Why is the foreign currency sales amount different between the OSS report amount?
Used in modules: Sales

FAQ / Why is the foreign currency sales amount different between the OSS report amount?

OSS ataskaitoje atsiranda neatitikimas, nes naudota kita valiuta turi būti perskaičiuojama į eurus pagal Europos Centrinio Banko patvirtintą valiutų keitimo kursą, naudoti paskutinę mokestinio laikotarpio dienos kurso datą.
Šis perskaičiavimas vykdomas pagal įstatymo nurodymą, kad sumos valiuta turi būti perskaičiuojamos.
  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f3f25cb0254911ec99bbc1b08701c7f8?jfwid=q8i88mia1  taisyklių II skyrius, 15 punktas.