Финансовая отчетность, бухгалтерская и управленческая отчетность

Отчёты

Все основные отчёты в удобном формате (.pdf, .docx, .xlsx):
 • Отчёты об инвентаризации
 • Главная бухгалтерская книга
 • Баланс / Отчет по прибыли (убытку)
 • Продажи / покупки
 • Долг и другие отчеты
Atsargų ataskaitos

Главная бухгалтерская книга

Предоставляет подробную информацию об оборотах отдельных корреспондентских счетов, списанных документах. Создание и печать сверок задолженности и других отчетов.
Didžioji knyga

Продажи / покупки
Мониторинг и покрытие неоплаченных документов

Другие отчёты
Другие отчеты, не относящиеся к Главной книге

Управление долгами
Автоматическое напоминание о неоплаченных счетах
Balansai / Pelnas

Часто задаваемые вопросы

С чего начать? 

Что делать, если при создании отчета в Excel он создается на разных страницах?

Parametrai → Nustatymai → Ataskaitos → Bendri nustatymai

Pažymėkite požymį varnele „Vienas puslapis per lapą“.


Отчёты об инвентаризации
Как создать отчет о покупках и продажах?

Yra galimybė suformuoti ataskaitą apie pirkimus ar pardavimus, kad matytųsi visos užregistruotos sąskaitos.

Ataskaitos Atsargų ataskaitos

 • Atsidariusiame lange prie Šablonas skilties iš galimų ataskaitų pasirinkite „Pirkimo dokumentai“ ar „Pardavimo dokumentai“ ataskaitą.
 • Taip pat nurodykite laikotarpį, už kurį norite suformuoti ataskaitą.
 • Ataskaitos duomenis galima generuoti pagal filtrus „Sandėliai“, „Tiekėjai“, „Pirkimų operacijos“ ir „Darbuotojai“.
Как рассчитать налоги Sodra для тех, кто работает меньше, чем ММА?
Sugeneruotoje SAM deklaracijoje reikės susiskaičiuoti skirtumą ir pakeisti, o tą skirtumą įsivesti per bendrą žurnalą.
Как создать отчет о покупках и продажах, когда компания покупает у физических лиц?

Ataskaitos → Atsargų ataskaitos

Pasirinkite ataskaitą „Pirkimo dokumentai“ ir lentelėje „Tiekėjai“ iš galimų stulpelyje „Juridinis?“ pasirinkite „Taip“. Kai pasirinkite visus įrašus perkelkite juos į kairę pusę prie „Pasirinkti“.
Paveiksliuke matosi kaip reikia padaryti, kad surinktų visas operacijas.

Ataskaitoje pamatysite visus pirkimus, kuriuos pirkote iš fizinių asmenų jei Klientai Klientai modulyje bus nuimta varnelė nuo „Juridinis“.

Почему не формируются счета/отчеты?

Bandant sugeneruoti išrašytą PVM sąskaitą faktūrą ar ataskaitą spausdinimui bei i.SAF xml failą, lange matomas pranešimas: „Ataskaita įtraukta į generavimo eilę... 0%“
Patikrinkite ar su kita interneto naršykle sąskaitos ar ataskaitos generavimas veikia.
Dažniausiu atveju problema išsprendžiama kai išvalomas interneto naršyklės Cashe ir cookies.
Plačiau paskaityti galite kaip išvalyti slapukus jei naudojate Chrome naryklę: https://support.google.com/accounts/answer/32050?hl=lt&co=GENIE.Platform%3DDesktop

Где найти отчет покупки документов по НДС?

Ataskaitos  → Atsargų ataskaitos 
Laukelyje „Šablonas“ surasti ataskaitos formą „Pirkimai pagal PVM“.

