Kaip užregistruoti pirkimo sąskaitą, jei sąskaitoje pirkimas su 96 str. ir paprastu PVM?

DUK / Kaip užregistruoti pirkimo sąskaitą, jei sąskaitoje pirkimas su 96 str. ir paprastu PVM?

1. Parametrai →Nustatymai → Buhalterija
Parametruose nustatykite kurią kor. sąskaitą naudosite pirkimo sąskaitos PVM pagal 96 straipsnio surašymui.
Laukelyje „PVM str. 96 straipsnio surašymui“ įrašykite kor. sąskaitą. Gali būti naudojama 4 klasės atskira kor. sąskaita, bet kiekviena įmonė renkasi kokią sąskaitą naudoti. Įrašius informaciją išsaugokite.

2. Sandėlys → Pirkimai
Užregistruokite pirkimo sąskaitą. Prie „Pirkimo pozicijos“ užregistruokite pozicijas, kurios bus apskaitomos pagal 96 str. PVM. Užregistravus 96 str. pozicijas spauskite mygtuką „Išskaičiavimai“ ir „Surašyti 96 str. PVM“. Ir tik atlikus išskaičiavimus, užregistruokite visas kitas ne 96 str. pirkimo pozicijas.

PASTABA: Pritaikyti 96 str. PVM atskaitymui galite tik surašytoms prekėms ar paslaugoms. Po atlikto surašymo, užregistruokite pirktas prekes ar paslaugas su PVM, kurio atskaityti nereikia.


Kiti panašūs DUK pavadinimai
Sąskaita faktūra su skirtingais PVM straipsniais
Kaip įvesti pirkimą, kai sąskaitoje taikomi PVM 21 proc. ir 21 proc, su 96 str?
Kaip įvesti PVM sąskaitą faktūrą, kai yra nurodytas atvirkštinis PVM ir standartinis PVM?
Kaip užpajamuoti sąskaitą kai joje yra dviejų rūšių PVM (96 str. ir standartinis 21%)?
Kaip registruoti kai pirkime yra standartinis apmokestinimas ir atvirkštinis?
Kaip registruoti pirkimą jei sąskaitoje yra ir atvirkštinis ir paprastas PVM?
Kaip įvesti pirkimą jei sąskaitoje yra ir atvirkštinis ir paprastas PVM?
Kaip įvesti jei pirkimo dokumente yra PVM pagal 96 straipsnį ir įprastas?
Kaip į tą patį pirkimą įtraukti du skirtingus PVM pagal 96 str. ir standartinį?
Kaip įvesti pirkimo sąskaitą, jeigu joje yra ir atvirkštinis, ir paprastas PVM?
Kaip registruoti pirkimo sąskaitą, jeigu joje yra ir atvirkštinis, ir paprastas PVM?
Kaip pajamuoti pirkimo sąskaitą, jeigu joje yra ir atvirkštinis, ir paprastas PVM?
Kaip įvesti pirkimo sąskaitą jei ji susideda iš PVM 25 ir PVM1?
Kaip vesti pirkimą jeigu yra keli pirkimai viena prekė PVM 1, o kita PVM 25?
Kaip įvesti pirkimą, kad būtų apskaičiuotas atvirkštinis PVM tik nuo vienos pirkimo pozicijos?
Kaip įvesti sąskaitą iš „Telia“ už perkamą mobilų telefono aparatą?
Kaip įvesti sąskaitą iš „Bitė“ už perkamą mobilų telefono aparatą?
Kaip įvesti sąskaitą iš „Tele2“ už perkamą mobilų telefono aparatą?
Kaip pirkimo sąskaitoje dalį PVM sumos iškelti dėl 96 str.?
Kaip suvesti pirkimą, kai viena eilutė PVM1 (standartinis PVM), o kita PVM25 (atvirkštinis)?