Kaip užregistruoti ilgalaikio turto modernizaciją?
Naudojamas moduliuose: Ilgalaikis turtas

DUK / Kaip užregistruoti ilgalaikio turto modernizaciją?

1. Sandėlis → Pirkimai 
Užregistruokite pirkimo sąskaitą, kurdami prekės kortelę būtinai pasirinkite prekės požymį ir užregistruokite pirkimą į tarpinę kor. sąskaitą. T.y. užregistruokite pirkimą kaip registruotumėte naujai įsigytą ilgalaikį turtą.

2. Parametrai → Buhalterija
Modulyje priskirkite modernizacijai naudojamą operacijos rūšį, pasirinkite IT įvedimas. Užpildžius laukus, spauskite mygtuką „Išsaugoti”.

3. Turtas → Ilgalaikis turtas → Ilgalaikis turtas
Atidarykite ilgalaikio turto kortelę, kurios vertę norite padidinti, „Modernizacija” tabe spauskite ,,+”, data laukelyje nurodykite datą kuria norite užregistruoti modernizaciją.
Spauskite ant +”, atsiradus naujai žaliai juostai spauskite ant pieštuko ir pasirinkite iš prekių sąrašo tą prekę kur norite užregistruoti modernizaciją, t.y. ką įsigijote 1 žingsnyje. Pasirinkus prekę programa grąžina į pagrindinį modernizacijos langą. Būtinai paspauskite ant mygtuko viršuje virš prekės „Išsaugoti pakeitimus”, kad užfiksuotumėte modernizacijos sumą. Laukelyje ,,Papildomas kiekis” įrašykite metus, jei ilgalaikio turto galiojimas pailgės metais. Jei galiojimo metai nepailgėjo, šio lauko nepildykite. Užpildžius visą informaciją išsaugokite ją, paspauskite mygtuką apačioje Išsaugoti”.

Pastaba. Užregistavus šias operacijas patikrinkite ar ilgalaikio turto vertė padidėjo.


Kiti panašūs DUK pavadinimai
Ilgalaikio turto modernizavimas
IT modernizavimas
Kaip pakeisti IT kainą
Kaip pakeisti IT vertę
Kaip užfiksuoti ilgalaikio turto modernizaciją
Kaip pakeisti įsigyto turto vertę?
Kaip pakeisti ilgalaikio turto vertę?
Kaip įvesti ilgalaikio turto modernizavimą?
Kaip registruoti ilgalaikio turto modernizavimą?
Kaip įvesti ilgalaikio turto perkainavimą?
Kaip užregistruoti ilgalaikio turto kainos padidėjimą?
Kaip užregistruoti ilgalaikio turto vertės padidėjimą?
Kaip atlikti turto modernizaciją?
Kaip atlikti ilgalaikio turto modernizaciją?
Kaip programoje sutvarkyti turto modernizavimą?
Kaip atliekamas ilgalaikio turto modernizavimas?
Ilgalaikio materialaus turto modernizacija
Perkainotas ilgalaikis turtas, ką daryti?
Dėl įvesto IT sumos koregavimo
Kaip pridėti remonto išlaidas prie turto savikainos?