Užpildyti datos periodą, kuriam formuojama ataskaita, jei reikia galima pasirinkti duomenų filtravimą pagal:

 • Sandėlį;
 • Pirkėją;
 • Pirkimo operacijos rūšį.
Taip pat galima pasirinkti tinkamą ataskaitos formatą: .pdf, .doc, excel.
Užpildžius reikiamus laukus spausti mygtuką „Spausdinti“:

Suformuotoje ataskaitoje pateikiama informacija apie vykusius pirkimus pasirinktame periode, pateikiant informaciją apie pritaikytą PVM tarifą ir PVM klasifikatorių.
Где найти отчет о документах реализации по НДС?
Ataskaitos  → Atsargų ataskaitos 
1. Laukelyje „Šablonas“ surasti ataskaitos formą „Pardavimai pagal PVM“

Užpildyti datos periodą, kuriam formuojama ataskaita, jei reikia galima pasirinkti duomenų filtravimą pagal:

 • Sandėlį;
 • Pirkėją;
 • Pirkimo operacijos rūšį.
Taip pat galima pasirinkti tinkamą ataskaitos formatą: .pdf, .doc, excel.
2. Užpildžius reikiamus laukus spausti mygtuką „Spausdinti“.
3. Suformuotoje ataskaitoje pateikiama informacija apie vykusius pardavimus pasirinktame periode, pateikiant informaciją apie pritaikytą PVM tarifą ir PVM klasifikatorių.
Как создать отчет Intrastat?
Kad suformuoti intrastato ataskaitas turite:
1. Sukurkite intrastato kodą, Žinynai → Intrastat → Intrastato prekių kodai.
2. Prekės kortelėje priskirkite intrastato prekės kodą, laukelyje „Intrastat“.
3. Pirkimo ar pardavimo metu užpildykite intrastato laukus.

4. Ataskaitos atspausdinimui pasirinkti tinkamą šabloną:  Ataskaitos  → Atsargų ataskaitos 
Какие отчеты по товарам есть в в программе?
Su atsargomis susijusias ataskaitas taip pat  pirkimo ar pardavimo dokumentų sąrašus galima generuoti per:
Ataskaitos → Atsargų ataskaitos pasirenkant vieną iš tinkamų šablonų.

Atsargos:
 • Atsargos už laikotarpį;
 • Atsargų likutis nurodytai datai;
 • Prekių stygius;
Pardavimai:
 • Realizacija pilna;
 • Realizacija pilna su prekės požymiu;
 • Realizacija išplėstinė;
 • Realizacija pagal pirkėjus;
 • Pardavimų pozicijos;
 • Vadybinė ataskaita;
 • Pardavimo PVM nuo maržos apskaičiavimas (PVM įst. 92str.);
 • Pardavimo PVM nuo maržos apskaičiavimas (PVM įst. 102str. 2d.);
 • Pardavimai pagal PVM;
Pirkimai:
 • Pirkimai pilna;
 • Pirkimai išplėstinė;
 • ES pirkimai (pagal kliento PVM tarifą);
 • Pirkimai pagal PVM;
Dokumentai:
 • Pirkimo dokumentai;
 • Pardavimo dokumentai;
Kasos pardavimai: 
 • Pardavimai per kasos aparatą;
El.parduotuvės pardavimai:
 • Pardavimai per el.parduotuvę
Greitieji kreditai:
 • Greitieji kreditai;
Intrast:
 • Intrastato įvežimai;
 • Intrastato įvežimai (pagal dokumentus);
 • Intrastato išežimai;
 • Intrastato išežimai (pagal dokumentus);Ataskaitas formuoti galima .PDF .DOC .XLSX  formatais. Vartotojai, turintys planą „Ekspertas“ arba „Partneris“, gali ataskaitas siųsti elektroniniu paštu tiesiai iš programos.
Taip pat visos ataskaitos turi filtravimą pagal atitinkamą požymį, pvz.: kor. sąskaitą, sandėlį, prekę ir kt.
Не все транзакции сопровождаются отчетом о продажах / покупках?

Ataskaitos Atsargų ataskaitos

Galima pasirinkti visas reikiamas operacijos rūšis. Paveiksliuke matosi kaip reikia padaryti, kad surinkti visas. Pardavimas stulpelyje pasirinkite „Taip“.


Отчёты главной бухгалтерской книги
Как распечатать акт сверки взаимного долга?

Ataskaitos → DK ataskaitos 

Pasirinkti ataskaitos šabloną „Tarpusavio atsiskaitymų derinimo (santrauka)“ arba „Tarpusavio atsiskaitymų derinimo (išplėstinis)“.
Užpildyti privalomus laukus ir pasirinkti korespondencinę sąskaitą iš sąskaitų plano:

Spausti mygtuką „Spausdinti“.

Как использовать модуль группового взаимозачета задолженностей?

