Почему запись на списание с центры затрат неверна?

ЧаВО / Почему запись на списание с центры затрат неверна?

Kad įrašas būtu teisingai atvaizduojamas apskaitoje, nurašymas turi būti formuojamas pagal kiekvieną kaštu centrą atskirai.