Как зафиксировать покупку, если отчитывающееся лицо оплатило свои средства?
Используется в модулях: План счетов, Тип операции, Покупки

ЧаВО / Как зафиксировать покупку, если отчитывающееся лицо оплатило свои средства?

1. Atskaitingam asmeniui sukurti kor. sąskaitą 2445X:

DK → Sąskaitų planas


2. Sukurti pirkimui operacijos rūšį:

Žinynai → Sandėlio → Operacijos rūšys

Įrašyti į operacijos rūšį reikiamas kor. sąskaitas pagal savo įmonės patvirtintą sąskaitų planą. Varneles sužymėkite ties „Aktyvi“, „Įtraukti į PVM registrą“ ir „Pirkimas“.

3. Registruoti pirkimo dokumentą:
Sandėlis → Pirkimai

Spausti , laukelyje „Operacija“ naudoti naujai sukurtą operaciją. Taip pat „Avansinis darbuotojas“ lauke užpildyti avansinį darbuotoją.

4. Patikrinti dvejybinio įrašo kor. sąskaitas:


5. Norėdami suformuoti darbuotojo avanso apyskaitą spauskite Ataskaitos → DK ataskaitos ataskaita „Avansinė apyskaita - pasirinktam darbuotojui".

Pastaba. Registruojant pirkimą su kor. sąskaitą 443X,  ši sąskaita uždaroma, o skola perkeliama atskaitingam asmeniui.