Ataskaitos → Pardavimai/Pirkimai → Grupinis sudengimas

Automatinius sudengimus galima atlikti pagal požymius:
 • Sudengti pagal klientą (sudengimai atliekami remiantis FIFO metodu, skolų registravimo apskaitoje datai)
 • Sudengti pagal dokumento numerį (sudengimai atliekami jeigu yra apmokėjimo metu įvedamas apmokamo dokumento numeris)
Ši funkcija veikia, jei banko įrašas turi užpildytą laukelį „Pastabos“

 • Sudengti pagal užsakymo numerį (sudengimai atliekami jeigu yra apmokėjimo metu įvedamas elektroninės parduotuvės užsakymo numeris.
  Ši funkcija veikia, jei pardavimo dokumente nurodytas užsakymo numeris laukelyje „Užsakymo numeris (e-parduotuvės)“


Taip pat užsakymo numeris turi būti užpildytas banko įrašo laukelyje „Pastabos“

VEIKSMŲ SEKA
1. Pasirinkti vieną iš 3 funkcijų automatiniam sudengimui atlikti spaudžiant funkcijos mygtuką

2. iššokusioje lentelėje patikrinti automatiškai atrinktus įrašus boke „Sudengiami sandoriai“, jei įrašai atrinkti teisingai, pažymėti ir spausti mygtuką „Išsaugoti sujungimą“

Jei atrinktų įrašų nereikia dengti: bloke „Sudengiami sandoriai“ spausti mygtuką „Uždaryti“.

3. Pavienius sudengimus galima atlikti rankiniu metodu:

Pažymėkite bent du įrašus, kuriuos norite sudengti ir spauskite mygtuką „Rankinis sudengimas“.

Bloke „Sudengiami sandoriai“ sudengimui pasirinktus įrašus reikia patvirtinti mygtuku „išsaugoti sujungimą“ arba spausti mygtuką „Uždaryti“.

Sudengimo anuliavimas:
Sudengtus įrašus (kai klientai sutampa) galėsite anuliuoti modulyje Dok.sudengimai .
Jei atlikto sudengimo metu, parinkti klientai buvo skirtingi: sudengimo įrašą, bus galima anuliuoti (ištrinti) per DK Bendras žurnalas, sudengimo įrašą bus galima rasti pagal datą, kada veiksmas buvo atliekamas.

Как покрыть долг в валюте, если влияние валюты уже просчитано?

Jei atliktas valiutų perskaičiavimas, ir nėra galima sudengti dokumentų, siūlomas koregavimas sudengimo įrašui atlikti.

Veiksmų seka: 
 1. DK → Valiutų svyravimai 
Reikia ištrinti paskaičiuotą valiutos svyravimą su klientu, kurio skolos negalite sudengti dėl paskaičiuotos valiutos įtakos.


2. Ataskaitos → Pardavimai/Pirkimai
Atsiranda nesudengta skola su šiuo klientu

3. DK → Bendrasis žurnalas → Korekcinis įrašas
Įvesti korekcinį įrašą pasirinktam periodui:
3.1.  Pasirenkamas įrašas

3.2 Užpildomas klientas, kor sąskaitos ir suma: 

3.3 Išsaugotas įrašas atvaizuojamas bendrąjame žurnale:

4. Ataskaitos → DK Ataskaitos → Tarpusavio skolų derinimo ataskaita
Patikrinti Suderinimo akte pasirinktam periodui atvaizduojamą skolos likutį eurais. 

5. Ataskaitos → Dok.sudengimas
Atvaizduojamas įrašas su klientu, kurį galima sudengti.
5.1 Užpildomas klientas, kor sąskaita ir spaudžiamas mygtukas "Filtruoti".
Pasirenkami įrašai sudengimui atlikti.


5.2 Po atlikto sudengimo, įrašas atvaizduojamas lentelėje „Sudengti“:

Как посмотреть ежемесячные доходы и расходы компании?

Ataskaitos → DK ataskaitos → Pajamos /sąnaudos pamėnesiui

Ataskaitoje atvaizduojamos užregistruotos pajamos ir sąnaudos per pasirinktą laikotarpį (rekomenduojame formuoti tik už metus).
Užpildyti ataskaitos periodą ir spausti mygtuką „Spausdinti“. Automatiškai formuojama .pdf formatu, bet galima pasirinkti ir kitus: excel, doc.

