Accounting of working time, payroll, wages

Payroll

Payroll accounting, schedules, salaries and orders
Darbo užmokestis

Timesheets

Instant creation of a time sheet for all employees at once. The functionality allows you to automatically fill in the work time sheet from the work schedule. Information in the timesheet will be displayed from entered orders about annual leave, employee incapacity and other documents.

Tabelis

Printing of payroll

Printing of documents and records

Employee's Office

Connecting employees and sending payslips

Registers

Correcting and filling in basic information
Grafikas

Useful Links

Working days calendar

Calendar of working days and hours

Salary calculator

Salary and tax calculator

Daily allowance calculator

Daily allowance rates and calculation procedure

Frequently asked questions

Where to start?

What parameters to set to calculate wages?
1. Papildykite sąskaitų planą
DK Sąskaitų planas
Pakoreguokite sąskaitų planą pagal Jūsų įmonės veiklą ir poreikius.

2. Sukurkite padalinius
DU Žinynai Padaliniai
Sukurkite padalinius jei įmonė tokius turi ir priskirkite kor. sąskaitas Jei turite vieną padalinį, galite sukurti padalinį „Administracija“ ir įrašyti reikiamas kor. sąskaitas.

3. Darbo užmokesčio skaičiavimo koeficientai
DU Parametrai
Modulyje užpildyti koeficientai kurie bus naudojami darbo užmokesčio skaičiavimui, galite juos atidaryti ir pasitikrinti kokie koeficientai nustatyti. Jei juos norite pakoreguot, galite sukurti naujus koeficientus. Atkreipkite dėmesį į datą, kokia data bus įrašyta, nuo tos dienos bus taikomi įrašyti koeficientai.

4. Nustatykite parametrus „Parametrai“ modulyje
Parametrai → Nustatymai → DU parametrai
VMI klientas — sukurkite VMI klientą Klientai Klientai modulyje ir priskirkite jį šiame laukelyje.
SODRA klientas — sukurkite SODRA klientą Klientai Klientai modulyje ir priskirkite jį šiame laukelyje.
Komandiruočių sąnaudų kor. sąskaita — priskirkite dienpinigių kor. sąskaitą. Jei tokios neturite sukurkite ją DU Sąskaitų planas modulyje.

Užregistravus įrašus paspauskite mygtuką „Išsaugoti“.
How to register an order (employment)?

1.Sukurkite įsakymo požymį

Dokumentai → Įsakymai → Įsakymų požymiai

Naują įsakymo požymį įveskite paspaudus  atsidariusioje formoje užpildykite pavadinimą, seriją, parinkite vidinį požymį bei tabelio žymėjimą, kuris bus naudojamas formuojant tabelius.

Ir spauskite ,,Išsaugoti“.

Pastaba: jei toks įsakymo požymis jau užregistruotas, naujo įsakymo požymio kurti nereikia. Šiame modulyje formuojami įvairaus tipo įsakymai, priėmimas, atleidimas, atostogos, komandiruotė ir .t.t.

 

2.Sukurkite priėmimo įsakymą

Dokumentai → Įsakymai → Įsakymų registras

Naują įsakymą registruokite paspaudę ir užpildę laukelį "Požymis" pavyzdžiui Priėmimas į darbą“.

Užpildomi privalomi laukai: data ir pavadinimas (dokumento antraštė).

Užpildžius visus laukus spauskite Išsaugoti“.

Norėdami suformuoti įsakymą ir prašymą spauskite mygtuką Spausdinti“.

Pastaba: jei programa suformuoja tuščią įsakymą, patikrinkite Personalas → Darbuotojai modulyje darbuotojo kortelėje ar priskirtos pareigos yra išlinksniuotos. 

How to add a new employee?

Personalas Darbuotojai

Norėdami sukurti naujo darbuotojo kortelę spauskite mygtuką ,,Sukurti naują įrašą" pridėti.
Pirma užpildykite lentelę ,,Bendra informacija" apie darbuotoją, žvaigždute pažymėti laukai privalomi:
Vardas
 įrašomas darbuotojo vardas;
Pavardė įrašoma darbuotojo pavardė;
Lytis nurodoma darbuotojo lytis;
Asmens kodas  įrašomas darbuotojo asmens kodas;
Gimimo data įrašoma darbuotojo gimimo data;
Užsieniečio kodas (ILTU)Interesų Lietuvoje turinčio užsieniečio kodas. Naudojamas Sodros 1-SD formoje.
Darbuotojo grupė priskiriama darbo grupė:

 • Jei darbuotojas dirba pagal darbo sutartį:
  Personalas → Darbuotojai → „Vardenis Pavardenis“ turi būti priskirta Darb.grupė su požymiu „Darbuotojai pagal darbo sutartis“ ir sukurta darbo sutartis.
 • Jei darbuotojas dirba ne pagal darbo sutartį:
  1. Personalas → Žinynai → Darbuotojų grupės → Sukurti naują darbuotojų grupę, kurioje nėra požymio „Darbuotojai pagal darbo sutartis“.
  2. Personalas → Darbuotojai → „Vardenis Pavardenis“ turi būti priskirta naujai sukurta Darb.grupė, kurioje nėra požymio „Darbuotojai pagal darbo sutartis“, tada šis darbuotojas bus matomas kaip dirbantis.

