SAF-T rinkmena

Nemokama planų Ekspertas ir Partneris turėtojams.

Kaip tai veikia?

B1.lt apskaitos programoje sėkmingai nustačius pradinius parametrus ataskaitos generavimui, galėsite sugeneruoti SAF-T rinkmeną už konkretų laikotarpį. SAF-T Standartinės buhalterinės apskaitos duomenų rinkmeną galima sugeneruoti XML formatu, kuris bus tinkamas pateikti į VMI.

Kas turi prievolę teikti SAF-T?

Nuo 2019 m. sausio 1 d. visos bendrovės, kurių 2017 finansinių metų grynosios pardavimo pajamos viršija 300.000 Eur, ar kurių pajamos 2015–2016 m. viršijo 700.000 Eur, VMI pareikalavus savo buhalterinius duomenis privalo pateikti mokesčių administratoriui SAF-T rinkmenoje. Kiekvienu atveju mokesčių administratorius, atsižvelgęs į teisės aktus bei prašomų duomenų apimtį ir formą, duomenų pateikimo terminą nustatys individualiai.

SAF-T paslauga įeina į planus Ekspertas ir Partneris

PRADĖKITE NAUDOTIS 

Instrukcija


Kaip sugeneruoti SAF-T ataskaitą
1. Nustatykite pradinius parametrus ataskaitos generavimui.

Parametrai → SAF-T
Užpildykite visus reikiamus laukus.
Eilutėje „Klasifikatoriai pagal sąskaitų planą“ – nurodykite pagal kokį sąskaitų planą priskiriami klasifikatoriai: pagal standartinį sąskaitų planą, pagal viešojo sektoriaus subjektų sąskaitų planą, pagal pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų sąskaitų planą.
Eilutėje „Mokesčių apskaitos principas“ – nurodykite pagal kokį principą kaupimo ar pinigų apskaitomi mokesčiai;
Eilutėje „Pirkėjų (debitorių) skolų kor. sąskaitos“ – nurodykite kor. sąskaitą į kurią Jūsų apskaitoje registruojamos pirkėjų skolos, jei jų yra daugiau, per kablelį jas visas įrašykite.
Eilutėje „Tiekėjų (kreditorių) skolų kor. sąskaitos“ – nurodykite kor. sąskaitą į kurią Jūsų apskaitoje registruojamos tiekėjų skolos, jei jų yra daugiau, per kablelį jas visas įrašykite.


2. Susiekite SAF-T klasifikatorius su sąskaitų plano korespondentinėmis sąskaitomis.
Parametrai → SAF-T kor. s. susiejimas
Jei norite automatiškai sujungti SAF-T klasifikatorius su sąskaitų plano korespondentinėmis sąskaitomis spauskite mygtuką „Susieti“.


Taip pat ranka galima sujungti SAF-T klasifikatorius su sąskaitų plano korespondentinėmis sąskaitomis, pažymėkite lauką kairėje „SAF-T klasifikatoriai“ ir dešinėje „Nesusietos kor. sąskaitos“ pusėje, t.y. kuriuos įrašus norite sujungti. Sujungtas kor. sąskaitas galite matyti „Susietos kor. sąskaitos“ lentelėje.

3. Prekių požymiams priskirkite SAF-T tipą.
Žinynai → Prekių kortelės → Prekių požymiai
Apskaitoje naudojamiems prekių požymiams priskirkite SAF-T tipą: prekė, paslauga, ilgalaikis turtas arba kita.

4. Nustatykite operacijos rūšis, kurios bus įtrauktos į SAF-T rinkmeną.
Žinynai → Sandėlio → Operacijos rūšys
Pardavimo, pirkimo ir kreditinių sąskaitų (grąžinimai) operacijose pažymėkite varnele „Įtraukti į SAF-T“, kurios operacijos bus perduodamos į SAF-T rinkmeną.
Laukelyje „PVM sąskaitos faktūros tipas“ būtinai nurodykite operacijoje naudojamą sąskaitų tipą.

5. Sugeneruokite SAF-T rinkmeną.
Deklaravimas → SAF-T
Pasirinkite už kurį laikotarpį norite sugeneruoti SAF-T rinkmeną ir spauskite mygtuką „Sugeneruoti SAF-T“. Šiame modulyje suformuosite SAF-T rinkmeną už konkretų laikotarpį bei sugeneruosite duomenų rinkmeną (XML formatu) kurią galėsite pateikti į VMI.

i.VAZ

Skirtas elektroniniams važtaraščiams, krovinių vežimui kelių transportu Lietuvos Republikos teritorijoje

i.SAF

Skirtas teikti išrašytų ir gautų sąskaitų faktūrų duomenis elektroniniu standartizuotu formatu