How to register a purchase invoice if the purchase in the invoice with Art. and simple VAT?

FAQ / How to register a purchase invoice if the purchase in the invoice with Art. and simple VAT?

1. Parametrai →Nustatymai → Buhalterija
Parametruose nustatykite kurią kor. sąskaitą naudosite pirkimo sąskaitos PVM pagal 96 straipsnio surašymui.
Laukelyje „PVM str. 96 straipsnio surašymui“ įrašykite kor. sąskaitą. Gali būti naudojama 4 klasės atskira kor. sąskaita, bet kiekviena įmonė renkasi kokią sąskaitą naudoti. Įrašius informaciją išsaugokite.

2. Sandėlys → Pirkimai
Užregistruokite pirkimo sąskaitą. Prie „Pirkimo pozicijos“ užregistruokite pozicijas, kurios bus apskaitomos pagal 96 str. PVM. Užregistravus 96 str. pozicijas spauskite mygtuką „Išskaičiavimai“ ir „Surašyti 96 str. PVM“. Ir tik atlikus išskaičiavimus, užregistruokite visas kitas ne 96 str. pirkimo pozicijas.

PASTABA: Pritaikyti 96 str. PVM atskaitymui galite tik surašytoms prekėms ar paslaugoms. Po atlikto surašymo, užregistruokite pirktas prekes ar paslaugas su PVM, kurio atskaityti nereikia.