Technological cards, assembly and decompilation, production operations

Manufacturing

The module is suitable for companies engaged in production, as well as selling goods that need to be disassembled into separate units or combined

Technology cards
Development of a component of a manufactured product

Production accounting
Production of product from technological cards

(De)completion
Assembly or disassembly of the product

Questions/Answers
Frequently asked customers questions and answers

Technology cards

Preparation of the product recipe with the required raw materials and their quantities, and printing of the prepared cards.

Technology cards are designed for mass production from different raw materials.

Production from technological cards

Product production and act preparation. Components are automatically assembled and debited from ready-made cards.

Bundle / debundle

Combining raw materials into one product without a technology card. Dismantling of the required kit for sale or production in separate parts. 

Frequently asked questions

How to set the parameters of the warehouse module?

1. Žinynai → Sandėlio → Operacijos rūšys
Sukurkite naują gamybos operaciją su reikiamais nustatymais. Spauskite žalią mygtuką „+“. Atsiradusiame lange įveskite operacijos pavadinimą Gamyba/komplektacija“, įrašykite kor. sąskaitas kurias naudosite operacijoje, pažymėkite varneles ir įrašą išsaugokite.


2. Parametrai → Nustatymai → Buhalterija
Parametruose priskirkite gamybai naudojamą sukurtą operaciją ir pakeitimus išsaugokite. Kai registruosite gamybą programa ims šią operaciją iš šių parametrų.
How to create a technology card?

Gamyba → Technologinės kortelės

Gaminys - iš prekių žinyno pasirenkame prekę. Nurodome pagaminamą vienoje pakuotėje esančių gaminių kiekį.

Sudedamosios dalys - įvedame žaliavas (medžiagas, prekes), kurios reikalingos gaminio gamybai. Spaudžiame , pasirenkame reikalingą žaliavą ir nurodome žaliavos kiekį. Taip įvedame visas žaliavas, medžiagas, prekes ir kt.
Nurodomos vienam gaminiui pagaminti reikalingus žaliavų kiekius.

Šios technologinės kortelės bus naudojamos gamybai iš technologinių kortelių.

Why do acts of production appear in purchases and sales?
Gamybos aktai pardavimuose atsiranda, nes nurašomos medžiagos iš sandėlio, kurios buvo panaudotos gamyboje. Pirkimuose - nes užpajamuojamas gaminys.
How to register complectation/decomplectation?

Komplektacija

Gamyba → Komplektacija / dekomplektacija

Modulyje pridėti naują įrašą sukurti. Atsiradusiame lange suvesti žaliavų ir gaminių sandėlį. 
Laukelyje „Gaminiai / Žaliavos“ spausti sukurti, atidaromas naujas langas išskirtas į „Gaminiai“ ir „Žaliavos“.

Skiltyje  „Gaminiai“ registruoti gaminį:

 • spausti ir nurodyti produktą kurį gaminate;
 • pagaminamą kiekį;
 • kainą, galite įrašyti „0“, nes gaminio savikaina automatiškai bus paimta iš prekių savikainos.
 • Įvedus gaminį spauskite išsaugojimo mygtuką .
Skiltyje „Žaliavos“ išrinkti naudojamas medžiagas:
 • spausti sukurti  ir nurodyti žaliavas, naudojamas gaminiui gaminti;
 • kiekį žaliavų, gaminiui pagaminti;
 • įvedus žaliavą spausti išsaugojimo mygtuką .

Atsiradusiame lange laukelyje „Gamyba baigta“ įrašykite gamybos datą ir išsaugokite informaciją.

Patikrinkite kokios kor. sąskaitos užregistravo išsaugojus šį įrašą.

Modulyje Sandėlis → Prekyba ir Sandėlis → Pirkimai, užregistruos dvi skirtingos operacijos, Prekybos modulyje — prekių nurašymas, pirkimų modulyje — pagaminta produkcija. Dokumento pavadinimas bus toks, kokia serija ir numeris buvo panaudoti registruojant gamybos operaciją.

Dekomplektacija atliekama analogiškai tik „Gaminiai“ skiltyje sudedame produktus, kuriuos gausime iškompletavus gaminius skiltyje „Žaliavos“ parinkta prekę.


How to use the production module

A short visual tutorial on how to:

 1. Create the required types of operations;
 2. Determine the basic parameters required for production;
 3. Create a technology card and print it;
 4. How to start production;
 5. Use of the bundle/debundle.