Kaip išdalinti Būsimas laikotarpių sąnaudas Pirkimų modulyje?
Naudojamas moduliuose: Pirkimai

DUK / Kaip išdalinti Būsimas laikotarpių sąnaudas Pirkimų modulyje?

Sandėlis  → Pirkimai

Veiksmų seka:
1. sukurti pirkimo įrašą;
2. pažymėti pirkimo poziciją;
3. pasirinkti išdalinimo mygtuką:
4. atsidariusiame lange užpildyti laukus ir spausti „Generuoti":

Periodo pradžios data - atkeliama įrašo data, jei reikia, galima keisti.
Periodo pabaigos data - iki kokios datos reikia išsidalinti.
Surašyti kas - pasirenkate sąnaudų surašymo periodiškumą: kas mėnesį, kas ketvirtį, kas metus.
Kor. sąskaitą - pasirenkate į kokią kor. sąskaitą išdalinti sumas.


Norėdami ištrinti surašytas būsimas sąnaudas — pažymėti pirkimo poziciją ir spausti mygtuką „Ištrinti surašytas būsimas sąnaudas“ .

Patikrinti sąnaudų išdalinimą galima pagrindiniame pirkimo įrašo lange spaudžiant mygtuką „Rodyti/Slėpti Dvejybinius įrašus 

Pastaba. sąnaudos paskirstomos pagal pasirinkto periodo dienų skaičių, o ne mėnesį, todėl atitinkamai vieną mėnesį sąnaudų suma gali būti didesnė arba mažesnė atsižvelgiant į dienų skaičių tame mėnesyje.
Naudojama skaičiavimo formulė: būsimų sąnaudų suma dalinama iš dienų skaičiaus pasirinktame periode ir dauginama iš dienų skaičiaus mėnesyje (kuriame priskiriamos sąnaudos).


Kiti panašūs DUK pavadinimai
Kodėl nesimato automatinio nurašymo kas mėnesį (Būsimų laikotarpio sąnaudų)?
Kaip registruoti ateinančių laikotarpių sąnaudų surašymą?
Kaip vykdomas pirkimo dokumento ateinančių laikotarpių sąnaudų išdalinimas?
Dėl būsimų laikotarpių sąnaudų išdalinimo
Dėl ateinančių laikotarpių sąnaudų išdalinimo
Dėl būsimųjų laikotarpių priskyrimo sąnaudoms
Kaip nustatyti, kad automatiškai skaičiuotų būsimųjų laikotarpių sąnaudas?
Kaip pirkimo dokumentui atlikti išdalinti ateinančių laikotarpių sąnaudų išdalinimą?
Kaip pirkimo dokumentui atlikti išdalinti būsimų laikotarpių sąnaudų išdalinimą?
Kaip užregistruoti programa ūkinę operaciją ir atlikti būsimų laikotarpių sąnaudų paskirstymą?
Kaip vesti pirkime būsimųjų laikotarpių sąnaudas?
Kaip vesti pirkimą ir atlikti būsimųjų laikotarpių sąnaudų paskirstymą?
Kaip registruoti pirkime būsimųjų laikotarpių sąnaudas?
Kaip registruoti pirkimą ir atlikti būsimųjų laikotarpių sąnaudų paskirstymą?
Kaip veikia būsimųjų laikotarpių sąnaudų paskirstymas pirkimuose?
Kaip veikia būsimųjų laikotarpių sąnaudų išdalinimas pirkimuose?
Kur nurašyti busimų laikotarpių sąnaudas pirkimuose?
Užpajamuotas draudimas per pirkimus, kaip padaryti mėnesinius išdalinimus?
Kaip užregistruoti draudimą kai sąnaudas reikia skaidyti į periodus?
Kaip apskaityti ir įvesti busimųjų laikotarpių sąnaudas ?