Financial statements, accounting and management reports

Reports

Generation and printing of various reports

Stock reports
Generation and printing of inventories, sales, Intrastat and other reports

The big book
Generation and printing of turnover, write-offs, debt management and other reports

Sales/Purchases
Purchase and sales monitoring, debt management and document settlement

Balances/Profit
Balance sheet and profit (loss) accounts for different categories of companies
 

Other reports
Generation of other non-DK reports
 

Debt management
Automatic reminder for overdue invoices
 

Questions/Answers
Frequently asked customer questions and answers
 

Video tutorial
Report generation tutorial

Inventory report

Generate and print these reports:
 • Inventories for the period;
 • Inventory balance as of the specified date;
 • Shortage of goods;
 • Realization complete; with the character of the product; extended;
 • Management report;
 • Calculation of sales VAT from the margin (VAT Act 92str.);
 • Calculation of sales VAT from the margin (VAT Act 102str.2d.);
 • Purchases full;
 • Purchases extended;
 • EU purchases (according to the customer's VAT rate);
 • Purchase documents;
 • Sales documents;
 • Sales via cash register;
 • Sales via e-shop;
 • Instant loans;
 • Imports of Itrastat;
 • Intrastat imports (according to documents);
 • Intrastat exports;
 • Intrastat exports (according to documents).

General ledger

Generate and print the following reports:
 • Turnover (summary); with total accounts;
 • Debit/Credit turnover;
 • Turnover sheet complete; extended; doc. summary; currency;
 • GL summary; with total accounts; by clients; balances to date;
 • GL full; monthly; summary;
 • General register;
 • GR list ;
 • Income/expenses per month;
 • Debt age table;
 • Cost centers (according to the correlated account interface specified in the chart of accounts);
 • Cost centers (according to GR records);
 • Document control; from GR;
 • Reconciliation of mutual settlements summary; extended;
 • Advance accounting — for a selected employee;
 • Write-off act;
 • Representation expense write-off act;
 • Debts and liabilities of clients/suppliers;
 • Customer liabilities Sales; Sales/Date; according to clients;
 • Liabilities to suppliers Purchases; Purchases/Date; by clients.


Reports can be generated in .PDF .DOC .EXCEL formats. Users with the "Expert" or "Partner" tariff plan can send reports by email directly from the program.

Sales/Purchases

The module shows:

 • Debt report by suppliers/buyers with account numbers and amounts;
 • Chart for the selected period (months);
 • Advanced report (debt management).
It is possible to cover an entry with the same correspondent account with the same client. For example: Purchase refund (for "Expert" or "Partner" plan users only).


Other reports

 • Secondment report — information about the employees who were seconded during the selected period, indicating the country, number of days spent, daily rate and total amount payable.

Balance Sheets/Profit

Generate and print balance sheet and profit (loss) statement by size and status of companies:

 • Very small businesses;
 • MB and legal entities with unlimited civil liability;
 • Small businesses and very small businesses;
 • Medium and large enterprises.
Reports can be generated in .PDF .DOC .EXCEL formats. Users with the "Expert" or "Partner" tariff plan can send reports by email directly from the program.

Debt management

Track and send reminders to your clients about overdue invoices. Automatic reminder about debt is activated in your company settings when you specify how many days after "pay before" to send reminders.

 • Automatic sending of reminders in three periods;
 • Sending reminders manually to selected clients;
 • Exception not to send automatic reminders to selected clients;
 • Printing reminders in .PDF format;
 • Detailed register of sent reminders;
 • Monitor your debts to suppliers;
 • Ability to send via your existing SMTP server.

This functionality is available to "Expert" or "Partner" users.

Frequently asked questions

Where to start? 

What to do if when creating Excel report, it's created on different pages?

Parametrai → Nustatymai → Ataskaitos → Bendri nustatymai

Pažymėkite požymį varnele „Vienas puslapis per lapą“.


Inventory reports
How to create a purchase and sales report?

Yra galimybė suformuoti ataskaitą apie pirkimus ar pardavimus, kad matytųsi visos užregistruotos sąskaitos.

Ataskaitos Atsargų ataskaitos

 • Atsidariusiame lange prie Šablonas skilties iš galimų ataskaitų pasirinkite „Pirkimo dokumentai“ ar „Pardavimo dokumentai“ ataskaitą.
 • Taip pat nurodykite laikotarpį, už kurį norite suformuoti ataskaitą.
 • Ataskaitos duomenis galima generuoti pagal filtrus „Sandėliai“, „Tiekėjai“, „Pirkimų operacijos“ ir „Darbuotojai“.
How to calculate Sodra taxes for those working less than MMA?
Sugeneruotoje SAM deklaracijoje reikės susiskaičiuoti skirtumą ir pakeisti, o tą skirtumą įsivesti per bendrą žurnalą.
How to create a purchase and sales report when a company buys from individuals?

