Buhalterinės apskaitos operacijos didžiojoje knygoje

Didžioji knyga (DK)


Automatiškai surenkami arba rankiniu būdu registruojami įmonės finansinių operacijų duomenys

PRADĖKITE NAUDOTIS

Bendras žurnalas

Buhalterinių įrašų atvaizdavimas, bei pažymų įvedimo/redagavimo forma

Didžioji knyga

 Suvestinė informacija apie finansines operacijas

Sąskaitų planas

Visos buhalterijai reikalingos korespondentinės sąskaitos

Periodų uždarymas

Buhalterinių įrašų užrakinimas pasirinktam laikotarpiui

Valiutų kursų perskaičiavimas

Valiutinės kor.sąskaitos perskaičiavimas pagal centrinio banko duomenis

Valiutų kursų svyravimas

Visų atliktų valiutinių korespondentinių sąskaitų perskaičiavimų lentelė

Fin. atskaitomybės straipsniai

Priskirti sąskaitų plano duomenis  finanansinės atskaitomybės straipsniams

Dokumentų sudengimas

Sudengtų dokumentų peržiūra, bei sudengimas reikiamų buhalterinių įrašų

Kaštų centrai

Duomenų analizavimas pagal skirtingas parinktas grupes

Vaizdinė pamoka

Didžiosios knygos mokomoji naudojimosi medžiaga

Klausimai/Atsakymai

Dažniausiai užduodami klientų klausimai ir atsakymai

Bendras žurnalas

Visų buhalterinių įrašų, atliktų programoje per atskirus modulius atvaizdavimas ir jų koregavimas. Reikalingas registruoti neįprastas apskaitos operacijas, kurios negali būti įvedamos kituose sistemos moduliuose. Visoms reikiamoms deklaracijoms informacija suformuojama iš šio žurnalo. 

Sąskaitų planas

Sąrašas korespondentinių sąskaitų kurios yra naudojamos įmonės ar įstaigos apskaitoje. Galima peržiūrėti, sukurti, redaguoti ar ištrinti sąskaitų plano korespondentines sąskaitas. Sistemoje pateikiamas sąskaitų planas atitinkntis verslo apskaitos standartą. 

Didžioji knyga

Suvestos informacijos programoje ir bendrame žurnale suminė ataskaita, kurią galima filtruoti pagal klientą arba korespondentinę sąskaitą. Taip pat galima įrašą peržiūrėti ir pasirinkti koregavimui. Koregavimas atliekamas bendrame žurnale į kurį pateksite tiesiai iš Didžiosios knygos.

Periodų uždarymas

Periodas yra tam tikras pastovus laiko tarpas, kuriam pasibaigus įmonė rengia finansines ataskaitas. Įvedus datą apsaugojami duomenis nuo tyčinio ar netyčinio koregavimo. Galimą uždaryti ir pasirinktą konkrečią korespondentinę sąskaitą.

Finansinės atskaitomybės straipsniai

Sąskaitų plano duomenų priskyrimas finansinės atskaitomybės formų straipsniams, pagal 2 VAS "Balansas" ir 3 VAS "Pelno (nuostolių) ataskaitą". Ši duomenų forma pildoma, kai norima, kad sistema formuotų balanso ir pelno nuostolių ataskaitas.
Ankstesnių metų finansinės atskaitomybės duomenys: suvedami ankstesnių metų duomenys, tam kad balanso ir pelno nuostolių ataskaitose būtų matomos praeitų metų sumos.

Kaštų centrai

Duomenų analizavimas skirtingais pjūviais. Kol kas yra galimybė analizuoti pinigų srautus per banką arba per bendrą žurnalą. Galima nurodyti eilės tvarką, kuria bus rodomi kaštų centrai ataskaitoje.

Dokumentų sudengimas

Sudengtų dokumentų peržiūra ir galimybė sudengti dar nesudengtus įrašus. Sudengimas yra atliekamas tarp išrašytos sąskaitos ir gauto mokėjimo iš kliento, tam kad išrašyta sąskaita ataskaitose būtų atvaizduojama, kaip apmokėta.

Valiutų kursų perskaičiavimas 

Reikiamų valiutų perskaičiavimas programoje kurių kursai į programą ateina iš centrinio banko.

Valiutų kursų svyravimas

Kursų svyravimo lentelė, kurioje matomi visi programoje atlikti perskaičiavimai. Galima panaikinti nebereikalingą informaciją apie atliktus skaičiavimus. 

Dažnai užduodami klausimai

Nuo ko pradėti?

Nuo ko pradėti norint užregistruoti buhalterinius likučius?