Pastaba.  Ataskaita veikia tik vartotojams turintiems planą „Ekspertas“ arba „Partneris“.

Какие отчеты доступны в Главной книге?
Didžiosios knygos susijusias ataskaitas galima generuoti per:
Ataskaitos → DK ataskaitos pasirenkant vieną iš tinkamų šablonų.

Apyvarta:
 • Apyvarta (santrauka);
 • Apyvarta (santrauka) su suminėmis sąskaitomis;
 • Apyvarta (išplėstinė);
 • Debeto / Kredito apyvarta;
DK:
 • DK santrauka;
 • DK santrauka su suminėmis sąskaitomis;
 • DK santrauka pagal klientus;
 • DK santrauka pagal klientus (likučiai datai iki);
 • DK pilna;
 • DK mėnesinė, santrauka;
 • Bendras žurnalas;
 • BŽ sąrašas;
 • Pajamos / sąnaudos pamėnesiui (veikia tik su planu Ekspertas ir Partneris);
 • Skolų amžiaus lentelė;
 • Kaštų centrai (pagal sąskaitų plane priskirtą kor. sąskaitos sąsają);
 • Kaštų centrai (pagal BŽ įrašus);
Dokumentai:
 • Pirkimai pilna;
 • Pirkimai išplėstinė;
 • ES pirkimai (pagal kliento PVM tarifą);
 • Pirkimai pagal PVM;
Dokumentai:
 • Dokumentų kontrolė;
 • Dokumentų kontrolė iš BŽ;
 • Tarpusavio atsiskaitymų derinimo (santrauka);
 • Tarpusavio atsiskaitymų derinimo (išplėstinis);
Avansinė apyskaita: 
 • Avansinė apyskaita – pasirinktam darbuotojui;
Nurašymo aktai:
 • Nurašymo aktas;
 • Reprezentacinių sąnaudų nurašymo aktas;
Skolų valdymas:
 • Klientų / tiekėjų skolos ir įsipareigojimai;
 • Klientų įsipareigojimai (Pardavimai);
 • Įsipareigojimai tiekėjams (Pirkimai);
 • Klientų įsipareigojimai (Pardavimai / Data);
 • Įsipareigojimai tiekėjams (Pirkimai / Data);
 • Klientų įsipareigojimai (pagal klientus);
 • Įsipareigojimai tiekėjams (pagal klientus);

Ataskaitas formuoti galima .PDF .DOC .XLSX formatais. Vartotojai, turintys planą „Ekspertas“ arba „Partneris“, gali ataskaitas siųsti elektroniniu paštu tiesiai iš programos.
Taip pat visos ataskaitos turi filtravimą pagal atitinkamą požymį, pvz.: kor. sąskaitą, klientą, ir kt.
Как сформировать акт списания топлива на каждый автомобиль отдельно?

Norint suformuoti kuro nurašymo aktus pagal kiekvieną automobilį atskirai reikia atlikti šiuos veiksmus:

1. Žinynai → Sandėlio → Automobiliai surašyti savo įmonės automobilius
2. Sandėlis → Pirkimai dokumente, vendat kuro pirkimą, būtina pasirinkti automobilį iš sąrašo, kuriam kuras buvo pirktas.

3. Sandėlis → Prekyba modulyje kurti kuro nurašymo aktą su nurašymo operacijos rūšimi: iš sandėlio likučių pasirenkamas kuras, kuris yra nurašomas. 

Užregistravus nurašymo įrašą spausti „Spausdinti“ ir pasirinkti iš šablonų „Kuro nurašymo aktas“

Kuro nurašymo akte rodomas nurašomas kuras pagal automobilius, kurie buvo parinkti pirkimo dokumentuose:

Как просмотреть все долги компании?

Kartais jos susidaro ne tik per pirkimus ar pardavimus. Per bendrajį žurnalą įvestos skolos neatsispindi įsiskolinimų ataskaitoje.
Visas įmonės skolas (taip pat ir per bendrajį žurnalą įvestas skolas) galite matyti per Ataskaitos DK ataskaitos.

