Consignment when your company delivers goods to a customer.

FAQ / Consignment when your company delivers goods to a customer.

  1. Susikurkite užbalansines sąskaitas, pvz.: 80 - Konsignacinės prekės; 81 - Įsipareigojimai dėl konsignacinių prekių.
  2. Pasiruoškite operacijos rūšį. Siūlome pažymėti požymį "Prioritetas", kad nepriklausomai, kas nurodyta pirkimo pozicijoje, būtų teisingi bendro žurnalo įrašai. Jei žadate atiduoti prekes su išskirtu PVM, tuomet turite sukurti ir PVM kor. sąskaitą. Sąnaudų kor. sąskaitos nereikia pildyti. - pvz.:kosignacija
  3. Sukurkite su šia operacijos rūšimi prekių perdavimo dokumentą/aktą Sandėlis → Prekyba modulyje.
  4. Kai reikia išrašyti sąskaitą (kai klientas parduoda prekes)
    Sandėlis → Konsignaciniai likučiai
    Išfilrtuokite klientą (naudojant lentelės filtrus) kuriam norite išrašyti sąskaitą ir surašote prekių kiekius stulpelyje Konsigkiekis, kuriuos perkeliate į sąskaitą.

kons.pardavimas1


Užpildote reikiamus laukus: Dokumento data ir Operacijos rūšis ir paspaudžiate mygtuką Kurti dokumentą:

kons.pardavimas

Tada sistema iš konsignacinių dokumentų perkelia nurodytą prekių kiekį į pardavimo dokumentą. Konsignacinis įrašas pasikeičia, sumažėja tiek, kiek išrašoma prekių.
Pastaba:

  • Padarius atvirkštinį įrašą (prekių grąžinimą) Konsignacinių likučių kiekis išliks nepasikeitęs.
  • Praeitų metų Konsignacinio likučio koreguoti (parduoti) nebegalima.