Почему запись на списание с центры затрат неверна?
Используется в модулях: Реализация, Статьи затрат

ЧаВО / Почему запись на списание с центры затрат неверна?

Kad įrašas būtu teisingai atvaizduojamas apskaitoje, nurašymas turi būti formuojamas pagal kiekvieną kaštu centrą atskirai.