Kodėl skiriasi užsienio valiuta pardavimų suma tarp OSS ataskaitos sumos?
Naudojamas moduliuose: Prekyba

DUK / Kodėl skiriasi užsienio valiuta pardavimų suma tarp OSS ataskaitos sumos?

OSS ataskaitoje atsiranda neatitikimas, nes naudota kita valiuta turi būti perskaičiuojama į eurus pagal Europos Centrinio Banko patvirtintą valiutų keitimo kursą, naudoti paskutinę mokestinio laikotarpio dienos kurso datą.
Šis perskaičiavimas vykdomas pagal įstatymo nurodymą, kad sumos valiuta turi būti perskaičiuojamos.
  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f3f25cb0254911ec99bbc1b08701c7f8?jfwid=q8i88mia1  taisyklių II skyrius, 15 punktas.


Kiti panašūs DUK pavadinimai
Neatitikimas tarp pardavimo sąskaitos ir OSS ataskaitos pardavimo
Kodėl neatitinka OSS ataskaitoje pardavimo suma?
Kodėl neatitinka pardavimo suma su OSS ataskaitoje pateikta suma?
Kodėl neatitinka pardavimo suma su OSS ataskaitos duomenimis?
Kodėl neatitinka pardavimo suma su OSS ataskaita?
Kodėl yra skirtumas tarp pardavimų sumos užsienio valiuta ir OSS ataskaitos sumos?
Kodėl pardavimų suma užsienio valiuta neatitinka OSS ataskaitos sumos?
Kodėl OSS ataskaitos suma nesutampa su pardavimų suma užsienio valiuta?
Kodėl yra neatitikimas tarp pardavimų sumos užsienio valiuta ir OSS ataskaitos sumos?
Kodėl pardavimų suma užsienio valiuta ir OSS ataskaitos suma nesuderinamos?