Clerical rules
Used in modules: Encyclopedia

FAQ / Clerical rules

 1. Kalba: Tekstas rašomas taisyklinga lietuvių kalba.
 2. Raštvedybos standartai: Kablelis („ , “), taškas („ . “), dvitaškis („:“), skliaustai („()“), ampersandas („&“), kabutės („“)brūkšnelis („-“)brūkšnys („–“)pasvirasis brūkšnys („/“)kabliataškis („;“)procento ženklas („%“)didžiųjų raidžių rašymas
 3. Nuorodos:
  1. Straipsnio viduje nuorodoje pabraukiami svarbiausi žodžiai, kad skaitytojas suprastų, kas yra nuorodoje.
   Pvz: Įmonės tekinimo staklių įsigijimo savikaina ir likvidacinė vertė buvo 2.000 Eur.
  2. Nuorodos į kitus tinklalapius atidaromi naujame lange, į B1.lt ir Enciklopedijos svetainės dalis – tame pačiame lange.
 4. Skaičių ir datų formatai:
  1. Tarp tūkstančių dedami taškai: XX.XXX, XX.XXX,00
  2. Valiutos žymėjimas. Naudojamas pilnas valiutos ženklas (pvz. „EUR“) vietoj ženklo (pvz. „€“). Tarp valiutos ir skaičiaus dedamas tarpas (pvz. „150 Eur“).
  3. Datos formatai: YYYY-MM-DD.