Kaip perkelti buhalterijos duomenis iš Rivilės ar kitos buhalterinės programos?

1. Papildykite sąskaitų planą.

2. Importuokite klientų sąrašą į B1.lt programą arba sukurkite klientus.

3. Importuokite prekių likučius į B1.lt programą arba sukurkite prekės kortelę.

4. Užregistruokite ilgalaikį turtą.

5. Sujunkite banko sąskaitą su kor. sąskaita ir įkelkite banko likučius.

6. Įkelkite visus likusius įrašus per DK → Bendras žurnalas.

Kaip užregistruoti buhalterinius likučius?

DK → Bendras žurnalas

Buhalteriniai likučiai įvedami per bendras žurnalas modulį.

Norint pridėti debetinį, kreditinį ar korekcinį įrašą, paspauskite mygtuką pridėti_rod ir pasirinkti norimą veiksmą. Pasirinkus D įrašą arba K įrašą, atidaroma DK kortelė. Korekcinį įrašą nesirinkite, jis skirtas valiutos svyravimui.

Debetas
Norint sukurti įrašą „Skolos tiekėjams“ (kor. sąskaita 443X), tai paspauskite pridėti D įrašą. Atsidariusioje lentelėje debeto operacija bus kairėje pusėje, o Kreditas dešinėje pusėje.

 1. Klientas - įmonė, kurios vedama apskaita (pasirenkamas iš žinyno, jūsų įmonė);
 2. Dokumento nr. - įrašomas dokumento numeris;
 3. Dok. data - įrašykite likučio perkėlimo datą;
 4. Kor. sąskaitos kodas - įrašykite tarpinę kor. sąskaitą, 99 kor sąskaitą.
 5. Valiuta - pagal nutylėjimą atkelia pagrindinę valiutą, jei reikia, galite pasirinkti kitą. Kintamo kurso valiutai kursas turi būti importuotas, jei tai nėra padaryta, galite tai atlikti nuspaudus mygtuką import._kurs;
 6. Sumų laukai bus suskaičiuoti iš lentelės įrašų, todėl jų įrašyti nereikia.

Kreditas

 1. Kor. sąskaita - pasirenkama skolų sąskaita 4431 (ar tokia, kuri jums reikalinga);
 2. Suma - suma įrašoma pasirinktai valiutai;
 3. Klientas - pagal nutylėjimą atkelia debeto klientą, reikiamą klientą pasirenkate iš klientų žinyno paspauskite ant pieštuko ir pasirinkite. Jei kliento neturite, galite sukurti naują;
 4. Komentaras - jei reikia įrašote komentarą.
 5. Priklausomai  nuo to, ko pageidaujate, galite spausti reikiamą mygtuką:
  1. išsaugoti norėdami išsaugoti įrašą;
  2. saug-prid norėdami išsaugoti ir sukurti naują kredito įrašą. Tokiu būdu skolas skirtingiems klientams galima įvesti per vieną dokumentą. 

Suvedus visus duomenis spaudžiame saugoti_kort. Suradus įrašą bendrame žurnale pažymima ant jo, kai įrašas pažaliuoja, galima spragtelėti du kartus ir įeiti į įrašo vidų ir pakoreguoti. Atitinkamai suvedami visi kiti buhalteriniai likučiai.


Bendras žurnalas
Darbo užmokesčio registravimas per DK modulį, kokį klientą nurodyti?

Jei neskaidote pagal darbuotojus, o norite parodyti tik priskaitymus, mokesčius ir sąnaudas, tai kliento laukelyje nurodykite įmonės savininką, kuriai vedate apskaitą. O mokesčiams, atitinkamai nurodykite Sodrą ir VMI.

Noriu įvesti 4 klasės likutį metų pradžiai. Jei rašyti per DK
Noriu įvesti 4 klasės likutį metų pradžiai. Jei rašyti per DK → Bendrasis žurnalas → Korekcinis įrašas, programa neleidžia, nes reikalauja, kad ir debeto sąskaita būtų parinkta. Ką daryti?

Reikia sukurti debeto arba kredito įrašą. Korekcinis įrašas daromas tik dėl valiutų apvalinimo paklaidos.
Daugiau informacijos rasite Buhalteriniai likučiai

Kaip uždaryti finansinius metus (5 ir 6 klasės sąskaitas)?

Pasiruošimui patikrinkite ar nustatymuose yra priskirta suvestinės sąskaita. 

