How to print an invoice so that the same goods are not divided into two lines when there are from different purchases?

FAQ / How to print an invoice so that the same goods are not divided into two lines when there are from different purchases?

Norint, kad sąskaitoje vienodos prekės atsispindėtų vienoje eilutėje, generuojant sąskaitą laukelyje „Grupavimas“, pasirinkite „Grupuoti vienodas prekes“.