Tautybė įrašoma darbuotojo tautybė;
Pareigos pasirenkamos arba sukuriamos darbuotojo pareigos. Nepamirškite, jei sukuriate naujas darbuotojo pareigas, jas sulinksniuoti. Jei nesurašote linksnius, programa neteisingai formuos įsakymus.
Padalinys priskirkite darbuotojui padalinį;
Buh. klientas paspaudus pažymėtą geltoną mygtuką „Sukurti klientą“, darbuotojui bus sukurtas buhalterinis klientas.
Šis klientas užsiregistruos Klientai → Klientai modulyje. Jei toks darbuotojas jau sukurtas, pasirinkite jį iš sąrašo spausdami "pieštuką".
Adresas įrašomas darbuotojo adresas;
Miestas įrašoma iš kokio miesto darbuotojas;
Banko sąskaita įrašoma darbuotojo banko sąskaita;
Telefonas įrašomas darbuotojo telefonas;
El. paštas įrašomas darbuotojo el. paštas;
Automobilis priskiriamas darbuotojui automobilis;
Kuro kortelė priskiriama darbuotoju kuro kortelė;

Apie šeimą  rekomenduojame įrašyti vaikų vardus, jei norėsite suformuoti įsakymą dėl ,,Vaiko priežiūros atostogų".
Išsilavinimas
užpildykite informaciją apie darbuotojo išsilavinimą.
Dokumentų duomenys  užpildykite informaciją apie paso, soc. draudimo ir med. knygelės nr. Taip pat galite prisegti paso kopiją.
Sodros proc.
jei darbuotojas papildomai kaupia pensiją, tai į šį lauką įrašomi suminiai duomenys, pensijos kaupiamas procentas plius darbuotojo sodra, t.y 21,60 arba 22,50 (2,1+19,5=21,60 arba 3+19,5=22,50). Jei darbuotojas nekaupia papildomos pensijos tarifo galima neįrašyti.
Atsakingi
įrašomi atsakingi asmenys, kurie tvirtina darbuotojo prašymą pateiktą per „Darbuotojo kabinetą“ atsakingas asmuo gauna pranešimus.
+Papildoma informacija pildoma Jums reikalinga informacija. Norėdami įvesti papildomą infomaciją turite nueiti į modulį Parametrai → Darbuotojo požymiai ir aprašyti reikiamus laukus, pvz. Įėjimo kortelės/žetono numeris, ar turi raktą nuo ofiso? ir t.t.
Išduotas inventorius — Galimybė matyti išduotą mažavertį turtą arba priskirti.

Sutartys
Užpildžius bendrą informaciją galima užpildyti informaciją apie ,,Sutartys". Paspaudę ant skirtuko ,,Sutartys", spausti mygtuką pridėti. Užregistruokite informaciją apie darbdavio sutartinius įsipareigojimus ir darbo sutarties informaciją.

Atsidariusiame lange ,,Pagrindiniai duomenys" užpildykite reikiamus laukus, pildoma esminė su darbo santykiais susijusi informacija:
Numeris — darbo sutarties numeris;
Tabelio nr. — tabelio numeris;
Sutarties data — darbo sutarties data;
Dirba nuo — nuo kada darbuotojas dirba;
Dirba iki — iki kada darbuotojas dirbo;
Pareigos — pasirenkamos pareigos;
Padalinys — pasirenkamas padalinys;
Individualus GPM proc. — įrašomas individualus GPM procentas. Svarbu atkreipti dėmesį, jog šioje kortelėje darbuotojo sutarčiai galima priskirti individualų GPM procentą. Laukelis pildomas tais atvejais, kai GPM procentas taikomas kitas, nei nurodytas DU parametruose
DS rūšies data — darbo sutarties nuo kada dirba data;
DS rūšies pavadinimas — darbo sutarties rūšis. Nurodyta darbo sutarties rūšis bus perduodama į 1-SD formą.
NPD — šiame lauke galite priskirti ,,NPD". Jei NPD nenurodysite, NPD nebus taikomas.
DU priskaitymo kor. sąskaita — darbo užmokesčio priskaitymo kor. sąskaita;
GPM priskaitymo kor. sąskaita — GPM priskaitymo kor. sąskaita;
VSD priskaitymo kor. sąskaita — VSD priskaitymo kor. sąskaita;
DU sąnaudų kor. sąskaita — darbo užmokesčio sąnaudų kor. sąskaita;
Sodros sąnaudų kor. sąskaita — darbdavio sodros sąnaudų kor. sąskaita;
GF sąnaudų kor. sąskaita — darbdavio sodros sąnaudų kor. sąskaita;
Įmonės banko kor. sąskaita — įmonės banko kor. sąskaita;
Įmonės kasos kor. sąskaita — įmonės kasos kor. sąskaita;
Mėn. alga — Mėnesinis darbuotojo atlyginimas;
Val. kaina — Valandos kaina;
Suminė darbo apskaita — jei suminė darbo laiko apskaita, pažymėkite varnele;
Trumpinti prieš šventes — jei trumpinti prieš šventinę dieną, pažymėkite varnele;
Darbo valandų per dieną skaičius —darbo valandų skaičius per dieną;
Darbo valandos šeštadieniais skaičius — darbo valandos šeštadienį;
Darbo valandos sekmadieniais skaičius — darbo valandos sekmadienį;
Valandos per savaitę — iš viso valandų per savaitę;
DU kodas — darbo užmokesčio priskaitymo kodas rekomanduojama naudoti tik 101, 1101 ir 102 kodus.


Pastaba. Kor. sąskaitos pateiktos pavyzdinės, kai rašysite kor. sąskaitas įrašykite jas pagal savo įmonės sąskaitų planą.


Skirtukas „Punktų keitimas“ naudojamas darbo sutarties šablone nurodytų punktų koregavimui, Įvesta informacija bus matoma atspausdintoje darbo sutartyje. Būtina nepamiršti užpildyti laukąDarbo funkcijų atlikimo vieta“. Nurodyti darbovietės adresą, jei darbuotojas nuolatos važinėja pas klientus nurodyti centrinės būstinės duomenis.

Skirtuke „Atostogos“  galima nustatyti kasmetinių atostogų dienų skaičių, kiek darbuotojui priklauso per metus darbo dienomis.

Skirtukas „Darbo grafikai“ naudojamas, kai darbuotojas dirba pagal darbo grafiką.

Užpildžius duomenis galite atspausdinti darbo sutartį, prašymą mokėti į sąskaitą, prašymas priimti į darbą ir asmens kortelę (joje matosi darbuotojo atostogų laikotarpis). Šiuos dokumentus galite atsispausdinti pdf, doc, xls formatais.

Pasirinkus dokumento šabloną spauskite ,,Sugeneruoti".


Calculation of wages
How to accrue pay to all employees with one click?

Pasiruošimui:

1. Darbuotojui priskirkite darbo užmokesčio kodą.

Personalas → Darbuotojai

Kiekvienam darbuotojui nustatykite darbo užmokesčio priskaitymui naudojamą kodą.

