How do I register a late-received VAT invoice?
Used in modules: Declarations, i.SAF, Purchases

FAQ / How do I register a late-received VAT invoice?

1. DK → Sąskaitų planas
Susikurti naują tarpinę gautino PVM kor. sąskaitą sąskaitų plane:2. Parametrai →  Nustatymai → Buhalterija
Priskirti tarpinę PVM kor. sąskaitą laukelio nustatymuose „Tarpinė PVM sąskaita (kai registruojamas PVM vėliau nei pirkimo dokumento data)“:

3. Sandėlis → Pirkimai

Užregistruoti pirkimo dokumentą įprastai tik: 
Laukelyje Pirkimo data“ nurodoma data iš pirkimo dokumento;
Laukelyje „PVM data“ nurodoma data, kada gautas dokumentas (jei dokumentas gautas ir įtrauktas į apskaitą laiku, šio laukelio nepildyti):


Apskaitoje įrašai atvaizduojami:

Pagal dokumento datą išrenkami duomenys į ataskaitas: pirkimo dokumentai, suderinimo aktas, pirktos prekės;
PVM deklaracija (FR0600) formuojama pagal laukelio „PVM data“ duomenis (jei jis užpildytas) ir i.Saf registre pateikiamos iš pirkimo dokumento dvi datos. 

Pastaba. Jei pildomas laukas „PVM data“ iki 2023-05-31 įrašai nėra registruojami per tarpinę PVM kor sąskaitą. Pakeitimas įsigalioja tik tada jei laukelyje „PVM data“ nurodyta data yra  2023-06-01 ir vėlesnė.
Instrukcijoje pateikiamos pavyzdinės korespondencinės sąskaitos iš sąskaitų plano, kad duomenys būtų teisingi, rekomenduojame kor. sąskaitas naudoti pagal savo įmonės patvirtintą sąskaitų planą ir apskaitos vedimo politiką.