1. Parametrai Buhalterija
„Suvestinės sąskaita“ pasirinkite „390: Suvestinės sąskaita kor. sąskaitą“.

2. DK Bendras žurnalas
Norėdami uždaryti finansinius metus (5 ir 6 klasės sąskaitas) spauskite mygtuką 5, 6 klasės sudengimas“. Atsidariusiame lange nurodykite kurią datą norite uždaryti balansą ir spauskite mygtuką išsaugoti.


Atlikus šiuos veiksmus Bendrame žurnale“ susikurs du pagrindiniai įrašas kredito ir debeto operacijos, įrašų pavadinimai bus SUD-D (data) ir SUD-K (data) sukurti įrašai bus uždaromi su tarpine sąskaita.


Užregistravus operaciją patikrinkite kaip susiformavo didžioji knuga (Ataskaitos DK ataskaitos DK santrauka su suminėm sąskaitom“).

Jei atsirado klaida galite ištrinti įrašus, paspauskite du kartus ant įrašo, jis pasidarys žalias, įeisite į dokumento vidų ir spauskite mygtuką Trinti“.

Pastaba. Tam, kad balanse rodytų nepaskirstytą pelną, gautą rezultatą reikėtų persikelti rankiniu būdų.

Kaip užregistruoti buhalterinę pažymą arba Didžiosios knygos likutį?
DK → Bendras žurnalas

Įeikite į modulį ir spauskite mygtuką pridėti D arba K įrašą. Korekcinio įrašo nesirinkite, jis skirtas valiutos svyravimui. Jei paspausite mygtuką sukurti D įrašą programa sukurs ir kreditą, tik debetas bus kairėje, o kreditas bus dešinėje. Taip pat jei debete norite sukurti kelias kor. sąskaitas, tada rekomenduojame kurti K įrašą arba atvirkščiai. Jei nenorite, kad kliento skola padidėtų iš vienos pusės galite nurodyti klientą savo įmonę. Užregistravus dokumentą nepamirškite jį išsaugoti arba atspausdinti pagal poreikį.
Kaip atlikti išperkamosios nuomos operaciją? Ar yra būdas nurašyti automatiškai? Ar tik per bendrą žurnalą?

Tai galima daryti per bendrą žurnalą, įrašius pirmą įrašą, po to tik kopijuoti ir keisti datą.

Įmonės debitoriaus skolą (sutarties pagrindu) perkeliame naujam debitoriui. Kaip tą padaryti?

Visi sudengimai tarp skirtingų kor. sąskaitų daromi per DK Bendras žurnalas.
Skola, kuri yra 4430 kor. sąskaitoje reikia perkelti į kito kliento įsiskolinimą. Tokius įrašus reikia registruoti per DK →  Bendras Žurnalas. Debeto ir kredito kor. sąskaitos tos pačios, tik pasirenkame skirtingus klientus ir atliekame įrašą.

Kaip išdalinti būsimas laikotarpių sąnaudas?

DK → Bendras žurnalas
Išdalinti būsimas sąnaudas galima per Bendro žurnalo kortelę, registruojant Pirkimus ir jei tai Draudimo sutartis per Draudimo registrą.

Būsimų sąnaudų išdalinimas registruojant bendro žurnalo įrašą.

Išdalinti galima tik irašo eilutę iš lentelės pusės, todėl pasitikrinkite ar teisingas puses registruojate.

Užregistruojate įrašą:

būs.sąn_bz

Norėdami išdalinti būsimas sąnaudas - pasirenkate Debeto pusės eilutę ir nuspaudžiate mygtuką bus_isd_myg.

Atisdariusioje formoje užpildote laukus:

išdbz

Periodo pradžios data - atkeliama įrašo data, jei reikia, galite pakeisti.
Periodo pabaigos data - iki kokios datos turi išsidalinti.
Surašyti kas - pasirenkate sąnaudų surašymo periodiškumą: kas mėnesį, kas ketvirtį, kas metus.
Kor. sąskaitą - pasirenkate į kokią kor. sąskaitą išdalinti sumas.

Ir nuspaudžiate mygtuką „Generuoti“, jei norite atšaukti veiksmą - nuspaudžiate „Atšaukti“.

Norėdami ištrinti surašytas būsimas sąnaudas, nuspaudžiate bus_istrinti.

Kaip apskaityti gautą subsidiją B1.lt programoje?

DK → Bendras žurnalas

Tokie įrašai B1.lt programoje registruojami per Bendras žurnalas pridedant D arba K įrašą.

Kodėl man dengiant kreditinį dokumentą su pirkimais išsikraipo sumos?

DK Bendras žurnalas
Dengiant pasirinkite didesnes dokumento sumas, kad nereikėtų dengti su keliais minusiniais (grąžinimais) ar pirkimo dokumentais. (Neskaidykite dengimo).
Dokumentų dengimas per bendras žurnalas galimas net su kreditinėmis sąskaitomis, kurios su minuso ženklu.

