

Redagavus klientą ir paspaudus "Išsaugoti" klaida: Neunikalus įrašas.

Sistema neleis sukurti dviejų įmonių su tais pačiais įmonės kodais. Patikrinkite duomenų teisingumą.

Ar galima lauką įmonės/asmens kodas pakeisti į kitą lauką, individualios veiklos pažymėjimo kodą?

Yra atskiras laukelis. Klientų kortelėje (prie savo duomenų) įrašykite į lauką „Individualios veiklos verslo dokumentas“ ne tik pažymėjimo numerį, bet pilną tekstą (Pvz.: Pagal individualios veiklos pažymėjimo Nr. 50), tada sąskaitoje bus spausdinamas šis tekstas. Sąskaitoje laukelio pavadinimas nespausdinamas, tik šio laukelio turinys.

Kaip sukurti CRM grupę?
Klientai → Žinynai → CRM tipai

Norėdami sukurti CRM tipą spauskite  . Atsidariusiame lange įveskite reikiamą pavadinimą ir išsaugokite spasudami mygtuką  .

Kaip sukurti CRM būseną?
Klientai → Žinynai → CRM būsenos
Norėdami sukurti CRM būseną spauskite  .  Atsidariusiame lange įveskite reikiamą pavadinimą ir išsaugokite spasudami mygtuką  .
Kaip klientų kortelėse masiškai pakeisti į „Užsienietis“ ?

Klientai → Klientai
1) Pažymėti klientus kuriems reikia pakeisti statusą ir spausti mygtuką „Masiškai atnaujinti pažymėtus įrašus"
2) Atsidariusiame lange pasirinkti į kokį statusą keisti:

3) Spausti mygtuką:
4) Patikrinti ar informacija pasikeitė:

Kaip naudotis Klientai moduliu

Trumpa vaizdinė pamoka, kurioje rasite kaip:

 1. Sukurti kliento kortelę;
 2. Sujungti klientus;
 3. Importuoti klientų korteles iš kitų programų;