Didžioji knyga

Modulis, kuriame pateikiama suvestinė informacija iš visų registrų. Rodomi visi įrašai esantys apskaitoje (likučiai debete ir kredite), neatsižvelgiant į datą.

 • Kor.sąskaita: pasirenkama konkreti kor. sąskaita, kurios įrašus norima peržiūrėti.
  • D>0.00 ar K>0.00 - pažymėjus rodomi tik teigiami debeto ar kredito įrašai.
 • Didžioji knyga: pateikiami atrinkti DK įrašai.
  • dk_perziureti - funkcija leidžianti peržiūrėti DK įrašus (arba du kartus su kairiuoju pelės mygtuku paspaudus ant įrašo).
 • Bendra informacija: atidarytoje kortelėje duomenys galima išrenkti pagal nustatytą laikotarpį, filtruoti pagal Klientą ar Kor.sąskaitą.
  • DK ataskaitos - atidaroma DK ataskaitų generavimo forma (plačiau žr.: DK ataskaitos);
  • Pridėti D arba K įrašą - buhalterinių likučių, operacijų įvedimo langas;
  • Redaguoti - DK įrašų redagavimo funkcija.
 • Pozicijos: lentelėje pateikiamos pasirinkto DK įrašo pozicijos, kuriuos galima peržiūrėti, filtruoti pagal pasirinktus požymius. Pažymėtus - koreguoti.

Dokumentų sudengimas

Šis modulis skirtas peržiūrėti sudengtus dokumentus bei sudengti nesudengtus įrašus.

 • Nuo; Iki: pasirenkamas laikotarpis duomenų išrinkimui;
 • Klientas: pasirinkamas klientas duomenų išrinkimui;
 • Kor.sąskaita: pasirenkama kor. sąskaita duomenų išrinkimui;
 • Sudengti: pasirinkus po vieną įrašą Debeto ir Kredito lentelėse, sudengiami nurodyti įrašai.
  • Pastaba: Už įrašų sudengimo teisingumą, atsako pats vartotojas.
 • Debetas: išrenkami debetiniai įrašai pagal aukščiau nurodytus kriterijus;
 • Kreditas: išrenkami kreditiniai įrašai pagal aukščiau nurodytus kriterijus;
 • Sudengti: šioje lentelėje matomi pagal duomenų išrinkimo kriterijus sudengti dokumentai.
  • Pastaba: Jei norite panaikinti sudengtus įrašus, atsistokite ant norimo trinti įrašo ir paspauskite viršutiniame kampe mygtuką Trinti.


DK Bendras žurnalas
Dengiant pasirinkite didesnes dokumento sumas, kad nereikėtų dengti su keliais minusiniais (grąžinimais) ar pirkimo dokumentais. (Neskaidykite dengimo).
Dokumentų dengimas per bendras žurnalas galimas net su kreditinėmis sąskaitomis, kurios su minuso ženklu.

 • Pradedama nuo pasirinkimo kokį įrašą kursite D ar K.
 • Nurodykite klientą.
 • Įrašykite dok. data;
 • Kor. Sąskaitos kodas;
 • Pasirenkamas dengiamasis dokumentas.
Pastaba: Atkreipti dėmesį kuria operacija pasirinkta D ar K.

Po to pradedamas kurti įrašas. Kitoje lentelės pusėje (tai būtų arba D arba K įrašas) per „+“ ženklą sukurti:

 • Pasirenkamas toks pat Kor. sąskaitos kodas kaip ir kairėje pusėje;
 • Klientas (tas pats kaip ir pradžioje buvo pasirinktas);
 • Dengiamas dokumentas renkamas per „Pieštuko“ funkcija zinyno_iskvietimas;

Atsidarius langui, matomos visos sąskaitos kurios nėra sudengtos su šiuo klientu.

Pasirenkamas viršuje „Pavedimo op. Suma“ (rašoma tokia pati suma, kokia sąskaita planuojama sudengti. Net gi jei tai būtų su minuso ženklu) →  Spaudžiamas ženkliukas „Žemyn“ →  Suma įsiveda automatiškai į šalia esantį langą →  Spaudžiamas mygtukas „Dengti“.

Ir visa tai išsaugome per „Saugojimo“ mygtuką. išsaugoti

Periodų uždarymas

 • Periodų uždarymas: nurodomas kor. sąskaitos kodas, kurios įrašus norima užrakinti bei nurodoma data, nuo kurios bus užrakintos pasirinktos kor. sąskaitos.
  • Pastaba: Jei nebus nurodyta kor. sąskaita, nurodytai datai bus užrakintos visos kor. sąskaitos, t.y. buhalterinių įrašų nebebus galima įvesti ankstesne data nei nurodyta įraše.

   Modulis skirtas uždaryti nustatytą periodą tam, kad uždrausti redaguoti ar kurti buhalterinius įrašus ankstesne, nei nurodyta data.

Kaštų centrai

Modulis skirtas analizuoti duomenis skirtingais pjūviais. Kol kas yra galimybė analizuoti pinigų srautus per banką arba per bendrą žurnalą.

Atkreipkite dėmesį, kad galite nurodyti eilės tvarką, kuria bus rodomi kaštų centrai ataskaitoje.

Bankas

Kiekvienam banko įrašui galima priskirti kaštų centrą. Ataskaita pasiekiama paspaudus mygtuką „Spausdinti“ ir pasirinkti „Kaštų centrai“. Ataskaita bus formuojama už nurodytą laikotarpį. Jei banko sąskaita nenurodytą, ataskaita bus už visas banko sąskaitas, jei bus pasirinkta banko sąskaita - tai atitinkamai tik už pasirinktą.