Ataskaitos → Atsargų ataskaitos

Pasirinkite ataskaitą „Pirkimo dokumentai“ ir lentelėje „Tiekėjai“ iš galimų stulpelyje „Juridinis?“ pasirinkite „Taip“. Kai pasirinkite visus įrašus perkelkite juos į kairę pusę prie „Pasirinkti“.
Paveiksliuke matosi kaip reikia padaryti, kad surinktų visas operacijas.

Ataskaitoje pamatysite visus pirkimus, kuriuos pirkote iš fizinių asmenų jei Klientai Klientai modulyje bus nuimta varnelė nuo „Juridinis“.

Why aren't invoices / reports generated?

Bandant sugeneruoti išrašytą PVM sąskaitą faktūrą ar ataskaitą spausdinimui bei i.SAF xml failą, lange matomas pranešimas: „Ataskaita įtraukta į generavimo eilę... 0%“
Patikrinkite ar su kita interneto naršykle sąskaitos ar ataskaitos generavimas veikia.
Dažniausiu atveju problema išsprendžiama kai išvalomas interneto naršyklės Cashe ir cookies.
Plačiau paskaityti galite kaip išvalyti slapukus jei naudojate Chrome naryklę: https://support.google.com/accounts/answer/32050?hl=lt&co=GENIE.Platform%3DDesktop

Where can I find a report of purchase documents under VAT?

Ataskaitos  → Atsargų ataskaitos 
Laukelyje „Šablonas“ surasti ataskaitos formą „Pirkimai pagal PVM“.

Užpildyti datos periodą, kuriam formuojama ataskaita, jei reikia galima pasirinkti duomenų filtravimą pagal:

 • Sandėlį;
 • Pirkėją;
 • Pirkimo operacijos rūšį.
Taip pat galima pasirinkti tinkamą ataskaitos formatą: .pdf, .doc, excel.
Užpildžius reikiamus laukus spausti mygtuką „Spausdinti“:

Suformuotoje ataskaitoje pateikiama informacija apie vykusius pirkimus pasirinktame periode, pateikiant informaciją apie pritaikytą PVM tarifą ir PVM klasifikatorių.
Where can I find a report on sales documents for VAT?
Ataskaitos  → Atsargų ataskaitos 
1. Laukelyje „Šablonas“ surasti ataskaitos formą „Pardavimai pagal PVM“

Užpildyti datos periodą, kuriam formuojama ataskaita, jei reikia galima pasirinkti duomenų filtravimą pagal:

 • Sandėlį;
 • Pirkėją;
 • Pirkimo operacijos rūšį.
Taip pat galima pasirinkti tinkamą ataskaitos formatą: .pdf, .doc, excel.
2. Užpildžius reikiamus laukus spausti mygtuką „Spausdinti“.
3. Suformuotoje ataskaitoje pateikiama informacija apie vykusius pardavimus pasirinktame periode, pateikiant informaciją apie pritaikytą PVM tarifą ir PVM klasifikatorių.

DK ataskaitos
How to print mutual debt reconciliation act?

Ataskaitos → DK ataskaitos 

Pasirinkti ataskaitos šabloną „Tarpusavio atsiskaitymų derinimo (santrauka)“ arba „Tarpusavio atsiskaitymų derinimo (išplėstinis)“.
Užpildyti privalomus laukus ir pasirinkti korespondencinę sąskaitą iš sąskaitų plano:

Spausti mygtuką „Spausdinti“.

How to use the Group settlement of payments module?

