Ataskaitos


Įvairių ataskaitų generavimas ir jų atspausdinimas viename modulyje

PRADĖKITE NAUDOTIS

Atsargos

Atsargų, pardavimų, Intrastat ir kitų ataskaitų generavimas ir spausdinimas

Didžioji knyga

Apyvartų, nurašymo aktų, skolos valdymo ir kitų ataskaitų generavimas ir spausdinimas

Pardavimai/Pirkimai

Pirkimų ir pardavimų stebėjimas, skolų valdymas ir dokumentų sudengimas

Balansas/Pelnas

Skirtingų įmonių kategorijoms tinkančios balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos

Klausimai/Atsakymai

Dažniausiai užduodami klientų klausimai ir atsakymai

Vaizdinė pamoka

Ataskaitų generavimo mokomoji medžiaga

Atsargos

Intrastato įvežimai/išvežimai, atsargų už laikotrapį, realizacija pagal pirkėjus, pardavimo PVM nuo maržos apskaičiavimo ( PVM įst.92str.) arba (PVM įst. 102 str. 2d), pardavimai per kasos aparatą, ES pirkimai (pagal kliento PVM tarifą), pardavimai per el.parduotuvę ir kitų įvairių ataskaitų sugeneravimas ir atspausdinimas.

Pardavimai/Pirkimai

Skolų ataskaita pagal tiekėjus/pirkėjus su sąskaitų numeriais ir sumomis. Diagrama už pasirinktą laikotarpį (mėnesiais) ir išplėstinė ataskaita (skolų valdymas). Galimybė sudengti to paties kliento, su ta pačia kor. saskaita esantį irašą. Pvz.: Pirkimas su pirkimo grąžinimu (tik Eksperto ir Partnerio plano klientams).

Didžioji knyga

Apyvartos, Didžiosios knygos santrauka, bendrojo žurnalo, skolos suderinimo, avansisnės apyskaitos, nurašymo aktų ir kitų ataskaitų sugeneravimas ir atspausdinimas. Visos ataskaitos formuojamos, pagal pasirintus arba būtinus kriterijus. 

Balansas/Pelnas

Labai mažų, mažosios bendrijos ar vidutinių ir didelių įmonių balanso bei pelno (nuostolių) ataskaitų sugeneravimas ir atspausdinimas. Galimybė iš karto suformuota ataskaitą siųsti elektroniniu paštu (tik Eksperto ir Partnerio plano klientams).

Dažnai užduodami klausimai

Modulyje nustatomi parametrai:

 • Vienas puslapis per lapą
 • Pardavimai. Sąskaitos
 • Pardavimai. Išankstiniai mokėjimai
 • Pirkimai
 • Pirkimai. Išankstiniai mokėjimai
Pažymėkite varnele „Vienas puslapis per lapą“, jei norite, kad formuojant ataskaitą xlsx formatu, būtų kiekvienas ataskaitos lapas atskirame Excel puslapyje.

Nustatymai reikalingi Ataskaitos → Pardavimai/Pirkimai, bei Ataskaitos → DK ataskaitos skolų valdymas ataskaitoms generuoti, kad ateitų į ataskaitos duomenys iš nurodytų kor. sąskaitų.

Yra galimybė suformuoti ataskaitą apie pirkimus ar pardavimus, kad matytųsi visos užregistruotos sąskaitos.

Ataskaitos Atsargų ataskaitos

 • Atsidariusiame lange prie Šablonas skilties iš galimų ataskaitų pasirinkite „Pirkimo dokumentai“ ar „Pardavimo dokumentai“ ataskaitą.
 • Taip pat nurodykite laikotarpį, už kurį norite suformuoti ataskaitą.
 • Ataskaitos gali būti skirstomos pagal filtrus „Sandėliai“, „Tiekėjai“, „Pirkimų operacijos“ ir „Darbuotojai“.

Ataskaitos Atsargų ataskaitos

Galima pasirinkti visas reikiamas operacijos rūšis. Paveiksliuke matosi kaip reikia padaryti, kad surinkti visas. Pardavimas stulpelyje pasirinkite „Taip“.

