Why is the write-off note with cost centers incorrect?
Used in modules: Sales, Cost centers

FAQ / Why is the write-off note with cost centers incorrect?

Kad įrašas būtu teisingai atvaizduojamas apskaitoje, nurašymas turi būti formuojamas pagal kiekvieną kaštu centrą atskirai.