How to register the modernization of fixed assets?
Used in modules: Long-term assets

FAQ / How to register the modernization of fixed assets?

1. Sandėlis → Pirkimai 
Užregistruokite pirkimo sąskaitą, kurdami prekės kortelę būtinai pasirinkite prekės požymį ir užregistruokite pirkimą į tarpinę kor. sąskaitą. T.y. užregistruokite pirkimą kaip registruotumėte naujai įsigytą ilgalaikį turtą.

2. Parametrai → Buhalterija
Modulyje priskirkite modernizacijai naudojamą operacijos rūšį, pasirinkite IT įvedimas. Užpildžius laukus, spauskite mygtuką „Išsaugoti”.

3. Turtas → Ilgalaikis turtas → Ilgalaikis turtas
Atidarykite ilgalaikio turto kortelę, kurios vertę norite padidinti, „Modernizacija” tabe spauskite ,,+”, data laukelyje nurodykite datą kuria norite užregistruoti modernizaciją.
Spauskite ant +”, atsiradus naujai žaliai juostai spauskite ant pieštuko ir pasirinkite iš prekių sąrašo tą prekę kur norite užregistruoti modernizaciją, t.y. ką įsigijote 1 žingsnyje. Pasirinkus prekę programa grąžina į pagrindinį modernizacijos langą. Būtinai paspauskite ant mygtuko viršuje virš prekės „Išsaugoti pakeitimus”, kad užfiksuotumėte modernizacijos sumą. Laukelyje ,,Papildomas kiekis” įrašykite metus, jei ilgalaikio turto galiojimas pailgės metais. Jei galiojimo metai nepailgėjo, šio lauko nepildykite. Užpildžius visą informaciją išsaugokite ją, paspauskite mygtuką apačioje Išsaugoti”.

Pastaba. Užregistavus šias operacijas patikrinkite ar ilgalaikio turto vertė padidėjo.