Где я могу увидеть, кто редактировал запись?
Ataskaitos →  DK ataskaitos →  BŽ sąrašas
Pasirinkti reikiamą ataskaitos periodą ar reikiamą kor. sąskaitą.
Pagal užpildytus duomenis bus išrinkti visi įrašai, kuriuose bus pateikta detali informacija apie tai kas sukūrė įrašą ar koregavo, kokie duomenys suvesti.

Pastaba. Ataskaitą formuoti galima .PDF .DOC .XLSX formatais.

Продажи / покупки 
Как проверить долги поставщиков и покупателей?

Galimi keli variantai:

 1. Ataskaitos DK ataskaitos pasirinkite kokią ataskaitą norite matyti:
  1. Apyvartos žiniaraštis - kor. sąskaita 4431, laikotarpį ir tuomet pasirinkite klientus.
  2. DK santrauka pagal klientus - būtinai nurodykite kor. sąskaitą, periodo pradžią ir pabaigą.
  3. Skolų valdymo ataskaitos
 2.  Ataskaitos Pardavimai/Pirkimai
При составлении отчета по долгам поставщикам с 01.01.2017 по 31.12.2017 не показывать счета за 2017 год, были оплачены в 2018?

Skolų ataskaitos nerodo skolų į praeitį. Ši ataskaita rodo kiek šiam momentui yra nesudengtų skolų išrašytiems dokumentas iki 2017-12-31. Jei dokumentas sudengtas 2018 sausio mėn., tai skolos neberodys.

Kokie yra įspareigojimai yra pagal klientus galite matyti Ataskaitos →  DK ataskaitos „DK santrauka pagal klientus“ ar „DK santrauka pagal klientus (likutis datai)“.

Почему я не вижу никаких данных в своих отчетах по управлению долгом? Все отчеты пусты.

Parametrai → Nustatymai → Ataskaitos nurodykite kor. sąskaitas pagal įmonėje naudojamą sąskaitų planą.

Nes šie nustatymai ataskaitai formuoti atlikti pagal pavyzdinį sąskaitų planą, jei pirkėjų skoloms ar skolas tiekėjams registruojate kitose kor. sąskaitose, tuomet nurodykite reikiamas kor. sąskaitas.

Для чего нужен отчет «Продажи/покупки»?
Ataskaitos → Pardavimai/Pirkimai 

 • Grupinis sudengimas (Bendras)
Modulyje galima matyti skolų ataskaitas pagal tiekėjus / pirkėjus su sąskaitų numeriais ir sumomis. Taip pat galima sudengti to paties kliento ir atitinkančios korespondentinės sąskaitos įrašą.
Jei ataskaitoje nėra pateikiamos pirkėjų skolos ar tiekėjų, rekomenduojame patikrinti ar priskirtos kor sąskaitas pagal kurias turi būti išrinkti duomenys į skolų ataskaitas: Parametrai → Nustatymai → Ataskaitos.
Pastaba. Pavyzdyje pateikiamos pavyzdinės korespondencinės sąskaitos iš sąskaitų plano, kad duomenys būtų teisingi, rekomenduojame kor. sąskaitas naudoti pagal savo įmonės patvirtintą sąskaitų planą ir apskaitos vedimo politiką.

 • Mėnesiais
Pateikiamas pirkimo ir pardavimo sumų grafinis atvaizdavimas pagal pasirinktą mėnesį:

 • Skolos
Pagal tiekėjus / pirkėjus su sąskaitų numeriais ir sumomis ir apmokėjimo data pateikiamas sąrašas neapmokėtų arba nesudengtų dokumentų sąrašas.Баланс
Шаги по созданию баланса и / или отчетов о прибылях и убытках.
Balanso ar pelno (nuostolių) ataskaitas galima formuoti pagal įmonės dydį ar jos statusą, t.y.:
 • Labai mažos įmonės;
 • MB ir neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys;
 • Mažos įmonės ir labai mažos įmonės;
 • Vidutinės ir didelės įmonės.