Ataskaitos → Pardavimai/Pirkimai → Grupinis sudengimas

Automatinius sudengimus galima atlikti pagal požymius:
 • Sudengti pagal klientą (sudengimai atliekami remiantis FIFO metodu, skolų registravimo apskaitoje datai)
 • Sudengti pagal dokumento numerį (sudengimai atliekami jeigu yra apmokėjimo metu įvedamas apmokamo dokumento numeris)
Ši funkcija veikia, jei banko įrašas turi užpildytą laukelį „Pastabos“

 • Sudengti pagal užsakymo numerį (sudengimai atliekami jeigu yra apmokėjimo metu įvedamas elektroninės parduotuvės užsakymo numeris.
  Ši funkcija veikia, jei pardavimo dokumente nurodytas užsakymo numeris laukelyje „Užsakymo numeris (e-parduotuvės)“


Taip pat užsakymo numeris turi būti užpildytas banko įrašo laukelyje „Pastabos“

VEIKSMŲ SEKA
1. Pasirinkti vieną iš 3 funkcijų automatiniam sudengimui atlikti spaudžiant funkcijos mygtuką

2. iššokusioje lentelėje patikrinti automatiškai atrinktus įrašus boke „Sudengiami sandoriai“, jei įrašai atrinkti teisingai, pažymėti ir spausti mygtuką „Išsaugoti sujungimą“

Jei atrinktų įrašų nereikia dengti: bloke „Sudengiami sandoriai“ spausti mygtuką „Uždaryti“.

3. Pavienius sudengimus galima atlikti rankiniu metodu:

Pažymėkite bent du įrašus, kuriuos norite sudengti ir spauskite mygtuką „Rankinis sudengimas“.

Bloke „Sudengiami sandoriai“ sudengimui pasirinktus įrašus reikia patvirtinti mygtuku „išsaugoti sujungimą“ arba spausti mygtuką „Uždaryti“.

Sudengimo anuliavimas:
Sudengtus įrašus (kai klientai sutampa) galėsite anuliuoti modulyje Dok.sudengimai .
Jei atlikto sudengimo metu, parinkti klientai buvo skirtingi: sudengimo įrašą, bus galima anuliuoti (ištrinti) per DK Bendras žurnalas, sudengimo įrašą bus galima rasti pagal datą, kada veiksmas buvo atliekamas.

How to settlement the debt in currency if the influence of the currency has already been calculated?

Jei atliktas valiutų perskaičiavimas, ir nėra galima sudengti dokumentų, siūlomas koregavimas sudengimo įrašui atlikti.

Veiksmų seka: 
 1. DK → Valiutų svyravimai 
Reikia ištrinti paskaičiuotą valiutos svyravimą su klientu, kurio skolos negalite sudengti dėl paskaičiuotos valiutos įtakos.


2. Ataskaitos → Pardavimai/Pirkimai
Atsiranda nesudengta skola su šiuo klientu

3. DK → Bendrasis žurnalas → Korekcinis įrašas
Įvesti korekcinį įrašą pasirinktam periodui:
3.1.  Pasirenkamas įrašas

3.2 Užpildomas klientas, kor sąskaitos ir suma: 

3.3 Išsaugotas įrašas atvaizuojamas bendrąjame žurnale:

4. Ataskaitos → DK Ataskaitos → Tarpusavio skolų derinimo ataskaita
Patikrinti Suderinimo akte pasirinktam periodui atvaizduojamą skolos likutį eurais. 

5. Ataskaitos → Dok.sudengimas
Atvaizduojamas įrašas su klientu, kurį galima sudengti.
5.1 Užpildomas klientas, kor sąskaita ir spaudžiamas mygtukas "Filtruoti".
Pasirenkami įrašai sudengimui atlikti.


5.2 Po atlikto sudengimo, įrašas atvaizduojamas lentelėje „Sudengti“:

How to see company's monthly income and expenses?

Ataskaitos → DK ataskaitos → Pajamos /sąnaudos pamėnesiui

Ataskaitoje atvaizduojamos užregistruotos pajamos ir sąnaudos per pasirinktą laikotarpį (rekomenduojame formuoti tik už metus).
Užpildyti ataskaitos periodą ir spausti mygtuką „Spausdinti“. Automatiškai formuojama .pdf formatu, bet galima pasirinkti ir kitus: excel, doc.

Pastaba.  Ataskaita veikia tik vartotojams turintiems planą „Ekspertas“ arba „Partneris“.


Sales/purchases 
How to check the debts of suppliers and buyers' debts?

Galimi keli variantai:

 1. Ataskaitos DK ataskaitos pasirinkite kokią ataskaitą norite matyti:
  1. Apyvartos žiniaraštis - kor. sąskaita 4431, laikotarpį ir tuomet pasirinkite klientus.
  2. DK santrauka pagal klientus - būtinai nurodykite kor. sąskaitą, periodo pradžią ir pabaigą.
  3. Skolų valdymo ataskaitos
 2.  Ataskaitos Pardavimai/Pirkimai
When preparing the report on debts to suppliers from 2017-01-01 to 2017-12-31 do not show the invoices for 2017, were paid in 2018?

