Konsignacija, kai jūsų įmonė duoda prekes klientui.

DUK / Konsignacija, kai jūsų įmonė duoda prekes klientui.

  1. Susikurkite užbalansines sąskaitas, pvz.: 80 - Konsignacinės prekės; 81 - Įsipareigojimai dėl konsignacinių prekių.
  2. Pasiruoškite operacijos rūšį. Siūlome pažymėti požymį "Prioritetas", kad nepriklausomai, kas nurodyta pirkimo pozicijoje, būtų teisingi bendro žurnalo įrašai. Jei žadate atiduoti prekes su išskirtu PVM, tuomet turite sukurti ir PVM kor. sąskaitą. Sąnaudų kor. sąskaitos nereikia pildyti. - pvz.:kosignacija
  3. Sukurkite su šia operacijos rūšimi prekių perdavimo dokumentą/aktą Sandėlis → Prekyba modulyje.
  4. Kai reikia išrašyti sąskaitą (kai klientas parduoda prekes)
    Sandėlis → Konsignaciniai likučiai
    Išfilrtuokite klientą (naudojant lentelės filtrus) kuriam norite išrašyti sąskaitą ir surašote prekių kiekius stulpelyje Konsigkiekis, kuriuos perkeliate į sąskaitą.

kons.pardavimas1


Užpildote reikiamus laukus: Dokumento data ir Operacijos rūšis ir paspaudžiate mygtuką Kurti dokumentą:

kons.pardavimas

Tada sistema iš konsignacinių dokumentų perkelia nurodytą prekių kiekį į pardavimo dokumentą. Konsignacinis įrašas pasikeičia, sumažėja tiek, kiek išrašoma prekių.
Pastaba:

  • Padarius atvirkštinį įrašą (prekių grąžinimą) Konsignacinių likučių kiekis išliks nepasikeitęs.
  • Praeitų metų Konsignacinio likučio koreguoti (parduoti) nebegalima.

Kiti panašūs DUK pavadinimai
Kaip vedamas pardavimas konsignaciniais pagrindais?
Kaip suforminti pardavimo sąskaitą konsignacijai?
Kaip išrašyti sąskaitą konsignacinėms prekėms?
Kaip vykdyti konsignacijos būdu perduotas prekes?
Kaip užregistruoti konsignacijos būdu perduotas prekes?
Kaip registruoti prekes parduotas konsignaciniu metodu?
Kaip užregistruoti prekes parduotas konsignaciniu metodu?
Kaip įvesti prekes parduotas konsignaciniu metodu?
Kaip įvesti konsignacijos būdu perduotas prekes?
Kaip registruoti konsignacijos būdu perduotas prekes?
Konsignaciniai likučiai.
Konsignacinių likučių kiekis nepasikeitęs.
Kaip naudoti konsignacinius likučius?
Kaip vyksta konsignacinių likučių pardavimas?
Kaip vyksta konsigancinių likučių nusirašymas?
Užbalansinės sąskaitos konsignaciniams likučiams.
Konsignacinėms prekės užbalansinės sąskaitos.
Užbalansinė sąskaitas įsipareigojimams dėl konsignaicinių likučių.