Norint sugeneruoti balanso ir/ar pelno (nuostolių) ataskaitas, reikia:

1. Peržiūrėti ar balanso ir pelno (nuostolių) straipsniai susieti su kor. sąskaitomis: DK Finansinės atskaitomybės straipsniai Finansinės atskaitomybės straipsniai;

2. Surašyti ankstesnių metų duomenis: DK Finansinės atskaitomybės straipsniai Ankstesnių metų finansinės atskaitomybės duomenys;

3. Sugeneruoti pasirinktą balanso ir/ar pelno (nuostolių) ataskaitą: Ataskaitos Balansai/PLN:

Pastaba. Jei laukelyje įrašomas pelno mokestis, šią sumą įrašykite su minuso ženklu.
Užpildžius laukus, spauskite spausdinti ir pasirinkta ataskaita bus sugeneruota.
Ataskaitas formuoti galima .PDF .DOCX .XLSX formatais. Vartotojai, kurie turi planą „Ekspertas“ arba „Partneris“, ataskaitas gali siųsti elektroniniu paštu tiesiai iš programos.

Как настроить баланс, если округление приводит к разнице в 1 евро?

DK → Bendras žurnalas

Galima per Bendras žurnalas užregistruoti įrašą.
Spauskti mygtuką „Pridėti“ D įrašą arba K įrašą. Įrašykti 0,49 cnt į kurią nors pusę. Kitoje pusėje pasirinkti užbalansinę sąskaitą, kuri neįtakoja bendro metų rezultato

Arba galima eksportuoti failą ir pakoreguoti jį ranka.


Управление долгами
Кто может использовать функцию «Автоматическое напоминание о долге»?
Modulis „Skolų valdymas“ suteikia galimybę stebėti ir siųsti el.paštu savo klientams priminimus apie laiku neapmokėtas sąskaitas. 
Automatiškai priminimai siunčiami tris kartus pagal nurodytus datų periodus arba rankiniu būdu parinktiems klientams.
Funkcionalumas yra prieinamas vartotojams kurie yra:
 • Bandomojo plano „Ekspertas (trial) vartotojai;
 • Plano „Ekspertas“ vartotojai;
 • Plano „Partneris“ vartotojai;
 • B1.lt partnerių klientai.
Kaip pasikeisti planą?
Как активировать автоматическое напоминание о долге?
 1. Prieš aktyvuojant „Automatinis skolų priminimas“ funkciją būtina sudengti visus gautus mokėjimus su pardavimo dokumentais.
 2. Parametrai → Nustatymai →  Ataskaitos 
Nustatyti korespondentines sąskaitas, įrašų išrinkimui
Nustatyti dienų vėlavimo skaičių priminimo siuntimui apie neapmokėtas sąskaitas. Užpildžius 3 laukelius, vadinasi priminimo laiškas siunčiamas 3 kartus nurodytų vėluojamų dienų intervalais.

   3.  Automatinis skolų priminimas bus siunčiamas visiems klientams kurių kortelėse „Klientai“ → „Klientai“ modulyje bus nurodytas elektroninis paštas ir uždėtas požymis „Siųsti automatinį skolų priminimą“.
Pastaba.
 • Jeigu atliktas dalinis sąskaitos apmokėjimas ir atliktas sudengimas – laiškas siunčiamas likutinei sąskaitos sumai;
 • Jeigu dalis sąskaitų apmokėta ir jau yra papildomai naujų neapmokėtų sąskaitų – siunčiamas priminimo laiškas pagal užpildytą periodiškumą bendrai likutinei neapmokėtų sąskaitų sumai;
Как отменить автоматическое напоминание о долге для выбранного клиента?
 1. Klientai → Klientai → Pasirinkti norimą klientą kuriam nebus siunčiami priminimai apie neapmokėtas sąskaitas.
 2. Nuiimti varnelę „Siųsti automatinį skolų priminimą“:
 3. Išsaugoti.
PASTABA: klientams kuriems bus nuiimta varnelė nebus siunčiamas automatinis skolų priminimas, tačiau per Ataskaitos → Skolų valdymas galėsite rankiniu būdu išsiųsti priminimą apie neapmokėtas sąskaitas.
Как отправить напоминание о долге вручную?
 1. Ataskaitos → Skolų valdymas → Pasirinkti neapmokėtas sąskaitas apie kurias norite priminti klientams. Spaudžiate „Priminti el.paštu“. 