Skolų ataskaitos nerodo skolų į praeitį. Ši ataskaita rodo kiek šiam momentui yra nesudengtų skolų išrašytiems dokumentas iki 2017-12-31. Jei dokumentas sudengtas 2018 sausio mėn., tai skolos neberodys.

Kokie yra įspareigojimai yra pagal klientus galite matyti Ataskaitos →  DK ataskaitos „DK santrauka pagal klientus“ ar „DK santrauka pagal klientus (likutis datai)“.

Why don't I see any data in my debt management reports? All reports are empty.

Parametrai → Nustatymai → Ataskaitos nurodykite kor. sąskaitas pagal įmonėje naudojamą sąskaitų planą.

Nes šie nustatymai ataskaitai formuoti atlikti pagal pavyzdinį sąskaitų planą, jei pirkėjų skoloms ar skolas tiekėjams registruojate kitose kor. sąskaitose, tuomet nurodykite reikiamas kor. sąskaitas.


Balance
Steps to generate balance sheet and / or profit and loss statements.

Norint sugeneruoti balanso ir/ar pelno (nuostolių) ataskaitas, reikia:

1. Peržiūrėti ar balanso ir pelno (nuostolių) straipsniai susieti su kor. sąskaitomis DK Finansinės atskaitomybės straipsniai Finansinės atskaitomybės straipsniai;

2. Surašyti ankstesnių metų duomenis - DK Finansinės atskaitomybės straipsniai Ankstesnių metų finansinės atskaitomybės duomenys;

3. Sugeneruoti pasirinktą balanso ir/ar pelno (nuostolių) ataskaitą Ataskaitos Balansai/PLN:

Pastaba. Jei laukelyje įrašomas pelno mokestis, šią sumą įrašykite su minuso ženklu.
Užpildžius laukus, spauskite spausdinti ir pasirinkta ataskaita bus sugeneruota.

How to adjust the balance when rounding causes a difference of 1 Eur?

DK → Bendras žurnalas

Galima per Bendras žurnalas užregistruoti įrašą.
Spauskti mygtuką „Pridėti“ D įrašą arba K įrašą. Įrašykti 0,49 cnt į kurią nors pusę. Kitoje pusėje pasirinkti užbalansinę sąskaitą, kuri neįtakoja bendro metų rezultato

Arba galima eksportuoti failą ir pakoreguoti jį ranka.


Debt management
Who can use the 'Automatic Debt Reminder' feature?
Modulis „Skolų valdymas“ yra prieinamas vartotojams kurie yra:
 • Bandomojo plano „Ekspertas (trial) vartotojai;
 • Plano „Ekspertas“ vartotojai;
 • Plano „Partneris“ vartotojai;
 • B1.lt partnerių klientai.
Kaip pasikeisti planą?
How do I activate automatic debt reminder?
 1. Prieš aktyvuojant „Automatinis skolų priminimas“ funkciją būtina sudengti visus gautus mokėjimus su pardavimo dokumentais.
 2. Parametrai → Nustatymai →  Ataskaitos 
Nustatyti korespondentines sąskaitas, įrašų išrinkimui
Nustatyti dienų vėlavimo skaičių priminimo siuntimui apie neapmokėtas sąskaitas. Užpildžius 3 laukelius, vadinasi priminimo laiškas siunčiamas 3 kartus nurodytų vėluojamų dienų intervalais.

   3.  Automatinis skolų priminimas bus siunčiamas visiems klientams kurių kortelėse „Klientai“ → „Klientai“ modulyje bus nurodytas elektroninis paštas ir uždėtas požymis „Siųsti automatinį skolų priminimą“.
Pastaba.
 • Jeigu atliktas dalinis sąskaitos apmokėjimas ir atliktas sudengimas – laiškas siunčiamas likutinei sąskaitos sumai;
 • Jeigu dalis sąskaitų apmokėta ir jau yra papildomai naujų neapmokėtų sąskaitų – siunčiamas priminimo laiškas pagal užpildytą periodiškumą bendrai likutinei neapmokėtų sąskaitų sumai;
How do I cancel an automatic debt reminder for a selected customer?
 1. Klientai → Klientai → Pasirinkti norimą klientą kuriam nebus siunčiami priminimai apie neapmokėtas sąskaitas.
 2. Nuiimti varnelę „Siųsti automatinį skolų priminimą“:
 3. Išsaugoti.
PASTABA: klientams kuriems bus nuiimta varnelė nebus siunčiamas automatinis skolų priminimas, tačiau per Ataskaitos → Skolų valdymas galėsite rankiniu būdu išsiųsti priminimą apie neapmokėtas sąskaitas.
How do I send a debt reminder manually?
 1. Ataskaitos → Skolų valdymas → Pasirinkti neapmokėtas sąskaitas apie kurias norite priminti klientams. Spaudžiate „Priminti el.paštu“. 