 • Pradedama nuo pasirinkimo kokį įrašą kursite D ar K.
 • Nurodykite klientą.
 • Įrašykite dok. data;
 • Kor. Sąskaitos kodas;
 • Pasirenkamas dengiamasis dokumentas.
Pastaba: Atkreipti dėmesį kuria operacija pasirinkta D ar K.

Po to pradedamas kurti įrašas. Kitoje lentelės pusėje (tai būtų arba D arba K įrašas) per „+“ ženklą sukurti:

 • Pasirenkamas toks pat Kor. sąskaitos kodas kaip ir kairėje pusėje;
 • Klientas (tas pats kaip ir pradžioje buvo pasirinktas);
 • Dengiamas dokumentas renkamas per „Pieštuko“ funkcija zinyno_iskvietimas;

Atsidarius langui, matomos visos sąskaitos kurios nėra sudengtos su šiuo klientu.

Pasirenkamas viršuje „Pavedimo op. Suma“ (rašoma tokia pati suma, kokia sąskaita planuojama sudengti. Net gi jei tai būtų su minuso ženklu) →  Spaudžiamas ženkliukas „Žemyn“ →  Suma įsiveda automatiškai į šalia esantį langą →  Spaudžiamas mygtukas „Dengti“.

Ir visa tai išsaugome per „Saugojimo“ mygtuką. išsaugoti

Kaip sudengti išankstinį apmokėjimą su sąskaita?

DK → Bendras žurnalas

Sudengimai tarp kor. sąskaitų B1.lt programoje registruojami per Bendras žurnalas modulį:
 1. Operacijai sukurti spauskite mygtuką „Pridėti” .
 2. Pasirinkite D įrašą arba K įrašą, atidaroma DK kortelė. Jei pasirinksite D įrašą, atsidariusioje lentelėje debeto operacija bus kairėje pusėje, o Kreditas dešinėje pusėje.
 3. Užpildykite visus privalomos laukus.
 4. Nepamirškite pasirinkti dengiamo dokumento ir spauskite "Išsaugoti".


Kaip koreguoti įrašą bendras žurnalas modulyje?

DK → Bendras žurnalas

Jei įrašas buvo užregistruotas per Bendras žurnalas modulį, jį ten pat galite pakoreguoti.
Raskite tą įrašą, t.y. gale prie D ar K paspauskite ant sumos, kai eilutė pažaliuoja spragtelėkite du kartus ant įrašo ir įeisite į dokumento vidų, ten galėsite pakoreguoti operaciją. Pakoregavus nepamirškite išsaugoti informaciją.
Atidarytas dokumentas, kur galite koreguti informaciją.

Kaip sudengti grąžinimo (kreditinę) sąskaitą su pardavimo/pirkimo sąskaita?
DK → Bendras žurnalas

Tokie sudengimai registruojami per Bendras žurnalas modulį pasirenkant tarpinę sąskaitą. Suformuokite dvi buhalterines pažymas Bendrajame žurnale.
Norint pridėti debetinį ar kreditinį įrašą paspauskite mygtuką „Pridėti” ir pasirinkti norimą veiksmą. Pasirinkus D įrašą arba K įrašą, atidaroma DK kortelė.
Kaip pakoreguoti valiutos svyravimą, sukurti korekcinį įrašą?
DK → Bendras žurnalas
Korekciniai įrašai naudojami dėl skaičiavimų paklaidų, pvz.: USD banko sąskaita 2016.12.31 dienai yra 100 USD, USD kursas 1,05, tačiau eurais suma turėtų būti (100 / 1,05 = 95,24). Likutis apskaitoje periodo pabaigai 95,23. Kad ištaisyti vieno cento paklaidą registruojamas „Korekcinis įrašas“ - keičiama tik suma eurais, suma USD nekeičiama.

Sąskaitų planas
Kaip suformuoti kor. sąskaitas atskiriems atskaitingiems asmenims?

Galima sukurti vieną atskaitingų asmenų sąskaitą ir visas ataskaitas formuoti pagal darbuotojus (buhalterinius klientus) arba galima sukurti daug kor. sąskaitų ir jas naudoti.

Kaip pakoreguoti kor. sąskaitas?