Įeikite į darbuotojo kortelę, Sutartys“ tabe.


Įėjus į sutarties duomenis, laukelyje DK kodas pasirinkite DU skaičiavimui naudojamą kodą. Pasirinkus kodą, paspauskite Išsaugoti“.


2. Tabelio užpildymas
DU → Tabeliai

3. Darbo užmokesčio skaičiavimas.

DU → Darbo užmokestis

Skaičiuodami darbo užmokestį, sukūrus failą, už kurį laikotarpį skaičiuojate atlyginimą, paspauskite mygtuką prie Darbuotojai Išrinkti darbuotojus“ arba Sukurti naują įrašą“. Surašius visus darbuotojus, galite priskaityti pagrindinį atlyginimą visiems darbuotojams vieno mygtuko paspaudimu, paspauskite ant violetinio mygtuko Suskaičiuoti atlyginimą“. Jei visi skaičiavimai pavyko, gausite pranešimą ir jei atsirado klaida, pavyzdžiui, nepriskirtas DU kodas, nueikite į darbuotojo kortelę ir priskirkite kodą.

Suskaičiavus atlyginimą paspauskite Išsaugoti“
Pastaba. B1.lt vartotojams yra suteikta galimybė suskaičiuoti tik pagrindinį atlyginimą, be atostoginių ir kitų priedų. Norėdami priskaityti kitas su darbo užmokesčiu susijusias sumas įeikite į kiekvieno darbuotojo DU priskaitymo kortelę ir užregistruokite priskaitymą. Automatinis DU skaičiavimas galimas su 101, 1101 ir 102 kodu, jei naudojate suminį kodą programa nepaskaičiuos, reikės įeiti į kiekvieno darbuotojo kortelę ir užregistruoti priskaitymą.

How to calculate the daily allowance?

Norint skaičiuoti dienpinigius, pirmiausia nustatykite reikiamus parametrus:

1. DU → Žinynai → DU kodai
Užpildykite DU kodui 666 kor. sąskaitą (neapmokestinami dienpinigiai), kuri atitiks komandiruotpinigius, pvz.: 4xxx arba avansinės apyskaitos (24XX).komandiruotpinigiai

2. Parametrai → Nustatymai → DU parametrai
Modulyje „Komandiruočių sąnaudų kor. sąskaitą“ laukelyje įrašykite sąnaudų kor. sąskaitą.

3. Dokumentai → Įsakymai → Dienpinigiai
Modulyje įveskite šalis ir komandiruotės vienos dienos įkainį.
dienpin

4. Dokumentai → Įsakymai → Įsakymų registras
Suformuokite komandiruotės įsakymą, nurodant kiek dienų darbuotojas buvo komandiruotėje.

5. DU→ Drabo užmokestis 
Darbuotojo kortelėje prie „Priskaitymai“ dienpinigius įvedate su DU kodu 666. Pasirinkus įsakymą, atkelia surašytus dienpinigius. Jei nėra įsakymo, bet norite įvesti dienpinigius, tai galite įvesti patys rankiniu būdu.
How to calculate the salary when the salary is calculated according to the daily rate?

Darbo užmokesčiui skaičiuoti pagal dienos įkainį rekomenduojame naudoti vieną iš šių DU priskaitymo kodų:

 • 1011::Pagrindinis atlyginimas (dienomis) - informacija ateis iš tabelio;
 • 110::DU suminis - tada darbo užmokesčio dydį, dirbtas valandas ir dienas reikės suvesti ranka.
How to pay the travel allowance?

Darbuotojo kortelėje prie „Atskaitymai“ norint nurodyti DU kodą „366 - Išmokėti neapmokestinami komandiruotpinigiai“, reikia:

1. Parametrai DU parametrai
Laukelyje „Komandiruočių sąnaudų kor. sąskaita“ nurodykite kor. sąskaitą.

2. DU Žinynai DU
Suraskite kodą „666 - Neapmokestinami komandiruotpinigiai“ ir priskirkite kor. sąskaitą.

du_kodai

3. Bankas Bankas
Atlikite mokėjimą darbuotojui, kuriam buvo priskaičiuoti „Neapmokestinami komandiruotpinigiai“, pasirinkus nurodytą kor. sąskaitą. 


4. DU Darbo užmokestis
Darbuotojo kortelėje prie „Atskaitymai“ pasirinkite DU kodą „366 - Išmokėti neapmokestinami komandiruotpinigiai“. Laukelyje „Dokumentas“ pasirinkite mokėjimą iš banko ir nurodykite sumą.

How to calculate Sodra taxes for those working less than MMA?
Sugeneruotoje SAM deklaracijoje reikės susiskaičiuoti skirtumą ir pakeisti, o tą skirtumą įsivesti per bendrą žurnalą.
How to register an advance payment (salary)?

DU Darbo užmokestis

Darbuotojo kortelėje prie lango „Atskaitymai“ spauskite „+“. Atsidariusiame lange užpildykite laukus:

 • DU kodas, pasirinkite kodą 33 :: Avansas
 • Dokumentas, spauskite ant pieštuko, pasirinkite sumą. Ši suma ateina iš Bankas Bankas modulio suformuoto avanso išmokėjimo.
 • Suma, įrašykite sumą.

Spauskite „Išsaugoti“.


How to record the salary payment so that the payment comes to the GPM313 declaration?

DU → Darbo užmokestis

1. Darbuotojo atlyginimo kortelėje prie „Atskaitymai“ prie 31 kodo „Pajamų mokestis“ įrašyti datą kada buvo išmokėtas atlyginimas.
Pagal šią datą į GPM313 ateis išmokėta suma.

2. Pažymėti įrašą ir perkelti paskaičiuotą atlyginimą į „Bendrą žurnalą“

How can I register a business trip so that it gets into the GPM312?

Kaip užregistruoti komandiruotę, kad ji patektu į GPM312?

Komandiruotes galite užregistruoti per įsakymą ir darbo užmokestis modulį.

1. Užregistruokite dėl komandiruotės įsakymą.

Dokumentai → Įsakymai → Įsakymų registras

2. Priskaitykite komandiruotpinigius

DU → Darbo užmokestis

Darbuotojo priskaitymo informacijoje prie „Priskaitymai“ su 666 kodu „Neapmokestinami komandiruotpinigiai“ pasirinkite užregistruotą įsakymą, arba tiesiogiai priskirkite ir spauskite „+Pridėti komandiruotpinigius“.

