Kaip užregistruoti pavėluotai gautą PVM sąskaitą faktūrą?
Naudojamas moduliuose: Deklaravimas, i.SAF, Pirkimai

DUK / Kaip užregistruoti pavėluotai gautą PVM sąskaitą faktūrą?

1. DK → Sąskaitų planas
Susikurti naują tarpinę gautino PVM kor. sąskaitą sąskaitų plane:2. Parametrai →  Nustatymai → Buhalterija
Priskirti tarpinę PVM kor. sąskaitą laukelio nustatymuose „Tarpinė PVM sąskaita (kai registruojamas PVM vėliau nei pirkimo dokumento data)“:

3. Sandėlis → Pirkimai

Užregistruoti pirkimo dokumentą įprastai tik: 
Laukelyje Pirkimo data“ nurodoma data iš pirkimo dokumento;
Laukelyje „PVM data“ nurodoma data, kada gautas dokumentas (jei dokumentas gautas ir įtrauktas į apskaitą laiku, šio laukelio nepildyti):


Apskaitoje įrašai atvaizduojami:

Pagal dokumento datą išrenkami duomenys į ataskaitas: pirkimo dokumentai, suderinimo aktas, pirktos prekės;
PVM deklaracija (FR0600) formuojama pagal laukelio „PVM data“ duomenis (jei jis užpildytas) ir i.Saf registre pateikiamos iš pirkimo dokumento dvi datos. 

Pastaba. Jei pildomas laukas „PVM data“ iki 2023-05-31 įrašai nėra registruojami per tarpinę PVM kor sąskaitą. Pakeitimas įsigalioja tik tada jei laukelyje „PVM data“ nurodyta data yra  2023-06-01 ir vėlesnė.
Instrukcijoje pateikiamos pavyzdinės korespondencinės sąskaitos iš sąskaitų plano, kad duomenys būtų teisingi, rekomenduojame kor. sąskaitas naudoti pagal savo įmonės patvirtintą sąskaitų planą ir apskaitos vedimo politiką.


Kiti panašūs DUK pavadinimai
Dėl PVM įskaitymo, kai pirkimo data nesutampa su PVM data
Gaunam PVM SF vėliau, kaip teisingai suvesti datas, kad teisingai persikeltu į ISAF?
Neleidžia registruoti sąskaitos (sąskaita pavėluotai gauta)
Iš kur atsiranda papildoma PVM korespondencija pirkimo dokumente?
Kaip įvesti pirkimo sąskaitą jei ji yra iš praeito mėnesio?
Kaip įvesti pavėluotai gautą PVM sąskaitą faktūrą?
Kaip užregistruoti pavėluotai gautą PVM sąskaitą faktūrą?
Kaip pajamuoti pavėluotai gautą PVM sąskaitą faktūrą?
Kaip užpajamuoti pavėluotai gautą PVM sąskaitą faktūrą?
Kaip registruoti pavėluotai gautą PVM sąskaitą faktūrą?
Kaip įvesti pavėluotai gautą pirkimo sąskaitą faktūrą?
Kaip užregistruoti pavėluotai gautą pirkimo sąskaitą faktūrą?
Kaip pajamuoti pavėluotai gautą pirkimo sąskaitą faktūrą?
Kaip užpajamuoti pavėluotai gautą pirkimo sąskaitą faktūrą?
Kaip registruoti pavėluotai gautą pirkimo sąskaitą faktūrą?
Kaip užregistruoti vėlai gautą PVM sąskaitą faktūrą?
Kaip užpajamuoti pavėluotai gautą pirkimo sąskaitą faktūrą?
Kaip užpajamuoti pirkimo sąskaitą jei ji yra iš praeito mėnesio?
Kaip užregistruoti pirkimo sąskaitą jei ji yra iš praeito mėnesio?
Kaip registruoti pirkimo sąskaitą jei ji yra iš praeito mėnesio?
Sąskaita gauta vėliau, kaip įvesti?