Galimi keli variantai:

 1. Ataskaitos DK ataskaitos pasirinkite kokią ataskaitą norite matyti:
  1. Apyvartos žiniaraštis - kor. sąskaita 4431, laikotarpį ir tuomet pasirinkite klientus.
  2. DK santrauka pagal klientus - būtinai nurodykite kor. sąskaitą, periodo pradžią ir pabaigą.
  3. Skolų valdymo ataskaitos
 2.  Ataskaitos Pardavimai/Pirkimai

Skolų ataskaitos nerodo skolų į praeitį. Ši ataskaita rodo kiek šiam momentui yra nesudengtų skolų išrašytiems dokumentas iki 2017-12-31. Jei dokumentas sudengtas 2018 sausio mėn., tai skolos neberodys.

Kokie yra įspareigojimai yra pagal klientus galite matyti Ataskaitos →  DK ataskaitos „DK santrauka pagal klientus“ ar „DK santrauka pagal klientus (likutis datai)“.

Užsienio skolas turbūt saugote ne 4430, todėl Sistema=>Parametrai=>Ataskaitos turite prirašyti papildomų kor. sąskaitų kodus.

Šios ataskaitos buvo nustatytos pagal pavyzdinį sąskaitų planą, jei jūs pirkėjų skoloms ar skolos tiekėjams naudojate kitokias kor. sąskaitas, tai Sistema Parametrai Ataskaitos nurodykite reikiamas kor. sąskaitas.

Norint sugeneruoti balanso ir/ar pelno (nuostolių) ataskaitas, reikia:

1. Peržiūrėti ar balanso ir pelno (nuostolių) straipsniai susieti su kor. sąskaitomis DK Finansinės atskaitomybės straipsniai Finansinės atskaitomybės straipsniai;

2. Surašyti ankstesnių metų duomenis - DK Finansinės atskaitomybės straipsniai Ankstesnių metų finansinės atskaitomybės duomenys;

3. Sugeneruoti pasirinktą balanso ir/ar pelno (nuostolių) ataskaitą Ataskaitos Balansai/PLN:

Pastaba. Jei laukelyje įrašomas pelno nuostolis, šią sumą įrašykite su minuso ženklu.
Užpildžius laukus, spauskite spausdinti ir pasirinkta ataskaita bus sugeneruota.

DK → Bendras žurnalas

Galite per Bendras žurnalas užregistruoti įrašą. Spauskite mygtuką „Pridėti“ D įrašą arba K įrašą. Įrašykite 0,49 cnt į kurią nors pusę.

Arba galima eksportuoti failą ir pakoreguoti jį ranka.

Parametrai → Ataskaitos

Pažymėkite požymį varnele „Vienas puslapis per lapą“.

Kad suformuoti intrastato ataskaitas turite:
1. Sukurkite intrastato kodą, Žinynai → Intrastat → Intrastato prekių kodai.
2. Prekės kortelėje priskirkite intrastato kodą, Žinynai → Prekių kortelės → Intrastato prekių kodai.
3. Pirkimo ar pardavimo metu užpildykite intrastato laukus.

Ataskaitos → Atsargų ataskaitos

Pasirinkite ataskaitą „Pirkimo dokumentai“ ir lentelėje „Tiekėjai“ iš galimų stulpelyje „Juridinis?“ pasirinkite „Taip“. Kai pasirinkite visus įrašus perkelkite juos į kairę pusę prie „Pasirinkti“.
Paveiksliuke matosi kaip reikia padaryti, kad surinktų visas operacijas.

Ataskaitoje pamatysite visus pirkimus, kuriuos pirkote iš fizinių asmenų jei Klientai Klientai modulyje bus nuimta varnelė nuo „Juridinis“.


Kaip naudotis ataskaitos moduliu

Trumpa vaizdinė pamoka, kurioje rasite kaip:

 1. Sugeneruoti atasrgų ataskaitas;
 2. Sugeneruoti DK ataskaitas;
 3. Susieti sąskaitas su mokėjimu pirkimai/pardavimai modulyje;
 4. Formuoti balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitas;
 5. Nustatyti reikiamus parametrus ataskaitoms.