Kaip užregistruoti pavėluotai gautą PVM sąskaitą faktūrą?

DUK / Kaip užregistruoti pavėluotai gautą PVM sąskaitą faktūrą?

Sandėlis → Pirkimai

Užregistruokite sąskaitą kokia data sąskaita išrašyta. T.y. į lauką „Pirkimo data“ įrašykite dokumento datą. Dešiniajame kampe PVM data įrašykite datą, kurią norėsite, kad ateitų į FR0600 ir kokia data norite atskaityti PVM.

Pastaba. Apskaitoje sąskaita suvaikščios pagal PVM datą, į iSaf ateis dvi datos, dokumento data ir PVM atskaitymo data. Formuojant pirkimo ataskaitas dokumentas nueis į ataskaitas pagal dokumento datą.