Technological cards, assembly and decompilation, production operations

Production

Production process accounting:
 • Technological cards
 • Production according to technological cards
 • Bundling / Unbundling
 • Write-off of raw materials used in production
 • Printing of technological cards and production documents
Techologinės kortelės

Production according to technological cards

 • Standardisation: ensures that products are consistent and meet established standards;
 • Time saving: time is saved because everything is prepared in advance;
 • Ease of use: technology cards are easy to understand and use;
Gamyba pagal technologines korteles

Production methods
Production from technological cards or bundling / unbundling

Write-off of raw materials
Write-off of raw materials, materials or components used in production

Printing
Printing of technological cards, production and assembly acts
Komplektavimas / iškomplektavimas

Turite klausimų?

Visi atsakymai vienoje vietoje: „Žinių bazėje“, skiltyje „Gamyba“

Rasti atsakymą 

Žinių bazė
 

Frequently asked questions

How to set the parameters of the warehouse module?

1. Žinynai → Sandėlio → Operacijos rūšys
Sukurti naują gamybos operaciją su reikiamais nustatymais. Spausti žalią mygtuką „+“. Atsiradusiame lange įvesti operacijos pavadinimą pavz: Gamyba/komplektacija“, įrašyti kor. sąskaitas kurias naudosite operacijoje, pažymėti varneles ties: Atyvi, Pirkimas, Pardavimas ir Gamyba.
Sukurtą operaciją išsaugoti.


2. Parametrai → Nustatymai → Buhalterija
Nustatymuose priskirti gamybai naudojamą sukurtą operaciją ir pakeitimus išsaugoti.
Registruojant gamybą programa naudos šią operaciją iš šių parametrų.

Pastaba. Instrukcijoje pateikiamos pavyzdinės korespondencinės sąskaitos iš sąskaitų plano, kad duomenys būtų teisingi, rekomenduojame kor. sąskaitas naudoti pagal savo įmonės patvirtintą sąskaitų planą ir apskaitos vedimo politiką.
How to create a technology card?

Gamyba → Technologinės kortelės

Gaminys - iš prekių žinyno pasirenkame prekę. Nurodome pagaminamą vienoje pakuotėje esančių gaminių kiekį.

Sudedamosios dalys - įvedame žaliavas (medžiagas, prekes), kurios reikalingos gaminio gamybai. Spaudžiame , pasirenkame reikalingą žaliavą ir nurodome žaliavos kiekį. Taip įvedame visas žaliavas, medžiagas, prekes ir kt.
Nurodomos vienam gaminiui pagaminti reikalingus žaliavų kiekius.

Šios technologinės kortelės bus naudojamos gamybai iš technologinių kortelių.

How to register production from technological cards?

Gamyba → Gamyba iš technologinių kortelių

Veiksmų eiga:

Preš registruojant gamybos įrašą patikrinti ar aprašyti gamybos parametrai nustatymuose: Parametrai → Nustatymai → Buhalterija;
1. Įrašo registravimui spausti .
2. Užpildyti:
  Gaminių sandėlis: parinkti sandėlį iš sąrašo, į kurį perkelti pagamintą gaminį;
  Žaliavų sandėlis: parinkti sandėlį iš sąrašo, iš kurio imti žaliavas ar medžiagas gaminio gamininimui;
3. Laukelyje „Gaminiai“ spausti sukurti;
3.1 į laukelį „Prekės“ įvesti gaminio pavadinimą arba spaudžiant „Pieštuką“ pasirinkti gaminio technologinę kortelę:
3.2 nurodyti pagaminamų gaminių kiekį ir spausti „Išsaugoti“:

Po išsaugojimo automatiškai atliekamas žaliavų išrinkimas iš pasirinkto žaliavų sandėlio gaminio gamybai.
Taip pat galima atsispausdinti gamybos aktą, spaudžiant mygtuką „Spausdinti“.

4. Gamybos įrašą „Išsaugoti“.

5. Patikrinti kor. sąskaitas po gamybos įrašo išsaugojimo.

Pastaba. Modulyje Sandėlis → Prekyba ir Sandėlis → Pirkimai, sukuriami du įrašai: prekybos modulyje – prekių nurašymas, pirkimų modulyje – pagaminta produkcija. Dokumento pavadinimas bus toks, kokia serija ir numeris buvo panaudoti registruojant gamybos operaciją.

Why do acts of production appear in purchases and sales?
Gamybos aktai pardavimuose atsiranda, nes nurašomos medžiagos iš sandėlio, kurios buvo panaudotos gamyboje. Pirkimuose - nes užpajamuojamas gaminys.
How to register complectation/decomplectation?

Komplektacija

Gamyba → Komplektavimas / Iškomplektavimas

Modulyje pridėti naują įrašą sukurti. Atsiradusiame lange suvesti žaliavų ir gaminių sandėlį. 
Laukelyje „Gaminiai / Žaliavos“ spausti sukurti, atidaromas naujas langas išskirtas į „Gaminiai“ ir „Žaliavos“.

Skiltyje  „Gaminiai“ registruoti gaminį:

 • spausti ir nurodyti produktą kurį gaminate;
 • pagaminamą kiekį;
 • kainą, galite įrašyti „0“, nes gaminio savikaina automatiškai bus paimta iš prekių savikainos.
 • Įvedus gaminį spauskite išsaugojimo mygtuką .
Skiltyje „Žaliavos“ išrinkti naudojamas medžiagas:
 • spausti sukurti  ir nurodyti žaliavas, naudojamas gaminiui gaminti;
 • kiekį žaliavų, gaminiui pagaminti;
 • įvedus žaliavą spausti išsaugojimo mygtuką .


Atsiradusiame lange laukelyje „Gamyba baigta“ įrašykite gamybos datą ir išsaugokite informaciją.

Patikrinkite kokios kor. sąskaitos užregistravo išsaugojus šį įrašą.

Modulyje Sandėlis → Prekyba ir Sandėlis → Pirkimai, užregistruos dvi skirtingos operacijos, Prekybos modulyje — prekių nurašymas, pirkimų modulyje — pagaminta produkcija. Dokumento pavadinimas bus toks, kokia serija ir numeris buvo panaudoti registruojant gamybos operaciją.

Iškomplektavimas atliekamas analogiškai tik „Gaminiai“ skiltyje sudedame produktus, kuriuos gausime iškompletavus gaminius skiltyje „Žaliavos“ parinkta prekę.


How to use the production module?

A short video tutorial where you will learn how to:

 • Create the necessary types of transactions;
 • Determine the main parameters required for production;
 • Create a technological card and print it;
 • Start production;
 • Use bundling / unbundling