How to distribute Future Period Costs in Purchase Module?
Used in modules: Purchases

FAQ / How to distribute Future Period Costs in Purchase Module?

Sandėlis  → Pirkimai

Veiksmų seka:
1. sukurti pirkimo įrašą;
2. pažymėti pirkimo poziciją;
3. pasirinkti išdalinimo mygtuką:
4. atsidariusiame lange užpildyti laukus ir spausti „Generuoti":

Periodo pradžios data - atkeliama įrašo data, jei reikia, galima keisti.
Periodo pabaigos data - iki kokios datos reikia išsidalinti.
Surašyti kas - pasirenkate sąnaudų surašymo periodiškumą: kas mėnesį, kas ketvirtį, kas metus.
Kor. sąskaitą - pasirenkate į kokią kor. sąskaitą išdalinti sumas.


Norėdami ištrinti surašytas būsimas sąnaudas — pažymėti pirkimo poziciją ir spausti mygtuką „Ištrinti surašytas būsimas sąnaudas“ .

Patikrinti sąnaudų išdalinimą galima pagrindiniame pirkimo įrašo lange spaudžiant mygtuką „Rodyti/Slėpti Dvejybinius įrašus 

Pastaba. sąnaudos paskirstomos pagal pasirinkto periodo dienų skaičių, o ne mėnesį, todėl atitinkamai vieną mėnesį sąnaudų suma gali būti didesnė arba mažesnė atsižvelgiant į dienų skaičių tame mėnesyje.
Naudojama skaičiavimo formulė: būsimų sąnaudų suma dalinama iš dienų skaičiaus pasirinktame periode ir dauginama iš dienų skaičiaus mėnesyje (kuriame priskiriamos sąnaudos).