Kaip užregistruoti pirkimą, jei atskaitingas asmuo sumokėjo savo lėšomis?
Naudojamas moduliuose: Sąskaitų planas, Operacijos rūšys, Pirkimai

DUK / Kaip užregistruoti pirkimą, jei atskaitingas asmuo sumokėjo savo lėšomis?

1. Atskaitingam asmeniui sukurti kor. sąskaitą 2445X:

DK → Sąskaitų planas


2. Sukurti pirkimui operacijos rūšį:

Žinynai → Sandėlio → Operacijos rūšys

Įrašyti į operacijos rūšį reikiamas kor. sąskaitas pagal savo įmonės patvirtintą sąskaitų planą. Varneles sužymėkite ties „Aktyvi“, „Įtraukti į PVM registrą“ ir „Pirkimas“.

3. Registruoti pirkimo dokumentą:
Sandėlis → Pirkimai

Spausti , laukelyje „Operacija“ naudoti naujai sukurtą operaciją. Taip pat „Avansinis darbuotojas“ lauke užpildyti avansinį darbuotoją.

4. Patikrinti dvejybinio įrašo kor. sąskaitas:


5. Norėdami suformuoti darbuotojo avanso apyskaitą spauskite Ataskaitos → DK ataskaitos ataskaita „Avansinė apyskaita - pasirinktam darbuotojui".

Pastaba. Registruojant pirkimą su kor. sąskaitą 443X,  ši sąskaita uždaroma, o skola perkeliama atskaitingam asmeniui.


Kiti panašūs DUK pavadinimai
Kaip įvesti kai perka atskaitingas asmuo?
Kaip priskirti atskaitingą asmenį pirkime?
Kur pažymėti, kad pirko atskaitingas asmuo?
Kaip įvesti pirkimą atskaitingo asmens?
Kaip registruoti pirkimą atskaitingo asmens?
Kaip pajamuoti pirkimą atskaitingo asmens?
Kaip įvesti pirkimo sąskaitą atskaitingo asmens?
Kaip registruoti pirkimo sąskaitą atskaitingo asmens?
Kaip pajamuoti pirkimo sąskaitą atskaitingo asmens?
Kaip įvesti atskaitingo asmens apmokėtą sąskaitą?
Kaip registruoti atskaitingo asmens apmokėtą sąskaitą?
Kaip pajamuoti atskaitingo asmens apmokėtą sąskaitą?
Pirkimas - avansinė apyskaita
Pirkimo dokumentą apmokėjo atskaitingas asmuo
Pirkimo apmokėjimas grynaisiais
Kaip forminti atskaitingo asmens pirkimus?
Kaip įforminti atskaitingo asmens pirkimą?
Kaip pajamuoti sąskaitą jei apmoka atskaitingas asmuo?
Kaip registruoti darbuotojo lėšomis pirktas prekes?
Kaip įvesti darbuotojo lėšomis nupirktas medžiagas?