 2. Atsidariusioje lentelėje spausti „Siųsti“.
PASTABA: prieš siunčiant priminimą įsitikinkite, kad Klientai → Klientai modulyje yra nurodytas elektroninis paštas kliento kortelėje.
Как просмотреть список отправленных напоминаний и содержание сообщения?
Yra du būdai stebėti, kam išsiųstas priminimas apie neapmokėtas sąskaitas:
 1. Dokumentai → Išsiųsti el. laiškai → Kam ir kada buvo nusiųstas skolų priminimas?
  PASTABA: apie kokias neapmokėtas sąskaitas buvo priminta galite peržiūrėti paspaudę „Skolų priminimas“:
 2. Ataskaitos → Skolų valdymas → Laukelyje „Paskutinis priminimas išsiųstas“ galite pamatyti, kam ir kada buvo nusiųstas skolų priminimas.
Почему отправляется напоминание, если документ оплачен?
Priminimo laiškai siunčiami klientui, jeigu:
nėra atliktas sudengimas, tada sistema siųs pranešimus visoms nesudengtoms/neapmokėtoms sąskaitoms;
balansinio skolos likučio suma yra daugiau už 0,00 eur.

Priminimo laiškai nesiunčiami klientui, jeigu:
balansinis skolos likutis  (-) eur/0,00 eur;
nenurodytas el.pašto adresas kliento kortelėje;
nenurodytas vėluojamų dienų skaičius, kada turi būti siunčiamas Priminimo laiškas;

Другие отчёты
Как распечатать отчет о миссии?

Ataskaitoje pateikiama informacija apie komandiruotėse buvusius darbuotojus, nurodoma šalis, komandiruotės laikotarpis, komandiruotpinigių dienos norma ir bendra mokėtina suma.
Ataskaitos → Kitos ataskaitos → Komandiruočių ataskaita 
Užpildyti datos periodą ir spausti „Spausdinti“.

OSS по странам ЕС
OSS ataskaita – skirta pardavėjams, parduodantiems prekes ar paslaugas nuotoline prekyba naudojant elektronines sąsajas (e.prekybos platformas) Europos Sąjungoje, už kurias PVM turėtų būti sumokėtas kitoje ES valstybėje.
Prieš spausdinant šią ataskaitą reikia patikrinti:
 • Parametrai → Nustatymai → Ataskaitos → OSS nustatymai, ar prie šalių nurodyta pardavimo operacijos rūšis ir data;
 • Patikrinti aprašytus PVM tarifai ir klasifikatoriai.

Ataskaitą galima spausdinti pagal:

 • Operacijos rūšį;
 • Šalį;
Ataskaitos → Kitos ataskaitos → OSS ataskaita → Pasirinkti datą → Pasirinkti pagal ką bus generuojama ataskaita → Spausdinti.

PASTABA: Nepasirinkus nei vieno požymio, laikoma, kad pasirinkti visi; Ataskaitoje atvaizduojamai pardavimai tik fiziniams asmenims iš Europos sąjungos.
Почему не формируются счета/отчеты?

Bandant sugeneruoti išrašytą PVM sąskaitą faktūrą ar ataskaitą spausdinimui bei i.SAF xml failą, lange matomas pranešimas: „Ataskaita įtraukta į generavimo eilę... 0%“
Patikrinkite ar su kita interneto naršykle sąskaitos ar ataskaitos generavimas veikia.
Dažniausiu atveju problema išsprendžiama kai išvalomas interneto naršyklės Cashe ir cookies.
Plačiau paskaityti galite kaip išvalyti slapukus jei naudojate Chrome naryklę: https://support.google.com/accounts/answer/32050?hl=lt&co=GENIE.Platform%3DDesktop

Какие данные необходимы для отчета OSS?

1.Operacijos rūšis, kurioje:

1.1. nėra uždėtos varnelės ties <Įtraukti į PVM registrą> ir <Įtraukti į SAF-T> (tuo tikslu, kad šios rūšies pardavimai nebūtų papildomai apskaitomi iMAS deklaracijoje)

1.2. priskirtos subsąskaitos, kurios nėra naudojamos įprastiems Pardavimų sandoriams( tuo tikslu, kad šios rūšies pardavimai nebūtų papildomai apskaitomi FR0600 deklaracijoje)

2.Į OSS ataskaitą turi patekti klientai, kurie perka prekę/paslaugą:

2.1. Ne juridinis, Ne PVM mokėtojas, ES šalis

2.2. tik perkant prekę - Juridinis, ne PVM mokėtojas, ES šalis, nevykdantis PVM apmokestinamos veiklos