Pastaba. Į GPM312 komandiruotpinigiai patenka tie, kurie buvo užregistruoti per darbo užmokestį. Jei vedate per kitur, nepatenka. Taip pat jei komandiruotpinigiai metų pabaigai nebuvo išmokėti, atlikite koregavimus GPM312 deklaracijoje.

How do I record a deduction under the writ of execution?

1.Susikurkite naują kor. sąskaitą.

DK → Sąskaitų planas

Papildykite sąskaitų planą kor. sąskaita, kur registruosite antstoliui mokėtiną sumą.

2.Užregistruokite antstoliui mokėtiną sumą.

DU → Darbo užmokestis

Darbuotojo atlyginimo kortelėje prie „Atskaitymai“ užregistruokite naują įrašą. Spauskite „+“ pasirinkite iš skilties DU kodas – 41 Vykdomieji raštai, įrašykite sumą, kor. sąskaitą ir klientą.

Pastaba. Išskaičiavimai pagal vykdomuosius raštus programa pati nepaskaičiuoja, juos skaičiuojate ir įrašote rankiniu būdu.

 

How to lock/unlock GPM?

Funkcija užfiksuoti GPM / atfiksuoti GPM galima naudoti, jei atostoginius išmokate prieš atostogas, tuomet nurodote datą prie GPM kada buvo išmokėti atostoginiai (nes ta data ir pateks į GPM deklaraciją ir nepamirškite užfiksuoti GPM).

Tada antroje eilutėje prie GPM išmokėjimo nurodote tą datą kada buvo išmokėtas atlyginimas. Tik nesumaišykite GPM'ų kuris yra atlyginimo, kuris prie atostogų.

How to register mothers day leave in the B1.lt program?

1.Sukurkite įsakymo požymį

Dokumentai  → Įsakymai  → Įsakymų požymiai

Naują įsakymo požymį įveskite paspaudus mygtuką ir atsidariusioje lentelėje užpildykite pavadinimą, seriją, parinkite vidinį požymį bei tabelio žymėjimą, kuris bus naudojamas formuojant tabelius.

2.Sukurkite mamadenio įsakymą

Dokumentai → Įsakymai → Įsakymų registras

Naują įsakymą registruokite paspaudus mygtuką . Pasirinkite įsakymo vidinį požymį Mamadienis/tėvadeinis“ ir užpildykite likusius laukus.

3. Darbo užmokesčio skaičiavimas

DU  →  Darbo užmokestis

Darbuotojo kortelėje „Priskaitymaslentelėje skaičiuodami mamadienius pasirinkite „DU kodas 204:: Priskaitymas. Vidurkis (dienomis)“.

Individual GPM percentage in calculating Employee Salary, where to determine It?

Personalas → Darbuotojai

Įeikite į darbuotojo kortelę pasirinkite „Sutartys” tabą, spragtelėkite ant darbuotojo darbo sutarties, įeisite į darbuotojo darbo sutartį. Laukelyje „Individualus GPM proc.” įrašykite darbuotojui taikomą individualų GPM procentą. Skaičiuojant atlyginimą programa pritaikys įrašytą GPM procentą.

Pastaba. Jei nebus nurodytas „Individualus GPM proc., reikšmę programa ims iš sisteminių nustatymų, kurie taikomi visiems darbuotojams DU → Žinynai → DU parametrai modulyje.

How to register income in kind in the B1.lt program?

DU → Darbo užmokestis

Darbuotojo kortelėje prie „Priskaitymai“ priskaitykite sumą pasirinkdami darbo užmokesčio kodą 777 „Pajamos natūra“. Atsidariusioje lentelėje įveskite sumą ir informaciją išsaugokite. Pastaba. Nuo šios sumos bus priskaičiuojami visi mokesčiai (GMP ir Sodra).
Darbuotojo kortelėje prie „Atskaitymai“ atskaitykite sumą pasirinkdami darbo užmokesčio kodą 40 „Kiti atskaitymai“. Atsidariusioje lentelėje įveskite sumą, kor. sąskaitą ir įrašykite klientą.
Pastaba. Užregistravus šias operacijas patikrinkite ar teisingai užregistravote operacijas ir kor. sąskaitas.

Where to record information if the employee is entitled to more than 20 working days of leave?

Personalas → Darbuotojai

Prie darbuotojo darbo sutarties tabe „Atostogos” galite įvesti atostogų dienų skaičių.

SAM declaration regarding salary and future vacation

SAM deklaracija formuojama iš surašytų duomenų, jei naudojate kodą 123 - tai reiškia kad jūs išmokate su pvz. balandžio mėnesiu ir gegužės mėnesį esančias atostogas, bet sodroje jos deklaruojasi 5 mėn SAM ir sodros mokestis mokamas tame mėnesyje.

Dėl priskaičiavimo, jei priskaičiavote būsimas atostogas ir įtraukėte į deklaraciją, tai kitam mėnesį tas dienas neturite skaičiuoti.

What settings are required for cumulative timekeeping?
Valandiniam darbo laiko apskaitymui reikalingi nustatymai:
1. Personalas → Darbuotojai → Sutartys nurodyti informaciją, skirtą valandiniam darbo laiko apskaitymui: Val. kaina, Varnelę ties Suminė darbo apskaita, DU kodas (102 valandinis)

2. DU → Žinynai → Tabelio kodai priskirti DU kodus 
3. Pildant tabelį laukas „Žymėjimas“ užpildomas tik tais atvejais, kai yra nukrypimai t.y. „Darbas esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų (KS)“:

Kitais atvejais „Žymėjimas“ laukas lieka nepildomas, registruojamas tik valandų skaičius:

4. Darbo užmokesčio skaičiavimas. Veiksmai atlyginimo paskaičiavimui:

    1. sukurti naują įrašą
    2. pasirinkti atlyginimo skaičiavimo mėnesį ir pažymėti varnele „Naudoti tabelį“
    3. paspauskite mygtuką „Išrinkti darbuotojus“ 
    4. skaičiuoti atlyginimą visiems darbuotojams


5. Suskaičiavus atlyginimą paspauskite Surašyti į BŽ"  ir Išsaugoti“

DU code selection with hourly billing

Norint, kad darbo užmokesčio apmokėjimo valandomis, priskaitymo sumos būtų skaičiuojamos automatiškai, reikia atlikti sekančius veiksmus:

            Personalo modulyje darbuotojo kortelėje sutarties skiltyje pasirinkti DU kodą „102-Valandinis"
            Personalas Darbuotojai Sutartys
            SVARBU pažymėti, kad tai „Suminė darbo laiko apskaita"

Dismissal on the last day of the month

Kai darbuotojas atleidžiamas paskutinę mėnesio dieną programa neįtraukia į DU vidurkį einamo mėnesio priskaitymų.

