Gyventojų pajamų apmokestinimas ir deklaravimas

5.10. Gyventojų pajamų apmokestinimas ir deklaravimas

Nemokami apskaitos kursai. Gilinamasis ciklas
Užsiregistruoti

Teorija

00:00:00 Turinys
00:01:14 Gyventojų pajamų mokesčio GPM sąvoka „Nuolatinis ir nenuolatinis Lietuvos gyventojas“;
00:02:03 Nuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio objektas;
00:03:35 Nuolatinio Lietuvos gyventojo pajamos;
00:03:50 Apibrėžimas, kas nėra laikoma pajamomis;
00:06:43 Kriterijai, kuriais nustatoma, ar asmuo laikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju;
00:07:40 Nenuolatinio Lietuvos gyventojo nuolatinė bazė;
00:09:30 A ir B klasės pajamos;
00:11:35 Gyventojo pajamų mokesčio tarifai;
00:18:15 Autorinių sutarčių apmokestinimas, deklaravimas;
00:18:33 Sodros“ įmokos, kai autorius gauna pajamas iš darbdavio;
00:19:43 Autorinės sutartys;
00:20:20 Prizų, dovanų, laimėjimų apmokestinimas, deklaravimas;
00:23:31 Ne iš darbdavio gauti prizai, laimėjimai;
00:24:27 Neapmokestinami prizai;
00:24:51 Kitų pajamų deklaravimas;
00:25:59 Pavyzdys, kuo laikomi nei iš darbdavio gauti apmokestinami prizai;
00:28:06 Ne iš darbdavio gautų apmokestinamų prizų tarifai;
00:29:11 Prizų, dovanų deklaravimas;
00:29:42 Loterijų, laimėjimų apmokestinimas;
00:30:30 Azartinių lošimų laimėjimų apmokestinimas;
00:31:45 Azartinių lošimų tarifai;
00:32:23 Dovanų apmokestinimas;
00:34:00 Kitų pajamų deklaravimas;
00:34:50 Prizų, dovanų, laimėjimų vertės nustatymas, pripažinimas;
00:35:56 Atvejai, kai deklaruojant prizus, dovanas reikalinga sumokėti pajamų mokestį;
00:37:40 Prizų, laimėjimų ir dovanų deklaravimas;
00:39:10 Gyventojo pareiga deklaruoti prizus, dovanas, laimėjimus;
00:41:59 Prizų, dovanų deklaravimas MB nario, vadovo, ne nario pajamų apmokestinimas ir deklaravimas;
00:42:35 Gautų MB nario pajamų deklaravimas;
00:48:00 MB vadovo, ne nario gautos pajamos. Turto pardavimo, nuomos apmokestinimas ir deklaravimas;
00:48:40 Turto pardavimo pajamos;
00:50:00 Turto nuomos, pardavimo deklaravimas;
00:50:30 Kitų pajamų deklaravimas;
00:52:30 Vertybinių popierių pardavimas. Individualios veiklos apmokestinimas, deklaravimas;
00:53:20 Individualios veiklos pajamų apmokestinimas;
00:55:00 Individualios veiklos pajamų deklaravimas;
00:56:10 Išklaidos, mažinančios pajamas;
00:57:00 Nedeklaruojamų, neapmokestinamųjų pajamų sąrašas.

Svarbiausios paskaitos sąvokos

Gyventojų pajamų mokestis (GPM) — Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme (GPMĮ) nustatyta tvarka apmokestinamos gautos gyventojų pajamos, jei jos pagal GPMĮ yra mokesčio objektas. GPM moka:

 • nuolatiniai Lietuvos gyventojai, gavę/ uždirbę pajamų, kurių šaltinis yra Lietuvoje ar už jos ribų;
 • nenuolatiniai Lietuvos gyventojai, gavę / uždirbę pajamų, kurių šaltinis yra Lietuvoje.

Pajamos — visas mokestiniu laikotarpiu gautas gyventojo atlygis už:

 • atliktus darbus ir suteiktas paslaugas;
 • parduotas ar suteiktas teises;
 • parduotą arba kitaip perleistą ar investuotą turtą, lėšas;
 • grąžinamas įmokas (ar jų dalį), nutraukus gyvybės draudimo sutartis ar išstojus iš pensijų fondo;
 • kitą natūra ar pinigais gautą naudą, išskyrus gyventojo gaunamas pinigines lėšas ar kitą naudą, kurios nėra laikomos gyventojo pajamomis.