Bendras žurnalas

Korespondentinėms sąskaitoms priskirkite kaštų centrą. Ataskaita pasiekiama Ataskaitos=>DK ataskaitos, pasirenkant DK skiltyje „Kaštų centrai“ ataskaitą už nurodytą laikotarpį.

Kaštų centrų grupės

Modulis skirtas kiekvienam kaštų centrui sukurti grupę, pvz.: objektą, maršrutą, padalinį ir pan. 


 • Pagal poreikį galimą susikurti pradžioje Kaštų centrų grupę. DK Kaštų centrai → Kaštų centrų grupė
 • Sekantis žingsnis susikruti objektus, projektus ir pan. pagal jums reikalingą paskirtį. Tai būtų Kaštų centrai 
 • Susikrus kašto centrus, galite susivesti pirkimo sąskaitas, priskirdami Kašto centrą.

 • Po to suformuoti klientui pardavimo sąskaitą, taip pat priskyrus atitinkamą Kaštų centrą.

 • Jei klientas apmokėjo už kažkurią sąskaitą, ar galbūt jūs sumokėjote avansą, galite taip pat priskirti Kaštų centrą prie banko/kasos operacijos.

Norite pasitikrinti, kiek kiekvienas objektas, projektas ar pan  jums  kainuos, galite susiformuoti  ataskaita.  Ataskaitos→ DK ataskaitos→ Kaštų centrai  (pagal  BŽ įrašus).
Filtruotis galite pasirinkdami jau sukurtas pozicijas iš Kaštų centrų. Formuotis ataskaitą galite PDF, Word, Exelio formatu.

Sąskaitų planas

Modulis skirtas peržiūrėti, sukurti, redaguoti ar ištrinti Sąskaitų plano kor. sąskaitas. Sąskaitos yra medžio struktūros, t.y. vienos kor. sąskaitos gali būti kitų sąskaitų sudedamosiomis dalimis, t.y. suminės kor. sąskaitos. Su tokiomis kor. sąskaitomis įrašų bendram žurnale negalima įrašyti, nes jos ataskaitose atvaizduojamos kaip suma sudedamųjų kor. sąskaitų.

Pastaba: redaguoti ar ištrinti galima tik apskaitoje nepanaudotas kor. sąskaitas.

 • Sąskaitų planas: šioje lentelėje pateikiamos visos kor. sąskaitos, galima filtruoti pagal kodą, pavadinimą, kaštų centrus ir pan.
  • Spausdinti - galite atsispausdinti sąskaitų planą;
  • Ištrinti nepanaudotas kor. sąskaitas - galite ištrinti neneaudojamas kor. sąskaitas.

Naujo įrašo įvedimas ar redagavimas: 

 • Sąskaitų planas: įvedamas/koreguojamas kodas, kor. sąskaitos pavadinimas bei priklausomybė. Pažymimi papildomi šios kor. sąskaitos kriterijai:
  • Atsargos – pažymime, jei tai yra atsargų sąskaita (2014 ar kita atsargų sąskaita). Jei nebus pažymėta, tada sandėlio prekės bus ne kaip kiekinė apskaita.
  • Skaičiuojamas valiutų svyravimas – pažymime, jei tai sąskaitai bus vykdoma valiutos svyravimo skaičiavimas.
  • Avansinės apyskaitos – pažymime, tam kad būtų galima atspausdinti avansinės apyskaitos ataskaitas. 


Galima sukurti vieną atskaitingų asmenų sąskaitą ir visas ataskaitas formuoti pagal darbuotojus (buhalterinius klientus) arba galima sukurti daug kor. sąskaitų ir jas naudoti.

Situacija: Įmonėje naudojama kor. sąskaita 271 Banko sąskaita (atsiskaitomoji). Įmonė atsidarė papildomą sąskaitą ir turi būti

271 Banko sąskaitos
      2711 Banko sąskaita Nr.1
      2712 Banko sąskaita Nr.2

 Jeigu reikia keisti kor. sąskaitą, kuri naudojama bendrame žurnale, tai tuomet reikia atlikti tokius veiksmus:

1. Redaguojame esamą sąskaitą 271, keičiame  kodą ir pavadinimą 2711 Banko sąskaita Nr.1, išsaugome;

2. Sukuriame naują kor. sąskaitą 271 Banko sąskaitos, priklausomybė 27, išsaugome;

3. Redaguojame jau redaguotą kor. sąskaitą 2711 ir nurodome priklausomybę 271, išsaugome;

4. Sukuriame naują kor. sąskaitą 2712 Banko sąskaita Nr.2 su priklausomybe 271, išsaugome.

DK Sąskaitų planas

Kuriant naują kor. sąskaitą į lauką „Kodas“ įrašykite naują kor. sąskaitą. Į lauką „Pavadinimas“ įrašykite pavadinimą kor. sąskaitos. Svarbu nepamiršti įrašyti lauką „Prisklausomybė“, paspauskite ant pieštuko pasirinkite iš sąskaitų plano kor. sąskaitų.  Kodas lauke skaičius turi būti ilgesnis už skaičių laukelyje ,,Priklausomybės kodas".

Atsargos
- pažymėkite varnele, jei toje kor. sąskaitoje yra vykdoma medžiagų/atsargų kiekinė apskaita. Jei vedate suminę atsargų apskaitą, varnelę nežymėkite.
Skaič. valiutų svyravimus - pažymėkite varnele, jei kor. sąskaitoje turite banko sąskaitą kita valiuta.
Avansinės apyskaitos - pažymėkite varnele, jei šioje kor. sąskaitoje vykdoma avanso apyskaita.

Pavyzdžiui, jei norite sukurti naują kor. sąskaitą bankui, galite aprašyti taip:

Užregistravus kor. sąskaitą nepamirškite ,,Išsaugoti".