Tokiu atveju rekomenduojama paskaičiuoti vidurkį rankiniu būdu ir reikalui esant koreguoti įkainį

Pastaba. Kompensacijos už nepanaudotas atostogas lapelis bus neteisingas, nes jame bus nurodyti neteisingi mėnesiai.

Why do I get the error "Customer not specified or not specified"?

DU  → Darbo užmokestis

Atliekant DU surašymą į bendrą žurnalą gaunamas įspėjimas: „Nenurodytas arba nurodytas neteisingas klientas“


Rekomenduojame patikrinti:
1. ar užpildyti parametrai: Parametrai Nustatymai DU parametrai

2. Ar darbuotojo kortelėje priskirtas teisingas klientas, laukelyje „Buh.klientas“:

How to assign another cor.account to a salary code?

DU kodui kor. sąskaitų priskyrimas, kurios naudojamos darbo užmokesčio apskaičiavimui:

DU → Žinynai → DU kodai

Surašant įrašus į bendrą žurnalą sistema atitinkamai parinks kor. sąskaitas pagal nurodytus nustatymus. Jei DU kode nurodyta kor. sąskaita, įrašas registruojamas su šia kor. sąskaita, jei nebus kor. sąskaitos — ims iš darbuotojo kortelės arba sisteminių parametrų. Praeities duomenys nesikeis, jei nebus iš naujo surašomi įrašai į bendrą žurnalą. 

Pastaba. Kor. sąskaitos negalima nurodyti šiems DU kodams: 30, 32, 33, 38, 366.


Timesheet
How to form a timesheet?

DU → Tabeliai

Pasirinkite metus ir mėnesį už kurį norite suformuoti tabelį, toliau spauskite mygtuką Atidaryti“.

Atsidariusiame lange į tabelį susirašė visi darbuotojai, kurie dirba pagal darbo sutartį. Norėdami užpildyti tabelio duomenis spauskite mygtuką Veiksmas → Surašyti.

Patikrinus surašytus duomenis galite atspausdinti tabelį paspaudus mygtuką Veiksmas → Spausdinti.

Pastaba. Norėdami pakoreguoti tabelį paspaudus du kartus ant vienos dienos galite įrašyti reikiamas reikšmes, t.y. valandas ir tabelio žymėjimą.

Fill in the timesheet manually

DU → Tabeliai
Kiekvieno darbuotojo kiekvieną dieną galima užpildyti ir rankiniu būdu:

tabeliai

Pažymėkite langelį, kuriame įvesite darbo laiką, kaip parodyta pavyzdyje ir atidarytoje kortelėje įveskite duomenis:

tabelpild

Pavydžiui, iš sąrašo „Žymėjimas“ pasirinkite FD - Faktiškai dirbtas laikas ir 8 darbo valandas. Įrašą išsaugome ir taip užpildome kiekvieną dieną.

Timesheet by work schedule

DU → Tabeliai
pasirenkami metai, mėnuo, už kurį bus formuojamas tabelis. Pasirenkamas padalinys bei priskirtas grafikas. Spaudžiame Atidaryti. Atsidaro neužpildytas tabelis. Pasirenkame mygtuką Veiksmas → Surašyti, pasirenakame iššokusiame lange Taip. Tabelis užsipildo. Pvz.:

tabelis

Pastabos:

 • Kai tabelis yra pildomas iš darbo grafiko, tai daugiau į nieką (įsakymai, nedarbingumo pažymėjimai ir pan.) nekreipia dėmesio, tik iš grafiko. Jei norite, kad grafike atsirastų liga ar atostogos, tai reiktų perrašyti grafiką arba tiesiog tabelyje pakeiskite.
 • Jei nėra pasirinkime darbo grafiko, DUDarbo grafikai patikrinkite ar jis suformuotas pirmai mėnesio dienai.
Why does an employee end up on the timesheet of an administrative unit, even if he is assigned to another unit?
Jei duomenys buvo išrinkti, t.y. surašytas tabelis prieš tai kai buvo pakeista, tai sistema užfiksavo pirmą variantą. Ištrinkite tą darbuotoją iš tabelio ir per naują surašykite tabelį.

Work schedule
Filling in the work schedule
1. DU → Žinynai → Drabo grafikų žinynas
Modulyje „Darbo grafikų žinynas“ sukuriamas reikamas darbo grafikas: dienomis, savaitinis, savaitinis (keičiant kas savaitę), slenkantis.
Trukmė stulpelyje įrašomas darbo ir pietų laikas, t.y. susumuotas laikas. Darbuotojas dirba 8 val, pietų laikas 1 val, trukmė laukelyje įrašoma 9 val.

2. Personalas → Darbuotojai
Priskirkite sukurtą darbo grafiką reikiamam darbuotojui. Modulyje pasirenkite darbuotoją, įeinate į jo sutartį, pasirinkite skyrelį Darbo grafikai. Spauskite pridėti naują įrašą ir iš sąrašo pasirenkite sukurtą darbo grafiką. Pastaba: Nurodykite, nuo kurios savaitės dienos darbuotojas pradeda dirbti pagal darbo grafiką. Dažniausiai pirma mėnesio diena, jei darbuotojas pradėjo dirbti nuo kitos mėnėsio dienos, nes naujai priimtas, visvien nurodykite pirmą mėnesio dieną.

darbgrafpris

3. DU → Darbo grafikai
Modulyje sukurkite naują darbo grafiką paspaudus mygtuką sukurti
Atidarytame lange įveskite datą, nuo kurios bus naudojamas darbo grafikas. Pastaba: Darbo grafiko data turi būti mėnesio pirma diena, nes formuojamas mėnesiui į priekį. 
Įrašykite darbo grafiko numerį.
Spaudžiate mygtuką du_darbuotojas darbuotojo pasirinkimui, kuriam bus surašomas grafikas. Pasirenkate darbuotoją, spaudžiate išsaugoti ir du_surasytidarbografikus

darbgrafsuraš

Paspaudžiate mygtuką surašyti ir lentelėje apačioje atsiras užpildytas darbuotojo darbo grafikas.

