Raštvedybos taisyklės
Naudojamas moduliuose: Enciklopedija

DUK / Raštvedybos taisyklės

 1. Kalba: Tekstas rašomas taisyklinga lietuvių kalba.
 2. Raštvedybos standartai: Kablelis („ , “), taškas („ . “), dvitaškis („:“), skliaustai („()“), ampersandas („&“), kabutės („“)brūkšnelis („-“)brūkšnys („–“)pasvirasis brūkšnys („/“)kabliataškis („;“)procento ženklas („%“)didžiųjų raidžių rašymas
 3. Nuorodos:
  1. Straipsnio viduje nuorodoje pabraukiami svarbiausi žodžiai, kad skaitytojas suprastų, kas yra nuorodoje.
   Pvz: Įmonės tekinimo staklių įsigijimo savikaina ir likvidacinė vertė buvo 2.000 Eur.
  2. Nuorodos į kitus tinklalapius atidaromi naujame lange, į B1.lt ir Enciklopedijos svetainės dalis – tame pačiame lange.
 4. Skaičių ir datų formatai:
  1. Tarp tūkstančių dedami taškai: XX.XXX, XX.XXX,00
  2. Valiutos žymėjimas. Naudojamas pilnas valiutos ženklas (pvz. „EUR“) vietoj ženklo (pvz. „€“). Tarp valiutos ir skaičiaus dedamas tarpas (pvz. „150 Eur“).
  3. Datos formatai: YYYY-MM-DD.

Kiti panašūs DUK pavadinimai
Kokios straipsniams taikomos raštvedybos taisyklės?
Kur rasti informacijos apie raštvedybos taisykles?
Ar raštvedybos taisyklės straipsniams yra atnaujinamos?
Kas redaguoja straipsnius?
Kas nustato raštvedybos taisykles straipsniams?
Ar bus publikuojamas straipsnis parašytas nesilaikant raštvedybos taisyklių?
Kokie skaičių formatai taikomi?
Kokie datų formatai taikomi?
Kaip žymimi procentai?
Kaip žymima valiuta?
Kokia valiuta nurodoma kaip pagrindinė straipsniuose?
Kaip sudaromos nuorodos?
Kas tikrina straipsnio atitikimą raštvedybos taisyklėms?
Ar gali būti naudojami trumpiniai?
Ar dažnai keičiamos raštvedybos taisyklės?
Kaip autoriai bus informuoti, jeigu bus pakeistos raštvedybos taisyklės?
Ar raštvedybos taisyklės leidžia naudoti ampersandą?
Kokios raštvedybos taisyklės taikomos nuorodų pateikimui?
Ar straipsniams galioja bendrosios šnekamosios kalbos lietuvių kalbos raštvedybos taisyklės?
Straipsnyje radau raštvedybos klaidų. Kam ir kaip pranešti?