3.PVM priskaitymas ES šalių pardavimams:

3.1. Ne juridinis, Ne PVM mokėtojas - PVM tarifas, taikomas ES šalyje

3.2. Ne juridinis, PVM mokėtojas – PVM tarifas nulinis, nes galioja Atvirkštinio apmokestinimo principas

3.3. Juridinis, Ne PVM mokėtojas – PVM tarifas, taikomas LT šalyje, kai perka prekę iš Lietuvos sandėlio (perkant prekę iš kitos šalies sandėlio - Ne PVM objektas Lietuvoje, PVM tarifas nulinis), bet kai perka paslaugą PVM tarifas nulinis (ES atvirkštinis)

3.4. Juridinis, PVM mokėtojas - PVM tarifas nulinis, nes galioja Atvirkštinio apmokestinimo principas

4.Parametrai → Nustatymai → Ataskaitos → OSS nustatymai parenkame prie kiekvienos iš ES šalių operacijos rūšį, kuri aptarta punkte nr.1 ir nurodome datą, nuo, kurios duomenys turi keltis į Ataskaitą.

 

Как сформировать отчет «Журнал учета доходов и расходов индивидуальной деятельности резидента»?

Ataskaitos  →  Ind.veiklos ataskaitos

Pasirinkti laukelyje:
1. „Šablonas“ ataskaitos formą;
2. „Metai“  už kuriuos formuojama ataskaita;
3. Spausti mygtuką „Spausdinti“ ataskaitai suformuoti
Ataskaita gali būti formuojama už metus arba pasirinktam mėnesiui.

Suformuotos individualios veiklos ataskaitos stulpelių paaiškinimas:
2. Data. Kai apskaitos principas yra:
„Kaupimo“ naudojama Sąskaitos faktūros data;
„Pinigų“ - naudojama Pavedimo data;
3. Sąskaitos faktūros data, pavadinimas, serija ir numeris.
4. Operacijos turinys. Duomenys pildomi iš pozicijų eilučių aprašymo. Kai yra pirkimas, pridedama išlaidų rūšis (iki dvitaškio). Išlaidų rūšis - tai operacijos rūšis. Kad galima būtų skirstyti išlaidas pagal skirtingas rūšis.
5. Pajamų suma. Kreditinės sąskaitos atvaizduojamos su minusu ženklu. Jei IV savininko kortelėje nurodytas PVM kodas, tuomet sumos į ataskaitą patenka be PVM. Kitu atveju - su PVM.
6. 7. 8. Išlaidos. Jei Individualios veiklos savininko kortelėje nurodytas PVM kodas, sumos patenka be PVM. Kitu atveju - su PVM.

Periodo pradžiai ir pabaigai, jei yra likutis atsargų korespondencinėse sąskaitose, tuomet ataskaitoje automatiškai daroma korekcija „Atsargų likučių sumos koregavimas“ pagal Didžiosios knygos duomenis, kad teisingai parodyti išlaidas.

Į ataskaitą yra įtraukiamas darbo užmokestis ir Ilgalaikis turtas.

Pastaba. Jei pasirinkus ataskaitą, nėra galimybės pasirinkti metų, už kuriuos norima suformuoti ataskaitą, reikia patikrinti ar užpildyti parametrai.
Почему сумма продажи иностранной валюты отличается от суммы отчета OSS?
OSS ataskaitoje atsiranda neatitikimas, nes naudota kita valiuta turi būti perskaičiuojama į eurus pagal Europos Centrinio Banko patvirtintą valiutų keitimo kursą, naudoti paskutinę mokestinio laikotarpio dienos kurso datą.
Šis perskaičiavimas vykdomas pagal įstatymo nurodymą, kad sumos valiuta turi būti perskaičiuojamos.
  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f3f25cb0254911ec99bbc1b08701c7f8?jfwid=q8i88mia1  taisyklių II skyrius, 15 punktas.

Как использовать модуль отчётов

Короткий видеоурок, в котором вы узнаете, как:

  • Формировать отчёты по инвентаризации;
  • Создание отчётов Главной бух. книги;
  • Связать счета с оплатой в модуле покупки/продажи;
  • Формировать баланс и отчёты о прибыли (убытках);
  • Установить необходимые параметры для отчетов.