 

Arba spaudžiate mygtuką visi2, pasirenkate reikalingą padalinį. Sukrenta visi to padalinio darbuotojai. Norint surašyti darbo grafikus visiems darbuotojams, spaudžiate mygtuką du_surasytidarbografikus ir visiems darbuotojams, dirbantiems pagal darbo grafiką, bus surašyti grafikai. Darbo grafikas spausdinamas paspaudus spausdinimo funkciją. Pastaba: Norėdami atspausdinti vieno darbuotojo darbo grafiką - lentelėje pasirinkite, kuriam norite spausdinti ir spauskite mygtuką „Spausdinti“.

4. DU → Tabeliai
Kai formuosite tabelį B1.lt programoje nepamirškite paspausti mygtuko „Drabo grafikas“, kad programa sukurtų tabelį darbo grafiko pagrindu.

5. DU → Darbo užmokestis

Kai bus skaičiuojamas atlyginimas, jei darbuotojas dirba pagal darbo grafiką reikia naudoti 110 arba 102 kodą darbo užmokesčio priskaitymo kodą.

 


Payroll prints
What documents can be printed from the Payroll module?

DU modulyje dokumento spausdinimui galima naudoti .pdf, .doc, .xls formatus ir spausdinti šiuos dokumentus:

Darbo užmokesčio suvestinės
 • Priskaitymų suvestinė
 • Priskaitymų suvestinė (pasirinktiems darbuotojams)
 • Priskaitymų suvestinė (su DK)
 • Priskaitymų suvestinė (išplėstinė)
 • Išmokėjimo žiniaraštis (SEPA)
 • Darbo užmokesčio žiniaraštis
 • DU žiniaraštis pagal kodus
 • DK suvestinė
 • Duomenys DA-01 ataskaitai (deklaracijai)
 • Metinė atostoginių kaupinių pažyma
Atsiskaitymo lapeliai
 • Lapeliai
 • Lapeliai (atskiruose lapuose)
Pažymos
 • Apie gautas pajamas
 • Apie gautas pajamas (išplėstinė)
 • Pažyma apie panaudotą NPD (PNPD) – pagal DU
 • Pažyma apie panaudotą NPD (PNPD) – pagal nurodytą GPM datą
How to print a payroll with a daily allowance?

1. Darbo užmokesčio žiniaraštį galima atsispausdinti su dienpinigiais ir be jų.

DU → DU spausdinimai

Pasirinkite šabloną „Priskaitymų suvestinė“, prie eilutės Neapmok. kom. pasirinkite iš trijų galimų:

 • BE neap. komandiruotpinigių
 • SU neap. komandiruotpinigiais
 • TIK neap. komandiruotpinigiais


2. Spauskite spausdinti.

How to create a wage report with postage?
DU DU spausdinimai
Laukelyje „Šablonas“ pasirinkite kokią ataskaitą norite suformuoti.

Laukelyje „Neapmok. kom.“ pasirinkite ar norite suformuoti ataskaitą: Be neap. komandiruotpinigių, su neap. komandiruotpinigiais arba tik neap. komandiruotpinigiai.
Laukelyje „Metai“ - įrašykite metus, „Mėnuo“ - įrašykite mėnesį ir spauskite mygtuką „Spausdinti“.

Generation of salary payment slip (SEPA) file to the bank.

Kad sugeneruotų XML failą, kurį galima būtų importuoti (perkelti) į banką, kad suformuotų mokėjimus visiems darbuotojams, reikia:

 • Einame DU → DU spausdinimai,
  • Pasirenkame ataskaitą Išmokėjimo žiniaraštis;
  • Nurodome iš, kurios įmonės banko sąskaitos bus atlikti mokėjimai;
  • Spaudžiame Generuoti.

Pastaba: kiekvieno darbuotojo darbo sutartyje turi būti nurodyta banko sąskaita. 

du_išrašas

 • Suformuojamas XML failas. Pvz.:

xml

 

Suformuotas failas įkeliamas į banko platformą.

How to prepare a report on paid and unpaid wages?

DU → DU spausdinimai

Įėjus į modulį, pasirinkite ataskaitą „Priskaitymų suvestinė (su DK)”.

Ataskaitoje matosi neišmokėtas darbo užmokestis mėnesio pradžioje, darbo užmokesčio ir kiti priskaitymai, atskaitymai, skolos likutis mėnesio pabaigoje.

Pastaba. Kad duomenys būtų atvaizduojami teisingai, nepamirškite paskaičiuotą darbo užmokestį surašyti į DK → BŽ bendras žurnalas.

How to create an employee's salary report for the selected period?

DU → DU spausdinimai

Įėjus į modulį, pasirinkite ataskaitą „DK suvestinė”.

Norėdami suformuoti ataskaitą laukeliuose „Nuo” ir „Iki” įveskite datą už kurį periodą norite suformuoti suvestinę.

Ataskaitoje matosi neišmokėtas darbo užmokestis mėnesio pradžioje, darbo užmokesčio priskaitymai ir atskaitymai už periodą, skolos likutis mėnesio pabaigoje.

Pastaba. Kad duomenys būtų atvaizduojami teisingai, nepamirškite paskaičiuotą darbo užmokestį surašyti į DK → BŽ bendras žurnalas.

How to create a payroll for an employee?

DU → DU spausdinimai

Pasirinkite ataskaitą „Lapeliai” arba „Lapeliai (atskirose lapuose)” ir spauskite myktuką „Spausdinti”.

