Технологические карты, сборка и декомпиляция, производственные операции

Производство

Модуль подходит компаниям, занимающимся производством, а также реализацией товаров, которые необходимо разобрать на отдельные блоки или объединить.

Технологические карты
Разработка компонента производимого продукта

Производственный учет
Изготовление изделия по технологическим картам

(Де)комплектация
Сборка или разборка производственного изделия

Вопросы/Ответы
Часто задаваемые вопросы клиентов и ответы

Технологические карты

Составление рецептуры продукта с указанием необходимого сырья и его количества, а также печать подготовленных карточек.

Технологические карты предназначены для массового производства из разного сырья.

Производство по технологическим катрочкам

Производство продукции и подготовка актов. Компоненты автоматически собираются и списываются с готовых карт.

Комплектация / декомплектация

Объединение сырья в один продукт без технологической карты. Демонтаж необходимого комплекта для продажи или изготовления отдельными частями.

Часто задаваемые вопросы

Как настроить параметры модуля склад?

1. Žinynai → Sandėlio → Operacijos rūšys
Sukurkite naują gamybos operaciją su reikiamais nustatymais. Spauskite žalią mygtuką „+“. Atsiradusiame lange įveskite operacijos pavadinimą Gamyba/komplektacija“, įrašykite kor. sąskaitas kurias naudosite operacijoje, pažymėkite varneles ir įrašą išsaugokite.


2. Parametrai → Nustatymai → Buhalterija
Parametruose priskirkite gamybai naudojamą sukurtą operaciją ir pakeitimus išsaugokite. Kai registruosite gamybą programa ims šią operaciją iš šių parametrų.
Как создать технологическую карту?

Gamyba → Technologinės kortelės

Gaminys - iš prekių žinyno pasirenkame prekę. Nurodome pagaminamą vienoje pakuotėje esančių gaminių kiekį.

Sudedamosios dalys - įvedame žaliavas (medžiagas, prekes), kurios reikalingos gaminio gamybai. Spaudžiame , pasirenkame reikalingą žaliavą ir nurodome žaliavos kiekį. Taip įvedame visas žaliavas, medžiagas, prekes ir kt.
Nurodomos vienam gaminiui pagaminti reikalingus žaliavų kiekius.

Šios technologinės kortelės bus naudojamos gamybai iš technologinių kortelių.

Почему акты производства появляются в закупках и продажах?
Gamybos aktai pardavimuose atsiranda, nes nurašomos medžiagos iš sandėlio, kurios buvo panaudotos gamyboje. Pirkimuose - nes užpajamuojamas gaminys.
Как зарегистрировать комплектацию/декомплектацию?

Komplektacija

Gamyba → Komplektacija / dekomplektacija

Modulyje pridėti naują įrašą sukurti. Atsiradusiame lange suvesti žaliavų ir gaminių sandėlį. 
Laukelyje „Gaminiai / Žaliavos“ spausti sukurti, atidaromas naujas langas išskirtas į „Gaminiai“ ir „Žaliavos“.

Skiltyje  „Gaminiai“ registruoti gaminį:

 • spausti ir nurodyti produktą kurį gaminate;
 • pagaminamą kiekį;
 • kainą, galite įrašyti „0“, nes gaminio savikaina automatiškai bus paimta iš prekių savikainos.
 • Įvedus gaminį spauskite išsaugojimo mygtuką .
Skiltyje „Žaliavos“ išrinkti naudojamas medžiagas:
 • spausti sukurti  ir nurodyti žaliavas, naudojamas gaminiui gaminti;
 • kiekį žaliavų, gaminiui pagaminti;
 • įvedus žaliavą spausti išsaugojimo mygtuką .

Atsiradusiame lange laukelyje „Gamyba baigta“ įrašykite gamybos datą ir išsaugokite informaciją.

Patikrinkite kokios kor. sąskaitos užregistravo išsaugojus šį įrašą.

Modulyje Sandėlis → Prekyba ir Sandėlis → Pirkimai, užregistruos dvi skirtingos operacijos, Prekybos modulyje — prekių nurašymas, pirkimų modulyje — pagaminta produkcija. Dokumento pavadinimas bus toks, kokia serija ir numeris buvo panaudoti registruojant gamybos operaciją.

Dekomplektacija atliekama analogiškai tik „Gaminiai“ skiltyje sudedame produktus, kuriuos gausime iškompletavus gaminius skiltyje „Žaliavos“ parinkta prekę.


Как использовать модуль Производство

Краткое наглядное пособие о том, как:

 1. Создавать необходимые типы операций;
 2. Определить основные параметры, необходимые для производства;
 3. Создать технологическую карту и распечатать ее;
 4. Как начать производство;
 5. Использование комплектации/декомплектации.