Situacija: Įmonėje naudojama kor. sąskaita 271 Banko sąskaita (atsiskaitomoji). Įmonė atsidarė papildomą sąskaitą ir turi būti

271 Banko sąskaitos
      2711 Banko sąskaita Nr.1
      2712 Banko sąskaita Nr.2

 Jeigu reikia keisti kor. sąskaitą, kuri naudojama bendrame žurnale, tai tuomet reikia atlikti tokius veiksmus:

1. Redaguojame esamą sąskaitą 271, keičiame  kodą ir pavadinimą 2711 Banko sąskaita Nr.1, išsaugome;

2. Sukuriame naują kor. sąskaitą 271 Banko sąskaitos, priklausomybė 27, išsaugome;

3. Redaguojame jau redaguotą kor. sąskaitą 2711 ir nurodome priklausomybę 271, išsaugome;

4. Sukuriame naują kor. sąskaitą 2712 Banko sąskaita Nr.2 su priklausomybe 271, išsaugome.

Kaip sukurti naują kor. sąskaitą sąskaitų plane?

DK Sąskaitų planas

Kuriant naują kor. sąskaitą į lauką „Kodas“ įrašykite naują kor. sąskaitą. Į lauką „Pavadinimas“ įrašykite pavadinimą kor. sąskaitos. Svarbu nepamiršti įrašyti lauką „Prisklausomybė“, paspauskite ant pieštuko pasirinkite iš sąskaitų plano kor. sąskaitų.  Kodas lauke skaičius turi būti ilgesnis už skaičių laukelyje ,,Priklausomybės kodas".

Atsargos
- pažymėkite varnele, jei toje kor. sąskaitoje yra vykdoma medžiagų/atsargų kiekinė apskaita. Jei vedate suminę atsargų apskaitą, varnelę nežymėkite.
Skaič. valiutų svyravimus - pažymėkite varnele, jei kor. sąskaitoje turite banko sąskaitą kita valiuta.
Avansinės apyskaitos - pažymėkite varnele, jei šioje kor. sąskaitoje vykdoma avanso apyskaita.

Pavyzdžiui, jei norite sukurti naują kor. sąskaitą bankui, galite aprašyti taip:

Užregistravus kor. sąskaitą nepamirškite ,,Išsaugoti".


Finansinės atskaitomybės straipsniai
Kaip susieti kor. sąskaitas su finansinės atskaitomybės straipsniais?

Susieti kor. sąskaitą su straipsniu galima dviem būdais: pasirinkus straipsnį (pirma dalis) ir du kartus pelytės kairiuoju mygtuku paspaudus ant kor. sąskaitos (antra dalis) arba pasirinkus straipsnį (pirma dalis) ir kor. sąskaitą (antra dalis) nuspausti mygtuką "Susieti įrašus".

Ištrinti sąsajas galima 3 dalyje arba 4 dalyje.

finansinesstr

 

 


Kaštų centrai
Kaštų centrai - išlaidos pagal padalinius priskyrimas
 • Pagal poreikį galimą susikurti pradžioje Kaštų centrų grupę. DK Kaštų centrai → Kaštų centrų grupė
 • Sekantis žingsnis susikruti objektus, projektus ir pan. pagal jums reikalingą paskirtį. Tai būtų Kaštų centrai 
 • Susikrus kašto centrus, galite susivesti pirkimo sąskaitas, priskirdami Kašto centrą.

 • Po to suformuoti klientui pardavimo sąskaitą, taip pat priskyrus atitinkamą Kaštų centrą.

 • Jei klientas apmokėjo už kažkurią sąskaitą, ar galbūt jūs sumokėjote avansą, galite taip pat priskirti Kaštų centrą prie banko/kasos operacijos.

Kad galėčiau kiekvieną kartą pasižiūrėti, kiek kainuoja padalinys su visom išlaidom?
Norite pasitikrinti, kiek kiekvienas objektas, projektas ar pan  jums  kainuos, galite susiformuoti  ataskaita.  Ataskaitos→ DK ataskaitos→ Kaštų centrai  (pagal  BŽ įrašus).
Filtruotis galite pasirinkdami jau sukurtas pozicijas iš Kaštų centrų. Formuotis ataskaitą galite PDF, Word, Exelio formatu.

Kaip naudotis Didžiosios knygos moduliu

Trumpa vaizdinė pamoka, kurioje rasite kaip:

 1. Įvesti ilgalaikį turtą;
 2. Nusistatyti turo parametrus;
 3. Sukurti turto grupes;
 4. Užregistruoti turtą;
 5. Supildyti nusidėvėjimo informaciją;
 6. Sukurti reikiamas operacijos rūšis atsargų perkėlimui;
 7. Kaip įvesti atsargų likučius;
 8. Įvesti banko likučius;
 9. Importuoti klientus;
 10. Įvesti likusius likučius per bendraji žurnalą.