Suformuojama ataskaita:

Sending salary slips

Norint išsiųsti darbo užmokesčio priskaitymo lapelius visiems darbuotojas turi būti įrašyti el. pašto adresai darbuotojo kortelėse

Personalas Darbuotojai

Pasirenkam darbo užmokesčio lapelius siuntimui

DU DU spausdinimai Lapeliai (atskiruose lapuose)

Paspaudus "Siųsti el.paštu" darbo užmokesčio lapeliai bus išsiųsti visiems darbuotojams, kurių kortelėse yra nurodyti el.pašto adresai.

Yra galimybė siųsti laiško kopiją į savo (siuntėjo) el.paštą ir parašyti žinutę, kurią matys laiško gavėjas.

Taip pat išlieka galimybė išsifiltravus darbuotoją (us) siųsti darbo užmokesčio lapelius tik pasirinktiems darbuotojams.

 
Which report should be used to fill in the "Statistical report DA-01"?
Statistinėje ataskaitoje DA-01 (ketvirtinė) „Darbo apmokėjimo“ pildomas vidutinis, dirbusių visą ir ne visą darbo laiką, neatsižvelgiant į atliekamo darbo pobūdį ar sutarties rūšį, darbuotojų skaičius. 
DA-01 ataskaitos užpildymui duomenis imti iš: DU → DU spausdinimai → Duomenys DA-01 ataskaitai (deklaracijai):


Suformuotoje ataskaitoje pateikiami pasirinkto periodo:
 • darbuotojai;
 • lytis;
 • darbo valandų skaičius (ima iš darbo sutaties informaciją, kuri suvesta einamuoju laikotarpiu);
 • pagal DU kodus užregistruoti priskaitymai (sumos skirstomos pagal DU kodus);
 • valandų skaičius (informacija imama iš darbo užmokesčio priskaitymo informacijos);
 • apskaičiuotos valandos (dienų skaičius (iš darbo užmokestyje priskaičiuotų sumų) padaugintas iš darbo dienos valandų skaičiaus);
How can I create a holiday accrual report?

DU → DU spausdinimai → Metinė atostoginių kaupinių pažyma

Ataskaitos formavimui:
 • nurodyti metus, už kuriuos norima formuoti ataskaitą;
 • pasirinkti norimą formatą (excel, .doc, .pdf);

Ataskaitoje pateikiamas:
 • Priskaičiuotas atostogų dienų skaičius;
 • Išnaudotų atostogų dienų skaičius;
 • Atostogų likutis dienomis;
 • Darbo užmokestis per 3 paskutinius metų mėnesius: spalis, lapkritis ir gruodis. Pateikiamas priskaičiuotas darbo užmokestis, kuris gali būti traukiamas į VDU (vidutinį darbo užmokestį);
 • Dirbtų dienų skaičius per paskutinius 3 mėnesius;
 • Atitinkamai paskaičiuojamas vienos dienos vidutinis darbo užmokestis;
 • Didžiausias galimas atostogų dienų skaičius, t.y. ne daugiau nei 3 metai nepanaudotų atostogų dienų (pagal nutylėjimą skaičiuojama 20d.d. per metus);
 • Priskaičiuotas VSD ir GF mokesčiai nuo atostoginių kaupinių sumos.

Pastaba. Ataskaita vidurkius skaičiuoja pagal dienas, todėl jei taikoma Suminė darbo laiko apskaita (t.y. atlyginimas skaičiuojamas pagal valandinį įkainį, naudojant darbo užmokesčio kodą 102:: Valandinis) vidurkis nebus paskaičiuotas.

Registers
Wage codes (explanations).

DU Žinynai DU kodai

Šiame modulyje aprašomi darbo užmokesčio kodai, kurie naudojami darbo užmokesčio priskaitymui. Taip pat pažymėta, kurie kodai neįeina į VDU skaičiavimą.

Kodas           Pavadinimas

101                Pagrindinis atlyginimas (valandomis)

1011              Pagrindinis atlyginimas (dienomis)

110                DU suminis (jei darbuotojas dirba pagal darbo grafiką reikia naudoti)

102                Valandinis (jei darbuotojas dirba pagal darbo grafiką reikia naudoti)

103                Naktinis

104                Šventinis

105                Kenksmingos sąlygos

106                Labai kenksmingos sąlygos

107                Viršvalandžiai

108                Viršvalandžiai (savaitgalį)

109                Darbas poilsio dienomis

110                DU suminis

113                Procentai nuo sumos

121                Atostogos einamos (neįeina)

123                Atostogos busimos (neįeina)

124                Kompensacija už nepanaudotas atostogas (neįeina)

130                Nedarbingumas einamas (neįeina)

131                Nedarbingumas praeitas (neįeina)

140                Išeitinė pašalpa (neįeina)

150                Neapmokestinama pašalpa (mirus šeimos nariui) (neįeina)

201                Pavadavimas

202                Vienkartinė priemoka

203                Priemoka

204                Priskaitymas. Vidurkis (dienomis) (dažniausiai naudojamas mamadieniams apskaityti) (neįeina)

205                Premija (nesiskaičiuoja į VDU) (neįeina)

266                Priedas už konfidencialumą

400                Prastova (forse major) (neįeina)

500                Prastova (neįeina)

555                Apmokestinami komandiruotpinigiai (neįeina)

666                Neapmokestinami komandiruotpinigiai (neįeina)

777                Pajamos natūra (neįeina). Nuo šios sumos bus priskaičiuojami visi mokesčiai (GMP ir Sodra).

888                Kompensuojamos išlaidos neapmokestinamos mokesčiais (neįeina)

What does Upcoming Vacation (code 123) mean?
DU kodas „123:: Atostogos būsimos“ naudojamas, kai reikia paskaičiuoti atostoginius už ateinantį mėnesį. SAM ataskaitoje atostoginių suma bus išskirstyta pagal DU kodus.
PASTABA: svarbu nepamiršti, kad pasirinkus kodą „123:: Atostogos būsimos“ reikia parinkti mėnesį kada darbuotojas atostogaus.

