Kaip užregistruoti pirkimo sąskaitą, jei sąskaitoje pirkimas su 96 str. ir paprastu PVM?

Kaip užregistruoti pirkimo sąskaitą, jei sąskaitoje pirkimas su 96 str. ir paprastu PVM?

1. Parametrai → Buhalterija
Parametruose nustatykite kurią kor. sąskaitą naudosite pirkimo sąskaitos PVM pagal 96 straipsnio surašymui.
Laukelyje „PVM str. 96 straipsnio surašymui“ įrašykite kor. sąskaitą. Gali būti naudojama 4 klasės atskira kor. sąskaita, bet kiekviena įmonė renkasi kokią sąskaitą naudoti. Įrašius informaciją išsaugokite.

2. Sandėlys → Pirkimai
Užregistruokite pirkimo sąskaitą. Prie „Pirkimo pozicijos“ užregistruokite pirma pozicijas kurios bus apskaitomos pagal 96 str. PVM. Užregistravus pozicijas spauskite mygtuką „Išskaičiavimai“ ir „Surašyti 96 str. PVM“.

PASTABA: Pritaikyti 96 str. PVM atskaitymui galite tik surašytoms prekėms ar paslaugoms. Po atlikto surašymo, užregistruokite pirktas prekes ar paslaugas su PVM, kurio atskaityti nereikia.