 2. Atsidariusioje lentelėje spausti „Siųsti“.
PASTABA: prieš siunčiant priminimą įsitikinkite, kad Klientai → Klientai modulyje yra nurodytas elektroninis paštas kliento kortelėje.
How do I view a list of sent reminders and the contents of a message?
Yra du būdai stebėti, kam išsiųstas priminimas apie neapmokėtas sąskaitas:
 1. Dokumentai → Išsiųsti el. laiškai → Kam ir kada buvo nusiųstas skolų priminimas?
  PASTABA: apie kokias neapmokėtas sąskaitas buvo priminta galite peržiūrėti paspaudę „Skolų priminimas“:
 2. Ataskaitos → Skolų valdymas → Laukelyje „Paskutinis priminimas išsiųstas“ galite pamatyti, kam ir kada buvo nusiųstas skolų priminimas.
Why is a reminder sent if the document is paid for?
Priminimo laiškai siunčiami klientui, jeigu:
nėra atliktas sudengimas, tada sistema siųs pranešimus visoms nesudengtoms/neapmokėtoms sąskaitoms;
balansinio skolos likučio suma yra daugiau už 0,00 eur.

Priminimo laiškai nesiunčiami klientui, jeigu:
balansinis skolos likutis  (-) eur/0,00 eur;
nenurodytas el.pašto adresas kliento kortelėje;
nenurodytas vėluojamų dienų skaičius, kada turi būti siunčiamas Priminimo laiškas;

IV ataskaitos
How to create a report "Self-employed activity income - expenses accounting journal"?

Ataskaitos  →  Ind.veiklos ataskaitos

Pasirinkti laukelyje:
1. „Šablonas“ ataskaitos formą;
2. „Metai“  už kuriuos formuojama ataskaita;
3. Spausti mygtuką „Spausdinti“ ataskaitai suformuoti
Ataskaita gali būti formuojama už metus arba pasirinktam mėnesiui.

Suformuotos individualios veiklos ataskaitos stulpelių paaiškinimas:
2. Data. Kai apskaitos principas yra:
„Kaupimo“ naudojama Sąskaitos faktūros data;
„Pinigų“ - naudojama Pavedimo data;
3. Sąskaitos faktūros data, pavadinimas, serija ir numeris.
4. Operacijos turinys. Duomenys pildomi iš pozicijų eilučių aprašymo. Kai yra pirkimas, pridedama išlaidų rūšis (iki dvitaškio). Išlaidų rūšis - tai operacijos rūšis. Kad galima būtų skirstyti išlaidas pagal skirtingas rūšis.
5. Pajamų suma. Kreditinės sąskaitos atvaizduojamos su minusu ženklu. Jei IV savininko kortelėje nurodytas PVM kodas, tuomet sumos į ataskaitą patenka be PVM. Kitu atveju - su PVM.
6. 7. 8. Išlaidos. Jei Individualios veiklos savininko kortelėje nurodytas PVM kodas, sumos patenka be PVM. Kitu atveju - su PVM.

Periodo pradžiai ir pabaigai, jei yra likutis atsargų korespondencinėse sąskaitose, tuomet ataskaitoje automatiškai daroma korekcija „Atsargų likučių sumos koregavimas“ pagal Didžiosios knygos duomenis, kad teisingai parodyti išlaidas.

Į ataskaitą yra įtraukiamas darbo užmokestis ir Ilgalaikis turtas.

Pastaba. Jei pasirinkus ataskaitą, nėra galimybės pasirinkti metų, už kuriuos norima suformuoti ataskaitą, reikia patikrinti ar užpildyti parametrai.

Intrastat
How to create an intrastat report?
Kad suformuoti intrastato ataskaitas turite:
1. Sukurkite intrastato kodą, Žinynai → Intrastat → Intrastato prekių kodai.
2. Prekės kortelėje priskirkite intrastato prekės kodą, laukelyje „Intrastat“.
3. Pirkimo ar pardavimo metu užpildykite intrastato laukus.

4. Ataskaitos atspausdinimui pasirinkti tinkamą šabloną:  Ataskaitos  → Atsargų ataskaitos 

Other reports
How do I print a mission report?

