How to record a purchase if the reporting person paid with their own funds?Как зафиксировать покупку, если отчитывающееся лицо оплатило свои средства?

FAQ / How to record a purchase if the reporting person paid with their own funds?Как зафиксировать покупку, если отчитывающееся лицо оплатило свои средства?

1.Atskaitingam asmeniui sukurkite kor. sąskaitą 2445X.

DK → Sąskaitų planas

2.Sukurkite tam pirkimui operaciją

Žinynai → Sandėlio → Operacijos rūšys

Įrašykite į operaciją reikiamas kor. sąskaitas pagal savo įmonės patvirtintą sąskaitų planą. Varneles sužymėkite ties „Aktyvi“, „Įtraukti į PVM registrą“ ir „Pirkimas“.

3.Užregistruokite pirkimo dokumentą.
Sandėlis → Pirkimai

Spauskite „+“, operaciją lauke naudokite naujai sukurtą operaciją. Taip pat „Avansinis darbuotojas“ lauke užpildykite avansinį darbuotoją.
Patikrinkite kokios kor. sąskaitos užsiregistravo.
Pastaba. Registruojant pirkimą per kor. sąskaitą 443X,  ši sąskaita užsidarys ir atsistos skola ant atskaitingo asmens.
Norėdami suformuoti darbuotojo avanso apyskaitą spauskite Ataskaitos → DK ataskaitos ataskaita „Avansinė apyskaita - pasirinktam darbuotojui".