Технологические карты, сборка и декомпиляция, производственные операции

Производство

Учет процессов производства:
 • Технологические карты
 • Производство по технологическим картам
 • Комплектация / Декомплектация
 • Списание сырья, использованного в производстве
 • Печать технологических карт и производственной документации
Techologinės kortelės

Производство по технологическим картам

 • Стандартизация: гарантирует, что продукция единообразна и соответствует установленным стандартам;
 • Экономия времени: время экономится, потому что все готовится заранее;
 • Простота использования: технологические карты просты для понимания и использования;
Gamyba pagal technologines korteles

Методы производства
Производство по технологическим картам или комплектация / декомплектация

Списание сырья
Списание сырья, материалов или комплектующих, использованных в производстве

Печать
Печать технологических карт, производственно-сборочных актов
Komplektavimas / iškomplektavimas

Turite klausimų?

Visi atsakymai vienoje vietoje: „Žinių bazėje“, skiltyje „Gamyba“

Rasti atsakymą 

Žinių bazė
 

Часто задаваемые вопросы

Как настроить параметры модуля склад?

1. Žinynai → Sandėlio → Operacijos rūšys
Sukurti naują gamybos operaciją su reikiamais nustatymais. Spausti žalią mygtuką „+“. Atsiradusiame lange įvesti operacijos pavadinimą pavz: Gamyba/komplektacija“, įrašyti kor. sąskaitas kurias naudosite operacijoje, pažymėti varneles ties: Atyvi, Pirkimas, Pardavimas ir Gamyba.
Sukurtą operaciją išsaugoti.


2. Parametrai → Nustatymai → Buhalterija
Nustatymuose priskirti gamybai naudojamą sukurtą operaciją ir pakeitimus išsaugoti.
Registruojant gamybą programa naudos šią operaciją iš šių parametrų.

Pastaba. Instrukcijoje pateikiamos pavyzdinės korespondencinės sąskaitos iš sąskaitų plano, kad duomenys būtų teisingi, rekomenduojame kor. sąskaitas naudoti pagal savo įmonės patvirtintą sąskaitų planą ir apskaitos vedimo politiką.
Как создать технологическую карту?

Gamyba → Technologinės kortelės

Gaminys - iš prekių žinyno pasirenkame prekę. Nurodome pagaminamą vienoje pakuotėje esančių gaminių kiekį.

Sudedamosios dalys - įvedame žaliavas (medžiagas, prekes), kurios reikalingos gaminio gamybai. Spaudžiame , pasirenkame reikalingą žaliavą ir nurodome žaliavos kiekį. Taip įvedame visas žaliavas, medžiagas, prekes ir kt.
Nurodomos vienam gaminiui pagaminti reikalingus žaliavų kiekius.

Šios technologinės kortelės bus naudojamos gamybai iš technologinių kortelių.

Как зарегистрировать производство по технологическим картам?

Gamyba → Gamyba iš technologinių kortelių

Veiksmų eiga:

Preš registruojant gamybos įrašą patikrinti ar aprašyti gamybos parametrai nustatymuose: Parametrai → Nustatymai → Buhalterija;
1. Įrašo registravimui spausti .
2. Užpildyti:
  Gaminių sandėlis: parinkti sandėlį iš sąrašo, į kurį perkelti pagamintą gaminį;
  Žaliavų sandėlis: parinkti sandėlį iš sąrašo, iš kurio imti žaliavas ar medžiagas gaminio gamininimui;
3. Laukelyje „Gaminiai“ spausti sukurti;
3.1 į laukelį „Prekės“ įvesti gaminio pavadinimą arba spaudžiant „Pieštuką“ pasirinkti gaminio technologinę kortelę:
3.2 nurodyti pagaminamų gaminių kiekį ir spausti „Išsaugoti“:

Po išsaugojimo automatiškai atliekamas žaliavų išrinkimas iš pasirinkto žaliavų sandėlio gaminio gamybai.
Taip pat galima atsispausdinti gamybos aktą, spaudžiant mygtuką „Spausdinti“.

4. Gamybos įrašą „Išsaugoti“.

5. Patikrinti kor. sąskaitas po gamybos įrašo išsaugojimo.

Pastaba. Modulyje Sandėlis → Prekyba ir Sandėlis → Pirkimai, sukuriami du įrašai: prekybos modulyje – prekių nurašymas, pirkimų modulyje – pagaminta produkcija. Dokumento pavadinimas bus toks, kokia serija ir numeris buvo panaudoti registruojant gamybos operaciją.

Почему акты производства появляются в закупках и продажах?
Gamybos aktai pardavimuose atsiranda, nes nurašomos medžiagos iš sandėlio, kurios buvo panaudotos gamyboje. Pirkimuose - nes užpajamuojamas gaminys.
Как зарегистрировать комплектацию/декомплектацию?

Komplektacija

Gamyba → Komplektavimas / Iškomplektavimas

Modulyje pridėti naują įrašą sukurti. Atsiradusiame lange suvesti žaliavų ir gaminių sandėlį. 
Laukelyje „Gaminiai / Žaliavos“ spausti sukurti, atidaromas naujas langas išskirtas į „Gaminiai“ ir „Žaliavos“.

Skiltyje  „Gaminiai“ registruoti gaminį:

 • spausti ir nurodyti produktą kurį gaminate;
 • pagaminamą kiekį;
 • kainą, galite įrašyti „0“, nes gaminio savikaina automatiškai bus paimta iš prekių savikainos.
 • Įvedus gaminį spauskite išsaugojimo mygtuką .
Skiltyje „Žaliavos“ išrinkti naudojamas medžiagas:
 • spausti sukurti  ir nurodyti žaliavas, naudojamas gaminiui gaminti;
 • kiekį žaliavų, gaminiui pagaminti;
 • įvedus žaliavą spausti išsaugojimo mygtuką .


Atsiradusiame lange laukelyje „Gamyba baigta“ įrašykite gamybos datą ir išsaugokite informaciją.

Patikrinkite kokios kor. sąskaitos užregistravo išsaugojus šį įrašą.

Modulyje Sandėlis → Prekyba ir Sandėlis → Pirkimai, užregistruos dvi skirtingos operacijos, Prekybos modulyje — prekių nurašymas, pirkimų modulyje — pagaminta produkcija. Dokumento pavadinimas bus toks, kokia serija ir numeris buvo panaudoti registruojant gamybos operaciją.

Iškomplektavimas atliekamas analogiškai tik „Gaminiai“ skiltyje sudedame produktus, kuriuos gausime iškompletavus gaminius skiltyje „Žaliavos“ parinkta prekę.


Как использовать модуль Производство?

Короткий видеоурок, из которого вы узнаете, как:

 • Создавать необходимые виды операций;
 • Определить основные параметры, необходимые для производства;
 • Создайте технологическую карту и распечатайте ее;
 • Запустить производство;
 • Использовать комплектацию / декомплектацию