Elektroninių i.VAZ važtaraščių kūrimas ir teikimas VMI

i.VAZ rinkmena


Krovinio važtaraščio pildymas ir formavimas į XML rinkmeną

PRADĖKITE NAUDOTIS

i.VAZ

Elektroninių važtaraščių pildymas ir generavimas

i.SAF

Išrašytų ir gautų sąskaitų duomenų generavimas elektroniniu formatu

SAF-T

Buhalterinių duomenų generavimas mokesčių administratoriui

Klausimai/Atsakymai

Dažniausiai užduodami klientų klausimai ir atsakymai

i.MAS

Sistema mažinanti administracinę naštą mokesčių mokėtojams

 

i.VAZ

Krovinio važtaraštyje galima pildyti tokią informaciją: siuntėjas, gavėjas, vežėjas, transporto priemonės, vairuotojai, prekės, pakuotės, mokesčiai už vežimą ir pavojingi kroviniai.
Yra keli būdai programoje generuoti važtaraštį:

  • Važtaraščio kūrimas: sukurti naują krovinio važtaraštį supildant reikiamą informaciją;
  • Važtaraščio kūrimas pardavimo sąskaitos pagrindu: rašant pardavimo sąskaitą pasirinkti „Generuoti važtaraštį“ ir pridėti prie jau esamo važtaraščio arba sukurti naują pagal pardavimo sąskaitą bei supildyti trūkstamą informaciją. Norint pridėti daugiau sąskaitų prie vieno važtaraščio reikia pažymėti visas norimas pardavimo sąskaitas modulyje „Prekyba“, spausti „Generuoti važtaraštį“ ir atlikti tolimesnius veiksmus.
Priklauso vartotojams turtintiems planą:  „Minimalus“, „Ekspertas“ ir „Partneris“.
PASTABA: norint pardavimo sąskaitas pridėti prie jau esamo važtaraščio arba sukurti naują svarbu, kad gavėjas ir išrovimo vieta sutaptu, kitu atveju reikia naujo važtaraščio.

Važtaraščių teikimas VMI

Nuo 2016 m. spalio 1d. važtaraščių duomenis teikia važtaraščio rengėjas. Važtaraščio rengėjas – mokesčių mokėtojas, kuris yra krovinio siuntėjas, arba kitas asmuo, rengiantis važtaraštį/teikiantis važtaraščio duomenis.
Važtaraščio duomenis i.VAZ gali teikti bet kuris važtaraščio rengėjas, jei siuntėjas i.MAS nustatymuose nėra apribojęs važtaraščio duomenų teikimo teisės kitiems asmenims.

Programoje užpildytą krovinio važtaraštį galima suformuoti XML formatu, kuris teikiamas VMI. Taip pat ataskaitą galima suformuoti PDF, EXCEL ir DOC formatais.

Dažnai užduodami klausimai

Kaip suformuoti krovinio važtaraštį?
1. Žinynai → Prekių kortelės → Prekės
Prekės kortelėje nurodykite prekės „Neto“ ir „Bruto“ svorius kilogramais.

2. Klientai → Klientai
Kliento kortelėje prie adresai, filialai nurodykite „Pakrovimo“ ir „Iškrovimo“ adresus prie įmonės pirkėjo ir tiekėjo informacijos.

3. Deklaravimas → i.VAZ
Norėdami sukurti naują krovinio važtaraštį spauskite mygtuką „Sukurti naują įrašą".

Užpildykite laikus, žvaigždute pažymėti laukai privalomi:
Siuntėjas – pasirinkite siuntėją
Pakrovos adresas – pasirinkite iškrovos adresą
Išgabenimo data – nurodykite išgabenimo laiką
Vežėjas – pasirinkite vežėją
Gavėjas – pasirinkite gavėją
Iškrovos adresas – pasirinkite iškrovos adresą
Numatoma pristatymo data ir laikas – įrašykite pristatymo datą ir laiką
Neto, kg ir Bruto, kg. – informacija apie svorius ateis iš prekių kortelės
Prekės - spauskite mygtuką „Sukurti naują įrašą" ir pridėkite prekes, nurodykite prekių kiekius
Transporto priemonės – spauskite mygtuką „Sukurti naują įrašą" ir įrašykite transporto priemonės valstybinį numerį ir markė/modelis
Vairuotojas – spauskite mygtuką „Sukurti naują įrašą" ir įrašykite vairuotojo vardą ir pavardę
Užpildykite reikiamus laukus pagal poreikį, kurią informaciją norėsite perduoti VMI.

Užpildžius informaciją išsaugokite ją, arba spauskite mygtuką „XML failas“, kad galėtume suformuoti failą XML formatu. Suformavus šį failą iš karto galima teikti VMI. Taip pat ataskaitą galima suformuoti PDF, EXCEL ir DOC formatais paspaudus mygtuką „Ataskaitos“.
Kaip suformuoti krovinio važtaraštį sąskaitos pagrindu?
1. Žinynai → Prekių kortelės → Prekės
Prekės kortelėje nurodykite prekės „Netto“ ir „Brutto“ svorius kilogramais.

2. Klientai → Klientai
Kliento kortelėje prie adresai, filialai nurodykite „Pakrovimo“ ir „Iškrovimo“ adresus prie įmonės pirkėjo ir tiekėjo informacijos.


3. Sandėlys → Prekyba
Atidarius pardavimo sąskaitą laukelyje „Iškrovimo adresas“ pasirinkite adresą iš galimų.
Pastaba. Jei adresas neateina, kliento kortelėje nurodykite adresą (aprašyta antrame žingsnyje).

Norėdami suformuoti krovinio važtaraštį, spauskite mygtuką „Sukurti važtaraštį“.

Atidarytoje lentelėje pasirinkite:
1. Važtaraštis - jei norite, kad sąskaitos informacija būtų papildomai įkelta į jau seniau suformuotą važtaraštį, paspauskite ant pieštuko ir pasirinkite važtaraštį.
arba
2. +Sukurti naują iš pardavimo – pasirinkite, jei norite sukurti naują važtaraštį pardavimo sąskaitos pagrindu.
Pasirinkus antrą variantą paspauskite „Taip“. Programa jus nukelia į Deklaravimas → i.VAZ modulį.
Užpildykite laukus ir pakoreguokite pagal poreikį:
Vežėjas - nurodykite vežėją.
Numatoma pristatymo data ir laikas - nurodykite pristatymo datą ir valandą.
Transporto priemonės – įveskite transporto priemonės valstybinį numerį ir markę/modelį.
Vairuotojas – nurodykite vairuotojo vardą ir pavardę.

Užpildžius informaciją išsaugokite ją arba spauskite mygtuką „XML failas“, kad galėtumėte suformuoti failą XML formatu. Suformavus šį failą iš karto galima teikti VMI. Taip pat ataskaitą galima suformuoti PDF, EXCEL ir DOC formatais paspaudus mygtuką „Ataskaitos“.
Kaip suformuoti vieną krovinio važtaraštį kelių sąskaitų pagrindu?
Sandėlys → Prekyba

Pažymėkite įrašus ir paspauskite mygtuką „Sukurti važtaraštį“.


Toliau vadovaukitės instrukcija „Kaip suformuoti krovinio važtaraštį sąskaitos pagrindu? “.
Kaip suformuoti kelis krovinio važtaraščius XML formatu?

Deklaravimas → i.VAZ

Pažymėkite įrašus ir paspauskite mygtuką „Generuoti XML failą“. Suformavus šį failą iš karto galima teikti VMI.