Taip pat pajamos yra skirstomos į A ir B klases. Nuo A klasės pajamų GPM išskaičiuoja ir į valstybės biudžetą sumoka pajamas išmokantis asmuo. Nuo B klasės pajamų GPM mokestį sumoka pats gyventojas. B klasei priklauso šios pajamos:

 • azartinių lošimų ir loterijų laimėjimų pajamos;
 • pajamos, gautos kaip atlygis už paslaugas pagal paslaugų kvitą;
 • bet kokios rūšies pajamos, gautos iš užsienio valstybių vienetų (ne per nuolatinę buveinę), esančių užsienyje;
 • iš nuolatinio Lietuvos gyventojo gautos pajamos (išskyrus su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančius santykius susijusias pajamas, sporto veiklas, atlikėjų veiklos pajamas, palūkanas ir pan.)
 • kitos A klasei nepriskiriamos pajamos;

Pajamų mokesčių tarifai — 2021 metai ir vėlesni mokestiniai laikotarpiai. Yra taikomi tokie pajamų mokesčių tarifai:

 • 20% — su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių metinių pajamų (neįskaitant apskaičiuotų už 2018 m. ar ankstesnius metus) dalis, neviršijanti 60 vidutinio darbo užmokesčio (VDU) (2021 m.);
 • 20% — pajamų už parduotas atliekas (išskyrus individualios atliekų pirkimo-pardavimo veiklos pajamas) dalis, per metus viršijanti 120 VDU (2019 m. ir vėlesniais metais);
 • 32% — su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių metinių pajamų (neįskaitant apskaičiuotų už 2021 m. ar ankstesnius metus) dalis, viršijanti 60 VDU (2021 m.);
 • 15% — 2018 m. ar ankstesniais metais apskaičiuotos su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos, išmokėtos 2019 m. ir vėliau (neatsižvelgiant į metinių pajamų sumą);
 • 15% — ligos (įskaitant išmokamas darbdavio), motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokos (neatsižvelgiant į metinių pajamų sumą);
 • 15% — pajamos iš paskirstytojo pelno (dividendai), (neatsižvelgiant į metinių pajamų sumą);
 • 15% atėmus mokesčio kreditą — individualios veiklos pajamos;
 • 5% —  pajamų už parduotas atliekas (išskyrus individualios atliekų pirkimo-pardavimo veiklos pajamas) dalis, per metus neviršijanti 120 VDU (2019 m. ir vėlesniais metais).

Prizų, laimėjimų ir dovanų apmokestinimas — pagrindiniai jų kilmės kriterijai:

 • iš darbdavio gauti prizai ar dovanos — neapmokestinami, jei per mokestinius metus gautų prizų ir dovanų bendra vertė iki 200 €. Jei prizo ar dovanos vertė viršiją 200 €, taikomas 20% GPM;
 • ne iš darbdavio gauti prizai, laimėjimai —  nepiniginės dovanos,, kurių kiekvieno vertė ne didesnė kaip 100 €, nelaikomi gautomis pajamomis. Gyventojo pajamomis pripažįstami nepiniginiai prizai ir laimėjimai, kurių vertė yra didesnė nei 100 €, ir visi piniginiai prizai ar laimėjimai, neatsižvelgiant į jų vertę.
 • neapmokestinami sporto varžybų, kitokių akcijų, renginių metu gyventojo pinigais ar natūra ne iš darbdavio gauti prizai ir laimėjimai, kurių vertė ne didesnė nei 200 €, jeigu jie iš to paties asmens gaunami ne daugiau kaip šešis kartus per mokestinį laikotarpį.

Mažosios bendrijos (MB) nario gautos pajamos — MB nario iš MB gautos su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos, apmokestinamos 20% GPM, jei neviršija 60 VDU. Jei viršija — 32% GPM.

Turto pardavimo pajamos — apmokestinamųjų pajamų priskiriamas skirtumas, apskaičiuotas iš visų, per kalendorinius metus gautų, kito turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamų (atėmus dokumentais pagrįstas šio turto įsigijimo išlaidas ir su perleidimu susijusius teisės aktuose nustatytus privalomus mokėjimus), o iš apskaičiuoto skirtumo — 2500 € suma. Metinė (iš kito turto perleidimo nuosavybėn ir kitų nesusijusių su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais apmokestinamųjų) pajamų suma, neviršijanti 120 VDU dydžio (2021 m. — 162 324 €), apmokestinama, taikant 15% GPM tarifą, o viršijanti — 20% GPM tarifą.

Vertybinių popierių pardavimas — apmokestinamųjų pajamų priskiriamas skirtumas, apskaičiuotas iš visų per kalendorinius metus gautų kito turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamų (atėmus dokumentais pagrįstas šio turto įsigijimo išlaidas ir su perleidimu susijusius teisės aktuose nustatytus privalomus mokėjimus), o iš apskaičiuoto skirtumo — 500 € suma. Pajamos deklaruojamos 11 pajamų rūšies kodu, apmokestinamos, taikant 15% GPM.

Individualios veiklos (IV) pajamų apmokestinimas — skirtingais tarifais:

 • jei pelnas iš IV (pajamos minus išlaidos pagal faktinius dokumentus arba minus 30%) neviršija 20000 € — apmokestinama 5% GPM;
 • nuo 20000 € iki 350000 €  — apmokestinama nuo 5% iki 15% GPM;
 • jei pasiekia 35000 € — apmokestinama 15% GPM.

Apmokestinama ir „Sodra“ įmokomis nuo 90% pajamų:

 • VSD — 12,52% arba 14,92% arba 15,52%;
 • PSD — 6,98%.