SAF-T rinkmena

SAF-T rinkmena


Buhalterinių duomenų generavimas į XML rinkmeną

PRADĖKITE NAUDOTIS

SAF-T

Buhalterinių duomenų generavimas mokesčių administratoriui

i.VAZ

Elektroninių važtaraščių pildymas ir generavimas

i.SAF

Išrašytų ir gautų sąskaitų duomenų generavimas elektroniniu formatu

Klausimai/Atsakymai

Dažniausiai užduodami klientų klausimai ir atsakymai

i.MAS

Sistema mažinanti administracinę naštą mokesčių mokėtojams
 

SAF-T

Norint sugeneruoti SAF-T į XML rinkmeną, kuri pateikiama VMI pirmiausia reikia atlikti šiuos nustatymus:

  • Nustatyti pagrindinius parametrus: pasirinkti pagal kokį sąskaitų planą vykdoma veikla, nurodyti kontaktus, laikotarpio pradžia ir pabaigą, pasirinkti mokesčių apskaitos principą ir nurodyti pirkėjų ir tiekėjų korespondentines sąskaitas;
  • Susieti sąskaitų plano korespondentines sąskaitas su SAF-T klasifikatoriais: programoje sąskaitos su klasifikatoriais susiejamos automatiškai, tačiau pasitaiko sąskaitų kurių programa nesusieja su SAF-T klasifikatoriais todėl tai gali tekti padaryti rankiniu būdu;
  • Prekių požymiams priskirti SAF-T tipą: atskaitoje naudojamiems prekių požymiams galite priskirti šiuos tipus: prekė, paslauga, ilgalaikis turtas arba kita;
  • Operacijų rūšies įtraukimas į SAF-T: pardavimo, pirkimo ir kreditinių sąskaitų (grąžinimai) operacijose pažymėti varnelę „Įtraukti į SAF-T“;
  • Sugeneruoti SAF-T: pasirinkti laikotarpį už kurį generuojamą ataskaita.
Priklauso vartotojams turtintiems planą: „Ekspertas“ arba „Partneris“.
PASTABA: Šie parametrai yra nustatomi vieną karta, tačiau, jei apskaitoje atsiranda papildomų naujų korespondentinių sąskaitų, prekių požymių ir operacijų rūšių, tada pirmiausia jas reikia paruošti ir tada tik tada generuoti ataskaitą.

Teikimas VMI

Nuo 2019 m. sausio 1d. visos bendrovės, kurių:

  • 2015 finansinių metų grynosios pardavimo pajamos viršija 8 mln. Eurų, - 2017 m. sausio 1 d. prasidedančių ir vėlesnių laikotarpių buhalterinės apskaitos dokumentų duomenis;
  • 2016 finansinių metų grynosios pardavimo pajamos viršija 700 tūkst. Eurų, - 2018 m. sausio 1 d. prasidedančių ir vėlesnių laikotarpių buhalterinės apskaitos dokumentų duomenis;
  • 2017 finansinių metų grynosios pardavimo pajamos viršija 300 tūkst. Eurų, - 2019 m. sausio 1 d. prasidedančių ir vėlesnių laikotarpių buhalterinės apskaitos dokumentų duomenis.
VMI pareikalavus įmonės savo buhalterinius duomenis privalo pateikti mokesčių administratoriui SAF-T rinkmenoje. Kiekvienu atveju mokesčių administratorius, atsižvelgęs į teisės aktus, bei prašomų duomenų apimtį ir formą, duomenų pateikimo terminą nustatys individualiai.

Dažnai užduodami klausimai

Kaip sugeneruoti SAF-T ataskaitą

1. Nustatykite pradinius parametrus ataskaitos generavimui.

Parametrai → Nustatymai → SAF-T

Užpildykite:
„Mokesčių apskaitos principas“ – nurodykite pagal kokį principą kaupimo ar pinigų apskaitomi mokesčiai;
„Pirkėjų (debitorių) skolų kor. sąskaitos“ – nurodykite kor. sąskaitą į kurią Jūsų apskaitoje registruojamos pirkėjų skolos, jei jų yra daugiau, per kablelį jas visas įrašykite.
„Tiekėjų (kreditorių) skolų kor. sąskaitos“ – nurodykite kor. sąskaitą į kurią Jūsų apskaitoje registruojamos tiekėjų skolos, jei jų yra daugiau, per kablelį jas visas įrašykite.


2. Susiekite SAF-T klasifikatorius su sąskaitų plano korespondentinėmis sąskaitomis.

Eilutėje „Klasifikatoriai pagal sąskaitų planą“ – nurodykite pagal kokį sąskaitų planą priskiriami klasifikatoriai: pagal standartinį sąskaitų planą, pagal viešojo sektoriaus subjektų sąskaitų planą, pagal pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų sąskaitų planą.
Jei norite automatiškai sujungti SAF-T klasifikatorius su sąskaitų plano korespondentinėmis sąskaitomis spauskite mygtuką „Susieti“.


Taip pat ranka galima sujungti SAF-T klasifikatorius su sąskaitų plano korespondentinėmis sąskaitomis, pažymėkite lauką kairėje „SAF-T klasifikatoriai“ ir dešinėje „Nesusietos kor. sąskaitos“ pusėje, t.y. kuriuos įrašus norite sujungti. Sujungtas kor. sąskaitas galite matyti „Susietos kor. sąskaitos“ lentelėje.

3. Prekių požymiams priskirkite SAF-T tipą.
Žinynai → Prekių kortelės → Prekių požymiai
Apskaitoje naudojamiems prekių požymiams priskirkite SAF-T tipą: prekė, paslauga, ilgalaikis turtas arba kita.

4. Nustatykite operacijos rūšis, kurios bus įtrauktos į SAF-T rinkmeną.
Žinynai → Sandėlio → Operacijos rūšys
Pardavimo, pirkimo ir kreditinių sąskaitų (grąžinimai) operacijose pažymėkite varnele „Įtraukti į SAF-T“, kurios operacijos bus perduodamos į SAF-T rinkmeną.
Laukelyje „PVM sąskaitos faktūros tipas“ būtinai nurodykite operacijoje naudojamą sąskaitų tipą.

5. Sugeneruokite SAF-T rinkmeną.
Deklaravimas → SAF-T
Pasirinkite už kurį laikotarpį norite sugeneruoti SAF-T rinkmeną ir spauskite mygtuką „Sugeneruoti SAF-T“. Šiame modulyje suformuosite SAF-T rinkmeną už konkretų laikotarpį bei sugeneruosite duomenų rinkmeną (XML formatu) kurią galėsite pateikti į VMI.