General information
The company employs foreigners who are subject to a different SD rate than Lithuanian residents. Where to describe it?
Personalas Darbuotojai
Jei įmonėje dirba darbuotojai iš užsienio, kurie turi laikiną „D viza“ galima priskirti individualų sodros procentą.
Darbuotojo kortelėje laukelyje „Sodros proc.“ paspauskite - „Sukurti naują įrašą“. Atsidariusiame lange nurodykite datą nuo kada priskiriate naują Sodros procentą ir „Tarifas“  laukelyje įrašykite naują sodros procentą ir išsaugokite.
VMI and Sodra bank current account numbers are not displayed in the summary of salary accounts?

Klientai → Klientai → Surasti kliento kortelę ir ją redaguoti → skiltyje „Banko sąskaitos“ patikrinti ar įvesta atsiskaitomoji banko sąskaita su požymiu „Pagrindinė“.

Why is the salary paid for this month not indicated in the salary documents in the current month?
Darbo užmokestis atsietas nuo išmokėjimų. Jei išmokate, tai DU atskaityme įrašius 38 kodą - likutis išmokėjimui taps 0. Tai yra aktualu, jei reikia spausdinti einamąjį išmokėjimo žurnalą ir neturi patekti tie išmokėjimai, kurie buvo išmokėti vidurį mėnesio.
A new formula for calculating GPM from 2021 onwards.

B1.lt programoje GPM skaičiavimo formulė pakeista nuo 2021-01-01 d.
Jei skaičiuojant atlyginimą prie Atskaitymai“ pajamų mokesčio data bus 2021 m., programa taikys naują formulę.

Pastaba. Jei norite, kad programa pritaikytų seną formulę, paskaičiuokite atlyginimą. Prie „Atskaitymai“ įrašykite seną datą, o prie „Priskaitymai“ atidarykite priskaitymą ir paspauskite mygtuką „Išsaugoti“. Patikrinkite ar programa perskaičiavo, t.y. pasikeitė pajamų mokesčio suma.

Personal income taxation from 2022
B1.lt programoje GPM skaičiavimo formulė pakeista nuo 2022-06-01 d. Plačiau apie įstatymą čia.
Patikrinkite Personalas  → Darbuotojai, darbuotojo Darbo sutartyje NPD dydį, jei darbuotojas taiko NPD, nurodykite vieną iš 2 galimų 540,00 arba 400,00. Programa pati parinks pagal priskaitomo darbo užmokesčio dydį kurią NPD formulę naudoti. 
Pastaba. Programa taikys naują formulę įsigaliojusią 2022-06-01 skaičiuojant atlyginimą, jei Atskaitymai“  dalyje pajamų mokesčio data bus 2022-06-XX.

GPM skaičiavimo formulė nuo 2022-01-01 iki 2022-05-31
Patikrinkite Personalas  → Darbuotojai, darbuotojo Darbo sutartyje:
 • įvestą atlyginimo dydį, jei darbuotojo mėnesinė alga yra minimali pakeiskite ją (pagal LR vyriausybės nutarimą);
 • NPD dydį, jei darbuotojas taiko NPD, nurodykite vieną iš 2 galimų 460,00 arba 400,00 (NPD dydžiai nuo 2022-01-01), programa pati parinks pagal priskaitomo darbo užmokesčio dydį kurią NPD formulę naudoti.
Pastaba. Jei norite, kad programa pritaikytų seną formulę:
 • paskaičiuokite atlyginimą.
 • „Atskaitymai“ dalyje  įrašykite seną datą t.y. 2021-XX-XX
 • „Priskaitymai“ dalyje, koreguokite priskaitymą ir  tada paspauskite mygtuką „Išsaugoti“.
Patikrinkite ar programa perskaičiavo GPM, t.y. ar pasikeitė pajamų mokesčio suma.
Why can't I choose an employee?
Patikrinti darbuotojui priskirtą Darb.grupę ir jos požymį.
 • Jei darbuotojas dirba pagal darbo sutartį:
 1. Personalas → Darbuotojai → „Vardenis Pavardenis“ turi būti priskirta Darb.grupė su požymiu „Darbuotojai pagal darbo sutartis“ ir sukurta darbo sutartis.
 • Jei darbuotojas dirba ne pagal darbo sutartį:
 1. Personalas → Žinynai → Darbuotojų grupės → Sukurti naują darbuotojų grupę, kurioje nėra požymio „Darbuotojai pagal darbo sutartis“.
 2. Personalas → Darbuotojai → „Vardenis Pavardenis“ turi būti priskirta naujai sukurta Darb.grupė, kurioje nėra požymio „Darbuotojai pagal darbo sutartis“, tada šis darbuotojas bus matomas kaip dirbantis.
GPM calculation formula from 01.01.2023
B1.lt programoje GPM skaičiavimo formulė pakeista nuo 2023-01-01 d. Plačiau apie įstatymą čia.
Patikrinkite Personalas  → Darbuotojai, darbuotojo Darbo sutartyje NPD dydį, jei darbuotojas taiko NPD, nurodykite vieną iš 2 galimų 625,00 arba 400,00. Programa pati parinks pagal priskaitomo darbo užmokesčio dydį kurią NPD formulę naudoti. 
Pastaba. Programa taikys naują formulę įsigaliojusią 2023-01-01 skaičiuojant atlyginimą, jei Atskaitymai“  dalyje pajamų mokesčio data bus 2023-01-XX.

Jei norite, kad programa pritaikytų seną formulę:
 • paskaičiuokite atlyginimą.
 • „Atskaitymai“ dalyje  įrašykite seną datą t.y. 2022-XX-XX
 • „Priskaitymai“ dalyje, koreguokite priskaitymą ir  tada paspauskite mygtuką „Išsaugoti“.
Patikrinkite ar programa perskaičiavo GPM, t.y. ar pasikeitė pajamų mokesčio suma.

How to use the payroll and staffing modules

A short video tutorial on how to:

 1. Prepare a chart of accounts;
 2. Set the salary parameters in the help;
 3. Set the basic parameters in the "Parameters" module
 4. Register an employee;
 5. Activate additional employee attributes;
 6. Create an employment contract;
 7. Describe the features of the order;
 8. Register the order;
 9. Format, compile or edit a spreadsheet;
 10. Calculate wages;
 11. Print payroll documents.