Ataskaitos → Kitos ataskaitos → Komandiruočių ataskaita → Užpildyti datą → Spausdinti.

OSS turnover by EU country
Prieš spausdinant šią ataskaitą reikia patikrinti:
 • Parametrai → Nustatymai → Ataskaitos → OSS nustatymai, ar prie šalių nurodyta pardavimo operacijos rūšis ir data;
 • Patikrinti aprašytus PVM tarifai ir klasifikatoriai.

Ataskaitą galima spausdinti pagal:

 • Operacijos rūšį;
 • Šalį;
Ataskaitos → Kitos ataskaitos → OSS ataskaita → Pasirinkti datą → Pasirinkti pagal ką bus generuojama ataskaita → Spausdinti.

PASTABA: Nepasirinkus nei vieno požymio, laikoma, kad pasirinkti visi; Ataskaitoje atvaizduojamai pardavimai tik fiziniams asmenims iš Europos sąjungos.
Why aren't invoices / reports generated?

Bandant sugeneruoti išrašytą PVM sąskaitą faktūrą ar ataskaitą spausdinimui bei i.SAF xml failą, lange matomas pranešimas: „Ataskaita įtraukta į generavimo eilę... 0%“
Patikrinkite ar su kita interneto naršykle sąskaitos ar ataskaitos generavimas veikia.
Dažniausiu atveju problema išsprendžiama kai išvalomas interneto naršyklės Cashe ir cookies.
Plačiau paskaityti galite kaip išvalyti slapukus jei naudojate Chrome naryklę: https://support.google.com/accounts/answer/32050?hl=lt&co=GENIE.Platform%3DDesktop

What data is required for an OSS report?

1.Operacijos rūšis, kurioje:

1.1. nėra uždėtos varnelės ties <Įtraukti į PVM registrą> ir <Įtraukti į SAF-T> (tuo tikslu, kad šios rūšies pardavimai nebūtų papildomai apskaitomi iMAS deklaracijoje)

1.2. priskirtos subsąskaitos, kurios nėra naudojamos įprastiems Pardavimų sandoriams( tuo tikslu, kad šios rūšies pardavimai nebūtų papildomai apskaitomi FR0600 deklaracijoje)

2.Į OSS ataskaitą turi patekti klientai, kurie perka prekę/paslaugą:

2.1. Ne juridinis, Ne PVM mokėtojas, ES šalis

2.2. tik perkant prekę - Juridinis, ne PVM mokėtojas, ES šalis, nevykdantis PVM apmokestinamos veiklos

3.PVM priskaitymas ES šalių pardavimams:

3.1. Ne juridinis, Ne PVM mokėtojas - PVM tarifas, taikomas ES šalyje

3.2. Ne juridinis, PVM mokėtojas – PVM tarifas nulinis, nes galioja Atvirkštinio apmokestinimo principas

3.3. Juridinis, Ne PVM mokėtojas – PVM tarifas, taikomas LT šalyje, kai perka prekę iš Lietuvos sandėlio (perkant prekę iš kitos šalies sandėlio - Ne PVM objektas Lietuvoje, PVM tarifas nulinis), bet kai perka paslaugą PVM tarifas nulinis (ES atvirkštinis)

3.4. Juridinis, PVM mokėtojas - PVM tarifas nulinis, nes galioja Atvirkštinio apmokestinimo principas

4.Parametrai → Nustatymai → Ataskaitos → OSS nustatymai parenkame prie kiekvienos iš ES šalių operacijos rūšį, kuri aptarta punkte nr.1 ir nurodome datą, nuo, kurios duomenys turi keltis į Ataskaitą.

 


How to use the report module

A short visual tutorial on how to:

 1. Generate inventory reports;
 2. Generate GL reports;
 3. Link invoices to payment in the Purchases/Sales module;
 4. Prepare balance and profit (loss) statements;
 5. Set the required parameters for your reports.

Financial Accounting

Preparation of financial statements

00:40 Finansinės atskaitomybės sudarymą reglamentuojantys teisės aktai;
04:51 Finansinių ataskaitų formos;
05:08 Finansinių ataskaitų sudarymo reikalavimai
06:30 Ataskaita Balansas
07:11 Pelno (nuostolių) ataskaita
07:41 Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita
08:06 Pinigų srautų ataskaita
08:31 Aiškinamasis raštas
10:56 Metinis pranešimas ir kitos ataskaitos;
13:58 Finansinių ataskaitų auditas;
15:05 Finansinių ataskaitų teikimas Registrų centrui.