Agnum and B1.lt — comparison of certain functions

Comparison of certain functions between accounting programs B1.lt and Agnum

Accounting software Agnum and B1.lt comparison of certain functions

The following information is intended to inform consumers about the characteristics of the B1.lt product. The information is not intended to be a comprehensive comparison of B1.lt and other products. This cannot be understood as a complete objective comparison, and the fact that the B1.lt product surpasses the others in all its characteristics.

B1.lt Agnum
Basic package3
Min price2 per basic package3
15€/month.
Cloud based1
Different user rights
Responsive4
Open registration5
Available in 3 languages6
Open API7

Information updated: 2022-02-15.

If you are Agnum program owner and have found any inaccuracies, please contact us via [email protected]. If you are Agnum programs owner and have found any inaccuracies, please contact us via [email protected] .

Try out advantages of B1.lt

Register
30 day trial

How to transfer accounting data from the program Agnum to B1.lt?

1. Add invoice plan.

2. Import client list into the B1.lt program.3. Import product balances into the B1.lt program.4. Register fixed assets.5. Import bank balances.6. Upload all remaining data through General ledger->General register.

Agnum accounting program

Agnum buhalterinės apskaitos programa
Finansinės apskaitos ir valdymo sistema, kuri leidžia greitai atlikti visus ilgai trunkančius apskaitos darbus. Programa yra lanksti, nepriklauso nuo įstatymų ir nutarimų pasikeitimo, lengvai pritaikoma bet kurioje įmonėje, patenkina visus apskaitos vedimo reikalavimus. Programa automatiškai naudoja vieną kartą įvestus į kompiuterį klientų ar bankų rekvizitus. Supaprastina analitinę apskaitą, į kurią įeina punktai: atsargos, ilgalaikis turtas, skolos įmonei, įmonės skolos atsiskaitymai. 
Programos Agnum platinimu rūpinasi įmonė UAB „Elit Sistema“. 

* Informacija paimta iš Agnum buhalterinės apskaitos programos kūrėjų svetainės.

Review about program Agnum